பிராமின் - ஐயர் - ஆண் மொத்தம் 481
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA359268 S.கணேசன் சுவாமிநாதன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 201 MCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயங்கார் ,ஐயர்
R388342 T. சுப்ரமணியன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 201 12th Std State Govt.
of
Pondicherry,
pensionable
job
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390604 K.ஸ்ரீராம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 201 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி பிராமின் ஓகே
R390041 RB.ஸ்ரீவத்சன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 25 விவாகரத்து ஆனவர்
R379681 R.விக்னேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 26 11th std புரோ
கிதர
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390919 D.மதுசூதனன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 28 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயர் சம்மதம்
R389713 H.சந்தோஷ் பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 29 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்-CTS
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி ஐயர் OK
R373091 C.SRIDHAR பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 30 12th std PROHITHAM,
TEMPLE
ARCHAKAR
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,thelungu,kannada
R388046 S.ஸ்ரீராம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 30 MSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva pillai saiva chetiyar saivam
R388714 R .சதீஷ் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 30 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R388760 S.ஸ்ரீவத்சன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 30 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
RA359110 R.RAHUL பிராமின் - ஐயர் ஆண் 31 BE(Elec&Tele
com)
Business
Analyst -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366637 Prasanna Muralidharan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 31 B.Tech Software –
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
R383099 S.ஸ்ரீனிவாசன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer OK
R388753 K.ராஜசேகர் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 31 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R391208 N.மதன் வெங்கடேஷ் பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 31 MCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA359221 V.PRAGADEESH பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 32 B.Tech TCS -
Chennai
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer Ok
RA378015 V.குரு ராகவேந்திரன் பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 32 10th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
RA379286 E.கணேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 32 MSC,MBA தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-பெங
களூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC Ok
R384168 R.மகேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 32 B.COM தனிய
ார்
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389030 V.சத்தியநாராயணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 32 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389036 V.சத்யா பிராமின் - ஐயர் ஆண் 32 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R390709 R.கணேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 32 BSc BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் OK
RA376878 SABAREESAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 10th Std Govt Bank
Clerk
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st expect
RA378151 S.அருண் குமார் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 12th,
Diploma
தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379684 S.ரெங்கராஜ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381511 R.சரவணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 Diploma in
Electronics
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Only
R382254 R.பாலசுப்ரமணியன் பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 33 MBA தனிய
ார்-
ுரு
்கள
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
R389525 K.பிரேமானந்த் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 BE வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R389571 M.பாலாஜி கார்த்தி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 MCA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389876 G.கல்யாணகிரிஷ்ணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
வங்க
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின்
R390689 R.நாகராஜ் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391262 C.ஜெயமாருதி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375578 R.RAVI பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 B.COM, MBA FOREIGN
EMBASSY,
CHENNAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA311160 S.VENKATESH பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 34 MFC,ICWA Accountant -
Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer accepted
RA375658 M. வசந்த் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 34 B.TECH,MBA HR
MANAGER-CHEN
NAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359162 C.SRICHARAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 BE,MBA Sr.Manager-B
angalore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359226 BALAJI பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 34 MS(S/W Engg) Manager -
MNC -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359235 S.AJAY பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 34 B.Tech,MBA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366992 S. SUGUMAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 ITI Driver-Oraka
dam
விவாகரத்து ஆனவர்
RA378401 P.பிரகதீஸ்வரர் எ பெரியசாமி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 M.COM, Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA375668 ரமேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 BA(LIT) Cashier-TNEB விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bramin
RA376549 R. Vignesh பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 B.SC Private
Company -
Driver
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381171 S.ஸ்ரீனிவாசன் என்ற பாலாஜி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 10th std சொந்

தொழி
ல்
-திர
நெல
வேல
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385061 S.கிரிராஜன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 Diploma Own திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer & Iyengar OK
R386244 A.தாஸ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R365905 srikrishna பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 35 MBA MFM
IATA.DGR
Branch head,
Martin
Bencher
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359196 P.BADRINARAYANAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 35 B.Com,Tally Cashier-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA313014 PUSHYAMITRAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 MBA SENIOR
CUSTOMER
CARE
EXECUTIVE
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375674 P R KRISHNAKUMAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 BE DIRECTOR-SAL
ES IN AN IT
COMPANY AT
NETHERLANDS
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA356938 S.Naveen Kumar பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 35 MBA Prod
Maintenance
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357081 J.Ganeshkumar பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 MCA Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359068 V.VINOTH பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 35 B.Com, MBA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer
RA359102 S. NAGARAJAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 BE(Mech) Project
Manager -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA359117 L.SUBRAMANIAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 B.Tech(IT) Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375937 விஜய் ஆனந்த் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 BSC(CS) Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359319 T.BALAJI RAMASWAMY பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 35 B.Com,NCFM,(
M.Com)
Branch
Manager
-Chennai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359363 KARTHIK ABHIRAMA KRISHNA பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 B.Tech,MBA Asst.
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
R373485 K.S.பிரகாஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 BSC,MBA Private-Mana
ger
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Thelungu & Kannada Bramin Ok
RA375671 அரவிந்தகுமார் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 MSC(IT) Software
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378732 S.ரவிச்சந்திரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 MSC தனிய
ார் -
மும்
பை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379040 M.விஜய குமார் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 DME Foreign
இன்ஜ
ினீய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer and Saiva Pillai
R387125 R.பாலசுப்பிரமணியன் பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 35 MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390636 G.விஜேந்திரன் பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R391287 P.ஆனந்த் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA308193 S.BARATHSUBRAMANIAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 B.TECH, MBA MANAGER
BANKING
SECTOR, CARD
SECTION US
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BRAHMIN OK
RA315644 Sriram பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 M.Com /
Commerce
Pvt Sector விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375620 R. நாகராஜன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 MSC,MMS Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
R372312 G.MANIKANDAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 CA PNB METLIFE விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375853 S.அபிஷேக் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 36 ME Engineer -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359135 B.SRIRAM பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 MCA Software
Engineer-Ban
galore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar
RA359164 V.A.S.NARAYANAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 36 MCA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359648 R. KEERTHIVASAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 BE Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366639 V. SRIVATSAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 36 MBA Manager
-Chennai
துணையை இழந்தவர்
R372236 SRIRAM K பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 CA INTER TCS விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381533 S.ராஜேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 BCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R381659 N.குருமூர்த்தி பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 36 12th Std புரோ
கிதம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin,Saivam OK
R386843 T.பட்டாபிராமன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388180 B.ஜெய்கணேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 Bcom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388957 S.மாதவன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 36 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R389501 V.ராஜேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 BSC பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389555 K.லட்சுமணன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 36 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R390392 G.மாதவன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 36 bcom தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375828 மணிகண்டன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 MBA MNC -
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359206 PRASANNA R KANNAPPAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 MS IT
Manager-Cali
fornia
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375746 V. Srinivasan பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 M.Com Auditor-Tric
hy
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,pillai,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA356819 V. HARI HARA SUBRAMANIAN பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 37 BE HR Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Bramins all
RA356824 N. Sridhar பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 CA Chartered
Accountant
in Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer only
RA356995 S.Sreedhar பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 B.Tech Software
line
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R372746 SRINIVASA RAGAVAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 M COM MBA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin ok
RA359054 S.MURALI பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 BE,MS Maintenance
Manager -
Canada
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359108 PRAKASH பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 MCA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359129 V.HARI பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 MCA Senior
Software
Engineer-Ban
galore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359215 B.SWAMINATHAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 BCA,MSW HR -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359255 V.PARTHASARATHY பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 B.Com,MBA Bank Manager
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar ok
RA359273 R.SANDEEP பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 B.Com சாப்
ட்வே
ர்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar ok,Saiva pillai
RA359310 S.HARIPRASAD பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 B.Tech Project
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359311 R.HARIHARAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 Diploma Technical
Support
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA359346 V.KOTTESWARAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 M.Com,MBA Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
R361274 S.SHIVAKUMAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 MSc(Bio-Chem
)
TCS Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bramins any Ok
RA377045 T Balaji பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 B.Com,MBA, Exceutive விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin Ok
RA366621 Madhusudhanan Eithirajan பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 MBA Marketing
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
R372389 HARI V பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 MCA, Cert
IIM CAL
Sr. Software
Engg.
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Iyer,Iyengar only.
R374424 R.Dhandapani பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 M.Sc.Compute
r Science
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Brahmin ok
RA376721 S ரமேஷ் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 BCom Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379199 M.சங்கர் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 B.SC தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379279 N.சுப்பிரமணியம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 BE (ME) Foreign
சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381325 N.ஹரிஹரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர்
R380729 N.சுப்பிரமணி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 BE பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
இஞ்ச
ினிய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R385198 C.ராஜ்குமார் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM ONLY
R385411 M.சங்கர் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385413 R.ராஜா பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 12th Std அரசு
வேலை
-ஓய்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385763 D.ராஜாஜி கோவிந்தன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385948 R.மணிகண்டசர்மா பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388371 V.சாரதி பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 B.COM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388458 V.சாரதி பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389024 R.ரங்கராஜன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம்
R389609 R.K .பாலாஜி பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி ஐயர்
R389848 V.ஸ்ரீனிவாசன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 MCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390510 M.வேதசுப்பிரமணி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R374245 N.KARTHIKEYAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 BE SOFTWARE
EINGINEER,
BANK OF
AMERICA
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359060 C.APARAJITHAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 MSC, M.Phil Sr.
Executive -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC BUT SAIVAM ONLY
RA359104 GP.SRINIVASA NARASIMHAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 38 MBA,(AMIE) Private-Mana
ger
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359158 SUNDARARAJAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 38 Yajur veda
Pandit
Vaideegam -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer
RA359184 N.KARTHIK பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 B.Corp,MCA Business -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin ok
RA359219 R.KIRTHIVASAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 12th Gurukkal-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359263 VENKATAKRISHNAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 ACA,(M.Com) Private
company
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359298 V.NARAYANAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 MBA (UK),
MHRM,GPHR
Management
Consultant-B
angalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA359301 RAJESH NATARAJAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 BA,Post Dip
IATA
Travel Desk
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar ok
RA359336 G.ப்ரகதீஸ்வரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 B.COM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
R372911 Madhusudhan V பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 38 BE,MS தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Vegetarian
RA375294 V. Rajgopal பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 38 B.Com Finance
Professional
-vice
president
விவாகரத்து ஆனவர்
R376854 SUDHARSHAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 38 MBA SHARE MARKET பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377500 AJAY.V.KRISHNAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 B.Tech Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379067 S.ஜெயசங்கர் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 MA Own
Shop-Asian
Paints
Dealer
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saiva Pillai/Any vegetarian ok.
R382437 J.மணிகண்டன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivapillai,mudhaliyar ok
R384411 C.ஜெய்கணேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 10th மேனே
ஜர்,
ார்
்கெ
்டி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok.
R386077 A.ராமசந்திரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388099 V.ஸ்ரீராம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 MBA (Banking
& Finance)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388263 K.ராமகிருஷ்ணன் பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 38 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388743 M.பிரசன்னா பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 38 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391033 N.உதயகுமார் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391171 C.சுரேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 38 12th Std (BA
Discontinue)
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359197 ANAND பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 B.Com IT
Professional
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer
R375630 P.Nagarajan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 B.com officer in
Hindu,
Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA356973 S.Rama Subramanian பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 MSC Officer துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357012 S.HARISHANKAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 BE ADMN OFFICER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer only
RA359056 G.BALAJI பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 39 BA,(MFM) Electrician
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA359072 J.GANESH AMARNATH பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 M.Com,MBA Business -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA359103 V.GANESH பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 B.Com,PGDCA,
MFM
Asst
Manager-Musc
at
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359179 C.V.SUDHAKAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 M.Com Flutist
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359259 C.KUMAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 BE,MS(USA),(
Ph.D)
Asst
Professor-ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359307 V.N.SESHAGIRI RAO பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 BCS Airline Crew துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி subsect-no bar
RA359309 S.R.BALASUBRAMANIAM பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 MCA Lead Engr -
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA359350 R.SUNDAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 DEEE Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA375618 பிரசாத் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 B.E,MS Software
Engineer-USA
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA377575 Baskaran பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 12th Std Cashier,Driv
er
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, SAIVAM ONLY
R378875 sampath பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 39 b.com pharma owner திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி iyer, any brahmin or saiva pillai
R386861 R.சிவகுமார் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387724 S.விஷ்ணு பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388433 S.பாலாஜி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388698 K.கார்த்திகேயன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA301990 S.SURESH பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 B.B.A TeamLeader விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378286 மீனாட்சி சுந்தரம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 B.Com English
trainer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவம் மட்டும்
RA356793 V.Lakshminrusimhan பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 40 MCA Software
Engineer
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA356814 S. Balaji பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 40 Diploma in
Engg
Regional
Service
Manager at
chennai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் Iyer,Iyengar only.
RA357017 N.Ramnath பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 BE,MBA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Bramins all
RA357068 J.பத்ரி நாராயணன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 40 BE Software
professional
at Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bramins all
RA359070 G.KEDHAARESWARAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 B.Com(Hons),
MCA
Project
Lead-Bangalo
re
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA359096 S.BALAJI IYER பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 MBA Bank
Manager-Abud
habi
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359111 S.SUNDER பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 BE Asst.Manager
- Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA359139 B.KARTHIKEYAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 B.Sc,MBA Project
Manager -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359170 V.KARTHIK பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 B.Sc,MBA MNC விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer/Iyengar
RA359173 T.M.PRAVEEN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 40 B.Com,Dip.Co
m
Asst.Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar
RA359176 R.PARTHASARATHY பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 40 MBA Sr.Manager-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359222 R.ABHIRAM VIKRANT பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 BE Team Leader
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359276 K.R.BALAJI பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 BE(ECE) Banker விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar ok
RA359333 V.SRINIVASAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 DECE,BBA Deputy
Manager -
Reliance
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359738 J. SANKAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 DCT, DCE,
CAD(Auto)
Asst
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar
RA365860 A.P. ANANDMEHTA பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 BBA Hotel
Proprieter -
Tanjore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st avoid
RA366625 M. G. AYYAPPA SRINIVASAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 ME Professor-Tu
tucorin
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar Ok
RA366775 S.R.Vikram பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 40 MBA Working in
SBI Security
pvt Ltd.
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthalitar,chettiar,Iyengar,Iyer
R371334 Ramadoss பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 BE Sr.Engineer-
Design
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378445 V. வெற்றிசெல்வன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 BCA பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Brahmin ok
R376185 S.Rajesh பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 BBA, Dip in
Music
Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378062 S.சத்ய நாராயணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 BCOM SCHOOL
JUNIOR
ASSISTANT
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin ok,Inter caste Brahmin ok
RA379196 V.பால சுப்பிரமணியம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 M.COM,M.COM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379888 S.பரமேஸ்வரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 MBA பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
ப்ரா
ஜெக்
ட்
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R383079 V.பாலசும்பரமணியன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 M.COM ,M.A தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Only
R385071 S.ராம்பிரகாஷ் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 40 MCOM MPHIL
PHD
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R386170 S.மணிகண்டன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 MCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R386005 வெற்றிசெல்வன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387005 S.சத்திய நாராயணன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387312 R.விஜய குமார் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 D.PHARM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R388272 K.பிரசன்னவெங்கடேஷ் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 40 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any saivam ok
R389373 R.சங்கரநாராயணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 MCom MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390404 R.அனந்தராமன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 டிப்
ளமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R391132 S.ஈஸ்வரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 40 DIPLOMA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R375695 G.Krishnan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 41 10th Std Real estate திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Telugu & Madhwa ok
RA357047 RAJAGOPALAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 41 BCA Executive at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359093 B.SRIDHAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 41 B.Sc,PGDSD,M
CA
MNC -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359114 S.ASWATH பிராமின் - ஐயர் ஆண் 41 MCA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer
RA359153 V.SUNDARA RAJAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 41 MA(Adv)Dip(M
ultimedia)
Sr.Architech
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359210 KARTHIKEYAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 41 BE IT Engr -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA359295 V.RAGHURAMAN பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 41 MCA Sr.Associate
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA359316 KARTHIK SESHAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 41 PG Sr.Consultan
t-USA
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359338 G.SOMASEKAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 41 B.COM, CA,
ICWA
Manager
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359353 V.SANKARA RAMAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 41 B.Com,PGDCA, Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar ok
RA359354 S.VENKATESH பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 41 B.Sc,MBA MNC -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
R370649 Narayanan பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 41 BE Architect விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375938 நீலகண்டன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 41 B.COM Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376684 D Anantha Krishnan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 41 Msc,M.Tech, Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
R388188 L.பாலாஜி பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 41 BBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Ok
R388889 V.ராஜா பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359199 S.SIVASANKARAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 42 DME Jr. Engr
-Melmaruvath
ur
விவாகரத்து ஆனவர்
RA356789 SANKARANARAYANAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 42 B.Com Reveniue
Department
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any Bramins
RA359120 G.SOUNDAR RAJAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 42 MA(LIT),NCFM Business
Consultant-V
adapalani
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359300 K.MUTHU SUBRAMANIAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 42 MBA Senior
Officer-Madu
rai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA359323 PREMKUMAR SUBRAMANIAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 42 MBA (IIM) Private work விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375143 S. Guruprasath பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 42 DME Catering
Service
துணையை இழந்தவர்
RA375159 Narasimhan பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 42 M.A.Ph.D Teacher -
Yoga
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any brahmin ok
R376460 R.பாலாஜி சாரநாதன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 42 B.L அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376466 R. Rajan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 42 BA (English) Office
Assistant
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378370 G.சுந்தர் பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 42 MA Govt.
Primary
Health
Centre-ICTC
Adviser-
Thellar
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin ok
RA378243 P.S.மணிவண்ணன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 42 BA,ML Librarian திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer
R382556 N.பாலாஜி பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 42 10TH Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383443 S.மகேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 42 BCOM தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383810 B.கணேசன் பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 42 8th Std தனிய
ார்
வேலை
(ப்ர
கித
்)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவம் மட்டும்
R385074 A. குரு ராகவேந்திரன் பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 42 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386921 R.ரவிச்சந்திரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 42 BA அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388599 கார்த்திகேயன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 42 BCOM PGDCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391442 K.ரத்தினச்சலம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA375579 சிவசங்கர் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 B.Sc,MCA Project
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359204 A.S.BALAJEE பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 43 BBA,(MBA) Manager MNC
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer
RA315683 Parameswaran Aiyer பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 B.Com, MBA Senior
Project
Manager
(Account
Delivery) at
Polaris
Software Lab
Ltd.
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer ok
RA375625 R. பாலகிருஷ்ணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 B.SC.MBA PROJECT
MANAGER-CANA
DA
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
RA357029 S.Manoj Aiyer பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 Bcom.,MBA Bank at pune விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357043 A.Subramanian பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 43 MSC Software
line
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357092 N.Kumar பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 43 BE Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360614 S. MAHESH KUMAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 10th Std Pvt
Work-Coimbat
ore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin Ok/BC Caste
R375687 A.லக்ஷ்மிநாராயணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 MA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER,IYENGAR ONLY
RA375696 K. JAI GANESH பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 BE, MBA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-muthaliyar,chettiyar,pillai,karkatha vellalar
RA359107 R.JAYAKUMAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 M.Sc Software
Engineer-USA
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359124 B.RAMESHVASANT பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 M.Com,DCA Jr.Executive
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer/Iyengar
RA359150 R.SUDHARSANAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 43 ME,(Ph.D) Asst
Professor-ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer/Iyengar
RA359228 S.R.KARTHIKGANESH பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 DECE Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359231 D.SRIVATSAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 43 12th std Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar
RA359272 B.RAMACHANDRAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 B.Com,MBA Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer only
RA359287 A.GOPALAKRISHNAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 B.Sc., Manager HDFC
Bank
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar ok
RA359317 V.S.RAJESHWARAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 M.Sc Sr.Associat
e -
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359341 V.CHANDRASEKARAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 BE(EEE),(MBA
)
HCL -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA366648 V. ANANTHAKRISHNAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 MA Temple
Priest-Dindi
gul
விவாகரத்து ஆனவர்
R389567 R.ஸ்ரீதர் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 PGDCA,PGDCHN சொந்

தொழி
ல் /
ARCHAGAR
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் iyer and iyengar
R373257 T.RAMAKUMAR பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 43 Diploma Engineer துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA378867 S.மணிவண்ணன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 43 MA திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva Pillai,Saiva Mudaliyar,Iyer
R379781 H.கிருஷ்ண மூர்த்தி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 MBA தனிய
ார்-
ென்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381946 C.ரமேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 10th Std prohitham திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Only
R383592 B.சாரங்கபாணி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 MCA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385233 G. Narayanan பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 43 B.A காசா
ளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385818 R.சீனிவாசன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 43 B.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R388398 ஸ்ரீனிவாசன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 43 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389152 S.ராமலிங்கம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 MSc,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Brahmin ok
R390118 S.அரவிந்தன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390451 S.சுப்ரமணி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 43 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயங்கார் சம்மதம்
R391225 J.S.விஜய் பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 43 BCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R303126 VENKATESH S பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 B.Com., Accounts
Officer
Coimbatore
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA307795 V.SWAMINATHAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 B.Com Private
Company
Accountant
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMINS OK
RA375660 வெங்கட்ராமன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 10th std OFFICE
ASST-CHENNAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA356939 R.VISWANATHAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 ICWA Asst.Manager
Finance
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
RA356976 S.Srivatsan Chakravarti பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 44 MCA Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
RA357000 B.Srinivasan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 BE Centre for
Advanced
Techonology
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357004 R.Ramasubramanian பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 MBA BPO விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R377059 S.GANAPATHIRAMAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 BCOM sr..ssales
manager
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Kannada,Thelungu Bramin Ok
RA376294 Mr.Prasanna Venkatesan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 B.Sc Own Medical
Distributor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER/IYENGAR/KANNADA MADHUVA ACCEPTED.
RA359105 S.KUMARASUBRAMANI பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 BA Admin -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359246 P.BALAJI பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 44 M.Sc,MPhil,M
.Ed,(Ph.D)
Asst Prof -
Kanchipuram
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar ok
RA359332 N..SANKAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 MBA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359342 T.VIJAI KUMAR பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 44 B.Com,MBA Manager விவாகரத்து ஆனவர்
RA377265 SURESH பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 10TH, ITI PRIVATE
ELECTRICIAN
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Brahmin ok
R371506 C.SRIVATSAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 44 BCOM,MCA BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin, saiva pillai,saiva mudali
R372694 R.Ramasubramanian பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 MBA BPO
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any braminthelungu/kannada/marati,saivapillai
RA376492 R. Muralikrishnan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 10th std Hotel
Management
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378933 V.ஜெயராம் பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 44 7 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
RA379360 V.ஸ்ரீனிவாசன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 BE Civil
Engineer
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin OK
R380565 S.கோவிந்த ராஜ் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 44 B.COM தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381330 S.பிரபாகரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 BSC,MBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM ONLY
R381368 K.சுரேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 Diploma சொந்

தொழி
ல் -
திரு
ப்பூ
ர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381559 S.விஸ்வநாதன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 10Th குரு
க்கள
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388524 K.வெங்கடசுப்ரமணியன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 BSc அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389954 J.ரமேஷ் குமார் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 44 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R390189 S.நாராயணன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 44 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயர் சம்மதம்
R391068 V.பாலா பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 44 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R301743 Sriram Ramaswamy பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 MA, PGDBA, Team
Lead/Sr.
Quality
Analyst
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375147 S. Venkateswaran பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 MA Own
Business-Ele
ctrical Shop
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin ok
RA359194 R.SRIDHAR பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 45 B.Sc,MBA Foreign-Sing
apore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA356959 V.VENKATESH பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 MBA SOFTWARE
PROGRAMMING
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
RA357013 S.srikanth பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 45 BE(EEE) Software
Engineer
Chennai
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer only
RA359229 D.SAMPATHKUMAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 B.Sc Time Keeper
- Corp of
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359171 R.RAVI பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 BE,MBA Supply Chain
Engr
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361656 S. GANESAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 Bcom Own Business
- Tanjore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
R362129 B.SIVAKUMAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 BBA ASSISTANT
MANAGER,
FIRST FLIGHT
COURIER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Branims
R367226 P.ரெங்கநாதன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 45 B.Sc., B.Ed பட்ட
தாரி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer Ok
R373000 K.RAJESH பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 45 B.com Executive -
classicstrip
es.p ltd
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin
RA375229 S.RAMALINGAM பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 BA MECHINE
OPERATOR
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-pillai,muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
RA375485 V. சேதுராமன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 M.COM,(MBA) ACCOUNTS
MANGER-CHENN
AI
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379272 S.SRIDHAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 BBA.,DCA.,DC
M.,
COMPUTER
SERVICE
ENGINEER
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any iyer and iyengar
R379675 N.ராமசுப்ரமணியன்@ சுரேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 B.SC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R382051 G.ராமச்சந்திரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R382329 S.பாலாஜி பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 45 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any bc ok
R383445 J.மோகன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 MA வெளி
நாட்
டுபண
ி(கோ
ில்
அர்ச
்சகர
் )
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384308 R.Ganesan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 BSC PHYSICS
PGDCS
SOFTWARE
TRAINER
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384841 V.சீனிவாசராகவன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 45 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிராமின்,பிள்ளை,முதலியார்
R385521 S.சேஷாத்திரி பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388167 T.P.ரமணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்-ப
ரோக
தர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R388977 V.ஹரிஹரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391007 R.பாலசுப்ரமணியன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391043 K.வெங்கடேஸ்வரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் OK
R302502 S.SRINIVASAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 46 M COM Advt
Officer-Tric
hy
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R303417 C.S.Venkatswaran பிராமின் - ஐயர் ஆண் 46 degree executive,
trichy
துணையை இழந்தவர்
RA312811 R.PARTHASARATHY பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 46 B.SC, B.TECH RAK, DUBAI விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bramin Iyer ok
RA315657 Balaji பிராமின் - ஐயர் ஆண் 46 B.C.A /
Computers /
IT
MNC company,
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyyer ok
RA318046 S.Govindhan பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 46 B.Sc Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMINS
R375552 V Sampath Kumar பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 46 BCom, MA -
Music
Sr. Asst in
LIC of India
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Brahmin - Iyengar, Iyer, Kannada
RA356770 N.SIVARAMAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 46 MA EDITOR விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA356797 B.வெங்கட்ராமன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 46 M Com
.,AIII.,
அரசு
பணி -
பட்ட
ுக்க
ோட்ட
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any Brahmins ok
RA357078 A MURALI பிராமின் - ஐயர் ஆண் 46 CA Accountant விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359267 S.SRINIVASAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 46 M.Com Advt
Officer-Tric
hy
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin ok
RA359269 R.GANESH பிராமின் - ஐயர் ஆண் 46 B.Sc,MCA Central Govt விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar ok
RA359284 K.BALAJI பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 46 B.Com Clerk in
Bank
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer Ok
RA359321 K.S.MURALI பிராமின் - ஐயர் ஆண் 46 B.Com Transport
Manager-Vija
yavada
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,thelungu,kannada
RA359322 L.HARERAMACHANDRAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 46 BCA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-pillai,muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
RA359343 K.NARAYANAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 46 DCE Skilled
Operator
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar ok
R367166 Balaji Srinivasan பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 46 Computer
Science
Admin
Executive
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer,Iyengar only
R371524 R.RAJAGOPALAN பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 46 BA WORKING IN
CANCER
INSTITUTE
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any brahmin ok
R378075 R.ANAND பிராமின் - ஐயர் ஆண் 46 DIPLOMA PRIVATE திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva Muthaliyar, Chettiyar, karkatha velalar saivam
R385662 S.சேஷாத்திரி பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385959 M.ரவிச்சந்திரன் பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386962 V.பாலசுப்ரமணியன் பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R389685 M.S.வெங்கடசுப்ரமணியன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 46 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390219 V. பிரசாத் பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 46 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
RA375580 நந்தகுமார் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 47 B.Sc,B.Ed Area Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375692 R. SRIRAM பிராமின் - ஐயர் ஆண் 47 B.COM, MBA CHIEF
MANAGER-CEHN
NAI
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA376018 K.SWAMINATHAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 47 COP II
Class,WPC
Radio
Serveyor -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375634 RAMAKANTH பிராமின் - ஐயர் ஆண் 47 MA software விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R376021 K.SWAMINATHAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 47 CHEMICAL
TECHNOLOGY
RADIO
OFFICER
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் other than SC,ST & MBC
RA365827 T. SIVARAM பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 47 MCOM, CA Pvt
Company-Tiru
ppur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375470 T.RAGURAMAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 47 BE Lecturer-Kud
iyatham
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376366 M. BALAJI பிராமின் - ஐயர் ஆண் 47 B.E. Team
Leader-Chenn
ai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379260 V.ரவி சங்கர் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 47 DME தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379398 R.பிரசன்னா வெங்கடேசன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 47 B.Com கிளா
ர்க்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok
R385605 K.மணிகண்டன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 47 12th Std பிசி
னஸ் +
விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R387156 k.வெங்கடேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 47 12 th சொந்
தத்த
ொழில
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் any k
RA375584 கிருஷ்ணா பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 M.COM Private-Hyde
rabad
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin thelungu,kannada
RA356922 R.Ramesh பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 48 12th Std Shipping
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Iyengar Only
RA359234 R.SATHISHKUMAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 B.Sc Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar/saiva pillai
RA359278 N.MURALIKRISHNAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 MBA,DCA,BGL HR Admin
Head-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar ok
R366264 P.கார்த்திகேயன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 12th Std Media விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R372705 S.சுந்தர் சுப்ரமணி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 Diploma
Civil Engg
Senior
Purchases -
Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER AND IYENGAR ONLY.
RA376263 S. சங்கர் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 BA Private-Asst
Manager
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Thelungu,Kannada ok
RA376464 M. Parameshwaran பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 B.COM Share Market விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378842 S.கண்ணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 10 th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R379989 C.R.பாலாஜி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 9TH கோவி
ல்
கணக்
காளர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Piramin/ Iyyangar
R380187 V.வேங்கடசாரி பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 48 MSC,M.PHIL,B
.ED
அரச

உதவி
பெரு
ம்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380639 R.மாதவன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 48 10th std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர்
R380654 P.பாலாஜி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 9 th பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R387368 R.பிரசாத் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R387789 S.அன்னவளியன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388602 V.வெங்கடேசன் ரமேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin ok
R389204 B.சுந்தர் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 BL,ACS(Inter
)
அட்வ
ொகேட
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok
R391165 S.கணேஷ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 48 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359198 K.N.MUKUNDAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 49 MA Gazetted
Officer-Chen
nai
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
RA375846 ரகுராமன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 49 B.Com TNEB - GOVT திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA375614 முரளி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 49 B.COM,PGDCA ASST MANAGER
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA357036 S.SATHISH பிராமின் - ஐயர் ஆண் 49 CA AMERICAN
GOVT
SERVICE, USA
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359142 SKANDAKUMAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 49 M.Sc(IT) IT Analyst
-ABUDHABI
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CASTE - SAIVAM ONLY
RA359217 B.K.SUNDERRAMAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 49 BSc,HDCS,MBA Sr.
Consultant
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin ok
RA359289 S.RAMESH பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 49 B.Com Manager -
Pvt Bank
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA359293 V.SHANMUGANATHAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 49 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar ok
R375422 S KANDA KUMAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 49 Msc(IT) SAP SD-MM
Data
Controller
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376787 S Hariharan Ramakrishnan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 49 12th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Telugu & Kanndam Bramin ok
R380445 G.நந்தகுமார் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 49 B.Com பிரை
வேட்
டெபு
டி
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER,IYENKAR OK
R381805 A.பாலாஜி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 49 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381956 C.ஆனந்த கிருஷ்ணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 49 12th Std prohitham திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok.
R383054 V.கோதண்டராமன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 49 MCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387577 G.தியாகராஜன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 49 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA313280 H. Sundaram பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 50 SSLC Sree
Padmanabha
Swamy
Temple,Thiru
vananthapura
m
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375622 R. சேஷாத்ரி பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 50 B.COM ASST
EXECUTIVE-BA
NGALORE
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer
RA375615 N. குருமூர்த்தி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 10th std Technical
Electrician
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
R375636 R. வெங்கட்ராமன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 B.Com Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar accepted
RA378535 R.பாலசுப்ரமணியம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 M.Com Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373237 V. SWAMINATHAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 BA Pvt
Company-Pond
ichery
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam, Saiva Pillai, Muthaliyar, Chettiyar, Karkatha Vellalar
RA357020 E.SHRIDHAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 Bcom Asst.Manager
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer only
RA359166 V.RAMESH பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 DEEE Director -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359314 RAJEEV பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 BE,ME,MS(USA
)
Technical
Manager -
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA359327 S.BALAJI பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 BE Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359335 R.RAVICHANDRAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 50 BA,MEPZ Private work விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any iyer and iyengar
RA365830 K. RAMANATHAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 10th Std Progithar-Cu
ddalore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA373162 R.KRISHNAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 12th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R374714 T.A.SRIDHARAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 50 MCOM, ICWA Chartered
Accountant-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA375266 N. முனிவேலன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 12th Std,
DMLT
Lab
Technician
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin ok
R376995 T.A.Sridharan பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 50 M.COM,AICWA Employed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R379430 K.நடராஜன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 10th std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380582 B.ரவிச்சந்திரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 10 th std தனிய
ார் -
கரூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R381148 S.ஆனந்த் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 50 BA.,BL தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste
R381261 I.ராஜா ராதாகிருஷ்ணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 12th சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381535 S.பாலாஜி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 BE MBA SR. Manager
Production
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Only
R383593 P.வாசு தேவன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 MSC,MPHIL,PH
D
அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386276 S.ஜெயகாந்த் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386852 V.கணேசன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391452 V.முரளிதரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 50 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R391461 N.சிவகுமார் பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 50 B.A தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் & எனி சைவம் சம்மதம்
RA359058 Dr.T.N.BADRI பிராமின் - ஐயர் ஆண் 51 MS,Ph.D Professor -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA375708 S. ரமேஷ் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 51 12th Std Ex.service
man-working
in Pvt
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer ok
RA375408 DR. R. சேகர் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 51 PhD UNIVERSITY
PROFESSOR
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379152 S.ஸ்ரீ காந்த் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 51 BBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin Ok
R384187 V.சுந்தரம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 51 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA357049 G.RENGANATHAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 52 BSC Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
RA359265 R.MOHAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 52 B.Com Marketing
Executive
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA359266 R.SUNDARARAJAN பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 52 B.Sc(Discont
)
Insurance
Consultant
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer Ok
RA366614 Gurunathan Ganeshkumar பிராமின் - ஐயர் ஆண் 52 12th std Field Asst,
Thoothukudi
விவாகரத்து ஆனவர்
R379835 V.ரவிச்சந்திரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 52 10 th std புரோ
கிதம
் +
கோவி
ல்
அர்ச
்சகர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R379949 V.SUNTHARAM பிராமின் - ஐயர் ஆண் 52 DIPLOMO தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383302 K.நாராயணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 52 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R390019 Dr.சிவராமகிருஷ்ணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 52 MBBS MD தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391321 R.முரளி பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 52 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366628 Raghavan Sadagopan பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 53 CA Chartered
Accountant-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர்
R380122 R.BALA SURAMANIYAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 53 10th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383975 S.பரமேஸ்வரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 53 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385294 R.கண்ணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 53 Diploma(EEE) சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம்
R390536 E S .சீதாராமன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 53 MA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375681 G.ரவிச்சந்திரன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 54 MA,M.Phil,M.
Ed,PGDCA
Lecturer -
karur
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER,IYENGAR ONLY
R373432 N.ANANTHA PADMANABHAN பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 54 B.Com Business -
Hadware
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER AND IYENGAR ONLY
R380988 மதன்குமார் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 54 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,sa
lem
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி iyar, iyangar, muthaliyar,chettiyar, nayakar only
RA302147 Vaidyanathan.S. பிராமின் - ஐயர் ஆண் 55 Up to
Gratuation
Sr.Licencing
Executive,Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர்
R378004 Vaidyanathan.S. பிராமின் - ஐயர் ஆண் 55 Diploma Sr.Licencing
Officer.The
IPRS Ltd.
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378889 SUBRAMANIAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 55 MBA ADMIN
MANAGER IN
IT COMPANY
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R379275 B.Gopalakrishnan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 55 B.Sc marketing
manager
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389029 S.லெட்சுமி நாராயணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389345 S.ராம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 55 MBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
RA375546 சத்யநாராயணன் பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 56 B.SC
(PHYSICS)
Agriculture துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin
R380071 சந்திரசேகர் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 56 12th Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380632 S.கணபதி சுப்பிரமணியம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 56 10 th std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R380656 S.சாமிநாதன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 56 10 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK,SAIVA PILLAI OK
R388859 R.வேணுகோபாலன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 56 BA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA365690 B.G. SANKAR பிராமின் - ஐயர் ஆண் 57 B.Sc Computer
Centre-Kumba
konamCompute
r
Centre-Kumba
konam
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375847 R.ரமணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 57 MSC MANAGING
DIRECTOR
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375160 SUNDARESAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 57 BSc Engineer துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378412 M.N.Radhakrishnan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 57 B.Com., AIII PSU (GOVT.) துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380658 L.மோகன்குமார் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 57 10 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383194 P.சுந்தரேசன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 57 B.SC அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam only
RA375814 SIVAGURUNATHAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 58 B.COM, MGMT
DEV
PROG(IIM)
MNC -
Chennai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382972 R.ரவி பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 58 BA தெற்
கு
ரயில
்வே
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R378018 R.Srivatsa பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 59 BA Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer
R378841 natarajan பிராமின் - ஐயர் ஆண் 60 sslc retd. துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381834 K.ரமேஷ் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 60 FCA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer, Iyengar Accepted
R386990 பிரபு பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 60 DME அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Ok
R391302 S.ஆனந்த் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 60 Bcom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R353475 Sudarshan பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 61 B A (Econ) L
LB
Retired விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375691 R. ராமன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 61 B.SC அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
RA359118 V.MANI பிராமின் - ஐயர் ஆண் 61 BE,MBA,CA(In
ter)
Consultant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer/Iyengar
R379852 G.நரசிம்மம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 61 BSC EB Rtd
Pensioner
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390616 R. சுதர்ஷன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 61 BA, LLB வெளி
நாட்
டு
பணி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muslim, Paryar, Pallar, Thevar, Maravar, Kallar, Kounder, Nadar, Chettiar, Devendra Kulam, Adi dravidar
RA357098 S. Mukundarajan பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 62 MBA Working in
Qatar
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380667 T.V.முரளி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 62 10th Std அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380898 A.சிதம்பரம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 62 BSC தனிய
ார்-
ூப்
ர்வ
சர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381126 R.சுரேஷ் குமார் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 62 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்-
ென்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359271 H.GOPALAKRISHNAN பிராமின் - ஐயர் ஆண் 63 B.Sc,CAIIB Bank Manager துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar ok,Saiva pillai
R376862 S.Jayasekar பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 63 Bsc,B.Ed,MA Teacher துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer
R380336 பால் ராமன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 63 10th Std Private திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386839 R.ராமகிருஷ்ணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 63 MCOM அரசு
வேலை
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
RA378382 R.N.பிரசாத் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 65 BDS சொந்

பல்
மருத
்துவ
மணை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
R380987 K.வாசன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 65 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385651 R.ராஜாராம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 66 BSC அரசு
வங்க
ி
மேலா
ளர் -
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R380298 R.ராமலிங்கம் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 67 7th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer
R380357 M.ஸ்ரீனிவாசன் பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 67 BA அரசு
ஓய்வ
ு -
பென்
ஷன்த
ாரர்

ரங்க
சாமி
சொந
தவீ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R383454 A.P.சண்முகராஜ் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 67 MA,PHD அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386002 சத்திய மூர்த்தி பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 68 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மேனே
ஜர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU AND BRAHMIN ONLY
R383538 V.சுப்பிரமணி பிராமின் - ஐயர் ஆண் 70 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382600 R.மாதவன் பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 71 BA அரசு
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383464 R.A.கிருஷ்ணன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 72 10TH STD செக்
யூரி
ட்டி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386842 M.வெங்கட்ராமன் பிராமின் - ஐயர் ஆண் 76 10th Std அரசு
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
மொத்தம் 481
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony