ஜாதி தடை இல்லை - பெண் மொத்தம் 1265
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R388579 R.சித்ரா ஆதி திராவிடர் பெண் 201 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391936 N.தேவகி சரண்யா செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 201 BSc தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R393929 R.தீபிகா நாயுடு பெண் 201 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386079 C.சத்யா கம்மவார் நாயுடு பெண் 21 B.COM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு, முதலியார்
R388723 S.வினோதினி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 21 BSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392126 M.ஈஸ்வரி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 21 8th Std ---- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384568 G.கோகிலா முதலியார் பெண் 22 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388369 M.பிரதீபா கவரா நாயுடு பெண் 22 BA BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R390796 C.தீபிகா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 22 BCom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R391390 G.பாக்கியலட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 22 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R383542 K.சித்ரா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 23 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386817 S.பிரேம்பிரியங்கா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 23 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388308 C.செல்வகரசி வன்னியர் பெண் 23 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388509 D.கோமதி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 23 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390360 S.பானுமதி சைவ பிள்ளை பெண் 23 MCom MPhil Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394410 B.பிரியங்கா கவரா நாயுடு பெண் 23 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA375212 V. சுசித்ரா கவுண்டர் - குரும்பா பெண் 24 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder ok
R386030 M.கோமதி போயர் பெண் 24 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382350 M.நந்தினிதேவி அகமுடையார் பெண் 24 10th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387530 P.சண்முகப்பிரியா கள்ளர் பெண் 24 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,அகமுடையார் OK
R388483 R.உமாராணி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 24 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389621 C.சூர்யதர்ஷினி கள்ளர் பெண் 24 BTech(MTech) தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAYAR,MARAVAR OK
R389728 S.கலையரசி நாடார் பெண் 24 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390000 P.ரேவதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 24 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392162 B.நித்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 24 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393423 K.ஜனனி பிரியா மறவர் பெண் 24 BA தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,அகமுடையார்
R394246 R.மஞ்சுளாதேவி செட்டியார் - கொங்கு பெண் 24 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378368 M.யுவராணி செட்டியார் பெண் 25 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377261 P. மோனிகா மீனாட்சி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 25 BBA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377353 L.தங்கமாலா யாதவர் பெண் 25 DTEd. B.com
(MBA)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ிரு
ெல்
ேலி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381093 B.செல்வமீனா நாடார் பெண் 25 8TH STD --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383700 N.கலைவாணி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 25 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R384868 K.காயத்ரி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R385595 P.வித்யா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MBA -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R386709 S.அமுதா செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 25 BCom தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386763 S.நந்தினி வீர சைவம் பெண் 25 BCOM ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387056 P.காயத்ரி கவரா நாயுடு பெண் 25 MA BED MPHIL ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387588 S.ஜெயலெட்சுமி சைவ பிள்ளை பெண் 25 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R389748 A.வித்யா பாய் சௌராஷ்டிரா பெண் 25 MA BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390026 S.கவிதா வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 25 BCA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி வன்னியர் சம்மதம்
R390306 K.சோனைமீனா சைவ பிள்ளை பெண் 25 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R391072 P.சுகன்யா கவுண்டர் பெண் 25 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R392401 K.கீர்த்திகா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 25 BE அரசு
பணி-In
dian
Overseas
Bank
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK(சைவம்,அசைவம் OK)
R392541 S.கார்த்திகை ஜோதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 25 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R392816 M.ராதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393414 M.நிர்மலா தேவி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 25 DGNM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394277 K.ரம்யா அகமுடையார் பெண் 25 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R392330 K.சத்யா போயர் பெண் 26 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378698 R.நதியா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 26 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379144 S.சரஸ்வதி செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 26 10TH -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381875 S.செல்வமீனா அகமுடையார் பெண் 26 BBA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR, KALLAR OK
R385927 S.சுசிலா கவரா நாயுடு பெண் 26 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R384097 M.கண்மணி அகமுடையார் பெண் 26 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384190 S.கனிமொழி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R385119 N.தேஜஸ்வினி செட்டியார் - பத்மஷாலியர் பெண் 26 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385185 P.காயத்ரி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 26 BCOM தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385385 R.அமலின் நாடார் பெண் 26 BSc தனிய
ார்
மருத
்துவ
மனை
செவி
லியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R385758 N.பிரீத்தா வன்னியர் பெண் 26 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386019 C.திவ்யா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 BBA Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386229 B.வசந்தமல்லிகா கவரா நாயுடு பெண் 26 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386797 E.கவிதா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 26 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R387062 J.நித்யா மறவர் பெண் 26 BA அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387230 N.தேவிகா மறவர் பெண் 26 MSc BEd ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR OK
R387689 S.சந்தியாதேவி செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 26 MSC -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R387709 P.ஐஸ்வர்யா கள்ளர் பெண் 26 MSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், அகமுடையார், மறவர் ONLY
R387976 I.சுபாமஞ்சு முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 26 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R389076 R.சுதா அகமுடையார் பெண் 26 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ஓகே
R389313 A.சுவேதா கள்ளர் பெண் 26 BCom அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R389591 E.ராணி நாயக்கர் பெண் 26 12 Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390055 R. சுகன்யா அகமுடையார் பெண் 26 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R393669 M.மகரஜோதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 26 BE ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393928 L.பவிதா விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 26 BCOM ---- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA TAMIL OK
R393974 N.அபிநயா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 26 B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394238 M.சிந்துஜா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 BA ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
RA378320 P.ராஜேஸ்வரி சைவ பிள்ளை பெண் 27 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
RA358518 P. விஜய லலிதா குலலார் பெண் 27 B.Tech --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu, Telungu Chettiyar, Rettiyar
RA377150 S. மரியா விஜி PL பெண் 27 10th std Binding Work துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except Muslim
RA373361 T.மைதிலி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 8th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA376914 B.மீனாட்சி செட்டியார் பெண் 27 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R387552 U.பிரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 MCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381061 B.ஸ்ரீசித்ராதேவி செட்டியார் - நடுமண்டலம் பெண் 27 ME -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R381458 M.ரம்யா கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 Bsc(Computer
Science)
-- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381504 C.ரோகிணி மறவர் பெண் 27 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382098 T.கவிதா நாடார் பெண் 27 12th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383671 M.மதுமலர் முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் K
R383893 D.சுதா பிரியா நாடார் பெண் 27 Mcom,BEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384160 L.பிரேமா பிள்ளை பெண் 27 Bcom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384166 K.விஜி போயர் பெண் 27 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385151 P.ஐஸ்வர்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 BSC,DTED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R385267 S.அருள்மாரி நாடார் பெண் 27 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386241 K.ஸ்ரீ கிருத்திகா லட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 27 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R386456 B.கவிதா மறவர் பெண் 27 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார், முக்குலத்துர் OK
R386677 R.சுபா கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 B.TECH தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386754 M.சுபஸ்ரீ செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 27 BA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386762 M.கார்த்திகா மறவர் பெண் 27 BBA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R386971 M.ரம்யஸ்ரீ பர்வத ராஜகுலம் பெண் 27 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387692 M.கவிதா மறவர் பெண் 27 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387707 M.தனபாக்கியம் கள்ளர் பெண் 27 BE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR, MARAVAR, AGAMUDAYAR ONLY
R387736 R.முனீஸ்வரி மறவர் பெண் 27 BA BEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், அகமுடையார், மறவர் ONLY
R387863 J.ஜெர்மிலியா ஜெஸ் நாடார் பெண் 27 BA BEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388008 S.பூர்ணிமா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388107 M .லதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 12th Std - - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R388135 P.ராதா போயர் பெண் 27 BCOM -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388193 S.ஜெயபிரதா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 27 MSc BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388210 K.சங்கீதாலட்சுமி பலிஜா நாயுடு பெண் 27 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU ,CHETTIYAR,MUTHALIYAR OK.
R388696 G.ஷோபா பலிஜா நாயுடு பெண் 27 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389003 A.ஜெயா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 27 Bcom -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R390298 A.இனியா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 27 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R390781 R.தேன்மொழி பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 27 Blit DTed Unemployed திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R391098 S.அம்பிகா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 27 BCom Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391491 A.பத்மா மூப்பனார் பெண் 27 BA BEd Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK.
R391492 K.செல்வி கள்ளர் பெண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391831 S.வனஜா நாடார் பெண் 27 MCA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391902 B.அருணப்ரியா கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 27 MSC,BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R392514 J.ஐஸ்வர்யலெட்சுமி வீர சைவம் பெண் 27 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R392652 K. சக்திஷோபனா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 MTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR & GOUNDER
R392946 R.நந்தினி நாயக்கர் பெண் 27 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394243 R.நிவேதா அகமுடையார் பெண் 27 M.Tech அரசு
வங்க
ி
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R394281 K.சுஹாசினி அகமுடையார் பெண் 27 DIPLOMA ------ துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
RA375560 P. பாக்கியாரதி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 28 BBA --- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA375986 A. ஆஷாரணி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 28 12th std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA329394 K. சரண்யா கிராமினி பெண் 28 B.Com,
M.Com(Doing)
Private work துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Nadars ok
RA332513 S.யோகேஸ்வரி வண்ணார் பெண் 28 BCom --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372688 R.முனீஸ்வரி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 10th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R373933 A.வினோதினி கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 28 MBA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA375527 K.MEENATCHI போயர் பெண் 28 8th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC
RA376194 A. அன்பரசி யாதவர் - தமிழ் பெண் 28 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376561 G.ஷாலினி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 28 டிப்
ளோமா
--- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar,Kavunder
RA377518 D.மல்லிகா முத்துராஜா பெண் 28 BA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378026 A.ஸ்ரீதேவிராஜபிரியா கவரா நாயுடு பெண் 28 M.Sc Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R378073 J.அமலா நாடார் பெண் 28 B.SC,B.Ed தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி RC,CSI மட்டும்
RA378365 பாக்கியலட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 DIPLOMA IN
NURO
THERAPIST
சொந்
தமரு
த்து
வமனை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
R392914 G. தமிழ்செல்வி அகமுடையார் பெண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380533 B.சசிகலா பலிஜா நாயுடு பெண் 28 12 th std -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381655 K.ஜமுனாராணி தேவேந்திரகுலம் பெண் 28 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382100 M.மகராசி எ தனலெட்சுமி வீர சைவம் பெண் 28 ME அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382198 G.பிரவீன் கிருத்திகா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R386853 J.அனிதா வன்னியர் பெண் 28 BTech -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் நாயக்கர் நாயுடு ONLY
R383108 V.ஜெயஸ்ரீ துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R383110 P.ராஜலெட்சுமி எ நித்யா நாடார் பெண் 28 8th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383155 V.வித்தியாலட்சுமி பிராமின் - ஐயர் பெண் 28 BSC,MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R383656 R.தீபிகா போயர் பெண் 28 B.Tech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384059 B.சித்ரா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 28 9th STD -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384240 M.கார்த்திகா மறவர் பெண் 28 MA MPhil தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392939 தேவி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BCom Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385325 R.திவ்யா செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 28 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R385496 J.அம்முலு மற்றவை பெண் 28 MA,MPHIL ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385522 R.நந்தினி கம்மவார் நாயுடு பெண் 28 MSC,BED,DTED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கம்மவார் NAIDU OK
R385537 G.ரேவதி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 BBE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386630 G.ரம்யா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 28 டிப்
ளோமா
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386748 V.கீதாமணி அகமுடையார் பெண் 28 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386804 N.குஷ்மா என்ற ஞானேஸ்வரி குலலார் பெண் 28 MA,BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவுண்டர்,முதலியார்,செட்டியார்,உடையார்
R387596 G.நித்யா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 28 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar ok
R387722 P.கீர்த்தி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BCOM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387865 R.மீனாட்சி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 M.COM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388186 J.காயத்ரி செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 28 MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388453 L.அனிதா விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 28 BCA ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA TAMIL OK
R388844 D.சாந்தி ஆண்டி பண்டாரம் பெண் 28 BCOM -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R388879 கோபிகா திலகம் இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 BCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R389431 C.V.சினு செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 28 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R389790 V.வித்யா கள்ளர் பெண் 28 B.Tech[IT] தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார்,மறவர் OK
R390888 V.லெட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 28 BPT பிசி
யோதர
ப்பி
ஸ்ட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R390925 R.பரிமளா கவரா நாயுடு பெண் 28 BA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391202 P.முத்துக்குமாரி கவரா நாயுடு பெண் 28 BCOM MBA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R391239 B.சங்கீதா பலிஜா நாயுடு பெண் 28 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY நாயுடு OK
R391336 R.விஜி கவரா நாயுடு பெண் 28 BE,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R391345 K.அருணாதேவி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 MCA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391352 S.ஆனந்தவள்ளி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 MCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R391579 M.ரம்யாதேவி போயர் பெண் 28 ME உதவி
பேரா
சிரி
யை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391640 M.மகேஸ்வரி சைவ பிள்ளை பெண் 28 12th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391666 கார்த்திகா தேவி கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 28 DTED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392384 M.மேரி ஆதி திராவிடர் பெண் 28 DTed ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393630 J.கல்பனா பிராமின் - ஐயர் பெண் 28 DIPLOMA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394237 M.கெளசல்யாகுணசீலி அகமுடையார் பெண் 28 BA ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394105 K.வீணாதேவி கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 28 BE ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
RA321253 P. மகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA330551 P. JOTHI நாயுடு பெண் 29 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naikkar,muthaliyar
RA347249 J. ASTALAKSHMI பிராமின் - ஐயர் பெண் 29 BE Designing
Engr
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA347330 J. AKSHAYA பிராமின் - ஐயர் பெண் 29 BE Soft Ware
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA375707 R. மருதாயி கவுண்டர் பெண் 29 10th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA364799 D. Maharani Bhuvaneshwari கவரா நாயுடு பெண் 29 B.COM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA376337 D.மெர்சிலிடியா மற்றவை பெண் 29 MA,MLIS,M.Ph
il
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R387096 M.அருள்மொழி அகமுடையார் பெண் 29 MBA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தேவர் மட்டும்
RA377799 S.சித்ரா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 29 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377802 J.Rathna Prasanna நாடார் பெண் 29 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
RA378575 G.ராஜலட்சுமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379338 S.சுதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் K
RA379365 A.நஸ்ரின் பானு இராவுத்தர் பெண் 29 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Tamil Muslim OK
R380518 P.சாந்தினி கவரா நாயுடு பெண் 29 BSC -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381329 R.காயத்ரி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R383679 G.பிரதிபா(எ)கவிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384049 C.சுகந்தா Inter – Caste பெண் 29 MSC தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384055 M.ஆர்த்தி சைவ பிள்ளை பெண் 29 MSC தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM ONLY
R384200 S.சித்ரா வன்னியர் பெண் 29 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384281 M.சரண்யா அருந்ததியர் பெண் 29 MSC MPHIL --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385216 B.ஜனனி கவரா நாயுடு பெண் 29 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R385311 A.ஹேமா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 29 12th Std தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R385761 S.ரேணுகாதேவி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385874 S .பிச்சம்மாள் எ வித்யா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 29 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386013 M.கார்த்தீகேஸ்வரி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 29 BTech ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R386059 B.கார்த்திகைசெல்வி அருந்ததியர் பெண் 29 BA BED DTED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386445 K.திவ்யா இல்லத்து பிள்ளை பெண் 29 MCA தனிய
ார்
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386818 V.மணிகண்டபிரியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 29 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386944 B.வேதநாயகி முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் பெண் 29 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386977 A.தேவி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387160 M.உஷா வன்னியர் பெண் 29 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387200 B.முத்துலெட்சுமி கள்ளர் பெண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR OK
R387266 S.சுகன்யா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 29 BE தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387507 K.மகேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 29 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R388208 T.கீர்த்திகா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 29 BCOM,MSW -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388637 A.சகாயமெர்சி வெள்ளாளர் பெண் 29 DTED -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389483 K.சீபா நான்ஸி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 29 BTech PHD Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391672 M.யோகமயில் முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 29 BPharm -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390167 J.கவிதா அகமுடையார் பெண் 29 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390432 K.ராகிணி மறவர் பெண் 29 BE MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391966 G.சத்தியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 29 M.Tech தனிய
ார்
உதவி
பேரா
சிரி
யை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any pillai ok
R392133 நித்யா செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 29 BA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392155 P.சண்முகசுந்தரி மறவர் பெண் 29 Diploma --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார் ,கள்ளர் சம்மதம்
R392430 R.தீபிகா பிராமின் - ஐயர் பெண் 29 MBA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R393612 C.உஷாமீனாட்சி கள்ளர் பெண் 29 BE --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any mukkulathor
R393698 B.தேவி கள்ளர் பெண் 29 BTech அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373578 T. ரேணுகாதேவி கவரா நாயுடு பெண் 30 MCA Computer
Operater-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA376660 P. ABINAYA அகமுடையார் பெண் 30 B.COM.Diplom
e in
Economics
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar/Pillai/Kallar/Maravar
RA338101 T.ஈஸ்வரி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 12th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA376125 K.வேதவள்ளி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 30 BA BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358571 P. பூர்ணிமா செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
RA358932 A.MEERA பிராமின் - ஐயர் பெண் 30 BE(Chem) Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA373193 B.கோகிலவாணி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA374810 J.சித்ரா பலிஜா நாயுடு பெண் 30 BE Private
Concern
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any naidu ok
RA375046 S.சத்தீஸ்வரி நாடார் பெண் 30 8TH STD --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை ,நாயுடு,ஐயர் மட்டும்
RA378389 S.புஷ்பலதா வன்னியர் பெண் 30 MCA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385926 S. கீதா செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 30 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
RA376479 K. மாலதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 9th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376565 J. சியாமளா செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376826 B. LAVANYA கவரா நாயுடு பெண் 30 Teacher
trainning
(SISI)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA377396 V. மீனாட்சி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 7th std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377956 S.சுதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 Diploma in
Nursing
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378034 B.சகுந்தலா குறவர் பெண் 30 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA379055 D.சூர்யா மறவர் பெண் 30 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, Agamudaiyar,Kallar ok.
RA379005 C.லேசிய கரோலின் மேரி முதலியார் பெண் 30 MA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R380494 P.உஷா கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 30 10 th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380534 S.துர்கா தேவி சைவ பிள்ளை பெண் 30 BCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R381871 S.கிருத்திகா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 MBBS தனிய
ார்-
ருத
துவ
்-கோ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381975 M.கோபிகா பாண்டி அகமுடையார் பெண் 30 B.TECH MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R383081 P.சங்கரச்செல்வி சைவ பிள்ளை பெண் 30 12THSTD --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ OK
R383180 T.J.நந்தினி கள்ளர் பெண் 30 ME தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383315 S.கவுசல்யா வீர சைவம் பெண் 30 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383747 A.சாலைஅருள்மொழி முத்துராஜா பெண் 30 MFT விரி
வுரை
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383760 V.மதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384085 R.சோனியா கள்ளர் பெண் 30 12th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK NEAR ONLY
R384129 R.சாந்தி ரெட்டியார் பெண் 30 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384189 R.கவிதா பலிஜா நாயுடு பெண் 30 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384330 B.மாசிலாமணி செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 7th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384605 V.நாகரதி பிள்ளை பெண் 30 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384606 K.சிந்துஜா ரெட்டியார் பெண் 30 B.TECH தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ரெட்டியார் தெலுங்கு&தமிழ் K
R384640 E.அனிதா வன்னியர் பெண் 30 BA அரசு
அலுவ
லகத்
தில்
தற்க
ாலிக
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385217 R.விஜயலெட்சுமி கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 30 BE தனிய
ார்
வங்க
ி
அலுவ
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R385253 C.முத்துமாரிமாலா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 MSc BEd
MPhil
------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R385407 N.ராதிகா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 30 BSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386295 N.இந்திரா வண்ணார் பெண் 30 MCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
R386429 R.ரூபினி பலிஜா நாயுடு பெண் 30 MCA,MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386536 P.புவனேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 30 MSC BED
MPHIL
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் OK
R386716 B.திவ்யா வன்னியர் பெண் 30 MSC BED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386845 B.நதியா நாயக்கர் பெண் 30 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386863 M.ரூபவதி மறவர் பெண் 30 BA,DTED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387135 R.ராதிகா மறவர் பெண் 30 BE(ECE) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387710 V.யமுனா மறவர் பெண் 30 MSC MEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், அகமுடையார், மறவர் ONLY
R387768 P.சரவணசெல்வி நாடார் பெண் 30 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388079 C.காவியா வன்னியர் பெண் 30 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388332 M.மகேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 30 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388974 A.கிருஷ்ணவேணி மறவர் பெண் 30 ME -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர்,அகமுடையார்
R389122 T.கவிதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 BSc BEd ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389226 A.விவிதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 BCOM,BL -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389311 P.விஜயகார்த்திகா கவரா நாயுடு பெண் 30 BE MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R389640 S.சத்தியபிரபா மறவர் பெண் 30 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், மறவர், அகமுடையார்
R389726 N.ரம்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390217 D.கயல்விழி கவரா நாயுடு பெண் 30 MA,Bed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R390282 D.மணிமாலா சேனை தலைவர் பெண் 30 MA MED அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R390363 S.பிரியதர்ஷினி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 MCA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R390589 G.மதி மறவர் பெண் 30 BCA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390761 P. பூர்ணிமா செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R390991 T.சக்திகா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391253 N.ராஜேஸ்வரி கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391635 K.உமா மகேஸ்வரி வண்ணார் பெண் 30 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R391858 T.தமிழ் செல்வி கவுண்டர் பெண் 30 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R391998 R.உஷா வன்னியர் பெண் 30 BPT தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R392863 M.புவனேஸ்வரி வன்னியர் பெண் 30 BA தனிய
ார்-
சிர
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R393004 P.சிந்தாமணி கள்ளர் பெண் 30 BCOM,Bed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Agamudaiyar OK
R393146 R.நதியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI
R393745 A.நித்திஜா வன்னியர் பெண் 30 BTech MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R394204 A.கீதா நாடார் பெண் 30 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA314338 A.யோகஸ்ரீ கருணீகர் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
வங்க
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375823 V. சுஜா நாடார் பெண் 31 MBA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA317909 P.வடிவழகு மறவர் பெண் 31 ME உதவி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR, MARAVAR
RA320196 S.மஞ்சுளா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 31 BCOM MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
RA321216 P. முத்துலட்சுமி மருத்துவர் பெண் 31 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377273 S.வெண்ணிலா கள்ளர் பெண் 31 12th std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392503 K.மஞ்சுளா வன்னியர் பெண் 31 8th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA355976 V.BAMA பிராமின் - ஐயங்கார் பெண் 31 MCA Analysist விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer accepted
R375689 K. ஜாக்லின் சத்யபிரியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 BA,B.ED தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA372633 L.பாக்கியலெட்சுமி வீர சைவம் பெண் 31 12th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R373310 V.NANDINI பிராமின் - ஐயர் பெண் 31 B.COM CTS துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER AND IYENGAR ONLY
RA375871 R.சத்யா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375439 G.ராமலட்சுமி அகமுடையார் பெண் 31 8th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R384063 K.ருக்மணி போயர் பெண் 31 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378279 S.செண்பகவள்ளி சைவ பிள்ளை பெண் 31 ME தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ OK
R378453 J.பிரவீனா வெள்ளாளர் கவுண்டர் பெண் 31 PGM, New
Zealand
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378733 S.மேகலா கவரா நாயுடு பெண் 31 Bcom ,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379079 S.மேகலா கவரா நாயுடு பெண் 31 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380225 P.ரேவதி கவரா நாயுடு பெண் 31 Diploma --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R380490 R.ஹேமசிவபிரியா கவுண்டர் பெண் 31 M.Tech,(Ph.D
)Doing
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் & வன்னியர் கவுண்டர்
R380914 K.சாந்தி போயர் பெண் 31 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381048 S.உமா மகேஸ்வரி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 12THSTD -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381857 M .லக்க்ஷியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R390704 M.சரண்யா போயர் பெண் 31 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381987 K.ராம ப்ரியா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 B.COM, MA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382068 R.மகேஸ்வரி நாடார் பெண் 31 BA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382298 V.ரேணுகாதேவி மறவர் பெண் 31 BSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார் OK
R382356 B.சகிலா சைவ பிள்ளை பெண் 31 BCOM தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ OK
R382989 P.கோமதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383243 G.சாந்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 31 BE தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383322 K. ஞானபூங்குழலி என்ற அகல்யா சைவ பிள்ளை பெண் 31 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383880 லியோனி மேரி வன்னியர் பெண் 31 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383911 T.சித்ரலேகா வன்னியர் பெண் 31 MTech அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383955 P.கலைவாணி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 31 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384061 S.காயத்ரி நாயர் பெண் 31 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384136 N.சுதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R384145 R.சரண்யா அகமுடையார் பெண் 31 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384268 G.சந்தியா வன்னியர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384577 M.ரம்யா செட்டியார் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384657 P.ராமதிலகம் முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R387311 C.லெட்சுமி பிரியதர்ஷினி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R384993 R.சுஜிதா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 31 12th std ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK
R385142 N.லோகநாயகி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 31 BCOM MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R385289 B.சௌகார்த்திகா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385372 P.ரேவதி பர்வத ராஜகுலம் பெண் 31 MCOM,BED அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385423 S.பிரியா வன்னியர் பெண் 31 ME --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386240 N.சுஜிதா நாயக்கர் பெண் 31 10thStd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385775 N.இந்திராணி சைவ பிள்ளை பெண் 31 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385811 V.காமாட்சி வன்னியர் பெண் 31 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385812 S.செல்வி சைவ பிள்ளை பெண் 31 9th std ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R385962 S.ஷாலினி அகமுடையார் பெண் 31 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ok
R385995 P.மகாலெட்சுமி மூப்பனார் பெண் 31 12th Std ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386039 K.விமலா நாயக்கர் பெண் 31 MA அரசி
காவல

துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK
R386188 M.மங்களேஸ்வரி யாதவர் - தமிழ் பெண் 31 BSC DTED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி YADHAVAR TELUNGU OK
R386222 P.உமாமகேஸ்வரி வெள்ளாளர் பெண் 31 10th Std ----- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் ANY PILLAI OK
R386269 P.கோகிலா மறவர் பெண் 31 MCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386584 G.காமாட்சி (எ) கவிதா மறவர் பெண் 31 12th Std அரசு
காவல

துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R386996 S.செண்பகவள்ளி சைவ பிள்ளை பெண் 31 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SIVAM OK
R387148 K.உமாவதி செட்டியார் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R387399 P.சாந்தி சைவ பிள்ளை பெண் 31 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SIVAM OK
R387538 A.சூர்யா சைவ பிள்ளை பெண் 31 MCOM,BED,MPH
IL
------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R388030 G.ரேவதி நாயக்கர் பெண் 31 BA BED DTED -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU
R388273 K.சரளாதேவி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 MA,B.Ed -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
R389323 B.ராதாபிரியதர்ஷினி நாயர் பெண் 31 MSC -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389340 L.சொர்ணா தேவி உடையார் பெண் 31 MSc,BEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R389842 கோமதி செட்டியார் - சைவம் பெண் 31 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R390022 K.முத்துசெல்வி கம்மவார் நாயுடு பெண் 31 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R390256 K.ராஜலட்சுமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 31 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R390577 M.கவிதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MCom -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை Ok,எனி முதலியார் Ok
R390721 M.திவ்யா அகமுடையார் பெண் 31 MA,M.Phil,Ph
D
தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390749 M.ஆறுமுகவாசுகி மறவர் பெண் 31 MCom அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR, AGAMUDAIYAR
R390795 C.இந்துமதி Inter – Caste பெண் 31 MSC BED
MPHIL
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA,DEVENTHIRAKULAM OK
R391059 V.முருகேஸ்வரி குலலார் பெண் 31 MA BEd அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391398 D. ஜஸ்வர்யா அகமுடையார் பெண் 31 B.ARCH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R391807 V.லட்சுமி சைவ பிள்ளை பெண் 31 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R391865 V.அனுசுயா தேவி பலிஜா நாயுடு பெண் 31 Diploma --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R392043 V.ஓம்சக்தி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 MBBS --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392110 R.புவனேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 31 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தெலுங்கு செட்டியார் நாயக்கர் OK
R392113 R.கௌசிகா வீர சைவம் பெண் 31 MSC PHD வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392486 K.கலைவாணி நாடார் பெண் 31 BBA தனிய
ார்
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393014 R.கவிதா செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 31 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393193 G.ராதிகா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 MA MPhil PhD -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393558 R.ருக்மணி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் ok
R393819 R ஜீவிதா முத்துராஜா பெண் 31 MSW தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R394242 A.K.அபிநயஸ்ரீ கவரா நாயுடு பெண் 31 BCOM CA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394271 E.ரம்யா வன்னியர் பெண் 31 ME,MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
RA317414 R.KAMATCHI மறவர் பெண் 32 B.Com.,
M.B.A
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR, MUKKULATHOR
RA375655 L.கற்பகம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376095 S.சத்யா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 32 10THSTD டெய்
லரிங
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA375804 C.DEEPA பிராமின் - ஐயங்கார் பெண் 32 B.Tech,M.Tec
h.
Other Income விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer Ok
RA328226 C. மகேஸ்வரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BA அரசு
வங்க
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA352930 S.பாத்திமா பானு மற்றவை பெண் 32 10th unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect urdhu
R375682 A.M.ரம்யா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 BDS பல்
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358956 K.SADHANA பிராமின் - ஐயங்கார் பெண் 32 B.Com Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer
RA374713 K.வித்யா ரெட்டியார் பெண் 32 MA.,B.ED., Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Rettiyar
R365471 S. Brindha பிராமின் - ஐயங்கார் பெண் 32 BE MNC விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer,Iyengar only
RA374889 S. தீபா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 32 B.Sc(Bio) Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375044 T.லீலாவதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA375450 S. NIRANJANI முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 32 B.sc,
M,Sc(IT),
MBA
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai,muthaliyar,ch
RA376170 R.மகேஷ் முத்துலட்சுமி நாடார் பெண் 32 ME தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387431 V.நித்யஸ்ரீ முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 32 BSc MS தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376576 S.மேரி மற்றவை பெண் 32 B.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376614 D.சுகன்யா பலிஜா நாயுடு பெண் 32 BCom -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376957 H.சரண்யா செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 32 BPT Consultant
Physiotherap
ist
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok,Any chettiyar ok
RA377455 HEMA செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 32 MCA Web
developer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
RA377525 S.தன்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BE அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377633 B.கிருத்திகா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 MBA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378184 A.சுமலதா நாயுடு பெண் 32 9th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA378497 M.ஜனிஷா மற்றவை பெண் 32 MA,BED
(MPHIL
DOING)
அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378671 S.லோகேஸ்வரி நாயுடு பெண் 32 MPT --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378945 M.அனிதா செட்டியார் பெண் 32 BSc, BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379163 P.நளினி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 32 BA -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar ok
R379389 A.ராஜராஜேஸ்வரி மறவர் பெண் 32 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்
R379485 V.யோகப்ரியா வன்னியர் பெண் 32 MSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380815 M.ராதிகா மறவர் பெண் 32 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
துர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380834 G.மேனகா நாடார் பெண் 32 8th std சொந்

தொழி
ல்
(தைய
்)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381493 D.அபிராமி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 32 M.PHIL,BED பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R381495 S.சுப்புராணி கம்மவார் நாயுடு பெண் 32 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R382146 K.ராதா வன்னியர் பெண் 32 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387234 N.பர்வதசோலை கவரா நாயுடு பெண் 32 MCA தனிய
ார்
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R382897 S.பாலசங்கரி சைவ பிள்ளை பெண் 32 12th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ OK
R383148 M.வேணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 32 ITI --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383265 S.அண்ணபூர்ணா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 32 MA,MPHIL,PHD
(doing)
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383275 M.தர்ஷணா Inter – Caste பெண் 32 BA,BL,ML தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383729 T.லாவண்யா வன்னியர் பெண் 32 ME விரி
வுரை
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383758 R.பிரியா கவுண்டர் - குரும்பா பெண் 32 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383798 N.சாந்தி வண்ணார் பெண் 32 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384076 D.விஷ்ணுபிரியா வன்னியர் பெண் 32 MBA (PHD) --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384135 R.ரேவதி முதலியார் பெண் 32 MSc உதவி
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384749 M.மாலினி(எ) நிவேதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 MCA -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385176 M.மலர்கொடி முத்துராஜா பெண் 32 MSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385282 K.மீனாட்சி முதலியார் - சைவம் பெண் 32 BSC,BED,MSC(
DOING)
அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385390 P.விஜயதுர்கா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 32 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R385583 E.புனிதா வீர சைவம் பெண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R385586 K.ராஜேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385610 S.லாவண்யா கவரா நாயுடு பெண் 32 BA,BED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385696 C.பிரபாவதி கவரா நாயுடு பெண் 32 M COM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385889 M.கீதா வன்னியர் பெண் 32 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385930 V.நிர்மலா கவரா நாயுடு பெண் 32 BE அரசு
அலுவ
லக
உதவி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385978 D.பிரபா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386042 G.பீரித்தி கள்ளர் பெண் 32 MCA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R386060 A.தாமரைச்செல்வி நாடார் பெண் 32 MSC தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R386078 A.சுபா நாடார் பெண் 32 BA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386325 N.நதியா செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 32 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386626 G.விஜயலட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BBM MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386675 R.அனுஷா நாடார் பெண் 32 BCom MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386809 K.ரம்யா பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் பெண் 32 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R387080 N.இளமதி அகமுடையார் பெண் 32 BBA,DIPLOMA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் OK
R387198 A.சுகுமாரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BBA தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R387243 M.மைதிலி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 MCA ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387268 R.ராஜராஜேஸ்வரி மறவர் பெண் 32 MCA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387383 V.பாண்டிச்செல்வி மறவர் பெண் 32 8 th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387548 U.மல்லிகா குலலார் பெண் 32 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387611 K.பாத்திமா இராவுத்தர் பெண் 32 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC.,MBC OK
R389934 N.கோமதி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 32 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390195 N.கோமதி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 32 BSc - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390260 R.இந்திரா முத்துராஜா பெண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390609 A.அன்சர் உருது பெண் 32 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முஸ்லீம் சம்மதம்
R390855 S.உமாராணி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 32 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R390904 J. ரம்யா முதலியார் - சைவம் பெண் 32 BCom-Distanc
e Education
--- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R391116 G.பிரியா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 32 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R391222 M.கோமளா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BCom Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391313 D.மாலதி செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 32 DIPLOMA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R392721 C.கனிமொழி மறவர் பெண் 32 BCA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,கள்ளர் , அகமுடையார் சம்மதம்
R393025 K.துர்காராணி கம்மவார் நாயுடு பெண் 32 MBA வெளி
நாட்
டில்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R393659 M.ஜெயா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை,கள்ளர் ,மறவர் அகமுடையார் OK
R394102 R.மாலதி கள்ளர் பெண் 32 MCom ,Dcop Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
RA375564 A.தீபா முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் பெண் 33 BSc தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375878 R.லட்சுமிமாலா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391958 S.ஹேமலதா ரெட்டியார் பெண் 33 BSC(Nursing) தற்க
ாலிக
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA312163 S.ரேவதி மறவர் பெண் 33 MSW.,
M.Phil.,
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR, MARAVAR ACCEPTED
RA373567 K.முருகசெல்வி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 8th Std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA318505 N.மாலதி மறவர் பெண் 33 MBBS(DGO) அரசு
பணி
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321130 S.பாரதி குலலார் பெண் 33 MSC, BED,
M.Phil
ஆசிர
ியை,
ாண்
ிச்
ேரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA321163 D.ஜானகி கள்ளர் பெண் 33 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், அகமுடையார் OK
RA321357 M.அபிராமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 BSC, BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
RA321788 R. மேனகா வன்னியர் பெண் 33 10th Std -------- துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R388331 B.சுதாசினி கள்ளர் பெண் 33 MSC MPHIL தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
RA377222 C.பானுசித்ரா குலலார் பெண் 33 BCOM ,TTC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378396 P.மோகனா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 33 MBA தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA358814 S.பாட்ரிசியா பாத்திமா ராணி அகமுடையார் பெண் 33 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376119 D. சுகன்யா பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BA.,
B.Com(Doing)
, DCA.,
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372407 T.இந்திரா ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 8TH Unemployed துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Iyer,Vannar
RA372714 S.புவனேஸ்வரி சைவ பிள்ளை பெண் 33 BE(CSE) தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ முதலியார்/செட்டியார்/கார்காத்த வெள்ளாளர்
RA375944 T.S.ராதா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 33 12th std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374638 S.ராஜேஸ்வரி வன்னியர் பெண் 33 B.Sc.,B.Ed.,
(M.Sc)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA375052 N.பிரியங்கா கள்ளர் பெண் 33 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375108 S.வித்யா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 B.Com., Private-Coim
batore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar K
RA375167 P. ஸ்ரீ வித்யா பிராமின் - ஐயர் பெண் 33 BE,MBA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Tamil Bramin
RA375289 R.மேனகா வன்னியர் பெண் 33 10th std ---- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375617 S.ஜோதி Inter – Caste பெண் 33 BE,MBA, PHD Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R376725 S.பாட்ரிசியா பாத்திமா ராணி முதலியார் பெண் 33 MSc.,BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376783 .S.Sumitha ஆதி திராவிடர் பெண் 33 BE,ME Bank Officer விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Iyyar
R377008 M. ஆண்டாள் விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 M.Sc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Telungu Vishwakarma ok
R377327 D.அனிதா கள்ளர் பெண் 33 MSc ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Agamudaiyar,kallar
RA377366 P.கீர்த்தி முத்துராஜா பெண் 33 B.TECH சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377542 M.அனிதா சைவ பிள்ளை பெண் 33 12th ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
RA377638 K.பத்மாவதி போயர் பெண் 33 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378288 P.சத்யா மறவர் பெண் 33 M.Com Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,Agamudaiyar
RA378040 J.சியாமளா தேவி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378553 P.ரம்யா பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA378600 M.நித்யா ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 D.TED., HDCA '' விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி PL Ok
RA378669 A.வெற்றி செல்வி விஸ்வகர்மா பெண் 33 5th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Viswakarma Ok
RA378846 R.ஜான்சி Inter – Caste பெண் 33 BA,BED -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA378942 G.ராஜேஸ்வரி நாடார் பெண் 33 BCOM -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379498 R.வைஷ்ணவி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 33 MCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R379530 S.சந்தனா பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BDS,MDS அரசு
மருத
்துவ
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R380694 G.திவ்வியலட்சுமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 10th Std ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R381122 A.சங்கீதா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ோயம
புத
தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381867 N.சங்கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 8th Std தனிய
ார்-
ெய்
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382005 K.இந்துமதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 B.Tech சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382128 C.ராதா மூப்பனார் பெண் 33 BCom -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382136 D.சுபாஷினி வள்ளுவர் பெண் 33 MA.,B.Ed.,PG
DCA.,
தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R382389 S.மகாலட்சுமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 33 MSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382408 N.உஷா PL பெண் 33 BSC,BED -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382462 G.சகுந்தலா தேவி வண்ணார் பெண் 33 MA,BED,MED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383120 S.சுவேதா வண்ணார் பெண் 33 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383144 K.ரம்யா பலிஜா நாயுடு பெண் 33 8th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383182 M.ஜெயகீர்த்தி நாடார் பெண் 33 MCA,MPHIL,PH
D
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383264 S.சாலினி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383997 K.ஜோதி வன்னியர் பெண் 33 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384198 N.நளினி கவரா நாயுடு பெண் 33 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386065 P.D.உமா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 MBA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R384654 G.காயத்ரி பிராமின் - ஐயர் பெண் 33 B.TECH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R384679 C.அனிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385400 விஜயகலா (எ) கலா மறவர் பெண் 33 +2 தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385588 J.உமா மகேஸ்வரி கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 33 Mcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok.
R385659 V.புவனேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 33 BCOM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R385929 V.ஹேமலதா கவரா நாயுடு பெண் 33 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386020 S.சாந்தகுமாரி ஜங்கம் பெண் 33 BBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386054 S.பாரதி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 BL,ML வழக்
கறிஞ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386187 V.ஷில்பா புவனேஸ்வரி கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 33 BCA BEd தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI,NAIDU,MUDALIYAR OK
R386274 S.பிரேமலதா வன்னியர் பெண் 33 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386296 A மகேஸ்வரி கள்ளர் பெண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R386544 K.ஜெயலட்சுமி வன்னியர் பெண் 33 BA BED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386641 P.தேவி சொர்ணபாலா இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 MA MPHIL,BED தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386713 P.ஶ்ரீகீதா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 33 MCOM தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையமுதலியார் ஓகே
R386753 G.கஸ்தூரி Inter – Caste பெண் 33 BA அரசு
கிரா

நிவா

அலுவ
லர்
(VAO )
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387155 C.கிரிஜா குலலார் பெண் 33 MSc(IT) தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387159 Y.சகிலாஜெனோவா வெள்ளாளர் பெண் 33 BA,MED,PHIL அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387173 P.டெய்சி சவீதா முதலியார் பெண் 33 MSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387539 A.புவனேஸ்வரி மறவர் பெண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387804 S.புவனேஸ்வரி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 33 MSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை,முதலியார், செட்டியார் ONLY
R388231 B.ஆனந்தசௌபாக்யசுந்தரி கள்ளர் பெண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388608 P.கலைசெல்வி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388778 V.ஸ்ரீமதி பலிஜா நாயுடு பெண் 33 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R389095 k.வேம்பு கள்ளர் பெண் 33 MCom MA.
DCA., DOA.,
with Tally.
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar, agamudayar, devar only
R389933 N.இசக்கிதேவி மருத்துவர் பெண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390104 K.விஜயலட்சுமி அகமுடையார் பெண் 33 DMLT தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R390486 K.செல்வமாரி மறவர் பெண் 33 MBBS,MD அரசு
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,கள்ளர்
R390550 S.கவிதா கவரா நாயுடு பெண் 33 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390829 P.பாரதி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 33 BSC BED DTED அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R390859 D.சக்தி பிரியா மறவர் பெண் 33 MSc,MEd அரசு
பணி-
சிர
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391042 R.ரூபி பிரியதர்ஷினி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 33 BE MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R391144 S.அருள் வல்லரசி நாடார் பெண் 33 MCA,MPHIL தனிய
ார்
உதவி
பேரா
சிரி
யை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391196 V.நிர்மலா@காவியா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 BCS -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
R391292 P.கோகிலாதேவி வெள்ளாளர் பெண் 33 MCOM BED
PGDCA
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI,MUDHALIYAR OK
R391410 G.கவிதா சாலியர் பெண் 33 MSc ---- பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391602 S.வத்சலா இசை வெள்ளாளர் பெண் 33 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC சம்மதம்
R392029 S.கவிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R392786 R.ராதநாச்சியார் வன்னியர் பெண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393407 B.ஜெயசித்ரா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 Diploma Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R393590 A.விஜயலெட்சுமி வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 33 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R394172 R.தீபா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 33 BE Msc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI , MUDALIYAR OK
R394323 S.பிரேமா நாஞ்சில் வெள்ளாளர் பெண் 33 10th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394330 S.பிரேமா நாஞ்சில் வெள்ளாளர் பெண் 33 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394409 K.விஜயலட்சுமி கம்மவார் நாயுடு பெண் 33 MSc PhD வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK.
RA375603 V. sivagami Alias Beula PR பெண் 34 B.Com Clerk துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CSI
RA317784 M.பபிதா மறவர் பெண் 34 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC, MBC OK
RA321141 M. புவனேஸ்வரி வன்னியர் பெண் 34 10th -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321609 S. HEMALATHA வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 34 MSc(IT) Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST EXPECT
R375585 S.இந்திரா யாதவர் - தெலுங்கு பெண் 34 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA329718 R.அருணா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 34 10TH STD -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA330511 S. நீலாதேவி மறவர் பெண் 34 BE(EEE) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA330601 M.பபிதா மறவர் பெண் 34 BE Foreign
Employment
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA360430 V.Suganya கம்மவார் நாயுடு பெண் 34 MCA, (ME
STUDYING)
WIPRO விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any naidu ok
RA375837 N. பவானி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 M.Sc.
Computer
Science
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377225 S.நளினி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 MCOM unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any tamil chettiyar ,Muthaliyar ok
RA358824 K. Jaya Selvi யாதவர் பெண் 34 B.P.T
(Physiothera
phy)
Teacher -
Pvt
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA363867 M.மாலதி அகமுடையார் பெண் 34 B.E., M.BA Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA365298 K.விஜயலெட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 34 M.Sc.,
M.Phil, ME
(Software
Science)
Asst
Professor -
Pvt
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu, Telungu C
RA377195 A.தீபா முதலியார் பெண் 34 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377246 N.MAHALAKSHMI செட்டியார் - பேரி செட்டியார் பெண் 34 MBA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA373006 M.ஹேமலதா முதலியார் - சைவம் பெண் 34 BE தனிய
ார்
வேலை
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
RA373307 M. Sumathi செட்டியார் பெண் 34 Bcom computer
billing
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA373323 R. Venkatapadma Priya பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் பெண் 34 B.Tech,MS Software
Analyst-USA
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMINS
R374102 K. மீனா நாடார் பெண் 34 10th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375176 K.சண்முகப்ரியா வீர சைவம் பெண் 34 MA,M.PHILL தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM
RA375411 A. ரேகாதேவி செட்டியார் - நகரம் பெண் 34 12th Std,
D.TED
Govt
-Teacher
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR
RA375420 S.தமிழரசி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 34 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375466 G. நித்யதேவி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 M.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376200 A.M.கோகிலா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 34 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA376259 R. காயத்ரி பிராமின் - ஐயர் பெண் 34 BBM(Mass
Media)
Media
Professional
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA377919 K.ரம்யாதேவி முதலியார் பெண் 34 B.TECH Private
Company
Bangalore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUDALIYAR ,GOUNDER,VANNIYAR
RA376280 L.கவிதா பலிஜா நாயுடு பெண் 34 M.Tech,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376392 K. விஜயலட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 34 M.Sc,M.Phil,
BE
தனிய
ார்க
ல்லூ
ரிபே
ராசி
ரியர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA376505 B.செல்வா ஜெகதம்பிகை செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 B.H.M.S டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar
RA376494 S.செல்வி வன்னியர் பெண் 34 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Goundar
RA376712 P கார்த்திகா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyar
RA377431 A.கலா போயர் பெண் 34 DIPLOMA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377597 M.Venkata Lakshmi சைவ பிள்ளை பெண் 34 MA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,,Karuneegar,Muthaliyar
RA377682 G.நீலவேணி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 34 BSc,DTED ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377722 G.ஹேமலதா நாடார் பெண் 34 BTech MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378038 S.சிவப்ரியா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 BCOM Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA378104 அனிதாராஜ் வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 34 MCOM தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Vanniyar ok
RA378705 S.லாவண்யா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 M.Sc, B.Ed,
BA Hindi
-- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA378909 M.சுமதி செட்டியார் பெண் 34 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378973 K.நிர்மலா தேவி மறவர் பெண் 34 BSC,BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR, MARAVAR
R379044 K.பூர்ணிமா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 8std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379146 T.சங்கீதா முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 34 MCA -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok.
RA379204 S.அனுராதா செட்டியார் பெண் 34 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
RA379337 K.தேவி கவரா நாயுடு பெண் 34 12th
Std,Diploma
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA379395 P.புவனேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 5th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி visvakarma teluku ok
R379456 S.பாகம்பிரியாள் துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 34 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R379481 M.வித்யா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 12 th std - - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R380709 S.கார்த்திகா சாலியர் பெண் 34 BTECH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380803 A.நளினி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 BSc(Nursing) தனிய
ார்
நர்ஸ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381497 I.லதா மகேஸ்வரி மறவர் பெண் 34 BSc ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தேவர்
R386613 E.துர்கா வித்யா கவரா நாயுடு பெண் 34 BSC,MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR, REDDIYAR,YADAV TELUNGU OK
R381826 J.P. கிறிஸ்டி ரேபேகா பிள்ளை பெண் 34 Bcs --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382454 C.சாந்திபிரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 M.Sc,B.Ed,M.
Phil
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382567 V.அனுராதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 BE அரசு
வேலை
,
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382740 R.பிரசன்ன கார்த்திகேயனி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382744 N.உமாமகேஸ்வரி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 MSC --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382896 M.அனு சைவ பிள்ளை பெண் 34 BE MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393029 S.கஸ்தூரி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 34 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R383233 V. லாவண்யா கவுண்டர் பெண் 34 MCA அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387196 R.துர்கா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R383797 M.அபிதாபேகம் உருது பெண் 34 BA,HDCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முஸ்லீம் ஓகே
R383809 G.சொப்னக்குமாரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 MCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி vishwakarma Telugu ok
R383992 R.நித்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 B.COM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383967 R.சித்ராதேவி கவரா நாயுடு பெண் 34 BSC தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384132 T.மஞ்சு இல்லத்து பிள்ளை பெண் 34 BA BED அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R384144 V.ஆனந்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384199 P.தனலட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384218 A.சித்ரா வன்னியர் பெண் 34 9thStd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384770 D.சுகந்தி நாயுடு பெண் 34 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384806 D.தேவி வன்னியர் பெண் 34 MBA (PHD) --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385243 R.ஆர்த்தி கள்ளர் பெண் 34 BSc BEd அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R385533 T.நிர்மல்ஜோதி சைவ பிள்ளை பெண் 34 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385609 T.அழகுலட்சுமி சைவ பிள்ளை பெண் 34 BCOM MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385888 E. ஈஸ்வரி கள்ளர் பெண் 34 BE(CS) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385762 R.செல்வபிரியா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 34 MCOM,MED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386057 M.பிரேமா வண்ணார் பெண் 34 BCA,BE(Doing
)
அரசு
வேலை
-EB
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386403 R.பிரியா கவரா நாயுடு பெண் 34 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R386586 M.காஞ்சனா பலிஜா நாயுடு பெண் 34 MBA,MPHIL தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY DEGREE
R386599 R.பிரியா கவரா நாயுடு பெண் 34 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok.
R386807 R.ஸ்ரீதேவி பிராமின் - ஐயர் பெண் 34 BCOM தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R387114 P.நாகஜோதி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 34 BCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK அரசு வேலை ஒன்லி
R387497 P.கஜலட்சுமி எ கவிதா போயர் பெண் 34 BCOM,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiar,NAIDU OK
R387706 A.வேலுத்தாய்தேவி மறவர் பெண் 34 MSc MPhil தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387936 S துர்கா தேவி யாதவர் - தமிழ் பெண் 34 12th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388504 J.சிவசங்கரி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 BCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388661 T.குறிஞ்சிமலர்விழி வண்ணார் பெண் 34 9th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389169 R.ரேணுகா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 MA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389338 A.ராஜலெட்சுமி கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 34 MCom,Mphil பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok
R389386 R.ரூபா செட்டியார் - பத்மஷாலியர் பெண் 34 BTech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389724 M.மலர் செல்வி கவரா நாயுடு பெண் 34 MSC BED தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389920 G.வளர்மதி செட்டியார் பெண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390103 T.பரமேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390670 P.கீர்த்தி முத்துராஜா பெண் 34 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R390281 S.காந்திமதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 MA ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390299 D.சுகன்யாசெல்வி நாடார் பெண் 34 MCom MPhil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390558 Dr. தாமரைசெல்வி முத்துராஜா பெண் 34 MBBS அரசு
டாக்
டர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R390819 R.K.உமா மகேஸ்வரி சௌராஷ்டிரா பெண் 34 ME ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KAVUNDAR
R391311 T.சொர்ணகலா இல்லத்து பிள்ளை பெண் 34 DIPLOMA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R391479 R.உமாமகேஸ்வரி நாயுடு பெண் 34 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391582 A.சந்தியா பலிஜா நாயுடு பெண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R392395 P.நாகரத்தினம் யாதவர் - தெலுங்கு பெண் 34 தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R392599 K.ரமா இசை வெள்ளாளர் பெண் 34 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393307 G.லாவண்யா அகமுடையார் பெண் 34 MA BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394187 ஜெயப்ரியா கவுண்டர் - குரும்பா பெண் 34 MA BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375103 J.கோமதி வன்னியர் பெண் 35 MSC MPHIL ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர்,முதலியார்ok
RA311171 J.சுதா கவரா நாயுடு பெண் 35 B.SC, MCA TNEB AUDITOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA365202 I. PRAYWINS D SELVI PR பெண் 35 B.Sc(IT) Private-
Bangalore
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Nadars
RA320528 S.வெல்ரோஸ் நாடார் பெண் 35 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA330293 D.பிரேமலதா முதலியார் - சைவம் பெண் 35 10TH STD ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA330492 K. மது கவரா நாயுடு பெண் 35 MSc(IT) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375818 N.பவானி தேவி வள்ளுவர் பெண் 35 Diploma(Hote
l
Management)
--- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377298 P.கண்மணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 35 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder ok
RA377244 S.லீலா தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 BA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஆதிதிராவிடர் ஓகே
RA355959 Janani பிராமின் - ஐயர் பெண் 35 MCOM Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar accepted
RA358743 L. MALARKODI நாடார் பெண் 35 M.Arch College
Principal
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA358983 MATHANGI பிராமின் - ஐயர் பெண் 35 B.Com,PGDBM Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA376361 Sajujalli நாடார் பெண் 35 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA363859 M.விஜயலெட்சுமி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 35 BE -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA365400 M.GEETHA செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 35 M.SC Asst
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Pillai,Muthaliyar,Chettiyar
RA366594 SOWMYA R பிராமின் - ஐயர் பெண் 35 CA Private-
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA373003 ABIRAMI முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 MSC/MPHIL/PH
D
Sciencist-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA373039 N.கோமதி சைவ பிள்ளை பெண் 35 B.Com தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவம்முதலியார்/சைவபிள்ளை/கார்காத்தவெள்ளாளர்
RA373945 A.சூர்யபார்வதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 B.COM, MBA,
DCA
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374275 S. புவனேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 35 M.SC (Zoo),
B.ED
Teacher-Siva
gangai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA375141 K.சுதா யாதவர் - தமிழ் பெண் 35 MA.,M.Ed. அரசு
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA375256 S.விஜயலட்சுமி மறவர் பெண் 35 M.SC,B.ED,M.
PHILL
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, kallar, maravar
RA375259 B. SRIDEVI முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 M.Com Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA375267 M. ஜோதி அகமுடையார் பெண் 35 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார் ,கள்ளர் ,மறவர் OK
RA375433 V.S. ROSLINE நாடார் பெண் 35 BA விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Penthayakosth
RA376581 A. REKHA DEVI செட்டியார் பெண் 35 DTEd Govt School
Teacher
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA377054 D. Lavanya மற்றவை பெண் 35 BPT Physiotherap
ist-USA
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377473 சாருலதா குலலார் பெண் 35 12th Std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC AND MBC OK
RA377474 K.Abirami முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 MCOM Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377684 G.நித்திய பிரியா நாடார் பெண் 35 MCA -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377776 R.கவிதா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 35 MCOM,MPHIL,P
HD
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377825 T.ஊர்மிளா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 BE,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA377995 S.விஜயலட்சுமி மறவர் பெண் 35 BA,BED Private
school
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Thevar ok
RA378844 S.ஸ்ரீலதா மருத்துவர் பெண் 35 BSC,DMLT அரச

மருத
்துவ
மனை
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378856 K.உஷாராணி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 MBA.,B.COM -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA378896 S.முத்துபிரபா அகமுடையார் பெண் 35 M.COM -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,மறவர் ,கள்ளர், பிள்ளை ok
RA378938 J.ஸ்ரீ வர்ஷா நாடார் பெண் 35 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379253 P.அனிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379299 V.ரேவதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 +2 தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379532 R.ராஜேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 35 ME தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R379893 P.மணிமேகலை செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 35 M.SC(IT),MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380273 V.கிருத்திகபிரியா யாதவர் - தமிழ் பெண் 35 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R381588 S.ரூபவாகினி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 MSC தனிய
ார்
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R381948 V.ராதா யாதவர் - தமிழ் பெண் 35 MA,B.Ed,M.Ph
il
அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர்தெலுங்கு OK
R381950 R.காஞ்சனா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 BBE ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382160 P.தேவகி சைவ பிள்ளை பெண் 35 BA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ பிள்ளை, சைவ செட்டியார், முதலியார்
R382293 K.விஜயலெட்சுமி யாதவர் - தமிழ் பெண் 35 Diploma தனிய
ார்
பள்ள
ி
பரதந
ாட்ட
ிய
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382390 K.லலிதாதேவி மறவர் பெண் 35 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, Agamudaiyar,Maravar ok.
R382417 D.ஜெயந்தி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 MDS அரசு
மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382928 M.மகாலட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 12th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC oK
R382970 S.திருவேணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 35 12th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382988 T.ரோஜா யாதவர் - தமிழ் பெண் 35 MA BED அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386760 S.தேவி செட்டியார் - பத்மஷாலியர் பெண் 35 BSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R383249 G.நித்தியபிரியா நாடார் பெண் 35 MCS சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383386 A.நித்யா நாடார் பெண் 35 MSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386740 R.ஹேமலதா கம்மவார் நாயுடு பெண் 35 MSC தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383635 T.ஜெயா யாதவர் - தமிழ் பெண் 35 MSC,BED அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383713 P. ராணி வன்னியர் பெண் 35 MA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383728 M.சிவகாமி நாடார் பெண் 35 DTED தனிய
ார்
வேலை
(ஆசி
ியர
)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாடார், முதலியார் மட்டும்
R383834 T.N.வின்யா யாதவர் - தமிழ் பெண் 35 BDS சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383836 R.உஷா சைவ பிள்ளை பெண் 35 12TH STD --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai K
R385977 R.ரமணி நாடார் பெண் 35 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383969 S.சுதர்லின் நாயக்கர் பெண் 35 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383999 H.உஷா பிராமின் - ஐயர் பெண் 35 10th Std ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384047 P.லட்சுமி அகமுடையார் பெண் 35 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384068 S.பிரபாவதி முத்துராஜா பெண் 35 12TH STD ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384352 K.ஜான்சி வன்னியர் பெண் 35 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384410 S.வனஜாதேவி தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 M.Sc,B,Ed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384501 A.சங்கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 BSC BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384564 A.சத்யா சைவ பிள்ளை பெண் 35 MCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R384681 C.சண்முகபிரியா இசை வெள்ளாளர் பெண் 35 MBBS MD அரசு
பணி-
ாக்
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384686 D.கீதா PL பெண் 35 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384738 C.ஜெயந்தி யாதவர் - தெலுங்கு பெண் 35 M.Sc,M.Phil, -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384971 K.இந்துமதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 BA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385018 P.வெங்கடலட்சுமி எ பூர்ணிமா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 35 BSC,BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385205 S.தமிழ்செல்வி வன்னியர் பெண் 35 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385207 P.உமாமகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC only
R385618 M.வனிதா கவுண்டர் பெண் 35 MA.,M.Phil.,
B.Ed
அரசு
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385886 S .சாமுண்டீஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 35 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385993 N.மனோசக்தி கள்ளர் பெண் 35 MA BEd MPhil
MBA
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R386417 T.மிராக்லின் கிரேனா பிள்ளை பெண் 35 MCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUTHALIYAR,CHETTIYAR OK
R386210 S.சரஸ்வதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 BE (ECE) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386341 K.பிரகதி சைவ பிள்ளை பெண் 35 BCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387111 N.ராஜேஸ்வரி செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 35 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387267 S.சௌமியா கம்மவார் நாயுடு பெண் 35 MSC,MPHIL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387527 S.மஞ்சுகேஸ்வரி ஆண்டி பண்டாரம் பெண் 35 MSC,MPHIL,PH
D
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387528 G.மகாலட்சுமி செட்டியார் பெண் 35 8th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R387695 R.விஜயசாந்தி செட்டியார் - பத்மஷாலியர் பெண் 35 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R387727 R.விஜயலட்சுமி செட்டியார் - நகரம் பெண் 35 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387939 R.மேனகா கள்ளர் பெண் 35 MA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY OK
R388478 P.மீனா வன்னியர் பெண் 35 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388771 P.யோகலெட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R389163 T.கோமளா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 MA BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390043 N.வளர்மதி நாயக்கர் பெண் 35 BA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391763 J.உமாமகேஸ்வரி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R390678 C.காமாட்சி வீர சைவம் பெண் 35 ME தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390731 V.சங்கீதா கவரா நாயுடு பெண் 35 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY நாயுடு OK
R391258 R.ஆர்த்தி சைவ பிள்ளை பெண் 35 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391273 M.புஷ்பவள்ளி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R391494 M.நித்யா முத்துராஜா பெண் 35 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு/முதலியார் OK
R391513 K.தீபா நாடார் பெண் 35 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R392108 G.சுகன்யா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 35 BA,BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392252 M.மாலா யாதவர் பெண் 35 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392534 J.சாரா பானு இராவுத்தர் பெண் 35 ME உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392647 V.கனகலட்சுமி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 35 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R393371 M.மலர்க்கொடி மருத்துவர் பெண் 35 Diploma --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393672 P.நாகரத்தினம் துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 35 தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394245 A.சுமதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA305078 நித்தியா கிராமினி பெண் 36 B.Com,M.Com,
CA(Inter)
BHEL-Trichy விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA358661 K. முத்தமிழ் செல்வி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 12th Std Pvt Work விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Viswakarma Telungu ok
RA375803 R.சுமங்கலி கம்மவார் நாயுடு பெண் 36 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA378441 S.அனுசியாதேவி அகமுடையார் பெண் 36 MCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,மறவர்,அகமுடையார்
RA327297 R.செந்தாமரை சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MA MPhil PHd தனிய
ார்ஆ
சிரி
யை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA332346 Dr.A. கோமதி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 BPT சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA355705 P.மாலதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 ME தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA355860 R.மகேஸ்வரி தேவேந்திரகுலம் பெண் 36 MA BEd DTED அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA357764 M.Rashmi பிராமின் - ஐயங்கார் பெண் 36 BE BANKER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA357851 K Swapna பிராமின் - ஐயங்கார் பெண் 36 B Sc, MBA
Pursuing
Private work விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer accepted
RA358327 L.Sangeetha முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 36 BA., Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA358810 S. சுனிதா செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 36 10th Std அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376685 S. அனிதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 36 MCOM,DTED தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA366834 V.சுகன்யா முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 36 MBA, MPhil தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372709 J.புனிதா ரெட்டியார் பெண் 36 MSC(Medical
Physics)
தனிய
ார்
பணி(
ெங்
ளூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372952 V. வினோதினி கவரா நாயுடு பெண் 36 NURSING
DIPLOMA,
ஸ்டா
ப்
நர்ஸ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA373045 S.இந்திரா சைவ பிள்ளை பெண் 36 BSC BED
PGDCA DTP
தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ முதலியார்/செட்டியார்/கார்காத்த வெள்ளாளர்
RA373516 S.கவிதா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 36 Bcom, DTEd Unemployed துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375144 M.ஜெயந்தி யாதவர் பெண் 36 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R375190 S.சஞ்சனா பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் பெண் 36 MSC,MBA HR In
Private
Company -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iye,Iyengar only
RA375200 L. DEEPA பிராமின் - ஐயர் பெண் 36 BBM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thelungu Bramin Ok
RA375238 B.ஸ்ரீவள்ளி சைவ பிள்ளை பெண் 36 MCA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ முதலியார்/செட்டியார்/கார்காத்த வெள்ளாளர்
RA376188 J. பத்மபிரியா கவரா நாயுடு பெண் 36 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376191 K.நித்யா கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 36 MCom Mphil அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376424 G.ஜெயந்தி வீர சைவம் பெண் 36 BE,CS,
M.Tech
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376817 G. சுதர்சனா யாதவர் - தமிழ் பெண் 36 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376913 K. RAMA முத்துராஜா பெண் 36 MA,DTP தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377394 M. Jayasree முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 36 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R377885 Kavitha முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் பெண் 36 MCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Pillai,Mudaliar
RA378125 மதுமிதா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R378716 G.S.Swedha கவரா நாயுடு பெண் 36 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R378885 P..சுபலட்சுமி மறவர் பெண் 36 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA378982 G.பத்மபிரியா மறவர் பெண் 36 M.SC,M.PHIL பேரா
சிரி
யர் -
கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBA OK
RA379101 S.கிருஷ்ணவேணி நாடார் பெண் 36 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA379117 D.நிர்மலாதேவி நாயக்கர் பெண் 36 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379538 B.சோபனா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 36 MA,BED தனி
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R380450 Y. ரஞ்சனி பிருந்தா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 36 BTech,Textil
es
வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380551 K.சாந்தி வன்னியர் பெண் 36 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380572 G.கவிதா முத்துராஜா பெண் 36 MCA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380622 C.கோகிலா ஜங்கம் பெண் 36 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380807 K.வசந்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 Dip in
Nursing,
B.Sc
நர்ஸ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar/Chettiyar/Pillai
R381440 S.பவானி முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் பெண் 36 MCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R383010 R.சங்கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 MA,BLIT -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R391040 A.லோகேஸ்வரி மறவர் பெண் 36 BSc சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R383107 D.கோடீஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 BSC தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
அலுவ
லக
உதவி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R383171 S.தீபா வன்னியர் பெண் 36 6th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383179 J.N.சாரதா ஸ்ரீ விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 B.COM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383759 P.மஞ்சுளா வன்னியர் பெண் 36 Bcom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383891 S.சுசிலா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 10th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383971 S.ரேவதி நாயுடு பெண் 36 BA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384217 G.நிர்மலா வன்னியர் பெண் 36 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384343 J.ராணி நாடார் பெண் 36 10th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384349 ஜெய லட்சுமி சைவ பிள்ளை பெண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385265 R.உமாராணி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MA B.ED அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai Ok.
R385288 V.கவிதா ரெட்டியார் பெண் 36 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385976 M.புவனா நாடார் பெண் 36 MCOM தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385856 V.வித்யா மறவர் பெண் 36 MBBS அரசு
பணி -
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R386973 N.நித்யா பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MSc MPhil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387525 A.லதா மற்றவை பெண் 36 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387529 G.விஜயலெட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 MA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387684 S.மகாலெட்சுமி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 36 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387718 R.சங்கரி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 36 MA,BED தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387974 P.கௌரி வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 36 CA MBA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R388189 D.தனலட்சுமி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 36 Msc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R388883 B.சித்ரா ஆதி திராவிடர் பெண் 36 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி RC,CSI OK
R389470 M.மோகனா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 36 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R390025 V.செந்தில்குமாரி கவுண்டர் பெண் 36 BSC ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி GOUNDER KONGU VELLALAR OK
R390307 R.மீனாட்சி என்ற மாதங்கி கவரா நாயுடு பெண் 36 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R390803 M.கலையரசி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MA, BED,D.
PHARM
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R390828 V.வேதவள்ளி யாதவர் - தமிழ் பெண் 36 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR OK
R392792 M.சகிலா நாடார் பெண் 36 MCA,MPHIL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393239 M.நூர்ஜஹான் இராவுத்தர் பெண் 36 7th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378010 J.சுதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 37 M.com -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA375094 S. வனிதா மறவர் பெண் 37 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373602 S.கண்ணகி கள்ளர் பெண் 37 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA319569 D.Sri Anna Poorani நாயக்கர் பெண் 37 B.COM, Revenu
office clerk
-
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி RETTIYAR, MUDHALIYAR
RA321518 K.சுதா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 37 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375369 A.Ganareka இல்லத்து பிள்ளை பெண் 37 12th std Typist in
Collector
office
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA333396 K.உமாதேவி சைவ பிள்ளை பெண் 37 MA BEd தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA365053 P.செல்வசுகந்தி சைவ பிள்ளை பெண் 37 Bcom தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA358811 S. புனிதவதி முதலியார் பெண் 37 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392516 P.உமா கவரா நாயுடு பெண் 37 MSc BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA373159 U.V. ARIVAZHAKI முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 37 ME, MBA,
M.PhD
Professor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except Brahmins
RA374351 N. மைதிலி செட்டியார் பெண் 37 B.COM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA374641 P.வனிதா கவரா நாயுடு பெண் 37 B.Com.,MA.,B
.ED.,ADH.,B.
SC.,
Principal-Ma
durai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Gavara & Kammavar Naidu
RA374881 S.துர்காதேவி செட்டியார் - சைவம் பெண் 37 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
டலூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA375056 A.நிரஞ்ஜனி நாடார் பெண் 37 MS(IT). சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாடார்,பிள்ளை மட்டும்
RA375300 R. மகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 37 MCA,B.ED,M.T
ech
ASST
PROFESSOR
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar, Muthaliyar, Pillai
RA375356 S.நிர்மலா நாயக்கர் பெண் 37 ME Lecturer-Thi
ruvallur
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Gavara Naidu
RA375415 G. நாகஜோதி செட்டியார் பெண் 37 B.Com Inspector of
factories
Asst-Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR
RA376196 V. பத்மினி நாடார் பெண் 37 BSC தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA376770 T.மது கம்மவார் நாயுடு பெண் 37 M.COM,MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377601 V.ஆனந்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 37 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA378027 S.தங்கலெட்சுமி அகமுடையார் பெண் 37 BSc,Bed Government
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,கள்ளர் ok
RA378039 Jசிவசங்கரி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 37 MCA Private
Company
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA378656 P.விஜயலட்சுமி பலிஜா நாயுடு பெண் 37 BA,MBA மார்
க்கெ
ட்டி
ங்
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378907 S.சுமிதா வன்னியர் பெண் 37 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379030 P.பஞ்சவர்ணம் மறவர் பெண் 37 B.A,M.Phill அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, Agamudaiyar,Kallar ok.
R379746 C.ராஜி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 37 MSC,BED பள்ள
ிஆசி
ரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R381518 V. தீபா கவரா நாயுடு பெண் 37 B.COM, DCA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R381684 V.தீபா கவரா நாயுடு பெண் 37 BCom தனிய
ார்ப
ணி-ப
ண்ட
ச்ச
ரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382474 J.ஜெசிந்தா பிள்ளை பெண் 37 BBM -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382753 N.வீரமாலா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 37 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R383083 V.நிர்மலாதேவி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 7th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R383717 A.ஜான்சிராணி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 MCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383873 சித்ரா செட்டியார் - சைவம் பெண் 37 9thStd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384499 L.மேரி மற்றவை பெண் 37 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R386583 S.மைதீன்மீரா இராவுத்தர் பெண் 37 10th Std ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUSLIM OK
R386798 K.அனிதா செட்டியார் பெண் 37 MBA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386933 N.பவதாரணி சைவ பிள்ளை பெண் 37 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R386934 S.புனிதா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 37 BA BEd அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி வன்னியர்,முதலியார் ONLY
R387389 B.அகிலா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388628 Nan (நந்தா) சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389137 P.விஜயலட்சுமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 37 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389812 A. V. மகேஸ்வரி பலிஜா நாயுடு பெண் 37 BCA தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ஓகே
R390388 K.கிருஷ்ணவேணி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 37 8th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R391904 B.மகாலட்சுமி செட்டியார் - சைவம் பெண் 37 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R392145 P.வாணிஸ்ரீ விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 37 BBA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394180 R.ஸ்ரீ நித்யா போயர் பெண் 37 MSc BEd
MPhil
அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394282 M.ஸ்ரீதேவி அகமுடையார் பெண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R394348 S.அந்தோணி ஜோஸ்பின் சுதா ரெட்டியார் பெண் 37 MA,BED அரசு
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA306321 M.பொன்ராதிகா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 38 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA309544 P.ராஜாமணி மறவர் பெண் 38 MA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Agamudaiyar Caste only
RA329514 K.S.சங்கீதா நாடார் பெண் 38 MSC MED தனிய
ார்
பள்ள
ி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC .MBC OK
RA331865 S.சரளாதேவி உடையார் பெண் 38 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA331870 R.கனிமலர் உடையார் பெண் 38 MBA