ஜாதி தடை இல்லை - ஆண் மொத்தம் 5450
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R367128 G Suresh அகமுடையார் ஆண் 201 BBA Regional
manager
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R376293 K.RAJ விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 201 10th Std Own Gold
Smith - Gold
business
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA359268 S.கணேசன் சுவாமிநாதன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 201 MCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயங்கார் ,ஐயர்
RA359703 R.தினகரன் வன்னியர் ஆண் 201 ITI வேலூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389177 P.ஜீவநாதன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 201 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373161 G. DHANARAJ செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 201 M.Sc.
Chemistry
ASSISTANT
SUPERINTENDE
NT
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378633 V.ஆழ்வார் கவரா நாயுடு ஆண் 201 BA அரசு
அறநி
லைய
துறை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Reddiyar ok
RA378912 S.ராஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 201 BTECH ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379544 K.முருகபூபதி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 201 12th விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379580 S.பால்பாண்டியன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 201 B.Pharm Rural
development
department
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R379665 K.MUTHARASU அகமுடையார் ஆண் 201 DIPLOMA IN
PHARMACY
Apollo
pharmacy
Madurai
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380663 S.மணிவண்ணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 201 MA,DPharm,PG
DHM,DLLAW
அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SAIVAM ONLY
R380700 M.KUMARAN @ SANKARKUMAARR சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 201 BA. OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R381744 sagsahgastg சைவ பிள்ளை ஆண் 201 sdfhgasdg aghasfsaf விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி sfagasgasfsad
R387676 T.ஆப்ரகாம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 201 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384310 S.ராஜேந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 201 BCOM PGDCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R384912 A.மணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 201 7 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384928 N.லலித் கவரா நாயுடு ஆண் 201 BA,BL பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386146 குணசேகரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 201 ECE அரசு
பணி
GOVT HIGHER
SEC SCHOOL
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, OK
R386225 R.தட்சிணாமூர்த்தி கள்ளர் ஆண் 201 MBA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார், மறவர் OK .
R386670 B.குருசங்கர் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 201 MA AIRCRAFT
MAINTENANCE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387023 T.நவநீதகிருஷ்ணன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 201 D.T.Ed, B.A,
B.Ed,
M.A(doing)
அரசு
பணி
(ஆசி
ியர
)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387091 K.கிருஷ்ணா ஜோதி எ சுரேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 201 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387257 K.P.மணிகண்டன் கள்ளர் ஆண் 201 BA அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388983 G.பாலசுப்ரமணியம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 201 +2 தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA379188 N.கோவர்த்தனன் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 23 12th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389099 V.துரை சைவ பிள்ளை ஆண் 23 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
RA378413 N.கஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 24 DIPLOMA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378764 S.செந்தில் குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 24 7th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384223 T.கார்த்திக் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 24 BBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388459 D.பிரபாகர் கவரா நாயுடு ஆண் 24 ITI,Bcom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R388279 E.சூர்யாபிரகாஷ் கள்ளர் ஆண் 24 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388976 D.கண்ணன் மறவர் ஆண் 24 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377020 R. சந்தோஷ் குமார் பலிஜா நாயுடு ஆண் 25 Diploma IN
ELECTRONICS
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA377748 D.மோகன்ராஜ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 25 10th std Electrician துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R381178 S.சதீஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 25 10th Std சொந்

தொழி
ல்-
மதுர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382508 D.வேல்முருகன் கவரா நாயுடு ஆண் 25 10TH தனிய
ார்-
துர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R385114 P.நடராஜன் நாயக்கர் ஆண் 25 6th std விவ
ாயம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,ST தவிர
R387336 V.சந்தோஷ்குமார் உடையார் ஆண் 25 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388090 J.பால்செல்வகுமார் மற்றவை ஆண் 25 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388112 S.ஆனந்த் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388406 P.குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 25 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377448 K. Guru உடையார் ஆண் 26 10th Std,ITI Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378182 E.ஜெய்கணேஷ் வன்னியர் ஆண் 26 BBA ராணு
வம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383415 M.மணிகண்டன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 26 BE தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R384762 வேல்முருகன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 26 BSC(maths) தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385422 J.எட்வர்ட் நாடார் ஆண் 26 10th தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386197 M.ரங்கசாமி கவரா நாயுடு ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386911 P.ரகுநாதன் செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 26 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387748 S.திருப்பதி குலலார் ஆண் 26 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388096 Immanuel francis Caste No Bar ஆண் 26 DEEE Junior
process mils
Pvt Ltd ,
Tirupur
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
R388652 P.விஜய்ஆனந் அகமுடையார் ஆண் 26 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388956 K.வருண் குலலார் ஆண் 26 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389119 R.சந்தோஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 26 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISHWAKARMA, MUTHALIYAR
R378333 S.சுந்தரமூர்த்தி மருத்துவர் ஆண் 27 BA,DTEd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376233 D. கார்த்திக் வன்னியர் ஆண் 27 10th std Welding Work பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377541 R.Gowtham ரெட்டியார் ஆண் 27 MBA Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378480 S.வினோத் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378731 R.தங்கராஜ் போயர் ஆண் 27 M.COM தனிய
ார் -
மேனே
ஜர்
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC, ST
RA378787 P.வேல் முருகன் வன்னியர் ஆண் 27 8th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380821 M. காளிஸ்வரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 27 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ஓகே சைவம் ஓகே
R386756 M.ராஜா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 27 8th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382608 R.கணேசன் சாலியர் ஆண் 27 BA சொந்

தொழி
ல்/அ
ுப்
ுக்
ோட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383213 T.ஜெயக்குமார் நாடார் ஆண் 27 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc & mbc ok
R383340 மணிகண்டன் ரெட்டியார் ஆண் 27 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383582 S.முத்துமாலை என்ற கண்ணன் கள்ளர் ஆண் 27 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,அகமுடையர் ஓகே
R384205 S.குமார் கவுண்டர் ஆண் 27 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384822 T.வினோத் வன்னியர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385275 M.ராமச்சந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 27 5Th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385505 S.கார்த்திகேயன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 27 MSC MPHIL தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI ONLY
R385723 M.மணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 27 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385853 S.தாமரைக்கண்ணன் நாயுடு ஆண் 27 ITI தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386173 ஜெய்சங்கர் நாயக்கர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386275 S.ஸ்ரீனிவாசன் வன்னியர் ஆண் 27 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386410 P.சிவாராமபாண்டியன் வன்னியர் ஆண் 27 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386489 M .விஸ்வநாதன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 27 DIPLOMA பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386915 E ராம்ராஜ் அகமுடையார் ஆண் 27 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387832 T.ஜெய்சங்கர் நாயக்கர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388552 சக்தி சைவ பிள்ளை ஆண் 27 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம்
R385857 ஜே. ஜோதிஸ்வரன் மறவர் ஆண் 28 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA376984 B. Kumara Vel முத்துராஜா ஆண் 28 ITI Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378234 P.சங்கர் நாயக்கர் ஆண் 28 5th Std கொத்
தனார
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378346 K.கணேசன் அகமுடையார் ஆண் 28 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379924 N.கமலநாதன் அகமுடையார் ஆண் 28 12TH., ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380269 M.குமார் நாடார் ஆண் 28 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380968 P.பாலாஜி கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர்
R381350 M.தங்கமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 28 9TH STD தனிய
ார்(
ெங்
ளூர
)
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST தவிர
R382144 THIYAGARAJAN இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 28 BCA Pvt
Work-BANK
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pilla
R382304 M.கார்த்திக் நாடார் ஆண் 28 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாடார் ,முதலியார், பிள்ளை OK
R382517 S.தமிழரசன் வன்னியர் ஆண் 28 6TH சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R382669 S.முபாரக் இராவுத்தர் ஆண் 28 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383768 T.ராஜ்குமார் அகமுடையார் ஆண் 28 10th std தனிய
ார்
வேலை
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R384017 M.மகேஸ்வரன் ஆதி திராவிடர் ஆண் 28 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384729 P.வரதராஜ் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 28 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384741 L.அன்பரசன் விஸ்வகர்மா ஆண் 28 12th Std. சொந்
தத்த
ொழில
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385060 S.ஜாய் மற்றவை ஆண் 28 9th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385232 A.அப்துல் நசீர் இராவுத்தர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385493 M.அழகுதுரை 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 28 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385945 R.பெரியசாமி நாடார் ஆண் 28 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாடார்,பிள்ளை ok
R386791 P.முருகன் வன்னியர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385942 R.மாய கிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 28 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386282 J.லோகநாதன் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386332 S.ஹரீஷ் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 28 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386515 D. மாரிசெல்வம் நாடார் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386601 K.​நடராஜ் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 28 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386637 B.சரவணன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 28 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,ST
R386664 S.கார்த்திக்நரசிம்மன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 28 B.COM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387831 B.சிலம்பரசன் வன்னியர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388205 M.கோவிந்தராஜ் Inter – Caste ஆண் 28 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R388216 P.ஆண்ட்ரூஸ் வன்னியர் ஆண் 28 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388266 A.கேசவன் கள்ளர் ஆண் 28 BE பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388330 M.ராஜா நாடார் ஆண் 28 டிப்
ளோமா
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388431 C.மாரியப்பன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388487 M.முரளி வள்ளுவர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388903 C.சந்தோஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BE சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389011 M.சரவணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 28 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389034 A.யோசுவா நாடார் ஆண் 28 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA377662 M.Vinoth Kumar சைவ பிள்ளை ஆண் 29 6th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378061 P.மனோஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 29 Diploma,cadd Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA378644 R.ராஜேஷ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 29 ITI பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376819 D. SUNDARA MOORTHI உடையார் ஆண் 29 12th std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA377873 A.சங்கர் ஜோஸ் நாயக்கர் ஆண் 29 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377975 A.முரளி கிருஷ்ணன் இசை வெள்ளாளர் ஆண் 29 BSc சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc ok
RA378470 A.ஐயப்பன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA378941 N.வேல்முருகன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 29 8th std கொத்
தனார
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R380583 R.அருள்முருகன் வன்னியர் ஆண் 29 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379415 G.முருகன் வன்னியர் ஆண் 29 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379838 S.மதன் கோபால் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 29 12 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி TELUNGU REDIYAR,TELUNGU CHETTIYAR OK
R379878 P.சங்கர் நாயக்கர் ஆண் 29 5 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380920 T.செல்வம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 29 ITI மரவே
லை -
தஞ்ச
ாவூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R381382 A.பால்பாண்டி கள்ளர் ஆண் 29 7TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Maravar,yathavar Ok
R381557 S.சரவணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 29 ITI தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381624 S.கருப்பையா கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 29 10TH Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R381966 K.சுடர் ஆனந்த் நாடார் ஆண் 29 MA,MED,M.Phi
l
தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381978 R.பரத்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 29 BTech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382266 M.லட்சுமணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 29 9th Std தனிய
ார்-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382570 K.முகமது பரிப் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 29 12THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382585 P.பிரபு சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R383013 S.வைரபிரபு நாடார் ஆண் 29 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383409 P.தியாகராஜன் கவரா நாயுடு ஆண் 29 ITI தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384450 E.சதீஸ்குமார் மருத்துவர் ஆண் 29 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384453 G.மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 29 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384699 M.கார்த்திகேயன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 29 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384817 T.இரகுபதி கவரா நாயுடு ஆண் 29 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R384962 C.கார்த்திக் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385028 V.அப்துல் மாணிக் இராவுத்தர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385254 S.சரவணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 29 Diploma(EEE) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R387260 S.கவிராஜா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R385809 M.அசோக்குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 29 DIPOLMA,B.TE
CH
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386499 U.தனசேகர் உதயகுமார் நாயுடு ஆண் 29 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386829 M.செந்தில்வேல் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 29 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386886 A.விவேகானந்தன் சைவ பிள்ளை ஆண் 29 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam OK
R387322 B.கார்த்திகேயன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387583 D.ஆனந்தன் செட்டியார் ஆண் 29 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387753 D.சேர்மதுரை நாடார் ஆண் 29 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387819 M.முருகன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 29 BCom தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387870 L.முருகன் வன்னியர் ஆண் 29 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387891 S.மகுடேஸ்வரன் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387924 M.மகேந்திரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 29 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387956 P.சுகன்யா நாடார் ஆண் 29 BSC BED -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387965 M.முத்துக்குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 29 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388150 A.அன்னப்பாண்டி கள்ளர் ஆண் 29 8th Std விவச
ாயம்
+ கடை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R388202 S.மோகன்ராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 BCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388234 M.ராஜா கவரா நாயுடு ஆண் 29 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388377 P.மணிகண்டன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 29 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388562 V.பிரபாகரன் Inter – Caste ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388714 R .சதீஷ் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 29 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R388789 E.சுரேஷ் கவுண்டர் ஆண் 29 தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388960 B.செல்வகுமார் மறவர் ஆண் 29 10th Std வெளி
நாட்
டில்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389037 M.கணேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 29 Diploma fire
& safety
சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any
R389117 R.பிரபு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA365196 R. SURESH துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 30 BSC(Physics) Pvt&Business
- Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R388105 J.ராஜா கள்ளர் ஆண் 30 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA375833 R. KANNAN கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 30 8th Std Pvt Work -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA325154 D.DILIPKUMAR துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 30 SSLC Editor-Madur
ai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA377232 S.Anandhu செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 30 BBA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar
R373091 C.SRIDHAR பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 30 12th std PROHITHAM,
TEMPLE
ARCHAKAR
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,thelungu,kannada
RA359614 S. NARESH நாயுடு ஆண் 30 BSC Pvt
Work-Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA377192 JEGATHESAN ரெட்டியார் ஆண் 30 10th Std Private
Company
Driver
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA375736 T.வினோத்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 Diploma In
Fashion Tech
Quality
Manager -
Namakkal
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st,Vanniya goundar
RA376705 M.விஜி வன்னியர் ஆண் 30 12th Std OWN SHOP விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA377102 N.DHEENA THAYALEN நாயுடு ஆண் 30 10th Std Private இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376994 C.ராஜீவ் சைவ பிள்ளை ஆண் 30 BTech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377535 Parthasarathi முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 30 M.SC,PhD Agricultural
Department
Research
Associate
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar,Pillaimar
RA377577 D.Sasi Kumar செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 30 8th Std Contractor
-KERALA
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377707 JOSEPH நாயுடு ஆண் 30 B.TECH Software
Enginee
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377836 G.மாணிக்கம் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 30 5TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
RA377850 M.ராமு கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 30 10th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378042 A.G.அமல்ராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R378128 ரமேஷ் நாடார் ஆண் 30 ITI எலக்
ட்ரி
சியன
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC CASTE
RA378135 D.சக்கரவர்த்தி ரெட்டியார் ஆண் 30 Diploma Admin பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378226 M.கார்த்திக் நாடார் ஆண் 30 12th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378311 G.ரவி இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 30 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA378529 V.ராஜ்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 Diploma In
AME
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R378708 ganesan விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 dee..dca.. marketing
head officer
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378711 A.குமரேஸ்வரன் நாயுடு ஆண் 30 12th ஏலேக
்ட்ர
ிசன்
&
பைனா
ன்ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு, பிள்ளை
RA378984 D.முரளி கவரா நாயுடு ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R378987 கிருபானந்தன் சைவ பிள்ளை ஆண் 30 D.E.E,E., TECHNICIAN-I
NTHONICIA
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC / ST தவிர்த்து
R379527 R. கார்த்திக் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 BE தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R379628 S.நாராயணன் வன்னியர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379768 L.மகேந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 30 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R379987 SK.சதீஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 10th Std டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380520 S.முத்துபாண்டி செட்டியார் - நடுமண்டலம் ஆண் 30 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
R381484 C.முருகன் @ Jhon கள்ளர் ஆண் 30 M.B.A., தனிய
ார்
வேலை
-மது
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R381205 J.பாலமுருகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 12th Std,ITI சொந்

தொழி
ல் -
அரிய
லூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R381362 E.மணிகண்டன் அகமுடையார் ஆண் 30 10TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R381681 K.பாக்கியராஜ் செட்டியார் ஆண் 30 DIPLOMA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382036 R.பன்னீர்செல்வம் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 30 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382302 T.முத்துக்குமார் நாடார் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except Muslim, Nadar only
R382385 A.ராம சுப்ரமணியம் நாடார் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382565 R.பிரகாஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 30 BSC தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAYUDU OK
R382574 A.ஆரிப் இராவுத்தர் ஆண் 30 8THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ேலூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382599 G.செந்தில் குமார் கவுண்டர் ஆண் 30 9TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383208 D.வாசுதேவன் நாடார் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383222 T.மல்லையாசாமி செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 30 10TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383369 R.கோபி நாடார் ஆண் 30 10TH தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383705 K.விஜயகுமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 30 10TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383930 R. பிரேம்நாத் கவரா நாயுடு ஆண் 30 டிப்
ளமோ
home guard விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384035 M.பாபு முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 30 B.A தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384124 G.சதீஷ் குமார் மறவர் ஆண் 30 BCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,தேவர், கள்ளர், பிள்ளை மட்டும்
R384270 S.சுதாகர் கவுண்டர் ஆண் 30 DIPLOMA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384312 N.முத்துராஜ் நாடார் ஆண் 30 MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384552 S.ரஞ்சித்குமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 30 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R386493 V.செல்வராஜ் போயர் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R384639 J.சாலமன் ராஜா நாடார் ஆண் 30 DIPLOMA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384688 A.பிரவீன் வன்னியர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384692 S.கார்த்திக் கவரா நாயுடு ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385318 B.அறிவழகன் அருந்ததியர் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385708 N.ராமசாமி முத்துராஜா ஆண் 30 9th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385711 P.ஐயப்பன் நாயக்கர் ஆண் 30 6 th தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385800 K.சரவணபாண்டி சைவ பிள்ளை ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R385836 R .உதயகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386089 S.கார்த்திக் கள்ளர் ஆண் 30 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386111 P.செந்தில்குமார் நாடார் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R386242 K.பார்த்திபன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 MBA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386263 V.பாலாஜி உடையார் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386321 C.நாகராஜ் பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 டிப்
ளமோ
TNSTC விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386450 M.முனிஸ்வரன் அகமுடையார் ஆண் 30 ITI தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386476 B.கவியரசன் பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R386535 M.கருப்பசாமி நாடார் ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386543 R .சண்முகவேல் வண்ணார் ஆண் 30 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386643 A.ராமையா அருந்ததியர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386679 S.கணேஷ்குமார் வண்ணார் ஆண் 30 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386727 J.திருநாவுக்கரசு பலிஜா நாயுடு ஆண் 30 BA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386875 M.K.பிரகாஸ்ராஜ் முதலியார் ஆண் 30 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386901 M.அய்யனார் செட்டியார் - நடுமண்டலம் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387040 K .பிச்சைமணி கள்ளர் ஆண் 30 12th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387280 A.அழகுசெல்வராஜ் மறவர் ஆண் 30 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387284 P.ராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BSC அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387298 S.சுரேஷ் சேனை தலைவர் ஆண் 30 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC ok.
R387457 J.ஸ்ரீனிவாசன் கவரா நாயுடு ஆண் 30 MCA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R387511 V.மோகன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387617 K.மதன் சிங் போயர் ஆண் 30 5th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387636 R.கார்த்திகேயன் நாடார் ஆண் 30 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R387702 ஸ்ரீனிவாசன் ரெட்டியார் ஆண் 30 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R387786 D.சந்திரசேகர் இசை வெள்ளாளர் ஆண் 30 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387814 G.அசோக்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387942 D.நாகராஜன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 30 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK
R387971 M .சுகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 30 B.Tech.,MBA.
,M.Tech.,(Ph
.D)
PROFESSOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி TELUNGU SPEAKING CASTE OK
R388046 S.ஸ்ரீராம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 30 MSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva pillai saiva chetiyar saivam
R388132 G.நாகராஜ் போயர் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388137 M.மணிகண்டன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388153 S.மணிகண்டன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388196 K.ராஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 30 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388258 S.கிருஷ்ணகுமார் ரெட்டியார் ஆண் 30 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388442 M.அப்துல் ஹாதி இராவுத்தர் ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Musilim ok
R388450 S.அழகேந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388559 S.சதீஸ் குமார் நாயக்கர் ஆண் 30 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388597 வெங்கடேஷ்பாண்டியன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 30 BTECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388704 R.அருண்குமார் குலலார் ஆண் 30 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388760 S.ஸ்ரீவத்சன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 30 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R388812 R.தணிகாசலம் கவரா நாயுடு ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388923 M.கிருஷ்ணா முரளி நாடார் ஆண் 30 M.TECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388925 A.சிவநேச பிரபு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 7 th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389077 M.குழந்தை அருள் சாமி நாடார் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389128 R.மோகன்ராஜ் நாயக்கர் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389141 M.நாகராஜ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389156 S.செந்திலாண்டவர் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 30 DEEE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378065 C.காளிஸ்வரன் மறவர் ஆண் 31 9th std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358862 K. VENKATESAN செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 31 B.TECH Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA360514 M. ANBALAGAN கருணீகர் ஆண் 31 M.Sc IT., Accountant -
Tiruvallur
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
RA367442 V.சஞ்சய்குமார் அகமுடையார் ஆண் 31 Diploma Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R372710 S. ஆறுமுகம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 31 10th Std நெசவ
ு (Own
Business)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA376257 P Jegathish செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 31 B.E(ECE) PROJECT
MANAGER
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376428 M.லட்சுமணக்குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376433 A.ராமகிருஷ்ணன் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 31 B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை, முதலியார் சம்மதம்
RA377454 J. SENTHIL KUMAR முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 31 B.Tech.,
M.Sc
Contractor விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377487 S.Mahendiran கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 10th std Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA377679 Durai ரெட்டியார் ஆண் 31 12 th std Private துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377967 K.பாலாஜி அகமுடையார் ஆண் 31 Diploma Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378749 M.விஸ்வாச மைக்கேல் ராஜ் வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378796 T.ஜாகிர் இராவுத்தர் ஆண் 31 8 th std பிரை
வேட்
கம்
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUSLIM OK
RA378934 S.சுரேஷ் ரெட்டியார் ஆண் 31 12 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386902 S.ரமேஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379134 N.வீரமணிகண்டன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 31 10th Std அரசு
ப்பண
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA379174 P.பாண்டியராஜ் மறவர் ஆண் 31 10th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379245 M.ராம் பாண்டியன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 31 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R379410 P.காளீஸ்வரன் கள்ளர் ஆண் 31 12th
std,b.com
uncomplet
tiles,granit
e contrctor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,Agamudaiyar
R379549 G.ஆனந்த் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 31 BE,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379816 P.கருப்பசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar,Goundar Only
R379860 R.மோகன் ராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 31 7th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381354 T.அன்பரசன் நாயுடு ஆண் 31 BCA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382278 M.மணிகண்டன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382216 R.அருண்குமார் நாயக்கர் ஆண் 31 10th std விவச
ாயம்
-திர
ப்ப
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R382317 S.ராஜா வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்/
ென்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382335 S.மாறன் சேதுபதி மறவர் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி maravar, agamudayar, kallar ok
R382560 N.முத்துகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்/த
த்த
க்க
டி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386668 V.ஆசைபாண்டி கள்ளர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382597 G.சேகர் சௌராஷ்டிரா ஆண் 31 8th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382708 S.ஹரிபாபு சௌராஷ்டிரா ஆண் 31 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி/
துர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383099 S.ஸ்ரீனிவாசன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer OK
R383373 J.வேல்பாண்டி . விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 B.COM தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383771 V.மணிகண்டன் உடையார் ஆண் 31 7TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383932 சுசீந்திரன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 31 12th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ிசை
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R383976 A.முத்துக்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 31 10thStd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384297 A.வினோத்குமார் வன்னியர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384302 J.கனகசுப்பு ரெட்டியார் ஆண் 31 8th Std சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384535 G.கார்த்திக் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 31 BE CIVIL தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R384652 C.பரமகுரு மறவர் ஆண் 31 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAIAR
R384682 M.ராம்பாண்டியன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 31 DIPLOMO
AUTOMOBILE
தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384734 T.ஆவுடை ஈஸ்வரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 31 Diploma(EEE) சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R384934 G .குமார் உடையார் ஆண் 31 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385009 U.பாரத் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385340 M.செல்வன் மறவர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனிக
ேரளா
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385387 K.ஐயப்பன் அகமுடையார் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முக்குலத்தூர் சம்மதம்
R385389 P.விஜயகுமார் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 31 DME Service
manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Vishwakarma Tamil ok
R385530 S.ராம் சௌராஷ்டிரா ஆண் 31 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385829 C.R.அரவிந்தகுமார் நாயுடு ஆண் 31 ITI தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R385861 பாலசுப்பிரமணி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 31 7th தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385949 செந்தில் குமார் போயர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386000 A.மணிகண்டன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386158 S.செந்தில் அகமுடையார் ஆண் 31 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், கள்ளர் OK
R386302 M.முத்துச்செல்வம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386490 S.பகவதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 BE அரசு
வங்க
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386812 M.பாலாஜி பிள்ளை ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386878 V. சுரேஷ் செட்டியார் - பேரி செட்டியார் ஆண் 31 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387070 A.பிரகாஷ் நாடார் ஆண் 31 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387423 J.திலீப் இருதயராஜ் பிள்ளை ஆண் 31 BE MS அரசு
கப்ப
ல்
துறை
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387619 S.சதீஸ்குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387811 M.சோமு செட்டியார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387856 N.கதிரேசன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387982 U.ராமர் செட்டியார் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388088 P.பிரபாகரன் வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R388146 G.முத்துவேல் போயர் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388274 S.சண்முகராஜன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 31 BCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388327 M.முருகப்பன் Inter – Caste ஆண் 31 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388387 v.ரமேஷ்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388407 P.கார்த்திக் நாயுடு ஆண் 31 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388544 V.சதீஸ் கள்ளர் ஆண் 31 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388555 B.சரவணபெருமாள் ரெட்டியார் ஆண் 31 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388634 R.நவநீத கிருஷ்ணன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 31 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388699 S.ஹரிபிரசாத் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 DIPLOMA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388753 K.ராஜசேகர் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 31 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R388754 A.கருணாமூர்த்தி நாடார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388772 E.விஸ்வா போயர் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC, OK
R388858 T.சுரேஷ் அகமுடையார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் OK
R388874 S.தீபக் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 31 MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388988 K.வடிவேல் நாடார் ஆண் 31 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389064 R.வேல்முருகன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 31 B.Tech MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் ஓகே
R389079 P.டில்லிபாபு முதலியார் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R389081 R.சதீஷ் அருந்ததியர் ஆண் 31 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389139 P.கார்த்திக் சைவ பிள்ளை ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389151 J.ராஜன் பிள்ளை ஆண் 31 8th and BBA
Tamil Nadu
open
University
Cashier and
supervisor
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA374147 KARTHIK முதலியார் ஆண் 32 BE(EEE) Sr. Software
Engineer-USA
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA373588 M.சங்கரன் இசை வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA377757 N.பாலசுப்பிரமணியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 8th Std Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R378384 M.முருகன் கருணாநிதி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 32 M.E,(CSE) தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377186 G.Ganeshkumar இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 32 12th, DHM Medical
Sales Man
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
RA377079 S. Pon Esakki நாடார் ஆண் 32 BA Own Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Nadar Christian Accepted
RA375763 K. ARUL KUMAR முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 32 BBA Pharmacy -
Erode
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA336923 M.பிரபு வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA377041 S. Rajesh Kannan அகமுடையார் ஆண் 32 D.Pharm Own Pharmary விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
R385904 S.சுனில் நாடார் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386463 K.சக்திவேல் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA360604 A.KUMAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 10th Std Netting
Work-Tiruppu
r
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA376088 P. Rajesh அகமுடையார் ஆண் 32 B.A HR EXECUTIVE விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA358860 S. RAJESH KUMAR Inter – Caste ஆண் 32 DMLT தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359221 V.PRAGADEESH பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 32 B.Tech TCS -
Chennai
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer Ok
RA377213 T. Paramasivam சைவ பிள்ளை ஆண் 32 10th std Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar Saivam Only
RA359768 K. PANDIAN செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 32 10th Std Cutting
Master-Chenn
ai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377751 K.ஆனந்தகுமார் வன்னியர் ஆண் 32 12th std Government திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA376035 P. சம்பத் குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th std Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA366861 G.ஷ்யாம்குமார் மறவர் ஆண் 32 MBA MNC -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, Maravar, Rajakula Agamudayar,
R388660 S.மகேஸ்வரன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 32 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R372687 M. சந்தோஷ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC OK.
R377462 J.சோணை ராஜன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 10th Carpenter விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373973 C. Sakthivel முத்துராஜா ஆண் 32 10th Std Elecrical
with driving
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375887 K. Rajasekar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 B.A Trading &
Mobile shop
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R378328 N.Gopalakrishnan துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA375181 R.RAVIKUMAR சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std FINANCE விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Goundar
RA376475 S.தினேஷ் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 32 B.Com தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376500 S. பூபதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386151 P.சித்தேஷ் கவுண்டர் ஆண் 32 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376743 R.மோகன்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ,Pillai ok
RA376790 V. சேவியர் ஆரோக்யராஜ் உடையார் ஆண் 32 BE, MBA CTS -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st, muslim
RA377326 K. Jeevananthan காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 32 MCOM Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
RA377386 K.Narendran சைவ பிள்ளை ஆண் 32 B.Tech Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377531 Dhanabal குறவர் ஆண் 32 9th std own Fast
Food shop
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, Arunthathiyar
RA377560 N.கணேசன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி காரைக்கட்டு பிள்ளை, கொடிக்கால்பிள்ளை மட்டும்
RA377657 Arun kumar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 BBA Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA377692 SakthiVel அகமுடையார் ஆண் 32 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377881 C.செல்வபாண்டி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 10th Std Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Viswakarma Thelungu Ok
RA378015 V.குரு ராகவேந்திரன் பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 32 10th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
RA378035 R.பிரபு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 BE Software
Engineer
-Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA378110 J.சுரேஷ் ரெட்டியார் ஆண் 32 BCOM Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378145 P.சின்ன சாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
RA378192 P.சுரேஷ் குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA378494 S.பாலசுப்பிரமணியன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R378558 R.PERIASAMY Caste no bar ஆண் 32 MSC BED PG ASST துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378734 D.ஹரிபாபு துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 B.Sc(Informa
tion
Technology)
Field
Officer -
Glunmark
Pharma-Salem
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378777 T.சசி குமார் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu,Chettiyar
RA378782 K.முருகன் உடையார் ஆண் 32 12 th std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378794 விஜய குமார் நாயுடு ஆண் 32 BSc பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378797 R.அருண் பிரசாத் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 32 BBA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378807 P.காளியப்பன் நாயுடு ஆண் 32 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378847 R. தாரணி மருத்துவர் ஆண் 32 BCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378944 வெங்கடேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
RA378950 J.ராஜன் பிள்ளை ஆண் 32 BBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
RA379011 A.சிவகுமார் வன்னியர் ஆண் 32 10th Std டெய்
லர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379098 V.சிவசுந்தர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 ITI,BBA தனிய
ார் -
பிட்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bc Caste
RA379186 M.சரவணன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 32 12th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379286 E.கணேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 32 MSC,MBA தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-பெங
களூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC Ok
R379458 L.பிரபு குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 32 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379561 G.ராஜசரவணன் அகமுடையார் ஆண் 32 B.Sc Deputy
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R379612 K.சதிஷ்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 32 10 th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387002 N.பாலமுருகன் நாடார் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379837 K.சுரேஷ் கண்ணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 32 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380436 K.பிரபாகரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 12TH STD அரசு
ப்பண
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380706 T.முத்து காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 32 ITI FITTER
CNC DIPLOMA
தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R380764 சுப்பிரமணியன் செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 32 B.TECH Qa/Qc
Engineer @
Aramco,Saudi
Arabia
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Pillai ,Fc & Bc
R380773 ராஜேஷ்குமார் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380799 A.சிவகுமார் வன்னியர் ஆண் 32 10TH STD டெய்
லர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R381070 கோபி சைவ பிள்ளை ஆண் 32 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGE DIFF 27 BELOW
R381107 J.பிரதிப் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 32 10th std சொந்

தொழி
ல் -
கிரு
ஷ்ணக
ிரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஸ்வகர்மா தமிழ் OK
R381686 A.விஜய்பாபு கவரா நாயுடு ஆண் 32 B.COM தனிய
ார்-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381716 R.ஜெயகுமார் பலிஜா நாயுடு ஆண் 32 ITI பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381773 M.சிவகுமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th தனிய
ார்-
ெங்
ளூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381840 R.அழகர்சாமி கவரா நாயுடு ஆண் 32 MBA தனிய
ார்-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R381989 A. ரவிக்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 MBA சொந்

தொழி
ல்
-கோய
்பு
்தூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382114 M.ராஜா ஜங்கம் ஆண் 32 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc ok
R382172 M.ஆனந்த் மருத்துவர் ஆண் 32 10TH Std Own Beauty
Parlour
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382231 S.கார்த்திக் பிரபு பிள்ளை ஆண் 32 BBA தனிய
ார்
வேலை
-மது
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R382243 V.பிரவீன் நாடார் ஆண் 32 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R382299 P.செந்தில் குமாரர் நாயுடு ஆண் 32 8th ரயில
்வே
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC
R382459 C.செல்வபாண்டி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382505 S.ஷண்முகவடிவேல் ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 32 ITI சொந்

தொழி
ல்-த
ருப
பூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK.
R382516 P.மணிகண்டன் வன்னியர் ஆண் 32 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382562 M.கார்த்திக் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 32 9TH தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382655 A.பிரபு உடையார் ஆண் 32 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382676 C.ஸ்ரீனிவாசன் கவரா நாயுடு ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்-
ிரை
ர்-ச
ன்ன
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382745 M.செந்தில் குமார் அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R382805 S.ரமேஷ் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 MCA,MBA SOFTWARE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R382812 M.சதீஸ் குமார் போயர் ஆண் 32 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC &MBC OK
R382819 G.முத்துராஜ் நாடார் ஆண் 32 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382820 E.விஸ்வநாதன் போயர் ஆண் 32 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382902 P.ஜெயசங்கர் நாயக்கர் ஆண் 32 BBA தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R382947 S சதீஸ்குமார். நாயுடு ஆண் 32 10TH தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் any naidu ok
R382997 M.இசக்கிராஜா தேவேந்திரகுலம் ஆண் 32 DME,BBA சூப்
பர்வ
ைசர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383033 P.ராஜா ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 32 10th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383293 B.சுகுமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 32 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any முதலியார் ok.
R383355 R.வசந்தகுமார் நாடார் ஆண் 32 B.COM,DIPLOM
A
சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383672 S.சுந்தரவேல் அருந்ததியர் ஆண் 32 BA,BL கிரா

நிர்
வாக
அலுவ
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383680 A.சரவணகுமார் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 32 DEEE பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383807 B.ஜெயக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 BSc
Chemistry
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383814 M.தர்மலிங்கம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383854 M.ராஜா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383901 K.காளிமுத்து இசை வெள்ளாளர் ஆண் 32 10 th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI ONLY
R384547 D.கலைச்செல்வன் வன்னியர் ஆண் 32 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R384642 P.கணேஷ்குமார் கள்ளர் ஆண் 32 MBA வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384711 M.சரவணகுமார் நாடார் ஆண் 32 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384742 M.ஆனந்த் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384785 G.சங்கர் சைவ பிள்ளை ஆண் 32 12th std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R384964 M.கோபாலகிருஷ்ணன் ரெட்டியார் ஆண் 32 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385006 V.கண்ணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R385068 B.சக்திவேல் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385271 T.முத்துகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385341 S.ராஜராஜசோழன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385365 S.அருள் பிரசாத் நாடார் ஆண் 32 10th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385513 R.பிரகாஷ் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 32 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385548 V.ராஜா கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 32 B.Com Computer
Operator
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385576 R.கண்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 32 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R385636 R.குமார் வன்னியர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385672 சங்கர் நாடார் ஆண் 32 பி
பி எ
இடை
நிரு
த்தம
கட்ட
ிட
மறு
வடிவ
மைப்
பு
களைஞ
ர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385694 V.டேவிட் இன்பராஜூ செட்டியார் ஆண் 32 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R385700 T.சரவணன் கவரா நாயுடு ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385832 முத்துலிங்கம் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385943 K.குமார் நாடார் ஆண் 32 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385876 M.சரவணகுமார் நாடார் ஆண் 32 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R385805 M.பாஸ்கர் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 32 D Pharm விரி
வுரை
யாளர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385834 A .வெங்கடேஷ் சேனை தலைவர் ஆண் 32 BSC,MBA தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385894 U.வரதராஜன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 BCOM தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385910 T.மூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386182 சதீஸ் கவரா நாயுடு ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386357 R.சரவணக்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386411 S.மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R386464 G.செந்தில் குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 32 டிப்
ளோமா
(HOTEL
MANAGEMENT)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவரா நாயுடு OK
R386539 S.சசிகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386723 S.பழனிராஜ் நாடார் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386830 S.விமல் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386970 S.பிரகாஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R387006 K.மகேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387049 G.கண்ணன் நாடார் ஆண் 32 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387139 P.பொன்னுச்சாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 7th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387302 S.பார்த்திபன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387439 K.கண்ணன் அகமுடையார் ஆண் 32 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387509 A.குருசாமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387524 R.சம்பத் வன்னியர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387561 C.சாமிநாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 BLit சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387634 J.டேவிட்பிரபாகரன் வன்னியர் ஆண் 32 BE,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
சாப்
ட்வே
ர்இன
்ஜின
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387677 P.சங்கர் அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387760 R.மாரிமுத்து கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 32 6th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder ok
R387779 S.ஸ்ரீராம் மறவர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387807 C.ரவி நாயர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387815 H.ஐய்யப்பன் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387829 S.ராஜவேல் நாயக்கர் ஆண் 32 MSc BEd தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387845 B சிவக்குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 32 BSC தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387857 B.கிருஷ்ணன் நாயக்கர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயக்கர்,நாயுடு OK
R387954 K.​சுரேஷ் அகமுடையார் ஆண் 32 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R387998 S.பாலமுருகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 32 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R388048 R.P.சதீஸ்குமார் ரெட்டியார் ஆண் 32 BE,MS தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ரெட்டியார்,நாயுடு,முதலியார்,பிள்ளை
R388103 A.அருண் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388144 R.வேல்முருகன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388161 v.அமிர்தராஜ் நாடார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388292 L.பாலசுப்ரமணியம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388302 S.ஆனந்தராஜ் முதலியார் ஆண் 32 BE,MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388339 R.ராமன் வன்னியர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388363 K.ஆனந்த் முதலியார் ஆண் 32 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388430 S.செல்வம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388475 K.தரணி மருத்துவர் ஆண் 32 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388503 G.முத்துக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388613 R.தினேஷ் கள்ளர் ஆண் 32 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388716 V.கிரிஷ் நாயர் ஆண் 32 BA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388799 A.ஜோஷுவா வெள்ளாளர் ஆண் 32 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388810 P.ரெங்கநாதன் முத்துராஜா ஆண் 32 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388815 K.ஆறுமுகம் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388856 N.நாகராஜன் நாயக்கர் ஆண் 32 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R389036 V.சத்யா பிராமின் - ஐயர் ஆண் 32 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R389065 R.வேணுகோபால் கவரா நாயுடு ஆண் 32 12th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R389144 S.அறிவழகன் வன்னியர் ஆண் 32 தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389160 K.தங்கராஜ் மருத்துவர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377235 M.PONPANDI செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 33 10th Std Computer
Finger
Tailor
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
RA378502 C.செல்வம் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 33 12th Std பிர
வேட

கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R375861 பாலாஜி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 ITI Welder Fabrication துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375985 N.THANGAVEL கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 10th Std SECURITY விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377124 A.அங்கு ராஜா துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th, Tally
Computer
Course
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA335440 K.Balakrishnan அகமுடையார் ஆண் 33 D. C .E., Business
Development
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Agamudayar,Maravar
RA378091 S.திருப்பதி அகமுடையார் ஆண் 33 BCOM Steno விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA361659 M. PRABHU கருணீகர் ஆண் 33 B.Com, BA,
DYHE(yoga)
Teacher At
Thiruvannama
lai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST/Goundar,yathava
RA362149 M. GOPU 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 33 12th Std Own Business
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar all,Muthaliyar,Reddiyar
R377313 S.PRABHU கள்ளர் ஆண் 33 BA,(MBA) Own Business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA373865 S.KARTHIK விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 8th Std GOLD
SMITH&GOLD
FINANCE
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Any Viswakarma,Muthaliyar,Naidu,Chettiyar ok
RA373940 PRABHU நாயக்கர் ஆண் 33 BSC Area
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA374045 GANESH KUMAR நாயுடு ஆண் 33 B.Tech(IT) IT
Professional
-Chennai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: SC/ST
RA378020 V.வாசு முத்துராஜா ஆண் 33 BCA Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA375111 BOOPATHY கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 12th std Own Hotel விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA375132 S.SELVARAJ கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 33 10th std Bussiness+
Private-Acco
untant
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,Muthaliyar,Chettiyar,Naidu
RA375521 S. நமசிவாயம் பிராமின் - குருக்கள் ஆண் 33 10th std அர்ச
்சகர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer,Iyengar
R376607 A.Mujeebur Rahman இராவுத்தர் ஆண் 33 12th Kerosene
Supply(Govt
Licence)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Ravuthar,Leppai,Urdu
RA376639 S. Govindharaj கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 12thstd Own Textile
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar/Chettiyar
RA376878 SABAREESAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 10th Std Govt Bank
Clerk
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st expect
R385920 S.சங்கர் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 33 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377768 Thanikaivel பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 33 Diploma in
shiping
Superviser -
Finance
company
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC CASTE
R377832 Karthik.M கள்ளர் ஆண் 33 B.Tech Technical
Specialist
in HP
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,Agamudayar
RA377843 V.ராஜா முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377853 T.இளஞ்செழியன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 BCOM(CA)., Document
Writer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA377859 S.சிவகுமார் முதலியார் ஆண் 33 12th Std Private
Company
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377930 R.சரவணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 10th std OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc ok
R387328 G.சோனை அகமுடையார் ஆண் 33 BA அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378151 S.அருண் குமார் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 12th,
Diploma
தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R378189 R.கார்த்திகேயன் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 33 10th Std டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
RA378307 A.கோபால கிருஷ்ணன் நாயக்கர் ஆண் 33 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378474 A.கோபி வன்னியர் ஆண் 33 BA பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378479 B.தினேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 33 12th Std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Bc,MBC ok
R378621 P.அழகர் சாமி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 10th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தெலுங்கு OK.
RA379066 C.ரங்கசாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
RA379120 R.திருமுருகன் நாயுடு ஆண் 33 ITI போர்
மேன்
-
சிங்
கப்ப
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
RA379191 S.சரவணன் வன்னியர் ஆண் 33 ITI விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
RA379288 S. திருமலைசாமி எ ஸ்ரீனிவாசன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 33 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chittiyar ok
RA379383 G.சதிஸ் குமார் கவுண்டர் ஆண் 33 8TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder/Chettiar,Mudaliyar
RA379400 K.ராமஜெயம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 B.Com சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudhaliyar ok
R386081 P.செந்தில்குமார் முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் ஆண் 33 டிப்
ளமோ,(B
.Tech)
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R379553 B.வெள்ளையப்பன் எ விஜயன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 33 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379560 S.லெட்சுமிநாராயணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 B.Tech சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ப
ங்க
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379652 R.ஜெய்குமார் கவுண்டர் ஆண் 33 MCOM பேங்
க்-ப
ங்க
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379714 M MURUGAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 DIPLOMA IN
CIVIL
ENGINEERING
BUILDING
CONSULTING
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC Catse
R379760 P.நிர்மல் Inter – Caste ஆண் 33 BE Engineer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380152 A.அங்குராஜா கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 33 +2 தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R380304 P.முத்து கவுண்டர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc Only
R380868 P.ராஜன் நாடார் ஆண் 33 5th std தனிய
ார்
மேனே
ஜர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380480 T.செல்வ முருகன் வன்னியர் ஆண் 33 12th Std EB-Wire Man விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R380640 M.சக்தி வன்னியர் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380653 S.செந்தில் முருகன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 33 7TH STD. சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380767 ஸ்ரீதர்பிரபு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 12 th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி PILLAI,MUDALIYAR,TAMIL CHETTIYAR OK
R380792 B.மணிகண்டன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 10 th std கார்
பெண்
டர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380812 M.ரத்தினசபாபதி துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380827 T.பாண்டி இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 33 ITI FOREIGN விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R380849 R.சங்கர நாராயணன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 BBA,Emergenc
y Medical
Techinician(
paramedical
course)
தனிய
ார்ம
ருத்
துவம
னை-ம
ுரை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380861 V.சதீஷ் பாபு முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 33 12TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு,நாயக்கர் OK
R381079 A.சிவலிங்க பூபதி முத்துராஜா ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-சிங
கப்
ூர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381101 செந்தில்காந்த் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 BE தனிய
ார்-
ோயம
புத
தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381283 A.செந்தில்குமார் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 BBA. தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R381511 R.சரவணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 Diploma in
Electronics
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Only
R381574 M.முத்துசாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 BE தனிய
ார் -
ஈரோட
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R381613 D.சசிகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 12THSTD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386298 K.சிவகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R381765 E.ஜெகதீஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 MCA சொந்

தொழி
ல் -
ஈரோட
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
R381983 G.காளிதாஸ் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 Diploma
(ITI)
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382007 M.ராஜ்குமார் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th std சொந்

பாத்
திர
கடை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R382014 M.குமார் கருணீகர் ஆண் 33 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382209 T.குணசிங் நாடார் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382224 C.அன்பு மணிகண்டன் முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 33 BE SOFTWARE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R382254 R.பாலசுப்ரமணியன் பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 33 MBA தனிய
ார்-
ுரு
்கள
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
R382265 S.ராஜி செட்டியார் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382438 N.சங்கர் தாஸ் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 33 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்/ச
ன்ன
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஸ்வகர்மா தமிழ் சம்மதம்
R382549 V.ஜெயக்குமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 33 BE(cs) சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any mutheliyar ok
R382665 P.Muthukumar நாடார் ஆண் 33 8THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382672 M.தேவா சௌராஷ்டிரா ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R382713 M.அன்னராஜ் அகமுடையார் ஆண் 33 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383003 G.ராஜகுமார் மூப்பனார் ஆண் 33 DEEE,BCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி உடையார்,முதலியார் ok.
R383256 K.மாரிமுத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 10th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383297 A.ஜெகன்நாதன் கவரா நாயுடு ஆண் 33 12th std. சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383321 G.சுரேஷ் நாயக்கர் ஆண் 33 8TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383327 S.மணிகண்டன் வன்னியர் ஆண் 33 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383364 A.செல்வம் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 BA தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383595 J.தங்கராஜ் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 33 BSC,BED தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383651 G.முனிராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 BSC பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ஓகே
R383788 P.முத்துக்கூரி வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 BCOM சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386138 M.வீரமுத்து துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383980 R.ராஜமுத்து ஐயப்பன் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 BSC அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R383991 B.சந்திரசேகரன் ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 33 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384003 P.அருண்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 33 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384153 M.இஸ்மாயில் இராவுத்தர் ஆண் 33 12th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முஸ்லீம் ஓகே
R384156 B.இந்திரா தேவி கவரா நாயுடு ஆண் 33 B.Sc தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384515 S.ஹரிசுதன் சேனை தலைவர் ஆண் 33 MCA,BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384544 G.மாதவன் ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 33 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R384661 M.சண்முகம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384675 V.ஹரிபாபு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384743 A.முகுந்தன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384765 P.சண்முகம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384779 D.கார்த்திகேயன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R384807 L.சதிஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384865 S.பிரசன்ன சேகர் கவரா நாயுடு ஆண் 33 BE வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R384867 C.முருகானந்தன் வன்னியர் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384919 M.நரேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 33 MSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384994 G.சங்கர்கனேஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 MBA,Mphil சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385123 T.சதீஷ் குமார் நாடார் ஆண் 33 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் நாயக்கர் கவுண்டர் OK
R385330 N.முருகானந்தம் நாயக்கர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385339 M.கண்ணப்பன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 MSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385349 G.பழனி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 33 10th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385404 T.S.R.சரவணக்குமார் ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385483 V.சரவணன் நாயுடு ஆண் 33 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385499 S.பிரபாகரன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 33 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385512 K.ஜோசப் பிள்ளை ஆண் 33 5 th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385581 S.சிவசக்தி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 33 12th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385615 A.சுப்பிரமணியன் வன்னியர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385619 G.ரகுநந்தன் Inter – Caste ஆண் 33 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385727 S.ராமலிங்கம் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R385814 M.சரவணகுமார் மருத்துவர் ஆண் 33 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386034 R.செந்தில் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R386179 N.சிவாயோகாராஜா நாடார் ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386181 சுந்தரம் வள்ளுவர் ஆண் 33 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386205 ஸ்ரீனிவாசன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386303 V.சிவராம கிருஷ்ணன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386309 S.அருண்குமார் நாயுடு ஆண் 33 M.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R386439 S.மூர்த்தி கள்ளர் ஆண் 33 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386503 R.தேவா சௌராஷ்டிரா ஆண் 33 7 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386525 K.ராஜ்குமார் வன்னியர் ஆண் 33 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386884 J.சரவணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R386912 V.சரவணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387041 M.பாலமுருகன் மறவர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387063 N.அழகுவேலன் மறவர் ஆண் 33 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387208 M.செல்வகுமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 33 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387288 R.நாகராஜன் ரெட்டியார் ஆண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387290 B.பரணிதரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R387291 S.கார்த்திகேயன் நாடார் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387304 G.தீனதயாளன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 DIPLOMA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY
R387343 V.கிருஷ்ணன் தேவேந்திரகுலம் ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387590 P.செந்தில்குமார் வன்னியர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387593 T.துர்காராம் கவரா நாயுடு ஆண் 33 MSC BED
MPHIL
அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387653 K.மணி வேல் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R387742 A.காமராஜ் நாடார் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387744 M.ரத்தினசாமி நாடார் ஆண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387784 K.மங்களநாதன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 ITI பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387787 R.A.வீரபாண்டி அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387821 I.சரவணன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387822 M.சோமசுந்தரம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R387851 K.சுரேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 10th Std சொந்

மளிக

கடை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387953 B.குமரவேல் அகமுடையார் ஆண் 33 B.COM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388042 R.கார்த்திகேயன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 33 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388078 R.பாஸ்கரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, OBC, MBC
R388104 R.குமார் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 33 10th passed தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
R388139 G.ராஜேஷ் குமார் வன்னியர் ஆண் 33 10th சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388141 C.ராஜேந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 33 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R388197 V.விஜய் வெள்ளாளர் ஆண் 33 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388250 C.சுரேஷ் பாபு நாடார் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388408 M.அசோக்குமார் மருத்துவர் ஆண் 33 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388426 G.ராஜ்குமார் அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388605 A.டான்போஸ்கோ நாயுடு ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388755 T.அஜித் நாடார் ஆண் 33 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388781 R.வெங்கடேசன் ரெட்டியார் ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388792 A.விஜயன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 12th Std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388802 S.முருகேசன் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388899 L.சேகர் அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389001 K.கணேசன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 33 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389049 D.சுப்பையா நாடார் ஆண் 33 6th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389093 M.அசோக் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389125 R.ராஜேஷ் நாடார் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389164 S.சத்தியமூர்த்தி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361679 E. SARAVANAN சௌராஷ்டிரா ஆண் 34 Bcom Own
Business-Sal
em
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA311160 S.VENKATESH பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 34 MFC,ICWA Accountant -
Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer accepted
RA375321 S.திருவரசு சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 BA., HDCA., தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC ok
RA325624 M. PITCHAI PANDI விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 Diploma in
Drawing
Technology
Pvt Job -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377257 K. Palani Vel கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 6th std Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377061 P. Baskaran ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 34 12th std Foreign
Employee
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA346947 R.சிவா சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 12thstd சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA378308 G.கபீர் தாஸ் கவரா நாயுடு ஆண் 34 ITI Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R375791 S.சிவசுப்பிரமணியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
RA377309 R. Kannan விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 10th std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375784 S.கோவிந்தராஜ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 BE TEAM LEADER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA376083 R. KALAISELVAN கவரா நாயுடு ஆண் 34 BA Sales
executive
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377214 Yuvraj உடையார் ஆண் 34 DECE Business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
RA375963 B.SENTHILKUMAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
RA376103 D Elangovan செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 DPT,PRINTING
TECHNOLOGY
Manager
-South
Africa
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar, Beri Chettiyar
RA361569 T. KARTHIK அகமுடையார் ஆண் 34 10th Std Supervisor-P
orur
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA361657 S. MURUGAN சைவ பிள்ளை ஆண் 34 DME Mechanic-Coi
mbatore.
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA375868 S. Vairamuthu சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R364009 selvaraj m சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 MBA Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R377613 P.ஆனந்த் வன்னியர் ஆண் 34 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA367446 G.மாரியப்பன் மறவர் ஆண் 34 12th Std Army விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,kallar
RA378433 K.கணேசன் வன்னியர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA373191 S Panneer Selvam கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std Central
Market
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar ok
RA378401 P.பிரகதீஸ்வரர் எ பெரியசாமி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 M.COM, Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R374215 A. ஜனார்த்தனன் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BE Bank Asst
Managaer -
PVT
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA374322 P. PREM யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 BSC Business-Che
nnai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
R378369 D.ஸ்ரீதர் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 34 B.Com Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA375442 R.RAJA வன்னியர் ஆண் 34 10th Std DRIVER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R375472 Mariyadass நாடார் ஆண் 34 Iti vasan dental
care,pondich
erry.
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375517 S. ரவிக்குமார் கிராமினி ஆண் 34 ITI டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375668 ரமேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 BA(LIT) Cashier-TNEB விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bramin
RA376718 BOOPALAN பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 12th Std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376764 D. Srinivasan செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 11th std Private
Clerk
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA377752 S.Ragupathi கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA376845 S.சுந்தரபாண்டியன் கள்ளர் ஆண் 34 M.Sc,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் கள்ளர் ONLY
RA376941 S. PERIYASAMY கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 MBA, Ph.D Branch
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
RA376945 கார்த்திக் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 34 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
R377024 P.Gurusamy ரெட்டியார் ஆண் 34 10th Parota
Mastar
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu OK
RA377372 V. தினகரன் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 34 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377629 V.பேயாண்டி கள்ளர் ஆண் 34 M.Sc, B.Ed Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudiayar,Maravar
RA377390 RADHA KRISHNAN மறவர் ஆண் 34 BE Software
Enginee-
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar ok
RA377602 Dhanasekar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 8th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377563 T.SelvaGanesh சைவ பிள்ளை ஆண் 34 MSC FARMER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377573 Kulanthaivelu விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 8th std Private
Company
Driver
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377685 N.Singaram செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 34 B.COM Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA377830 L.முருகன் அகமுடையார் ஆண் 34 8th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
RA377868 I.செந்தில் குமார் முத்துராஜா ஆண் 34 10th std Private
Company
Accountant
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
RA378165 P.வெங்கடேசன் வன்னியர் ஆண் 34 10th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378153 S.நவரத்தின பாண்டியன் மறவர் ஆண் 34 ITI Mechanical
Fitter-Dubai
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Kallar
RA378241 V.ராஜா முத்துராஜா ஆண் 34 DEEE Working in
Singapore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bc Caste
R388012 R.மோகன் குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK
RA378493 S.பால்பாண்டி மறவர் ஆண் 34 6th std பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378519 G.சுரேஷ் பாபு துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA378539 P.ரவிச்சந்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 DEEE ஒர்க

ஷாப்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC Caste ok
R378576 M. Arokia Raj வெள்ளாளர் ஆண் 34 BSc Building
Construction
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R378647 N.கமலகண்ணன் நாயுடு ஆண் 34 12TH சொந்

தொழி
ல்
(ஹோட
டல்)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு, நாயக்கர்
R378617 Shenbaga Gurunathan. D ரெட்டியார் ஆண் 34 BE (ECE) ,
MBA (Telecom
Management)
Private
Telecom
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar,Naidu
RA378962 R.பாலாஜி பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 MBA மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379034 V.கோபி நாத் நாயுடு ஆண் 34 B.E,MBA டெம்
பில்
பார்
க்
ஹோட்
டல் (
ரிசப
்சன்
)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,ரெட்டியார் ok
RA379193 T.K.சேதுராமன் கள்ளர் ஆண் 34 8th std தனிய
ார் -
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
RA379198 k.பிரகாஷ் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 34 BBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA379307 J.பழனி ராஜ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,ST, Vanniyar
RA379326 M.பூவனந்தன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R379336 Senthilkumur கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10 th photo studio திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Kouder ok
R379344 M.விஜயேந்திரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 12TH STD சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R379468 G.வருண் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 MCOM Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379482 P.முத்துகிருஷ்ணன் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386522 U.கோபாலகிருஷ்ணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R379512 M.நாகராஜன் அகமுடையார் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379586 V.அந்தோனி ராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 MLIS.PGDCA.P
GDCM. MPhil
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379700 G.கார்த்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379755 N.சிவகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 12 th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி viswakarma telungu ok
R380528 K.அன்னராஜ் PR ஆண் 34 BA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380695 G.பட்டமுத்து அகமுடையார் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380786 M.மகேஸ்வரன் மூப்பனார் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார் -
அம்ப
ாசமு
த்தி
ரம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380791 S.பிரபு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380837 S.சரவணன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 34 DME Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380856 M.மாரியப்பன் வன்னியர் ஆண் 34 BA தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380902 S.பிரபாகரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 6th std Electrection விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381294 R.செல்வராஜ் போயர் ஆண் 34 8TH STD சூப்
பர்வ
ைசர்
-
கோவை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381410 விஜயக்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381420 K.விஜயகுமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NO SC/ST
R381631 A.பூபதி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
பழனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R381643 M.தங்கபாண்டியன் கவுண்டர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381732 M.சக்ரவர்த்தி நாடார் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381742 B.சத்தியநாராயணன் நாயுடு ஆண் 34 BE,ME(doing) lab
techinian
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381767 M.கலை கள்ளர் ஆண் 34 M.C.A தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382168 C.V.ராஜேஷ்குமார் முதலியார் ஆண் 34 BE சொந்

தொழி
ல்/க
யம்
ுத்
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382196 S.புவனேஸ்வரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R385981 G.நிதீஷ் குமார் அகமுடையார் ஆண் 34 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382262 S.ரவிக்குமார் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 34 B.COM Audit Work திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R382328 S.பாபு மருத்துவர் ஆண் 34 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R382331 M.ஜோசப் சுரேஷ் வன்னியர் ஆண் 34 DIPLOMA IN
TOOLS
Engineering
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R382387 M.முத்து பாண்டி மறவர் ஆண் 34 12th Std Indian Army துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382406 M.ஐயப்பன் கள்ளர் ஆண் 34 7TH தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAYAR,ONLY
R382410 P.கார்த்திகை செல்வம் மறவர் ஆண் 34 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382451 M.பாண்டி செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R382545 S.ஸ்ரீதர் சேனை தலைவர் ஆண் 34 BE இன்ஜ
ினிய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382569 M.சிராஜுதீன் இராவுத்தர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ரோட
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382577 M.முகமது பைசல் இராவுத்தர் ஆண் 34 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ாண்
ிச்
ேரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382584 V.சிராஜுதீன் உருது ஆண் 34 12th Std வெளி
நாட்
டில்
வேலை
(குவ
த்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R382651 S.ராஜா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 8th Std சொந்

தொழி
ல்/க
யம்
ுத்
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382785 J.விமல்குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR,REDDIYAR,KAVUNDAR
R382955 K.முருகேசன் வன்னியர் ஆண் 34 8th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382909 P.விக்னேஷ் அகமுடையார் ஆண் 34 12th STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R382925 L.கார்த்திகேயன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 MA,M.Ed. தலைம

ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU AND MUTHLIYAR
R382951 S.மரிய அந்தோனி மறவர் ஆண் 34 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382952 P.கணேசன் நாடார் ஆண் 34 12TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383209 K.பகீரதன் முத்துராஜா ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R383259 K.ரமேஷ் வன்னியர் ஆண் 34 5th Std தனிய
ார்/
ீர்
ாழி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R383320 S.தீபக் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUTHALIYAR, CHETTIYAR ONLY
R383348 R.பிரபாகரன் கவரா நாயுடு ஆண் 34 BA சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC மட்டும்
R383360 R. ராஜேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 34 BA தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விதவை விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு
R383417 S.ரமேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R383481 T.பிரவீன் குமார் அகமுடையார் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383583 T.கிருஷ்ணமூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 34 BA DTED தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383618 K.வெங்கடேசன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383762 G.சுரேஷ்குமார் கவுண்டர் ஆண் 34 12th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383765 A.சரவணகுமார் கவுண்டர் ஆண் 34 MBA தனிய
ார்
வேலை
-கரூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R383827 K.ரகு என்ற ரிஷி கேஷ் சௌராஷ்டிரா ஆண் 34 8th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384001 L.நான்சிவனிதா நாயுடு ஆண் 34 12th Std விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384222 C.சங்கர்சாலமன் அருந்ததியர் ஆண் 34 7THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC& MBC OK
R384250 S.மணிகண்டன் கவுண்டர் ஆண் 34 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384360 D.பாலாஜி நாடார் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R386767 V.சுரேஷ் நாயக்கர் ஆண் 34 டிப்
ளமோ
தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384474 M.பார்த்தசாரதி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 34 BE பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384592 v.முருகன் நாயக்கர் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384698 K.கார்த்திகேயன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாடார்,பிள்ளை,கவுண்டர்,முதலியார்OK
R384728 K.சசிக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 8th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384750 A.பாலமுருகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384805 R.சக்திவேல் வன்னியர் ஆண் 34 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384808 K.வேலாயுதம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384859 N.செண்பககுமார் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385061 S.கிரிராஜன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 Diploma Own திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer & Iyengar OK
R384944 M.வீரக்குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R385005 T.சசிக்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385033 R.தவமுருகன் நாயக்கர் ஆண் 34 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385044 G.மருதமுத்து ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385091 S.சரவணப்பெருமாள் கவரா நாயுடு ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385149 K.தீனதயாளன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385208 M.சபரீஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 9th தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385276 M.சக்திவேல் நாடார் ஆண் 34 7th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385382 S.சுந்தர் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385391 K.பால சுப்ரமணியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385392 S.சந்திரசேகர் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 B.TECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385442 T.சங்கர்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385456 N.பிரேம்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385485 G.பிரபு குமார் கருணீகர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385486 T.செல்லப்பாண்டி தேவேந்திரகுலம் ஆண் 34 10th Std அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385491 S.நாகராஜன் மறவர் ஆண் 34 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385549 T.சரவணக்குமார் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std அரசு
வேலை
(ஆர்
ி)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R385680 L.சுரேஷ் குமார் ரெட்டியார் ஆண் 34 BE வெளி
நாட்
டு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385686 N.சிவக்கண்ணன் செட்டியார் - காசுக்காரர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R385736 A C K ராஜேஷ் கண்ணா கவரா நாயுடு ஆண் 34 MSC,MPHIL CS தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385747 T.சேதுராமலிங்கம் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R385749 M.இசக்கி சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R385909 K .செல்வகுமார் போயர் ஆண் 34 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385921 T.செந்தில்முருகன் போயர் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385956 P.பேச்சிமுத்து குமார் சேனை தலைவர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386031 K.நந்தீஸ்வரன் நாயக்கர் ஆண் 34 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386052 S.சௌந்தர்ராஜன் கவரா நாயுடு ஆண் 34 B.com தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386062 C.R.சுகவனேஸ் நாடார் ஆண் 34 MBBS DCH அரசு
பணி -
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386085 S.செல்வகுமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386143 A.தமிழரசன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 MCom MPhil
BEd
அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any muthaliyar ok
R386231 J.பிரபா ஹரி செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386244 A.தாஸ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386293 J.லோகநாதன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 M.Pharmacy தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386413 C.ஈஸ்வரராஜ் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 34 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386428 G.டில்லி கணேஷ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 MCom,ICWA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R386435 S.நாகராஜன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY GOUNDER OK
R386452 S.சார்லஸ் ஜெயராஜ் அகமுடையார் ஆண் 34 BCS DOCTOR
HELPER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386595 M.ஹரிராம் கவரா நாயுடு ஆண் 34 Msc வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386615 B.குணசேகரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BSC MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386649 U.ராஜராஜன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BBM BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar, Chettiyar, Agamudaiyar ok
R386674 P.பாலாஜி ராஜுக்கள் ஆண் 34 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386742 M.முத்து சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386755 K.விக்னேஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386919 S.செல்வகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 34 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386931 K.C.பாலமுருகன் கள்ளர் ஆண் 34 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386935 C.அருள் கவுண்டர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R386948 R.அசோக் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386953 N.மூனுசுவாமி வன்னியர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386999 R.முருகன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387032 S.பாலகணேஷ் அகமுடையார் ஆண் 34 BE MBA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேற