ஜாதி தடை இல்லை - பெண் மொத்தம் 1379
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R386538 S.கார்த்திகா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 20 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388579 R.சித்ரா ஆதி திராவிடர் பெண் 201 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386079 C.சத்யா கம்மவார் நாயுடு பெண் 21 B.COM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு, முதலியார்
R388723 S.வினோதினி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 21 BSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378606 R.முத்துப்பிரியா யாதவர் - தமிழ் பெண் 22 10th Std ---- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384568 G.கோகிலா முதலியார் பெண் 22 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385313 G.மஞ்சுளா மறவர் பெண் 22 MCom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R388369 M.பிரதீபா கவரா நாயுடு பெண் 22 BA BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R388509 D.கோமதி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 22 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383542 K.சித்ரா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 23 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386548 B.நிவேதா கம்மவார் நாயுடு பெண் 23 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386817 S.பிரேம்பிரியங்கா கம்மவார் நாயுடு பெண் 23 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388308 C.செல்வகரசி வன்னியர் பெண் 23 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375212 V. சுசித்ரா கவுண்டர் - குரும்பா பெண் 24 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder ok
RA377353 L.தங்கமாலா யாதவர் பெண் 24 DTEd. B.com
(MBA)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ிரு
ெல்
ேலி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386030 M.கோமதி போயர் பெண் 24 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381093 B.செல்வமீனா நாடார் பெண் 24 8TH STD --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382350 M.நந்தினிதேவி அகமுடையார் பெண் 24 10th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384433 M.புவனேஸ்வரி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 24 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai OK
R386763 S.நந்தினி வீர சைவம் பெண் 24 BCOM ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387056 P.காயத்ரி கவரா நாயுடு பெண் 24 MA BED MPHIL ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387186 K.ஈஸ்வரி மறவர் பெண் 24 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC.,MBC OK
R387530 P.சண்முகப்பிரியா கள்ளர் பெண் 24 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R387792 P.தவமணிதேவி மறவர் பெண் 24 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387911 M.பிரேமலதா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 24 BSC தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388483 R.உமாராணி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 24 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378368 M.யுவராணி செட்டியார் பெண் 25 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378560 S.அழகு பார்வதி அகமுடையார் பெண் 25 9th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377261 P. மோனிகா மீனாட்சி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 25 BBA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381853 M.கிருத்திகா வீர சைவம் பெண் 25 BTech(IT) --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382283 G.ராஜாத்தி (எ) சுகாசினி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 25 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383700 N.கலைவாணி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 25 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385927 S.சுசிலா கவரா நாயுடு பெண் 25 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R384097 M.கண்மணி அகமுடையார் பெண் 25 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384117 S.அஸ்வினி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 25 MSC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384586 விஜய லட்சுமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384868 K.காயத்ரி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R385119 N.தேஜஸ்வினி செட்டியார் - பத்மஷாலியர் பெண் 25 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385595 P.வித்யா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MBA -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R386219 M.ரேணுகா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386709 S.அமுதா செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 25 BCom தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387062 J.நித்யா மறவர் பெண் 25 BA அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387094 D.சுகன்யா செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் பெண் 25 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R387191 V.அபிராமி பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 25 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387230 N.தேவிகா மறவர் பெண் 25 MSC,BED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR OK
R387522 S.வசந்தபிரியா கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 25 MA,BED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387588 S.ஜெயலெட்சுமி சைவ பிள்ளை பெண் 25 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R387955 U.கிருத்திகா ஆண்டி பண்டாரம் பெண் 25 B.TECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388173 S.சுபாஷினி நாடார் பெண் 25 ME --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386545 M.சர்வேஸ்வரி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 MCA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA378320 P.ராஜேஸ்வரி சைவ பிள்ளை பெண் 26 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
RA358518 P. விஜய லலிதா குலலார் பெண் 26 B.Tech --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu, Telungu Chettiyar, Rettiyar
RA373361 T.மைதிலி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 8th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378698 R.நதியா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 26 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379144 S.சரஸ்வதி செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 26 10TH -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387552 U.பிரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 26 MCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381458 M.ரம்யா கம்மவார் நாயுடு பெண் 26 Bsc(Computer
Science)
-- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381875 S.செல்வமீனா அகமுடையார் பெண் 26 BBA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR, KALLAR OK
R382098 T.கவிதா நாடார் பெண் 26 12th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383109 M.சரண்யாதேவி மறவர் பெண் 26 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383893 D.சுதா பிரியா நாடார் பெண் 26 Mcom,BEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383965 P.அனுராதா இசை வெள்ளாளர் பெண் 26 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384190 S.கனிமொழி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R384576 தானம்மாள் ஏ ஈஸ்வரி பிள்ளை பெண் 26 BSC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384773 S.நிஷா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 26 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385151 P.ஐஸ்வர்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 26 BSC,DTED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R385185 P.காயத்ரி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 26 BCOM தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385267 S.அருள்மாரி நாடார் பெண் 26 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385519 R.செல்வராணி செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 26 10th Std ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R385596 V.இசக்கிசெல்வி செட்டியார் - சைவம் பெண் 26 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385758 N.பிரீத்தா வன்னியர் பெண் 26 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386019 C.திவ்யா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 BBA ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386161 S.குருராஜேஸ்வரி எ திவ்யா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 26 MA,BED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386229 B.வசந்தமல்லிகா கவரா நாயுடு பெண் 26 BE மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386241 K.ஸ்ரீ கிருத்திகா லட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 26 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R386393 K .துர்க்காதேவி கள்ளர் பெண் 26 BSC தனிய
ார்
மருத
்துவ
மனை
செவி
லியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R386692 R.வித்யா லட்சுமி கள்ளர் பெண் 26 MA,BED,M.Phi
l
தனிய
ார்
கல்ல
ாரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R386797 E.கவிதா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 26 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R387068 V.P.பிரசன்ன லெட்சுமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 MCom,MBA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R387503 A.சங்கீதா அகமுடையார் பெண் 26 BCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387689 S.சந்தியாதேவி செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 26 MSC -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R387692 M.கவிதா மறவர் பெண் 26 MSC -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387707 M.தனபாக்கியம் கள்ளர் பெண் 26 BE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR, MARAVAR, AGAMUDAYAR ONLY
R387709 P.ஐஸ்வர்யா கள்ளர் பெண் 26 MSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், அகமுடையார், மறவர் ONLY
R387736 R.முனீஸ்வரி மறவர் பெண் 26 BA BEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், அகமுடையார், மறவர் ONLY
R387976 I.சுபாமஞ்சு முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 26 BE தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R388107 M .லதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 26 12th Std - - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R388193 S.ஜெயபிரதா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 MSC BED தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R389003 A.ஜெயா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 26 Bcom -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA375986 A. ஆஷாரணி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 27 12th std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377189 G.உமாராணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 12th std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR, VISWAKARMA ONLY
RA363116 G. யமுனா வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 27 5th std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA365294 B. ராஜேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 27 BCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai
RA377150 S. Mariya Viji PL பெண் 27 10th std Binding Work துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except Muslim
R373933 A.வினோதினி கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 27 MBA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவபிள்ளை,சைவமுதலியார்
RA376880 S. மஞ்சுளா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 27 BA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA376194 A. அன்பரசி யாதவர் - தமிழ் பெண் 27 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376561 G.ஷாலினி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 27 டிப்
ளோமா
--- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar,Kavunder
RA376914 B.மீனாட்சி செட்டியார் பெண் 27 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA377518 D.மல்லிகா முத்துராஜா பெண் 27 BA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378050 V.பாண்டிசெல்வி அகமுடையார் பெண் 27 5th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381061 B.ஸ்ரீசித்ராதேவி செட்டியார் - நடுமண்டலம் பெண் 27 ME -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R381504 C.ரோகிணி மறவர் பெண் 27 BE சாப்
ட்வே
ர்இன
்ஜின
ியர்
,கோய
்பு
்தூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382100 M.மகராசி எ தனலெட்சுமி வீர சைவம் பெண் 27 ME அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382112 M.நாகலெட்சுமி கள்ளர் பெண் 27 M.Sc. -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar, Maravar,Ok
R382478 A.அர்ச்சனா கள்ளர் பெண் 27 டிப்
ளோமா
அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383110 P.ராஜலெட்சுமி எ நித்யா நாடார் பெண் 27 8th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383659 Y.மகாகனிஷ்கா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 27 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383671 M.மதுமலர் முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் K
R383800 K.தீபிகா நாடார் பெண் 27 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384064 A.தர்சினி யாதவர் - தமிழ் பெண் 27 9th STD --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384118 S.சீதாலட்சுமி கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 27 12TH STD. --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R384160 L.பிரேமா பிள்ளை பெண் 27 Bcom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384166 K.விஜி போயர் பெண் 27 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385073 K.உமாதேவி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
R386270 S.கனகவள்ளி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 6th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386444 S.பாரதி அகமுடையார் பெண் 27 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386456 B.கவிதா மறவர் பெண் 27 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார், முக்குலத்துர் OK
R386677 R.சுபா கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 B.TECH தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386754 M.சுபஸ்ரீ செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 27 BA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386762 M.கார்த்திகா மறவர் பெண் 27 BBA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R386971 M.ரம்யஸ்ரீ பர்வத ராஜகுலம் பெண் 27 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387055 R.சவுண்டாம்பிகை செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 27 BCA BEd ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY
R387508 M.சசிகலா Inter – Caste பெண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387596 G.நித்யா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 27 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar ok
R387722 P.கீர்த்தி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 27 BCOM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387762 A.பத்மப்ரியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 27 BCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387863 J.ஜெர்மிலியா ஜெஸ் நாடார் பெண் 27 BA BEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387865 R.மீனாட்சி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 M.COM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388008 S.பூர்ணிமா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388135 P.ராதா போயர் பெண் 27 BCOM -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388210 K.சங்கீதாலட்சுமி பலிஜா நாயுடு பெண் 27 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU ,CHETTIYAR,MUTHALIYAR OK.
R388696 G.ஷோபா பலிஜா நாயுடு பெண் 27 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388844 D.சாந்தி ஆண்டி பண்டாரம் பெண் 27 BCOM -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA375560 P. பாக்கியாரதி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 28 BBA --- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA329059 V. கீதா அகமுடையார் பெண் 28 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA329394 K. சரண்யா கிராமினி பெண் 28 B.Com,
M.Com(Doing)
Private work துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Nadars ok
RA332513 S.யோகேஸ்வரி வண்ணார் பெண் 28 BCom --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA347249 J. ASTALAKSHMI பிராமின் - ஐயர் பெண் 28 BE Designing
Engr
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA347330 J. AKSHAYA பிராமின் - ஐயர் பெண் 28 BE Soft Ware
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA375707 R. மருதாயி கவுண்டர் பெண் 28 10th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362681 A. SRI GURU RANJANI அகமுடையார் பெண் 28 6th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar, Maravar
RA372688 R.முனீஸ்வரி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 10th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA375241 R. Sathya அகமுடையார் பெண் 28 Diploma
Nurse
NURSE பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Maravar
RA375471 M.ANANTHI மறவர் பெண் 28 B.LIT Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,agamudaiyar
RA375527 K.MEENATCHI போயர் பெண் 28 8th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC
RA376996 S. குணசீலா அருந்ததியர் பெண் 28 12th std தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377802 J.Rathna Prasanna நாடார் பெண் 28 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
RA378026 A.ஸ்ரீதேவிராஜபிரியா கவரா நாயுடு பெண் 28 M.Sc Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R378073 J.அமலா நாடார் பெண் 28 B.SC,B.Ed தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி RC,CSI மட்டும்
RA378365 பாக்கியலட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 DIPLOMA IN
NURO
THERAPIST
சொந்
தமரு
த்து
வமனை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA378575 G.ராஜலட்சுமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 28 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378776 N.ராஜி மற்றவை பெண் 28 6th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378850 M.மீனாகுமாரி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 28 BA DTED ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA378998 K.அன்னலட்சுமி கள்ளர் பெண் 28 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380518 P.சாந்தினி கவரா நாயுடு பெண் 28 BSC -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380533 B.சசிகலா பலிஜா நாயுடு பெண் 28 12 th std -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381329 R.காயத்ரி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 28 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R381520 A.ஜெயலெட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 12THSTD ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381655 K.ஜமுனாராணி தேவேந்திரகுலம் பெண் 28 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382198 G.பிரவீன் கிருத்திகா வெள்ளாளர் பெண் 28 BE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382261 D.ஸ்ரீதேவி அகமுடையார் பெண் 28 10th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382550 S.விஜயபாண்டி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 28 BSC அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382730 K.முத்துமீனாள் அகமுடையார் பெண் 28 MCA -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382860 S.அருணாதேவி அகமுடையார் பெண் 28 BA,D.TED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386853 J.அனிதா வன்னியர் பெண் 28 BTech -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் நாயக்கர் நாயுடு ONLY
R383108 V.ஜெயஸ்ரீ துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI K
R383155 V.வித்தியாலட்சுமி பிராமின் - ஐயர் பெண் 28 BSC,MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R383656 R.தீபிகா போயர் பெண் 28 B.Tech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384059 B.சித்ரா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 28 9th STD -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384240 M.கார்த்திகா மறவர் பெண் 28 MA MPhil தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384281 M.சரண்யா அருந்ததியர் பெண் 28 MSC MPHIL --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384701 R.ரஸ்மி அகமுடையார் பெண் 28 BE ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் அகமுடையார் மறவர் சம்மதம்
R385216 B.ஜனனி கவரா நாயுடு பெண் 28 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R385325 R.திவ்யா செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 28 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R385473 P.புனிதா நாடார் பெண் 28 MCOM தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385496 J.அம்முலு மற்றவை பெண் 28 MA,MPHIL ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385522 R.நந்தினி கம்மவார் நாயுடு பெண் 28 MSC,BED,DTED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கம்மவார் NAIDU OK
R385537 G.ரேவதி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 BBE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385652 S.சரண்யா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 28 BA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R385761 S.ரேணுகாதேவி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386284 M.ஜெயலட்சுமி செட்டியார் - அச்சிரபாக்கம் பெண் 28 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386534 P.முத்துகாயத்ரி மறவர் பெண் 28 BCOM,MBA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R386630 G.ரம்யா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 28 டிப்
ளோமா
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386748 V.கீதாமணி அகமுடையார் பெண் 28 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R386804 N.குஷ்மா என்ற ஞானேஸ்வரி குலலார் பெண் 28 MA,BEd விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவுண்டர்,முதலியார்,செட்டியார்,உடையார்
R386944 B.வேதநாயகி முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் பெண் 28 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387226 M.மகேஸ்வரி சைவ பிள்ளை பெண் 28 12th Std ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387507 K.மகேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 28 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R388186 J.காயத்ரி செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 28 MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388453 L.அனிதா விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 28 BCA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA TAMIL OK
R388637 A.சகாயமெர்சி வெள்ளாளர் பெண் 28 DTED -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321253 P. மகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA330551 P. JOTHI நாயுடு பெண் 29 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naikkar,muthaliyar
RA358932 A.MEERA பிராமின் - ஐயர் பெண் 29 BE(Chem) Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA364449 Yaagavi கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 29 B.E Un employed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA364799 D. Maharani Bhuvaneshwari கவரா நாயுடு பெண் 29 B.COM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA377664 V.Karthika Jothi அகமுடையார் பெண் 29 BCOM,MBA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mukulathor ok
RA374810 J.சித்ரா பலிஜா நாயுடு பெண் 29 BE Private
Concern
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any naidu ok
R385926 S. கீதா செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 29 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
RA376258 V. SANGEETHA கருணீகர் பெண் 29 BSC,MS Software
Engineer-Che
nnai
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva Pillai Ok
RA376337 D.மெர்சிலிடியா மற்றவை பெண் 29 MA,MLIS,M.Ph
il
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R376826 B. LAVANYA கவரா நாயுடு பெண் 29 Teacher
trainning
(SISI)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R387096 M.அருள்மொழி அகமுடையார் பெண் 29 MBA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தேவர் மட்டும்
RA377799 S.சித்ரா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 29 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386076 S. பரணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 BCom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA379338 S.சுதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் K
RA379365 A.நஸ்ரின் பானு இராவுத்தர் பெண் 29 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Tamil Muslim OK
R379890 R.உமா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 29 12th Std துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R380881 K.சாய்பிரியா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R385947 N.மனோபாலா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 29 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381858 B.கிருத்திகா அகமுடையார் பெண் 29 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381871 S.கிருத்திகா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 MBBS தனிய
ார்-
ருத
துவ
்-கோ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381975 M.கோபிகா பாண்டி அகமுடையார் பெண் 29 B.TECH MBA தனிய
ார்-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R382488 S.கவிதா கள்ளர் பெண் 29 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383113 S.சத்யா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 MA,BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383184 R.கிருஷ்ணவேணி அகமுடையார் பெண் 29 ME --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383315 S.கவுசல்யா வீர சைவம் பெண் 29 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383679 G.பிரதிபா(எ)கவிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383747 A.சாலைஅருள்மொழி முத்துராஜா பெண் 29 MFT விரி
வுரை
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383968 K.சத்யா நாடார் பெண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384048 J.தீபிகா கவரா நாயுடு பெண் 29 MBA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384049 C.சுகந்தா Inter – Caste பெண் 29 MSC தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384055 M.ஆர்த்தி சைவ பிள்ளை பெண் 29 MSC தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM ONLY
R384189 R.கவிதா பலிஜா நாயுடு பெண் 29 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384200 S.சித்ரா வன்னியர் பெண் 29 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384330 B.மாசிலாமணி செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 29 7th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384473 R.சரண்யா அகமுடையார் பெண் 29 MBA தனிய
ார்
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384497 G.காயத்ரி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384890 K.சங்கவி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385253 C.முத்துமாரிமாலா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 29 MSc BEd
MPhil
------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R385311 A.ஹேமா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 29 12th Std தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R385407 N.ராதிகா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 29 BSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386297 D.கோகிலா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 29 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R385874 S .பிச்சம்மாள் எ வித்யா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 29 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386013 M.கார்த்தீகேஸ்வரி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 29 BTech ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R386059 B.கார்த்திகைசெல்வி அருந்ததியர் பெண் 29 BA BED DTED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386082 G.மாரியம்மாள் நாயக்கர் பெண் 29 8th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK
R386445 K.திவ்யா இல்லத்து பிள்ளை பெண் 29 MCA தனிய
ார்
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386598 P.சித்ரா பிள்ளை பெண் 29 8th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386818 V.மணிகண்டபிரியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 29 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386845 B.நதியா நாயக்கர் பெண் 29 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386977 A.தேவி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387135 R.ராதிகா மறவர் பெண் 29 BE(ECE) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387160 M.உஷா வன்னியர் பெண் 29 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387200 B.முத்துலெட்சுமி கள்ளர் பெண் 29 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR OK
R387266 S.சுகன்யா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 29 BE தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387768 P.சரவணசெல்வி நாடார் பெண் 29 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388079 C.காவியா வன்னியர் பெண் 29 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388208 T.கீர்த்திகா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 29 BCOM,MSW -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA363644 S.மகேஸ்வரி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 30 BSc BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA378672 P.சரண்யா ரதிப்ரியா செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 30 BBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA314340 K.சொர்ணலதா சைவ பிள்ளை பெண் 30 MCom DTED
BEd
தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
RA375823 V. சுஜா நாடார் பெண் 30 MBA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373578 T. ரேணுகாதேவி கவரா நாயுடு பெண் 30 MCA Computer
Operater-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA320196 S.மஞ்சுளா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 BCOM MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
RA327513 V. இலக்கியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 BCom ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA327563 R. மகேஸ்வரி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 BCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378383 S.ப்ரீத்தி வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 30 டிப்
ளமோ
-- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Vanniyar Ok
RA377273 S.வெண்ணிலா கள்ளர் பெண் 30 12th std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376660 P. ABINAYA அகமுடையார் பெண் 30 B.COM.Diplom
e in
Economics
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar/Pillai/Kallar/Maravar
RA338101 T.ஈஸ்வரி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 12th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA376125 K. வேதவள்ளி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 30 BA BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA355976 V.BAMA பிராமின் - ஐயங்கார் பெண் 30 MCA Analysist விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer accepted
RA358571 P. பூர்ணிமா செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
RA377141 B. Jayasudha Alias Rakshini யாதவர் - தெலுங்கு பெண் 30 MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Yathava
RA377134 S.சவிதா கள்ளர் பெண் 30 BSC,MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார்
RA373193 B.கோகிலவாணி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA373707 R. சாந்தி அகமுடையார் பெண் 30 8th Std அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373934 R.மகாலட்சுமி அகமுடையார் பெண் 30 BSC,BED,MED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375046 S.சத்தீஸ்வரி நாடார் பெண் 30 8TH STD --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை ,நாயுடு,ஐயர் மட்டும்
RA378389 S.புஷ்பலதா வன்னியர் பெண் 30 MCA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375439 G.ராமலட்சுமி அகமுடையார் பெண் 30 8th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR, MARAVAR CAST
RA376479 K. மாலதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 9th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376565 J. சியாமளா செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377396 V. மீனாட்சி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 7th std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377956 S.சுதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 Diploma in
Nursing
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378034 B.சகுந்தலா குறவர் பெண் 30 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
R378279 S.செண்பகவள்ளி சைவ பிள்ளை பெண் 30 ME தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ OK
RA378475 V.சுவாதி பிரியங்கா செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 30 BTech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378733 S.மேகலா கவரா நாயுடு பெண் 30 Bcom ,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379055 D.சூர்யா மறவர் பெண் 30 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, Agamudaiyar,Kallar ok.
RA379005 லேசிய கரோலின் மேரி முதலியார் பெண் 30 M.A B.ED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R379079 S.மேகலா கவரா நாயுடு பெண் 30 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380494 P.உஷா கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 30 10 th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380534 S.துர்கா தேவி சைவ பிள்ளை பெண் 30 BCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R380806 S.உமாமகேஸ்வரி செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 30 M.COM.,MPHIL CHARTED
ACCOUNTANT
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR, SAIVAM
R381856 P.பாக்கியலட்சுமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 BSC அரசு
பணி,
ிரு
்சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381864 T.மேனகா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381987 K.ராம ப்ரியா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 B.COM, MA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382068 R.மகேஸ்வரி நாடார் பெண் 30 BA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385877 S.சபீனாபேகம் இராவுத்தர் பெண் 30 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382298 V.ரேணுகாதேவி மறவர் பெண் 30 BCS -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383081 P.சங்கரச்செல்வி சைவ பிள்ளை பெண் 30 12THSTD --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ OK
R383180 T.J.நந்தினி கள்ளர் பெண் 30 ME தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383243 G.சாந்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 BE தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383375 M.கிருஷ்ண கிருத்திகா சைவ பிள்ளை பெண் 30 M.TECH --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM ONLY
R383760 V.மதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384052 C.காயத்ரி மறவர் பெண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Kallar,Maravar OK
R384085 R.சோனியா கள்ளர் பெண் 30 12TH STD --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384116 S.சூர்யா சைவ பிள்ளை பெண் 30 MCOM MPHIL
BED
தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R384129 R.சாந்தி ரெட்டியார் பெண் 30 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384130 M.பிரியா கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 30 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384155 R. வந்தனா பிராமின் - ஐயர் பெண் 30 10TH STD. --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R384340 K.முத்துலெட்சுமி யாதவர் - தமிழ் பெண் 30 5th சத்த
ுணவு
உதவ
யாள
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R384605 V.நாகரதி பிள்ளை பெண் 30 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384606 K.சிந்துஜா ரெட்டியார் பெண் 30 B.TECH தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ரெட்டியார் தெலுங்கு&தமிழ் K
R384640 E.அனிதா வன்னியர் பெண் 30 BA அரசு
அலுவ
லகத்
தில்
தற்க
ாலிக
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385217 R.விஜயலெட்சுமி கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 30 BE தனிய
ார்
வங்க
ி
அலுவ
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385321 S.எழவர்குழலி கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 30 BE வெளி
நாடு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385373 V.இலக்கியா அகமுடையார் பெண் 30 B.TECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385393 P.சௌந்தரவள்ளி யாதவர் - தமிழ் பெண் 30 12th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி YADHAVAR TELUNGU OK
R385536 A.தனலெட்சுமி அகமுடையார் பெண் 30 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R386240 N.சுஜிதா நாயக்கர் பெண் 30 10thStd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385811 V.காமாட்சி வன்னியர் பெண் 30 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385812 S.செல்வி சைவ பிள்ளை பெண் 30 9th std ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R386039 K.விமலா நாயக்கர் பெண் 30 MA அரசி
காவல

துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK
R386188 M.மங்களேஸ்வரி யாதவர் - தமிழ் பெண் 30 BSC DTED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி YADHAVAR TELUNGU OK
R386269 P.கோகிலா மறவர் பெண் 30 MCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386295 N.இந்திரா வண்ணார் பெண் 30 MCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
R386429 R.ரூபினி பலிஜா நாயுடு பெண் 30 MCA,MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386584 G.காமாட்சி எ கவிதா மறவர் பெண் 30 12th Std அரசு
காவல

துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R386587 P.சித்ரா பிரபா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386698 K.சுதா வீர சைவம் பெண் 30 BSC BED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி JANGAM,YOGESWAR OK
R386716 B.திவ்யா வன்னியர் பெண் 30 MSC BED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386863 M.ரூபவதி மறவர் பெண் 30 BA,DTED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386996 S.செண்பகவள்ளி சைவ பிள்ளை பெண் 30 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SIVAM OK
R387148 K.உமாவதி செட்டியார் பெண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R387538 A.சூர்யா சைவ பிள்ளை பெண் 30 MCOM,BED,MPH
IL
------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R387710 V.யமுனா மறவர் பெண் 30 MSC MEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், அகமுடையார், மறவர் ONLY
R388974 A.கிருஷ்ணவேணி மறவர் பெண் 30 ME -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389122 T.கவிதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 BSc BEd ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA314338 A.யோகஸ்ரீ கருணீகர் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
வங்க
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376147 R. தாமரை செல்வி மறவர் பெண் 31 MSC BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA317909 P.Vadivazhagu மறவர் பெண் 31 B.E., M.E., Professor -
Pvt
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR, MARAVAR
R376095 S.சத்யா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 31 10THSTD டெய்
லரிங
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA321216 P. முத்துலட்சுமி மருத்துவர் பெண் 31 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375804 C.DEEPA பிராமின் - ஐயங்கார் பெண் 31 B.Tech,M.Tec
h.
Other Income விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer Ok
RA377510 S.நித்தியா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 31 B.Sc., B.Ed Government
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377208 S.சீத்தா வன்னியர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377224 A.N. Seema Junaitha இராவுத்தர் பெண் 31 BCOM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muslim Ok
RA355213 D.சரண்யா நாடார் பெண் 31 BBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA355700 N.சங்கீதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MBBS தனிய
ார்ட
ாக்ட
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R375689 K. ஜாக்லின் சத்யபிரியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 BA,B.ED தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R365471 S. Brindha பிராமின் - ஐயங்கார் பெண் 31 BE MNC விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer,Iyengar only
RA372633 L.பாக்கியலெட்சுமி வீர சைவம் பெண் 31 12th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373038 R. MEENATCHI வன்னியர் பெண் 31 M.Sc(Nursing
)
Professor
(PVT)- Madya
Prathesh
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Pillai/Muthaliyar,Chettiyar
RA373309 S.தீபலட்சுமி தேவேந்திரகுலம் பெண் 31 MSC MPHIL உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R373310 V.NANDINI பிராமின் - ஐயர் பெண் 31 B.COM CTS துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER AND IYENGAR ONLY
RA375871 R.சத்யா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374889 S. தீபா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 31 B.Sc(Bio) Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375233 C. Gayathri அகமுடையார் பெண் 31 ME Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,kallar,Maravar,Any Pillai Ok
RA378423 G.ரம்யா யாதவர் - தெலுங்கு பெண் 31 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர்தமிழ் OK
R384063 K.ருக்மணி போயர் பெண் 31 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377947 B.சோபனா பலிஜா நாயுடு பெண் 31 12th Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok.
R378453 J.பிரவீனா வெள்ளாளர் கவுண்டர் பெண் 31 PGM, New
Zealand
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378574 LATER வன்னியர் பெண் 31 MBBS,DMRB,MD
(DOING)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379389 A.ராஜராஜேஸ்வரி மறவர் பெண் 31 BE,MBA - - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்
R379630 K.ஜெயசுதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA TELUNGU OK
R379689 J.நாகஜோதி மறவர் பெண் 31 MSc BEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar, Maravar,Agamudaiyar Ok
R379758 K.சாரு அகமுடையார் பெண் 31 D.Ted சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Gounder,pillai,naiyakar
R380225 P.ரேவதி கவரா நாயுடு பெண் 31 Diploma --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R380461 K. ராஜலட்சுமி நாயுடு பெண் 31 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R380484 C.தேவி யாதவர் - தமிழ் பெண் 31 BCOM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவா தெலுங்கு,நாயுடு,ரெட்டியார், OK
R380490 R.ஹேமசிவபிரியா கவுண்டர் பெண் 31 M.Tech,(Ph.D
)Doing
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் & வன்னியர் கவுண்டர்
R380497 D.திவ்யா அகமுடையார் பெண் 31 BE -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,maravar ok
R384084 N.சுதா இல்லத்து பிள்ளை பெண் 31 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380914 K.சாந்தி போயர் பெண் 31 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381048 S.உமா மகேஸ்வரி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 12THSTD -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381772 M. பவிதா வன்னியர் பெண் 31 BSC BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381857 M .லக்க்ஷியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382341 S.பிரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 6th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382356 B.சகிலா சைவ பிள்ளை பெண் 31 BCOM தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ OK
R387234 N.பர்வதசோலை கவரா நாயுடு பெண் 31 MCA தனிய
ார்
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R382989 P.கோமதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383002 S.சரண்யா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 31 MBA அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383246 G.ஜெயபிரியா வன்னியர் பெண் 31 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383322 K. ஞானபூங்குழலி என்ற அகல்யா சைவ பிள்ளை பெண் 31 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383729 T.லாவண்யா வன்னியர் பெண் 31 ME விரி
வுரை
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383880 லியோனி மேரி வன்னியர் பெண் 31 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383911 T.சித்ரலேகா வன்னியர் பெண் 31 MTech அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383955 P.கலைவாணி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 31 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384061 S.காயத்ரி நாயர் பெண் 31 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384076 D.விஷ்ணுபிரியா வன்னியர் பெண் 31 MBA (PHD) --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384136 N.சுதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384145 R.சரண்யா அகமுடையார் பெண் 31 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384164 S.அனிதா கவரா நாயுடு பெண் 31 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384268 G.சந்தியா வன்னியர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384577 M.ரம்யா செட்டியார் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384657 P.ராமதிலகம் முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384993 R.சுஜிதா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 31 12th std ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK
R385128 P.அங்காளஈஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385142 N.லோகநாயகி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 31 BCOM MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R385176 M.மலர்கொடி முத்துராஜா பெண் 31 MSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385289 B.சௌகார்த்திகா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MCA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385372 P.ரேவதி பர்வத ராஜகுலம் பெண் 31 MCOM,BED அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385390 P.விஜயதுர்கா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 31 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R385423 S.பிரியா வன்னியர் பெண் 31 ME --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385558 T.காயத்ரி கள்ளர் பெண் 31 MA,DTED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R385696 C.பிரபாவதி கவரா நாயுடு பெண் 31 M COM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385757 A.தீபா செட்டியார் பெண் 31 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385775 N.இந்திராணி சைவ பிள்ளை பெண் 31 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385962 S.ஷாலினி அகமுடையார் பெண் 31 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar ok
R385995 P.மகாலெட்சுமி மூப்பனார் பெண் 31 12th Std ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386058 R.பாண்டியம்மாள் யாதவர் - தமிழ் பெண் 31 10th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R386204 P.ராதா கருணீகர் பெண் 31 MCom --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R386222 P.உமாமகேஸ்வரி வெள்ளாளர் பெண் 31 10th Std ----- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் ANY PILLAI OK
R386325 N.நதியா செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 31 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386453 M.வைதேகி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 BE,MBA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386851 N.நித்தியா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 31 BSC B Ed தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386675 R.அனுஷா நாடார் பெண் 31 BCom MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387059 M.ஈஸ்வரி செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 31 5 th தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R387198 A.சுகுமாரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 BBA தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R387383 V.பாண்டிச்செல்வி மறவர் பெண் 31 8 th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387399 P.சாந்தி சைவ பிள்ளை பெண் 31 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SIVAM OK
R387548 U.மல்லிகா குலலார் பெண் 31 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387866 T.சசிகலா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை K
R387978 K.சுபாராணி கள்ளர் பெண் 31 MSC BED தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R388028 T.கவிதாராணி நாடார் பெண் 31 MSc MEd அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388030 G.ரேவதி நாயக்கர் பெண் 31 BA BED DTED -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU
R388273 K.சரளாதேவி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 MA,B.Ed -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
RA375564 A.தீபா முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் பெண் 32 BSc தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373567 K.முருகசெல்வி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 32 8th Std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA317414 R.KAMATCHI மறவர் பெண் 32 B.Com.,
M.B.A
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR, MUKKULATHOR
RA375655 L.கற்பகம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375364 R.சிவசங்கரி சைவ பிள்ளை பெண் 32 MA MED MPHIL தனிய
ார்-
தவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA328226 C. மகேஸ்வரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BA அரசு
வங்க
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388331 B.சுபாஷினி கள்ளர் பெண் 32 MSC MPHIL தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
RA376096 M. பரமேஸ்வரி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 32 BSC Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA352930 S.பாத்திமா பானு மற்றவை பெண் 32 10th unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect urdhu
R375682 A.M.ரம்யா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 BDS பல்
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358814 S.பாட்ரிசியா பாத்திமா ராணி அகமுடையார் பெண் 32 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378405 M.கலா வன்னியர் பெண் 32 BA,DTED தனி
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA358956 K.SADHANA பிராமின் - ஐயங்கார் பெண் 32 B.Com Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer
RA375972 G.இந்திராணி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 10th std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374713 K.வித்யா ரெட்டியார் பெண் 32 MA.,B.ED., Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Rettiyar
RA372714 S.புவனேஸ்வரி சைவ பிள்ளை பெண் 32 BE(CSE) தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ முதலியார்/செட்டியார்/கார்காத்த வெள்ளாளர்
RA375944 T.S.ராதா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 32 12th std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375029 A.ராஜேஸ்வரி கள்ளர் பெண் 32 MBA தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, Mukkulathoar
RA375044 T.லீலாவதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA375413 M. கிரிஜா கவரா நாயுடு பெண் 32 BE(EEE) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA375450 S. NIRANJANI முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 32 B.sc,
M,Sc(IT),
MBA
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai,muthaliyar,ch
RA375617 S. ஜோதி Inter – Caste பெண் 32 BE,MBA, PHD Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA376170 R.மகேஷ் முத்துலட்சுமி நாடார் பெண் 32 ME தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387431 V.நித்யஸ்ரீ முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 32 BSc MS தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376576 S.மேரி மற்றவை பெண் 32 B.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376614 D.சுகன்யா பலிஜா நாயுடு பெண் 32 BCom -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376725 S.பாட்ரிசியா பாத்திமா ராணி முதலியார் பெண் 32 MSc.,BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376957 H.சரண்யா செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 32 BPT Consultant
Physiotherap
ist
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok,Any chettiyar ok
RA376972 Sudhamathi அகமுடையார் பெண் 32 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR OK
R377008 M. ஆண்டாள் விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 M.Sc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Telungu Vishwakarma ok
RA377455 HEMA செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 32 MCA Web
developer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
RA377525 S.தன்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BE அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377633 B.கிருத்திகா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 MBA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378040 J.சியாமளா தேவி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 32 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378088 P.SUDHASINI கள்ளர் பெண் 32 MS.IT.
Mphill.SLET
PASSED.MBA
ASSISTANT
PROFESSOR.
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, Maravar, Thevar
RA378184 A.சுமலதா நாயுடு பெண் 32 9th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA378497 M.ஜனிஷா மற்றவை பெண் 32 MA,BED
(MPHIL
DOING)
அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378671 S.லோகேஸ்வரி நாயுடு பெண் 32 MPT --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378833 M.பொன்மலர் நாடார் பெண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378945 M.அனிதா செட்டியார் பெண் 32 BSc, BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379163 P.நளினி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 32 BA -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar ok
R379485 V.யோகப்ரியா வன்னியர் பெண் 32 MSC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380130 R.ராஜலட்சுமி வன்னியர் பெண் 32 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380815 M.ராதிகா மறவர் பெண் 32 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
துர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380834 G.மேனகா நாடார் பெண் 32 8th std சொந்

தொழி
ல்
(தைய
்)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381122 A.சங்கீதா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 32 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ோயம
புத
தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381155 S.இளவரசி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 32 BTECH MBA வெளி
நாட்
டுபண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381279 J.கலைச்செல்வி நாடார் பெண் 32 BCOM அரசு
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R381493 D.அபிராமி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 32 M.PHIL,BED பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R381495 S.சுப்புராணி கம்மவார் நாயுடு பெண் 32 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R381994 B.கிருத்திகா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BCOM,MBA அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382128 C.ராதா மூப்பனார் பெண் 32 BCom -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382146 K.ராதா வன்னியர் பெண் 32 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382389 S.மகாலட்சுமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 32 MSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382897 S.பாலசங்கரி சைவ பிள்ளை பெண் 32 12th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ OK
R382912 S.பேபி போயர் பெண் 32 6th Std -- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383148 M.வேணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 32 ITI --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383182 M.ஜெயகீர்த்தி நாடார் பெண் 32 MCA,MPHIL,PH
D
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383265 S.அண்ணபூர்ணா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 32 MA,MPHIL,PHD
(doing)
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383275 M.தர்ஷணா Inter – Caste பெண் 32 BA,BL,ML தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383629 M.தேவி யாதவர் - தமிழ் பெண் 32 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383758 R.பிரியா கவுண்டர் - குரும்பா பெண் 32 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383798 N.சாந்தி வண்ணார் பெண் 32 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384060 G.கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 10th STD -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384078 R.கற்பகம் துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 B.COM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384127 K.காயத்ரி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 32 MSW --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384135 R.ரேவதி முதலியார் பெண் 32 MSC உதவி
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384198 N.நளினி கவரா நாயுடு பெண் 32 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384654 G.காயத்ரி பிராமின் - ஐயர் பெண் 32 B.TECH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R384749 M.மாலினி(எ) நிவேதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 MCA -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385282 K.மீனாட்சி முதலியார் - சைவம் பெண் 32 BSC,BED,MSC(
DOING)
அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385583 E.புனிதா வீர சைவம் பெண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R385586 K.ராஜேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385588 J.உமா மகேஸ்வரி கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 32 Mcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok.
R385610 S.லாவண்யா கவரா நாயுடு பெண் 32 BA,BED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385645 R.பிரியா யாதவர் - தமிழ் பெண் 32 BCA தனிய
ார்
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385654 N.சக்திதேவி சைவ பிள்ளை பெண் 32 ME தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385889 M.கீதா வன்னியர் பெண் 32 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385930 V.நிர்மலா கவரா நாயுடு பெண் 32 BE அரசு
அலுவ
லக
உதவி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385978 D.பிரபா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386006 B.ஜெயலெட்சுமி அகமுடையார் பெண் 32 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386020 S.சாந்தகுமாரி ஜங்கம் பெண் 32 BBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386042 G.பீரித்தி கள்ளர் பெண் 32 MCA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R386060 A.தாமரைச்செல்வி நாடார் பெண் 32 MSC தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R386078 A.சுபா நாடார் பெண் 32 BA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386187 V.ஷில்பா புவனேஸ்வரி கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 32 BCA BEd தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI,NAIDU,MUDALIYAR OK
R386626 G.விஜயலட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BBM MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386641 P.தேவி சொர்ணபாலா இல்லத்து பிள்ளை பெண் 32 MA MPHIL,BED தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386713 P.ஶ்ரீகீதா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 32 MCOM தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையமுதலியார் ஓகே
R386753 G.கஸ்தூரி Inter – Caste பெண் 32 BA அரசு
கிரா

நிவா

அலுவ
லர்
(VAO )
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386809 K.ரம்யா பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் பெண் 32 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R387080 N.இளமதி அகமுடையார் பெண் 32 BBA,DIPLOMA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387155 C.கிரிஜா குலலார் பெண் 32 MSc(IT) தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388014 A.விஜயா நாயுடு பெண் 32 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387243 M.மைதிலி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 MCA ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387268 R.ராஜராஜேஸ்வரி மறவர் பெண் 32 MCA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387539 A.புவனேஸ்வரி மறவர் பெண் 32 MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387611 K.பாத்திமா இராவுத்தர் பெண் 32 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC.,MBC OK
R387804 S.புவனேஸ்வரி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 MSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை,முதலியார், செட்டியார் ONLY
RA375878 R.லட்சுமிமாலா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA312163 S. Revathi மறவர் பெண் 33 MSW.,
M.Phil.,
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR, MARAVAR ACCEPTED
RA314797 தேரேஸ் மலர் விழி I இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 M.Sc. B.Ed Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA318505 N. மாலதி மறவர் பெண் 33 M.B.B.S.,
(DGO)
மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321130 S. பாரதி குலலார் பெண் 33 MSC, BED,
M.Phil
ஆசிர
ியை,
ாண்
ிச்
ேரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA321141 M. புவனேஸ்வரி வன்னியர் பெண் 33 10th -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321163 D.ஜானகி கள்ளர் பெண் 33 MSc தனிய
ார்
நிறு
வனம்
,சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321788 R. மேனகா வன்னியர் பெண் 33 10th Std -------- துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA377615 M.வினோதா மறவர் பெண் 33 D.Ted.,BA Own Tailor
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Maravar
R375585 S.இந்திரா யாதவர் - தெலுங்கு பெண் 33 12th Std --- பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA328970 V. KRITHIKA அகமுடையார் பெண் 33 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mukkulothar
RA329718 R.அருணா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 10TH STD -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA331247 V.லட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 33 12th std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA377094 J.சோபனா ராணி அகமுடையார் பெண் 33 MSC,
BEd,Mphil
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA360430 V.Suganya கம்மவார் நாயுடு பெண் 33 MCA, (ME
STUDYING)
WIPRO விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any naidu ok
RA375837 N. பவானி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 M.Sc.
Computer
Science
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377222 C.பானுசித்ரா குலலார் பெண் 33 BCOM ,TTC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378396 P.மோகனா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 33 MBA தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA375706 M.இந்திரா மருத்துவர் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376119 D. சுகன்யா பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BA.,
B.Com(Doing)
, DCA.,
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA365298 K.விஜயலெட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 33 M.Sc.,
M.Phil, ME
(Software
Science)
Asst
Professor -
Pvt
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu, Telungu C
RA372407 T.இந்திரா ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 8TH Unemployed துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Iyer,Vannar
RA374638 S.ராஜேஸ்வரி வன்னியர் பெண் 33 B.Sc.,B.Ed.,
(M.Sc)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA375052 N.பிரியங்கா கள்ளர் பெண் 33 MSc(IT) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375108 S.வித்யா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 B.Com., Private-Coim
batore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar K
RA378072 R.சுமித்ரா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375167 P. ஸ்ரீ வித்யா பிராமின் - ஐயர் பெண் 33 BE,MBA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Tamil Bramin
RA375202 V. ஹேமலதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375289 R.மேனகா வன்னியர் பெண் 33 10th std ---- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375420 S.தமிழரசி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 33 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375434 A.SUMATHI மறவர் பெண் 33 B.Tech.,MS., Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar, Agamudiyar
RA376259 R. காயத்ரி பிராமின் - ஐயர் பெண் 33 BBM(Mass
Media)
Media
Professional
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA376392 K. விஜயலட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 33 M.Sc,M.Phil,
BE
தனிய
ார்க
ல்லூ
ரிபே
ராசி
ரியர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA376712 P கார்த்திகா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyar
RA376783 .S.Sumitha ஆதி திராவிடர் பெண் 33 BE,ME Bank Officer விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Iyyar
R376924 R.செல்வி அகமுடையார் பெண் 33 5th PVT Company பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
R377327 அனிதா கள்ளர் பெண் 33 M.SC EXCUTIVE விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Agamudaiyar,kallar
RA377366 P.கீர்த்தி முத்துராஜா பெண் 33 B.TECH சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377542 M.அனிதா சைவ பிள்ளை பெண் 33 12th ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
RA377638 K.பத்மாவதி போயர் பெண் 33 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377722 G.ஹேமலதா நாடார் பெண் 33 BTech MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378288 P.சத்யா மறவர் பெண் 33 M.Com Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,Agamudaiyar
RA378296 N.மகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 MCOM,MPHIL தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA378356 விஜயலட்சுமி வன்னியர் பெண் 33 BDS Medical
field -
Project
Leader
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA378549 V.சந்தானலட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 33 BCOM தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA378553 P.ரம்யா பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA378600 M.நித்யா ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 D.TED., HDCA '' விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி PL Ok
RA378645 R.ராஜகமலம் வன்னியர் பெண் 33 MBA ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378669 A.வெற்றி செல்வி விஸ்வகர்மா பெண் 33 5th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Viswakarma Ok
RA378846 R.ஜான்சி Inter – Caste பெண் 33 BA,BED -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA378903 V.கலைவாணி கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 33 MSC.,
M.ED,M.phil.
,(Mat)
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378909 M.சுமதி செட்டியார் பெண் 33 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378942 G.ராஜேஸ்வரி நாடார் பெண் 33 BCOM -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378973 K.நிர்மலா தேவி மறவர் பெண் 33 BSC,BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR, MARAVAR
R379044 K.பூர்ணிமா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 33 8std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379204 S.அனுராதா செட்டியார் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
RA379291 K.பிரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 10th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379395 P.புவனேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 5th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி visvakarma teluku ok
R379456 S.பாகம்பிரியாள் துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 33 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379461 R.சக்தி செட்டியார் பெண் 33 BA,BED அரசு
-ஆசி
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379498 R.வைஷ்ணவி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 33 MCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R379530 S.சந்தனா பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BDS,MDS அரசு
மருத
்துவ
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R380694 G.திவ்வியலட்சுமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 10th Std ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R381492 M.அழகுமுத்து அகமுடையார் பெண் 33 3rd Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R381497 I.லதா மகேஸ்வரி மறவர் பெண் 33 BSC ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தேவர்
R386613 E.துர்கா வித்யா கவரா நாயுடு பெண் 33 BSC,MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR, REDDIYAR,YADAV TELUNGU OK
R381724 J.ராஜரேகா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 33 MSC BED
MPHIL
தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ,Mudaliyar Ok.
R381867 N.சங்கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 8th Std தனிய
ார்-
ெய்
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381960 S.உமா மகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 BE தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA TELUNGU OK
R382002 N.சித்ராதேவி கள்ளர் பெண் 33 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382005 K.இந்துமதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 B.Tech சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382136 D.சுபாஷினி வள்ளுவர் பெண் 33 MA.,B.Ed.,PG
DCA.,
தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R382408 N.உஷா PL பெண் 33 BSC,BED -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382462 G.சகுந்தலா தேவி வண்ணார் பெண் 33 MA,BED,MED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382553 G.விஜயலெட்சுமி சேனை தலைவர் பெண் 33 ME பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383120 S.சுவேதா சேனை தலைவர் பெண் 33 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383144 K.ரம்யா பலிஜா நாயுடு பெண் 33 8th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383264 S.சாலினி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383797 M.அபிதாபேகம் உருது பெண் 33 BA,HDCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முஸ்லீம் ஓகே
R383997 K.ஜோதி வன்னியர் பெண் 33 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384043 S.ஹேமலதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 33 MCOM தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384132 T.மஞ்சு இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 BA BED அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384218 A.சித்ரா வன்னியர் பெண் 33 9thStd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384679 C.அனிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384806 D.தேவி வன்னியர் பெண் 33 MBA (PHD) --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384819 M.ருக்சனா பேகம் இராவுத்தர் பெண் 33 12th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முஸ்லீம் ஓகே
R384823 P.மோகனவள்ளி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385400 விஜயகலா (எ) கலா மறவர் பெண் 33 +2 தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385417 S.ராஜலட்சுமி அகமுடையார் பெண் 33 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385613 S.வித்யா கவரா நாயுடு பெண் 33 12th Std அரசு
அலுவ
லக
உதவி
யாளர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385659 V.புவனேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 33 BCOM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R385762 R.செல்வபிரியா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 MCOM,MED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385929 V.ஹேமலதா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386054 S.பாரதி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 BL,ML வழக்
கறிஞ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386057 M.பிரேமா வண்ணார் பெண் 33 BCA,BE(Doing
)
அரசு
வேலை
-EB
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386061 T.ராஜசித்ரா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 33 BE பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386274 S.பிரேமலதா வன்னியர் பெண் 33 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386296 A .மகேஸ்வரி கள்ளர் பெண் 33 BE தனிய
ார்
நிறு
வன
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R386403 R.பிரியா கவரா நாயுடு பெண் 33 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R386544 K.ஜெயலட்சுமி வன்னியர் பெண் 33 BA BED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386546 V.நவநீதம் யாதவர் - தமிழ் பெண் 33 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386599 R.பிரியா கவரா நாயுடு பெண் 33 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok.
R386963 C.கலைவாணி கருணீகர் பெண் 33 BBA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387114 P.நாகஜோதி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 BCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK அரசு வேலை ஒன்லி
R387159 Y.சகிலாஜெனோவா வெள்ளாளர் பெண் 33 BA,MED,PHIL அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387173 P.டெய்சி சவீதா முதலியார் பெண் 33 MSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387379 L.துர்கா லெட்சுமணன் சைவ பிள்ளை பெண் 33 PGDBM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R387480 G.காயத்ரி யாதவர் - தமிழ் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை,முதலியார் OK.
R387936 S துர்கா தேவி யாதவர் - தமிழ் பெண் 33 12th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388231 B.ஆனந்தசௌபாக்யலெட்சுமி கள்ளர் பெண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388608 P.கலைசெல்வி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388778 V.ஸ்ரீமதி பலிஜா நாயுடு பெண் 33 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை,நாயக்கர் முதலியார் ஓகே
R389095 k.வேம்பு கள்ளர் பெண் 33 MCom MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar, agamudayar, devar only
R389169 R.ரேணுகா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 MA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA311171 J.SUDHA கவரா நாயுடு பெண் 34 B.SC, MCA TNEB AUDITOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA375035 R.சத்தியராணி அகமுடையார் பெண் 34 10th std Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar, Maravar,Agamudaiyar Ok
RA375603 V. sivagami Alias Beula PR பெண் 34 B.Com Clerk துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CSI
RA317784 M.BABITHA மறவர் பெண் 34 B.E., (IT) Software
Engineer USA
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA320528 S.வெல்ரோஸ் நாடார் பெண் 34 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321609 S. HEMALATHA வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 34 MSc(IT) Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST EXPECT
RA375893 S. சசிகலா கள்ளர் பெண் 34 10th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR, MUKKULATHOR
RA330511 S. நீலாதேவி மறவர் பெண் 34 BE(EEE) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA330601 M.பபிதா மறவர் பெண் 34 BE Foreign
Employment
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA332551 V. SUMATHI வன்னியர் பெண் 34 8th Unemployed துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st avoid
RA376045 R.வைரலட்சுமி சைவ பிள்ளை பெண் 34 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவம்செட்டியர்,கார்காத்த வெள்ளாளர்,முதலியார்
RA345365 C.வித்யா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 34 B.Com,MBA
Doing
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA377225 NALINI செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 MCOM unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any tamil chettiyar ,Muthaliyar ok
RA377298 P.கண்மணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 34 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder ok
RA355732 N. மைதிலி வன்னியர் பெண் 34 BBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any vanniyar
RA358824 K. Jaya Selvi யாதவர் பெண் 34 B.P.T
(Physiothera
phy)
Teacher -
Pvt
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA363859 M.விஜயலெட்சுமி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 34 BE -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA363867 M.மாலதி அகமுடையார் பெண் 34 B.E., M.BA Software
Engineer
(Central
Govt)
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA377195 A.தீபா முதலியார் பெண் 34 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA365572 K.ஆனந்தலெட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 34 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377246 N.MAHALAKSHMI செட்டியார் - பேரி செட்டியார் பெண் 34 MBA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA373006 M.ஹேமலதா முதலியார் - சைவம் பெண் 34 BE தனிய
ார்
வேலை
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
RA373039 N.கோமதி சைவ பிள்ளை பெண் 34 B.Com தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவம்முதலியார்/சைவபிள்ளை/கார்காத்தவெள்ளாளர்
RA373307 M. Sumathi செட்டியார் பெண் 34 Bcom computer
billing
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA373323 R. Venkatapadma Priya பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் பெண் 34 B.Tech,MS Software
Analyst-USA
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMINS
RA373341 S. வரலக்ஷ்மி வன்னியர் பெண் 34 BA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VANNIYAR,MUTHALIYAR, ONLY
R374102 K. மீனா நாடார் பெண் 34 10th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375176 K.சண்முகப்ரியா வீர சைவம் பெண் 34 MA,M.PHILL தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM
RA375267 M. Jothi அகமுடையார் பெண் 34 MBA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,kallar,maravar,devar
RA375411 A. ரேகாதேவி செட்டியார் - நகரம் பெண் 34 12th Std,
D.TED
Govt
-Teacher
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR
RA375466 G. நித்யதேவி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 M.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376200 A.M.கோகிலா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 34 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA377919 K.ரம்யாதேவி முதலியார் பெண் 34 B.TECH Private
Company
Bangalore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUDALIYAR ,GOUNDER,VANNIYAR
RA376280 L.கவிதா பலிஜா நாயுடு பெண் 34 M.Tech,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376505 B.செல்வா ஜெகதம்பிகை செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 B.H.M.S டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar
RA376494 S.செல்வி வன்னியர் பெண் 34 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Goundar
RA376581 A. REKHA DEVI செட்டியார் பெண் 34 DTEd Govt School
Teacher
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA377054 D. Lavanya மற்றவை பெண் 34 BPT Physiotherap
ist-USA
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376965 K. சுமதி அகமுடையார் பெண் 34 M.SC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377431 A.கலா போயர் பெண் 34 DIPLOMA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377473 சாருலதா குலலார் பெண் 34 12th Std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC AND MBC OK
RA377597 M.Venkata Lakshmi சைவ பிள்ளை பெண் 34 MA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,,Karuneegar,Muthaliyar
RA377682 G.நீலவேணி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 34 BSc,DTED ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377806 T.மைதிலி போயர் பெண் 34 Dip Nursing
B.Com
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378038 S.சிவப்ரியா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 BCOM Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA378104 அனிதாராஜ் வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 34 MCOM தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Vanniyar ok
RA378705 S.லாவண்யா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 M.Sc, B.Ed,
BA Hindi
-- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA378856 K.உஷாராணி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 MBA.,B.COM -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA379146 T.சங்கீதா முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 34 MCA -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok.
RA379337 K.தேவி கவரா நாயுடு பெண் 34 12th
Std,Diploma
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R379481 M.வித்யா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 12 th std - - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R380709 S.கார்த்திகா சாலியர் பெண் 34 BTECH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380803 A.நளினி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 BSc(Nursing) தனிய
ார்
நர்ஸ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380833 V.சித்ரா அகமுடையார் பெண் 34 MA,DTED அரசு
-ஆசி
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381443 M.உமாமகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381826 J.P. கிறிஸ்டி ரேபேகா பிள்ளை பெண் 34 Bcs --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381854 N.பிரேமா போயர் பெண் 34 MCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381948 V.ராதா யாதவர் - தமிழ் பெண் 34 MA,B.Ed,M.Ph
il
அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர்தெலுங்கு OK
R382160 P.தேவகி சைவ பிள்ளை பெண் 34 BA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ பிள்ளை, சைவ செட்டியார், முதலியார்
R382417 D.ஜெயந்தி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 34 MDS அரசு
மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382454 C.சாந்திபிரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 M.Sc,B.Ed,M.
Phil
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382507 G.ஜனனி கம்மவார் நாயுடு பெண் 34 BSC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382567 V.அனுராதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 BE அரசு
வேலை
,
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382740 R.பிரசன்னகார்த்திகேயனி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382744 N.உமாமகேஸ்வரி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 MSC --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382896 M.அனு சைவ பிள்ளை பெண் 34 BE MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382980 B.மீனா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 34 9th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R382988 T.ரோஜா யாதவர் - தமிழ் பெண் 34 MA BED அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386760 S.தேவி செட்டியார் - பத்மஷாலியர் பெண் 34 BSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R383198 M.U.அட்சயா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 34 PHD விரி
வுரை
யாளர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383233 V. லாவண்யா கவுண்டர் பெண் 34 MCA அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383386 A.நித்யா நாடார் பெண் 34 MSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383635 T.ஜெயா யாதவர் - தமிழ் பெண் 34 MSC,BED அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383718 J.ஜெயபாரதி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R383750 N.இளவரசி வன்னியர் பெண் 34 B.COM -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387196 R.துர்கா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R383809 G.சொப்னக்குமாரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 MCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி vishwakarma Telugu ok
R383834 T.N.வின்யா யாதவர் - தமிழ் பெண் 34 BDS சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383836 R.உஷா சைவ பிள்ளை பெண் 34 12TH STD --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai K
R383992 R.நித்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 B.COM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385977 R.ரமணி நாடார் பெண் 34 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383967 R.சித்ராதேவி கவரா நாயுடு பெண் 34 BSC தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384047 P.லட்சுமி அகமுடையார் பெண் 34 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384144 V.ஆனந்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384199 P.தனலட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384352 K.ஜான்சி வன்னியர் பெண் 34 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384564 A.சத்யா சைவ பிள்ளை பெண் 34 MCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R384580 J.மகேஸ்வரி செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் பெண் 34 10th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384770 D.சுகந்தி நாயுடு பெண் 34 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384971 K.இந்துமதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 BA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385207 P.உமாமகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC only
R385243 R.ஆர்த்தி கள்ளர் பெண் 34 BSC,BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R385533 T.நிர்மல்ஜோதி சைவ பிள்ளை பெண் 34 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385609 T.அழகுலட்சுமி சைவ பிள்ளை பெண் 34 BCOM MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385888 E. ஈஸ்வரி கள்ளர் பெண் 34 BE(CS) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385993 N.மனோசக்தி கள்ளர் பெண் 34 MA BEd MPhil
MBA
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R386417 T.மிராக்லின் கிரேனா பிள்ளை பெண் 34 MCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUTHALIYAR,CHETTIYAR OK
R386235 L.பிரியா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 34 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386586 M.காஞ்சனா பலிஜா நாயுடு பெண் 34 MBA,MPHIL தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY DEGREE
R386807 R.ஸ்ரீதேவி பிராமின் - ஐயர் பெண் 34 BCOM தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R387111 N.ராஜேஸ்வரி செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 34 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387267 S.சௌமியா கம்மவார் நாயுடு பெண் 34 MSC,MPHIL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387497 P.கஜலட்சுமி எ கவிதா போயர் பெண் 34 BCOM,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiar,NAIDU OK
R387695 R.விஜயசாந்தி செட்டியார் - பத்மஷாலியர் பெண் 34 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R387706 A.வேலுத்தாய்தேவி மறவர் பெண் 34 MSc MPhil தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387713 R.மகாலட்சுமி செட்டியார் பெண் 34 B.A
(Economics)
Clerk in
bank
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387939 R.மேனகா கள்ளர் பெண் 34 MA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY OK
R388504 J.சிவசங்கரி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 BCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388661 T.குறிஞ்சிமலர்விழி வண்ணார் பெண் 34 9th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388771 P.யோகலெட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 34 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA305078 நித்தியா கிராமினி பெண் 35 B.Com,M.Com,
CA(Inter)
BHEL-Trichy விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375103 J.கோமதி வன்னியர் பெண் 35 MSC MPHIL ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர்,முதலியார்ok
RA310053 Jayageetha.B கள்ளர் பெண் 35 M.E.,
Computer
Science
I.S.O.
Auditor
Chennai,
Business
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தேவர்
RA361171 S.பாலசங்கரி சைவ பிள்ளை பெண் 35 12th std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
RA311863 N.விஜயலட்சுமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 35 B.COM Stenographer
-Central
Govt Office
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar only
RA365202 I. PRAYWINS D SELVI PR பெண் 35 B.Sc(IT) Private-
Bangalore
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Nadars
RA330293 D.பிரேமலதா முதலியார் - சைவம் பெண் 35 10TH STD ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA330492 K. மது கவரா நாயுடு பெண் 35 MSc(IT) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375818 N.பவானி தேவி வள்ளுவர் பெண் 35 Diploma(Hote
l
Management)
--- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377244 S.லீலா தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 BA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஆதிதிராவிடர் ஓகே
RA355959 Janani பிராமின் - ஐயர் பெண் 35 MCOM Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar accepted
RA355985 RAMALAKSHMI பிராமின் - ஐயர் பெண் 35 Bcom(CA) Private work விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar accepted
RA357764 M.Rashmi பிராமின் - ஐயங்கார் பெண் 35 BE BANKER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA357851 K Swapna பிராமின் - ஐயங்கார் பெண் 35 B Sc, MBA
Pursuing
Private work விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer accepted
RA358743 L. MALARKODI நாடார் பெண் 35 M.Arch College
Principal
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA358983 MATHANGI பிராமின் - ஐயர் பெண் 35 B.Com,PGDBM Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA376685 S. அனிதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 MCOM,DTED தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375709 M. REVATHI PRIYA மறவர் பெண் 35 B.E Software
Engineer -
chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Kallar
RA376361 Sajujalli நாடார் பெண் 35 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA365400 M.GEETHA செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 35 M.SC Asst
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Pillai,Muthaliyar,Chettiyar
RA366594 SOWMYA R பிராமின் - ஐயர் பெண் 35 CA Private-
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA372709 J.புனிதா ரெட்டியார் பெண் 35 MSC(Medical
Physics)
தனிய
ார்
பணி(
ெங்
ளூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R372867 B.ஜெயந்தி நாடார் பெண் 35 MBA விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372952 V. வினோதினி கவரா நாயுடு பெண் 35 NURSING
DIPLOMA,
ஸ்டா
ப்
நர்ஸ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA373003 ABIRAMI முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 MSC/MPHIL/PH
D
Sciencist-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA373516 S.கவிதா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 Bcom, DTEd Unemployed துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA373945 A.சூர்யபார்வதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 B.COM, MBA,
DCA
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374275 S. புவனேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 35 M.SC (Zoo),
B.ED
Teacher-Siva
gangai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA375141 K.சுதா யாதவர் - தமிழ் பெண் 35 MA.,M.Ed. அரசு
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA375144 M.ஜெயந்தி யாதவர் பெண் 35 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375256 S.VIJAYALAKSHMI மறவர் பெண் 35 M.SC,B.ED,M.
PHILL
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, kallar, maravar
RA375259 B. SRIDEVI முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 M.Com Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA375433 V.S. ROSLINE நாடார் பெண் 35 BA விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Penthayakosth
RA375534 J. உமா யாதவர் - தெலுங்கு பெண் 35 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர்தமிழ் OK
RA376424 G.ஜெயந்தி வீர சைவம் பெண் 35 BE,CS,
M.Tech
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376646 S.ஷோபனா விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 35 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377474 K.Abirami முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 MCOM Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377684 G.நித்திய பிரியா நாடார் பெண் 35 MCA -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377776 R.கவிதா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 35 MCOM,MPHIL,P
HD
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377825 T.ஊர்மிளா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 BE,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA377995 S.விஜயலக்ஷ்மி மறவர் பெண் 35 BA,BED Private
school
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Thevar ok
RA378410 L.தமிழ்செல்வி வன்னியர் பெண் 35 MBA BED தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378844 S.ஸ்ரீலதா மருத்துவர் பெண் 35 BSC,DMLT அரச

மருத
்துவ
மனை
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378885 P..சுபலட்சுமி மறவர் பெண் 35 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA378896 S.முத்துபிரபா அகமுடையார் பெண் 35 M.COM -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,மறவர் ,கள்ளர், பிள்ளை ok
RA378938 J.ஸ்ரீ வர்ஷா நாடார் பெண் 35 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378982 G.பத்மபிரியா நாடார் பெண் 35 M.SC,M.PHIL பேரா
சிரி
யர் -
கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBA OK
RA379203 A.ஜெயந்தி வன்னியர் பெண் 35 12THSTD தனிய
ார்
-நர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379253 P.அனிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379299 V.ரேவதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 +2 தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379532 R.ராஜேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 35 ME தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R379538 B.சோபனா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 MA,BED தனி
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R379893 P.மணிமேகலை செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 35 M.SC(IT),MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386194 R.அழகுமீனா மறவர் பெண் 35 6th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R380273 V.கிருத்திகபிரியா யாதவர் - தமிழ் பெண் 35 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R380450 Y. ரஞ்சனி பிருந்தா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 BTech,Textil
es
வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380551 K.சாந்தி வன்னியர் பெண் 35 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380572 G.கவிதா முத்துராஜா பெண் 35 MCA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381440 S.பவானி முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் பெண் 35 MCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R381588 S.ரூபவாகினி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 MSC தனிய
ார்
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R381950 R.காஞ்சனா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 BBE ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382293 K.விஜயலெட்சுமி யாதவர் - தமிழ் பெண் 35 Diploma தனிய
ார்
பள்ள
ி
பரதந
ாட்ட
ிய
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382390 K.லலிதாதேவி மறவர் பெண் 35 MCA சாப்
ட்வே
ர்இஞ
்சின
ியர்
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, Agamudaiyar,Maravar ok.
R382928 M.மகாலட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 12th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC oK
R382970 S.திருவேணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 35 12th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383249 G.நித்தியபிரியா நாடார் பெண் 35 MCS சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R386740 R.ஹேமலதா கம்மவார் நாயுடு பெண் 35 MSC தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383713 P. ராணி வன்னியர் பெண் 35 MA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383728 M.சிவகாமி நாடார் பெண் 35 DTED தனிய
ார்
வேலை
(ஆசி
ியர
)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாடார், முதலியார் மட்டும்
R383969 S.சுதர்லின் நாயக்கர் பெண் 35 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383999 H.உஷா பிராமின் - ஐயர் பெண் 35 10th Std ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384068 S.பிரபாவதி முத்துராஜா பெண் 35 12TH STD ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384081 N.ஹேமலதா ஆண்டி பண்டாரம் பெண் 35 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384217 G.நிர்மலா வன்னியர் பெண் 35 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384410 S.வனஜாதேவி தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 M.Sc,B,Ed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384501 A.சங்கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 BSC BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384655 ரம்யாதேவி` பிள்ளை பெண் 35 10 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384681 C.சண்முகபிரியா இசை வெள்ளாளர் பெண் 35 MBBS அரசு
பணி-
ாக்
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384686 D.கீதா PL பெண் 35 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384738 C.ஜெயந்தி யாதவர் - தெலுங்கு பெண் 35 M.Sc,M.Phil, -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385018 P.வெங்கடலட்சுமி எ பூர்ணிமா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 35 BSC,BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385126 M.பாண்டிகலா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 BSC,B Ed தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஷ்வகர்மாதெலுங்கு&தமிழ் OK
R385205 S.தமிழ்செல்வி வன்னியர் பெண் 35 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385618 M.வனிதா கவுண்டர் பெண் 35 MA.,M.Phil.,
B.Ed
அரசு
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385886 S .சாமுண்டீஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 35 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386074 R.ராஜாசௌந்தரி நாடார் பெண் 35 B.TECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386210 S.சரஸ்வதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 BE (ECE) --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386220 S. வித்யா நாடார் பெண் 35 BBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386341 K.பிரகதி சைவ பிள்ளை பெண் 35 BCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386454 M.பத்மாவதி மறவர் பெண் 35 BSC ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R386874 J.சுபாஷினி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 MSC தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387180 V.சுகந்தி வன்னியர் பெண் 35 BCom --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387525 A.லதா மற்றவை பெண் 35 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387527 S.மஞ்சுகேஸ்வரி ஆண்டி பண்டாரம் பெண் 35 MSC,MPHIL,PH
D
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387528 G.மகாலட்சுமி செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் பெண் 35 8th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார்,அகமுடையார்,மறவர்,கள்ளர் ok
R387727 R.விஜயலட்சுமி செட்டியார் - நகரம் பெண் 35 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387974 P.கௌரி வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 35 CA MBA TIIC துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R388189 D.தனலட்சுமி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 Msc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R388478 P.மீனா வன்னியர் பெண் 35 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388532 P.சுமிளா வள்ளுவர் பெண் 35 MPhil அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
RA358661 K. MUTHAMIZH SELVI விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 12th Std Pvt Work விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Viswakarma Telungu ok
R378010 J.சுதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 36 M.com -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA373574 P.சாந்தி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 BCA BED ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA378441 S.அனுசியாதேவி அகமுடையார் பெண் 36 MCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
RA375611 K.கலைவாணி வன்னியர் பெண் 36 MA., B.ED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA327297 R.செந்தாமரை சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MA MPhil PHd தனிய
ார்ஆ
சிரி
யை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA332346 Dr.A. கோமதி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 BPT சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375785 A.MEENA விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 BE Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377202 கஸ்தூரி அகமுடையார் பெண் 36 MCOM,BED Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Kallar ok
RA355705 P.மாலதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 ME தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA355860 R.மகேஸ்வரி தேவேந்திரகுலம் பெண் 36 MA BEd DTED அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358327 L.Sangeetha முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 36 BA., Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA358810 S. சுனிதா செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 36 10th Std அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376121 S.கவிதா வன்னியர் பெண் 36 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA366834 V.சுகன்யா முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 36 MBA, MPhil தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373045 S.இந்திரா சைவ பிள்ளை பெண் 36 BSC BED
PGDCA DTP
தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ முதலியார்/செட்டியார்/கார்காத்த வெள்ளாளர்
RA374641 P.வனிதா கவரா நாயுடு பெண் 36 B.Com.,MA.,B
.ED.,ADH.,B.
SC.,
Principal-Ma
durai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Gavara & Kammavar Naidu
RA375056 A.நிரஞ்ஜனி நாடார் பெண் 36 MS(IT). சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாடார்,பிள்ளை மட்டும்
R375190 S.சஞ்சனா பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் பெண் 36 MSC,MBA HR In
Private
Company -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iye,Iyengar only
RA375200 L. DEEPA பிராமின் - ஐயர் பெண் 36 BBM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thelungu Bramin Ok
RA375238 B.ஸ்ரீவள்ளி சைவ பிள்ளை பெண் 36 MCA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ முதலியார்/செட்டியார்/கார்காத்த வெள்ளாளர்
RA375415 G. நாகஜோதி செட்டியார் பெண் 36 B.Com Inspector of
factories
Asst-Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR
RA376188 J. பத்மபிரியா கவரா நாயுடு பெண் 36 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376191 K.நித்யா கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 36 MCom Mphil அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376817 G. சுதர்சனா யாதவர் - தமிழ் பெண் 36 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376913 K. RAMA முத்துராஜா பெண் 36 MA,DTP Private
concern
admin
officer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377394 M. Jayasree முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 36 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R377885 Kavitha முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் பெண் 36 MCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Pillai,Mudaliar
RA378039 Jசிவசங்கரி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 MCA Private
Company
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA378125 மதுமிதா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R378716 G.S.Swedha கவரா நாயுடு பெண் 36 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA379030 P.பஞ்சவர்ணம் மறவர் பெண் 36 B.A,M.Phill அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, Agamudaiyar,Kallar ok.
RA379101 S.கிருஷ்ணவேணி நாடார் பெண் 36 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA379117 D.நிர்மலாதேவி நாயக்கர் பெண் 36 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379362 C.சுமித்ரா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/ MBC OK
R379748 B.தீபா யாதவர் - தமிழ் பெண் 36 ME பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி யாதவர் சம்மதம்
R380622 C.கோகிலா ஜங்கம் பெண் 36 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380807 K.வசந்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 Dip in
Nursing,
B.Sc
நர்ஸ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar/Chettiyar/Pillai
R381679 S.ஸ்ரீமதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383308 A.கலாமணி மருத்துவர் பெண் 36 3rd Std -- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383010 R.சங்கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 MA,BLIT -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383171 S.தீபா வன்னியர் பெண் 36 6th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383179 J.N.சாரதா ஸ்ரீ விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 B.COM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383759 P.மஞ்சுளா வன்னியர் பெண் 36 Bcom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383891 S.சுசிலா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 10th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383971 S.ரேவதி நாயுடு பெண் 36 BA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384343 J.ராணி நாடார் பெண் 36 10th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384349 ஜெய லட்சுமி சைவ பிள்ளை பெண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384897 P.திலகவதி அகமுடையார் பெண் 36 MSC MPHIL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385265 R.உமாராணி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MA B.ED அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai Ok.
R385288 V.கவிதா ரெட்டியார் பெண் 36 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385976 M.புவனா நாடார் பெண் 36 MCOM தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385856 V.வித்யா மறவர் பெண் 36 MBBS அரசு
பணி -
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R385973 M.ராஜலட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 36 Diploma(ME) --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வே