ஆதிதிராவிடர் (PR) - ஆண் மொத்தம் 632
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R376020 Dr.T. SARAVANAKUMAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 201 MBBS,DLO,FRH
S
Doctor-Cudda
lore, ENT
surgeon
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Any
R378233 M.நாராயணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 201 MA.,B.ED,
D.TED
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382241 C.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 201 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385450 M.ராஜதுரை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 23 9th STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377705 K.Shanmugam ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 25 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378678 S.விஜயமுருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 25 12 th std பிரை
வேட்
-
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC ,MBC OK
R384892 V.கோபிநாத் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379211 G.வினோத் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 27 BA,BTECH தனிய
ார்-
சிர
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379463 M.விஜய ராகவன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 27 BSC,MSC(Doin
g)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ெங்
ளூர
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382595 B.பிரபு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 27 8 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386406 S.மாதேஸ்வரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 27 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377965 D.ராஜேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 28 11TH STD Private
Company
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381254 S. இளையராஜா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 28 B.COM விழு
ப்பு
ரம்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382235 N.ஆனந்த் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
வேலை
(காஞ
சிப
ரம்)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382542 M.திருமால் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 28 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383131 M.முருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 28 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383578 R.கார்த்திக் ராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 28 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383709 SAMBASIVAM ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 28 9th sales
marketing
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386412 S.மணிகண்டன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351408 C. ARUN PRABAKAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 29 BE(EEE), Pvt
Job-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380762 S.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 29 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
-சேல
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387427 C.மதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378503 T.கரிரை முத்து ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 8TH ஜே.ச
.பி (
டிரை
வர் )
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378626 T.வினோத் கண்ணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 9th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379622 P.கந்தவேல் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 Diploma TNSTC TECH
STAFF
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Any
R381241 S.கஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 12th Std தனிய
ார் -
டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381314 K.பாலமுருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 MA,M.PHIL பேரா
சிரி
யர் -
திரு
ச்சி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381636 J.ராஜாராம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 12 TH அரசு
ரேஷன

கடை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381751 V.அன்பழகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386172 C.மதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385137 D.சிவகுமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 12th தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386316 M.ராஜ்கமல் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387228 P.கருப்பசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387284 P.ராஜா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 BSC அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387848 A.சத்யராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349849 S. SURESH KUMAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 Radio
Grapher(Medi
cal)
X-Ray Lab
Technician
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375397 V.பாலமுருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 8th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376437 S. Bakiyaraj ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 9TH Bussiness விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377545 Prabhu ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 DME Vendor
Development
Engineer
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377979 A.கார்த்திக் ராஜா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 10th Std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378601 J.அம்பேத்கார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 MSC ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379056 P.RATHINADEVI ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 BSC NURSING staff nurse விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379419 M.ரவிக்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380959 R.தனபாலன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 12th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381384 B.ராஜா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 8th std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381645 C.செந்தில்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382738 S.விஜய் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 8th std தனிய
ார்
வேலை
-கோய
்பு
்தூ
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383575 K.அப்பு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385220 A.இளையராஜா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R385367 S.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 BSC,BED பிச
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386302 M.முத்துச்செல்வம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386838 M.பிரம்மகுமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387170 M.ரகுநாதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387274 S.ராஜபிரபு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 MBA,MPHIL அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387858 S.அன்பு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 31 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376921 R. Kumar ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 10th std Private-Neyv
eli
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377331 U. Ram Kumar ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 BCOM Accountant விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377581 C.தணிக்காசலம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 10th Std OWN BUSINESS
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377839 A.அழகு மணி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377935 R.பரமசிவம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378682 Tஅசோக்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 BE Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378752 K.சதீஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 MBA பிர
வேட

காலே
ஜ்
டெக்
னிசி
யன்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379587 T.அசோக் குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 ITI,DIPLOMA
In
MECHANICAL,
DURING STUDY
P.T BE
EXECUTIVE
Hosur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380216 S.வினோத் குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 12th std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380436 K.பிரபாகரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 12TH STD அரசு
ப்பண
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380650 M.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 7th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382029 S.கார்த்திக் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 B.Com. வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382047 S.சதிஷ்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382071 D.வினோத் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 B.SC அரசு
பணி-
ாண்
ிசே
ி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382236 P.கருப்பசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382916 M.ராஜ்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 MCA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383017 A.பாலசுப்பிரமணியன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 10th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384496 பாலமுருகன்.N ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384610 A.மனோஜ் குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384700 சக்கரவர்த்தி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 10th Iocl விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385068 B.சக்திவேல் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386167 S.வேங்கை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386171 K.சுந்தரம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387249 S.சம்பத் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 BA BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387443 R.பாலாஜி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 BCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387650 V.கிருஷ்ணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 32 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R372681 A. சதீஷ்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 12th Std,
DCA
Supervisor -
Pvt company
- Tiruppur
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA352049 A.S. VAIYA PURI ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 Nursing Nursing
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377742 K.DhlipBabu ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376384 R. Manikandan ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 B.COM Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377021 V Rajasekar ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379528 M.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379808 K.கதிரவன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 10th Std Office Staff துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379874 R.கெளதம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380747 A.ஜெயபால் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 9th std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382320 J.ஜீவன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்/
ிழு
்பு
ம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382321 S.இளையராஜா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 B.SC,B.ED தனிய
ார்/
ாமக
கல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383199 S.சதிஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 MBBS அரசு
-டாக
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384322 P.முத்துக்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 10th தனிய
ார்-
ிரை
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384661 M.சண்முகம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384675 V.ஹரிபாபு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384807 L.சதிஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385238 P.கணபதி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 டிப்
ளமோ(EE
E)
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386399 P.மாரிமுத்து ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 8 th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386728 G.சதீஸ் குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 33 BE தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA316310 D.Praveen Kumar ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 BA Office
Incharge
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377241 S.Viswanathan ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 8th std Beauty
Parlar
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375112 V.VIJAYAKUMAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 10th Std CORPORATION விவாகரத்து ஆனவர்
RA377681 Hari Krishnan ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 9th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379363 M.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379396 M. ராமு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379921 R.செந்தில்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 B.Sc,B.ED சொந்

தொழி
ல் -
விழு
ப்பு
ரம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380733 K.புகழேந்தி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 12 th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380858 V.ராஜீவ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 MA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382228 T.சுரேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 10TH சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382237 V.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382455 V.சுதர்சனம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382513 N.சந்திரசேகரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383201 S.நிர்மல்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-HR
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383497 கார்த்திக் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384617 C.ராஜன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 10 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384658 R.ஸ்டாலின் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386533 R.பாபுசங்கர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386900 R.முருகானந்தம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387013 V.பாண்டியன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387494 R.ரமேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA310509 A.K.MANIKANDAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 BE., MBA SENIOR
CONSULTANT
PUNE
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375964 K.MURUGESHEN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 8th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350159 V. PANDIAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 8thStd., Export
Company-Chen
nai
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350237 C. SIVA THANDAVAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 MSc, Bed,
M.Phil
Govt Teacher விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351067 M. CHANDRAMOHAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 MA Business-Vil
lupuram
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351488 P. PRAKASH ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 BE System
Admin-Chenna
i
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376753 V.KIRUBANANTHAM ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 BA ,TEd Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378983 M.செந்தில் குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380509 M.செந்தில்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381192 S.மனிக்கன்னு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 10TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை EXCEPT MUSLIM
R381563 M.சுரேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 5th std சொந்

தொழி
ல் -
கோயம
்புத
்தூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382527 S.செல்ல முத்து ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 8TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382635 R.கதிர்வேல் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 12THSTD சொந்

தொழி
ல்,ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383165 M.திருமுருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 BA iti tiles
contracter
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383200 A.சதிஷ்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 BA அரசு
வேலை
-ரயி
்வே
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383603 T.பிரபு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 4TH தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385457 B.சுரேஷ் பாபு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 9th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386328 T.ஜெகதீஸ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386367 R.செல்லமுத்து ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 4th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386455 N.பிரபு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 டிப்
ளமோ
வெளி
நாட்
டு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386611 P.கார்த்திகேயன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 35 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350362 M. GANESAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 B.Sc., Supervisor-K
erala
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359512 D. VINAYAGA MOORTHI ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 12th Std Pvt Job -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377114 R.Prabhakaran ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 10th Std Government
hospital
temprory
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377482 மதுரைவீரன் எ சதிஸ் குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 10th Std own lorry விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377791 A.மணி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 B.Tech Junior
Assistant
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378113 M.செங்குட்டுவன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 MA,
B.Ed.,B.PET
தனிய
ார்
உடற்
கல்வ
ிஆசி
ரியர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378195 R.திருமுருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 BCS Marketing
Line
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379334 M.ஆறுமுகம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 10th Std சூப்
பர்வ
ைசர்
-சங்
ரன்
கோவி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379384 K.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381233 S.கௌதமன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 10th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381464 E.கதிர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 8TH STD தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382657 P.சின்னதுரை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 10TH STD விவச
ாயம்
,பெர
்பூ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382790 S.பாரத செல்வி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 MCOM -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382937 V.விஜயகுமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 6th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383288 R.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 டிப்
ளோமா
சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383294 D.அபிமன்யு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 BCOM (CA) சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383545 D.பிரசாத் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை வித்தவ பெண்கள் குழந்தையுடன்
R383764 S.முத்து ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 8th std தனிய
ார்
வேலை
-தர்
புர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383815 S.சுரேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 B.com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384500 A.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 6th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384929 T.பிச்சைமுத்து ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385052 B.சுரேஷ் பாபு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 9 th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386313 L.சுரேஷ்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387066 V.விநாயகமூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387086 M.ஆனந்த் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 36 ME PhD உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377092 K. Moorthi ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 Diploma Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350416 Dr.S.P. THANDAVA MOORTHI ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 BAMS Own Clinic விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350937 K. SANKAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 Diploma in
Tailoring
Working at
Attur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351677 U. NAGARAJAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 BSc,
Computer in
Hardware
Pvt
Work-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351783 K. KESAVAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 +2 Own
Travels&Fina
nce-Pothanur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R358227 K.PREMNATH ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 10TH,ITI BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377311 KRISHNA DURAIRAJ ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 Diploma Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377173 P. Vijaya Kumar ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 10th std Own Business திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375922 K. சக்திவேல் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY CAST
RA373253 S. MUGILAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 MBA/PGDCA Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375445 D.திருமுருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 B.SC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376811 R.Arasan ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 BA.,DHM IN
CATERING
TNCSC துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377720 A.K.Manikandan ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 BE,MBA Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378416 A.கீர்த்தி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 12th Std Govt - Clerk பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378743 N.கந்தசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 MA,BED,MPHIL முது
நிலை
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378904 A.அருண் பிரசாத் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 BCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379141 K.சஞ்சீவ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 M.A,M.Ed,M.P
.Ed
அரசு
ஸ்கூ
ல்
டீச்
சர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379510 P.தங்கராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-AT
M-செக
யூர
ட்ட
-நாம
க்கல
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380018 C.காளிதாஸ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்-
ென்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380288 P.அசோக் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 10th std தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381003 R.திருமுருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 9TH STD டிரை
வர்,
ேரள
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381662 M.ரவி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 Diploma
(ITI)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382030 N.செந்தில் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 MA,MPHIL தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382175 S.சிவக்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 D.TED Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382221 P.ரவி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்ப
ணி-க
யம்
ுத்
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382482 S.சதீஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 MBBS - ORTHO அரசு
-டாக
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382541 S.லக்ஷ்மணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 BCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383508 S.ராஜா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 BA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384683 T.ஸ்ரீ குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 9th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385043 M.ராமையா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385095 S.முத்துக்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386264 P.முருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
R386311 K.குமரேசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 BL,MSC,BED,B
L
வழக்
கறிஞ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386828 E.பாண்டுரங்கன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 DIPLOMA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386832 K.வேல்முருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387227 V.ஆறுமுகம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387324 K.ஆனந்தன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387422 S.செல்வக்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 BSC அரசு
கிரா

நிவா

அலுவ
லர்
(VAO )
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387738 D . சக்திவேல் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 37 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377109 M.Subramanian ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 10th std
MTT(pvt)
Private,
Technicianex
ecutive,prod
planer
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350160 M. SURESH KUMAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 MBA., Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350722 P. RAJA ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 BBA Working at
Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376594 K. ஆறுமுகம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 12th std Private பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376806 C. KANNAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 Dted, B.Lit Own Business
-
Kallakkurich
i
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377678 Kumar ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 10th Std Private
Company
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377782 A.BABAJI THILAGAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 B.Pharm Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377849 R.முருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 12th Std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378037 V. கிருபாநிதி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 BSC Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378531 K.லக்ஷ்மணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 12 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378624 J.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 10TH STD Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379217 K.சிவா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 12th std டாஸ்
மார்
க்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380333 K.கவிஞர் காரை செல்வகுமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 ITI,(BA) தனிய
ார்
சூப்
பர்வ
ைசர்
-
பாண்
டிச்
சேரி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380722 G.தாஸ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 +2 Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381454 A.முனிராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381474 M.துரை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 12 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381568 K.கோபி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 B.COM தனிய
ார் -
சென்
னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381758 C.மணி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 6th STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381820 N.பாஸ்கரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 12THSTD சொந்

தொழி
ல்,ம
ுரை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382809 E.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 BSC,MA,BED தனிய
ார்(
ழக்
றிஞ
்)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383176 G.வினோத்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 12Th தலைம
ைசெய
லகம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383703 K.ரவிச்சந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 12TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384631 K.கனகராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384662 C.ரங்கநாதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384766 K.வரதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 ITI தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385204 V.பிரனவ்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R385251 N.முருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 4Th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385750 C.யோகானந்த் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 BE தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386466 K.சத்யமூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387025 A.கோபிநாதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 6Th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387207 D.பழனி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA339741 K.Saravana kumar ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 B.E(Mechanic
al).,
Deputy
manager
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351368 K. NATARAJAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 BA Own
Business-Nam
akkal
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351536 G. AYYAPPAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 MA Conductor -
Walaja
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA352042 K. Rajiv ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 DIPLOMA EEE SR.ENGINEER
At Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365100 A. BALAMURALI ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 BSC(Agri) Electrician(
Contractor)
- Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366198 T. எழிலரசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 M.Com Govt - Nagai துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375279 R.BALU ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 9th std DRIVER துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377364 UDHAYA KUMAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 12th Std Contract
Work
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377604 A.Vel Murugan ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 MBA Army-Staff பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378464 A.மோகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 MA, B.Ed., தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378887 M.டில்லிராஜன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 MA,LLB பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379202 V.முகேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379397 E.தண்டபாணி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 M.A.,M.Phil தனிய
ார்
தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382563 M.பழனிசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382571 M.சிவகுமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 6TH STD சொந்

தொழி
ல்,க
ம்ப
ோணம
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382603 S.சிவராஜ் (எ) நிகெமியா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 ITI தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383935 S.பத்மநாபன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 B.Com தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384225 M.முருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385111 M.அழகேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 BA,B.Ed விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385815 V.சுப்பிரமணியன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 10th Std தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386299 R.சந்திர சேகரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
RA350961 K. PUVIARASAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 BE, MBA Asst
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351801 N. SARAVANAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 Diploma in
Mechanical
Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375724 P. SIVAKUMAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 DEEE Supervisor -
Pondichery
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373522 V.செருவலிங்கம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 12th Std,DME Contractor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377937 N.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 7 th std BUILDING
MASON
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376741 S. PRASANNA KUMAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 BSC Sr Sales
Executive-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376855 K. தியாகராஜன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY CAST
RA377890 A.அம்புலி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 6th Std Private திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378025 P.முத்துசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 7th Std Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378213 M.செந்தில்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378552 N.அப்புசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 12th Std,
TTC(DRAWING)
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378824 K.ரெங்கதுரை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 8th Std., தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379494 M.வளையாபதி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 DEEE Maintanance
Engineer-Mad
urai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379889 D.சுரேஷ்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 B.TECH டெபு
டி
ரீஜி
னல்
மேனே
ஜர் -
ஹைதர
ாபாத
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380234 P.சிவா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380359 C.ராஜா எ தேவராஜன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 5TH STD. CENTRING
WORK
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380430 T.கோவிந்தசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 12 th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380500 V.பால குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 BE.,MBA(Doin
g)
தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380510 R.கணேஷன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 12th Std எலக்
ட்ரி
சன்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381021 A.அன்பரசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 DIPLOMA தனிய
ார் -
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381193 J.ரமேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 10TH டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381783 Dr.பூபதி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 MSc,PHD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381792 M.பெரியசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 6THSTD டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383185 C.சுபாஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 BCOM அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384204 G.அண்ணாமலை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384691 D.முருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 ITI சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384757 S.சுவாமி நாதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 12th std சொந்
தத்
தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387691 S.ஜவகர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385656 K.வெங்கடேசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387223 S.பாலமுருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC/ST
RA339191 V.Baskar ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 B.Sc.,
(Chemistry)
Cycle Spare
Parts Shop
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA349866 B. VIJAY ANANDH ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 BA., Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349936 V. GOVINDASAMY ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 ITI Incharger விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350037 S. KUMARESAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 ITI Electrician விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350111 M. HARIKRISHNAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 B.Sc Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350269 K.M. SRINIVASAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 M.Pharm.,
Ph.D(Doing)
Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350703 G. KARTHIKEYAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 Diploma in
Civil
Engineer
Own
Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351485 R. PRAKASH ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 BE(Agri) Project
Executive-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351817 J. SANKAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 10th Working at
Tuticorin
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA352191 C.CHANDRA SEKARAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 B.Sc.,
B.Ed.,
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA352200 M. MURUGESAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 10th Std Baniyan
Company
Tailor At
Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377290 G. Ramadass ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376766 M. UMASANKAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 BE General
Manager-Mang
alore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373944 G. MANIKANDAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 Diploma(Elec
tronic)
Engineer -
Chennai
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376346 நாகராஜன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 BSc Agriculture
Officer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376350 R. SANKAR RAJ ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 10th std Govt - Clerk
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376627 R. GOVINDA RAJ ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 B.Sc Medical
Representati
ve
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377675 Prem Kumar ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377878 M.C.Sasikumar ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 8th Cooli விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378417 M.பார்த்திபன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 BA,DTED பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380150 A.யேசுதாஸ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 8th std பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381290 D.யாத்ராகாந்த் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381451 K.தமிழ்செல்வன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 Diploma தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381442 V.ரவி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
அரக்
கோணம
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382326 K.கலைவாணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 BE தனிய
ார்/
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383132 A.செல்வகுமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 12THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383211 V.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 10THSTD சொந்

தொழி
ல்,ப
துக
கோட
டை,
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383301 R.ரமேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 BSC தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383494 A.செந்தில்வடிவேலன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 10TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383612 A.தணிகைமலை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 5TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384083 P.சுந்தரம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 8Th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385463 P.உய்காந்தன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 8TH Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386084 T.திருக்குமரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386331 J .பிரபு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386747 S.முருகேசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376287 G. SURIYA MOORTHI ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 MA Contractor -
Villupuram
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA358982 C. MURALI SANKAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 BE(Civil) Senior.Engr
- Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377071 R. Govindharajan ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 ITI Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377129 மனோகர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 BA RETD ARMY
NLC SECURITY
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377363 M. Manivel ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 M.Phil,MED Production
Manager
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377688 M. மாதையன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 10th STD Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377838 P.கர்ணா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 12th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378358 P.சங்கர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 MSC,DIPLOMA பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
செயல

அலுவ
லர் +
பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378660 M.ஏசு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378696 K.சாய் ராம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 6th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380000 A.ராமலிங்கம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380083 ஆனந்தன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 விவாகரத்து ஆனவர்
R381083 V.ராஜ்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 12th தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-சென
னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380250 M.முருகேசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 10TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387119 N.தனபால் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 MA BED சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380933 v.ராஜேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 BA TEMPRORY IN
GOVERNMENT
BANK
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381202 V.பழனிவேல் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381253 E.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 10TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382885 S.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 BSC,MSc,MEd,
MPhil
அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387569 A.ஜனார்த்தனன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383142 T.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 MA அரசு
பணி-
ெக்
ிசி
ன்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385053 v.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 12TH Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385822 S.சண்முகம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 டிப்
ளமோ(DC
E)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R386176 B.ஸ்ரீராம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386236 M.ஆறுமுகம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387465 S.மாடசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387606 Jagan k ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 42 Electronic s warehouse
executive
விவாகரத்து ஆனவர்
R376070 R. KENNADI ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 10th Std Govt - PWD விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA321058 R. KENNADI ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 10th Std Govt - PWD
(temproary)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349804 N. ANANDHA RAJ ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 ITI(Motor
Mech)
Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350481 B. SADHANANTHAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 10th Pvt Firm விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351718 R. MANOHARAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 9th Hardware
Shop- Erode
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377289 Anbarasu ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 8th Security திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359499 D. RAJA ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 BSC Incharger விவாகரத்து ஆனவர்
RA376341 E. RAJKUMAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 BA Bussiness-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378289 S.கருணாகரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 8th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376832 T Ramar ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 8th STD பட்ட
ாசு
தொழி
ற்சா
லை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Orphan OK
R378425 Selva Arasu ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 9th Std. City Union
Bank - Sub
Staff
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379262 C.கோமகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 BE Software
Engineer -
USA
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380542 ஜீவா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 9th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380976 S.ஏழுமலை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381258 K.சிவலிங்கம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381263 K.மோகன் ராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382137 D.சுப்பிரமணியன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384351 M.ராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385014 P.ராமு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385186 M.ரவிந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 12TH Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386409 M.சுதாகர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376039 C. தாமஸ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 BA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351381 S. MUTHAIAH ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 Dted,
BSC(Maths)
Teacher -
Tirunelveli
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375930 KANNAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 MA MANAGER விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376051 D.SHANMUGAPRASAD ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 B.TECH Technical
Assistant as
MMR
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373741 S.BALAMURUGAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 10th std Own business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375522 முத்து குமார வேல் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 BA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378791 K.கார்த்திகேயன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 MSC பிரை
வேட்
கம்
ெனி
திரு
ப்பூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379104 M.கணபதி என்ற கணேசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380148 K.காந்திராஜன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 10th Std டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380996 L.செலியன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 B.A அட்வ
கேட்
அஜீஸ
்டண்
ட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382274 M.தம்புராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382634 S.ராஜு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 10th Std வெளி
நாட்
டு
பணி -
மஸ்க
ட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382670 P.முருகேசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383215 T.வனராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383586 S.பழனிசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 10TH சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383744 P.வெற்றி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 10th Std பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384154 N.செல்லதுரை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385110 S.சிவானந்தம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 B.COM தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385374 A.ஜெய்கர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385715 M.சந்திர சேகர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386654 E.நித்யராமன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 44 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350034 V. THILAK RATHINAM ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 12th std Driver துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350113 P. MURUGAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 12th std Office Asst துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376481 M. முருகேசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 10th std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376522 M. அன்பரசு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 8th Std Security திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377945 V.வெங்கடேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 BA Vechile
Maintance
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378344 R.சந்திரகுமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 12th Std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379223 K.காளிமுத்து ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 M.Sc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379227 V.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 B.Sc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380103 மாரியப்பன் எ மது ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 9th Std தனிய
ார் -
சூப்
பர்வ
ைசர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380295 S.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 MCA,MBA தனிய
ார் -
மதுர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380771 B.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ிரு
்பூ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382664 M.நீலமேகம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 11THSTD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382673 S.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 12th தனிய
ார்/
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383008 K.முகுந்தன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384020 M.பொன்னையா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384337 E.ஞானமுருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384487 A.இன்பராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 10TH STD வெளி
நாட்
டு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385437 P.மயில்சாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386169 ஹரிதாஸ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 8th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386175 S.நடராஜன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386272 G.செல்வம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 BSc,MPhil அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386288 C.மணி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 45 4Th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349857 R. GOVINDARAJAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 Diploma in
Mech Engg
Lic Agent துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351119 P. JAYARAMAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 12th std TNCS-Officer விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351249 A.N. BALA SUBRAMANIAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 BSC(BOTONY) Sales
Manager -
Namakkal
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA352188 M. THIYAGARAJAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 8th std Working at
Salem
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373236 C. SIVAKUMAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 10th Std. Driver-Banga
lore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375254 V.ARUMUGAM ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 10th Std PAINTING பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378263 C.ஸ்ரீ நாச்சியப்பன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 BA LIC Agent திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378839 P.சுகுமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 Diploma அரசு
போக்
குவர
த்து
- AE
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380434 K.கமலகண்ணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380611 S.சதா சிவம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380825 E.தாமோதரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382319 S.வெங்கடேசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்/வ
லூர
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383146 S.மீனாட்சி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 10th std --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383506 P.ராஜசேகரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 MA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384704 N.பரந்தாமன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 MA.,B.Ed அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386258 M.ஆறுமுகம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 46 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA339482 R.Muralidharan ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 MBBS., Govt -
Doctor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351100 R. SIVAKUMAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 MBA Asst
Manager-Sing
apore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351904 D. SURESH ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 BE(MECH) Working at
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375898 G. Prabhu ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 MCA Private-Lect
urer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375794 T. SAMBANDHAM ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 M.A, B.Ed,
M.Phil
Teacher -
Ariyalur
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R374580 R.Sathyakumar ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 B.Sc,DCA,DTP Aided school
junior asst
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376628 R Ravindren ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 B.COM Central Govt
Higher Grade
Assistant
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378337 T.புவனேஸ்வரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 9th Std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378471 N.புவனேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 B.COM, D.Cop Private
Company
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380258 K.சின்னையா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 8TH STD மாவட
்ட
செயல
ாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383418 M.பாலசுப்ரமணியன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 9th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383480 M.சிவமுருகஜோதி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385425 K.தங்கவேல் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386370 V.மகேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 MSC MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386511 P.ரவிசந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386648 M.ஆறுமுக நயினார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 47 MA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376212 S. SWAMIDURAI ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 BA Manager -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375778 M. ARIVOLI ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 B.Com Printing
Bussiness
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350313 R. KARTHIKEYAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 BE(Electric
Comm)
Own Business
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350457 T. BALAGURU ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 Diploma(DME) Service
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350794 M. DHANAVELU ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 +2 Media-Admin
Asst-Bangalo
re
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358993 K. SUNDARESAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 8th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377160 M. Kamala Kannan ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 10th std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373975 K.ARPUTHARAJ ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 12th Std PRINTING துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376632 A. MURUGAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 10th std Private
company
Supervisor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378047 D.லோகநாதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 MSC,MPHIL,PH
D
Senior
Scientist
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378697 S.கஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380200 P.தங்கபாண்டி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381685 G.முனியாண்டி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 MA,B.ED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381702 N.வைத்தியநாதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381965 N.கிருஷ்ண மூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382064 M.கானப்பன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 10th std தனிய
ார்
வேலை
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382618 G.உத்திர குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 BA டிரை
வர்-
ொள்
ாச்
ி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383089 K.வேலாயுதம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 8Th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383330 P.பொன்பாலு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 BSC,BL வழக்
கறிஞ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387816 N.ராஜா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 48 BA அரசு
பணி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA339490 V.Sakthivel ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 M.Sc.,M.Ed.,
M.Phill.,
Govt -
Lecturer
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA349983 S. VADIVEL ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 Diploma in
Civil
Civil Engr துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA367120 K. MURUGESAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 BA Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377248 பால முருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 10th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376745 Kaviya Selvan ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 MA,BED Teacher பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376758 E.YuvavivekaRaaj (Rajkumar) ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 BA(History) News Paper
Agency,chenn
ai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377584 S.Ravi ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 10th std Welfare-Teac
her
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377833 M.R.ரவி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 DME Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378677 காசி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 10th std அரசு
ஓய்

,பென
ஷன்
ாரர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381895 C.ராம கிருஷ்ணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382242 R.சந்திர சேகர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382443 T.வெங்கடாஜலபதி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 8TH தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382754 V.பெரியசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383413 M.பூமாரி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 MA அரசு
பணி -
LIC
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383624 A.ரமேஷ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 12th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384536 M.தண்டபாணி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385346 S.முருகேசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386128 S.துரை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386651 N.ஞானசேகர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை BC&MBC OK
R387592 R.செல்வகுமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 49 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378067 C.லோகநாதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350105 J. SOMNATH ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 Diploma in
BLIS
Librarian துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374631 T. VARADHARAJ ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 ITI Operator -
Arumuganeri
துணையை இழந்தவர்
RA378134 A.செல்வராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 6th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379148 S.முடியரசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 10th Std டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379171 A.தணிகைமலை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 6th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379206 N.கருணாநிதி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 B.Sc.,MA Commercial
Tax
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379910 P.மாதவன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 B.A தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380057 V. விஜயன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 10th Std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380115 R.JOHN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 10th கார்
பென்
டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380560 நடராஜன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 6th std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381145 L.மோகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 BA சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381747 S.முத்துராமலிங்கம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383094 N.கிருஷ்ணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 9th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384008 G.இளமுருகு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 B.Com,D.Ted. அரசு
ப்பண
ி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385542 P.சாமிநாதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386121 P.மாணிக்கம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376939 C.RAJENDRA BABU ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 M.Com.,M.B.A
.,M.Phil.,
Private
Company,@
Business
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA352073 P.A. CHINNADURAI ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 MA, DTA LIC Agent விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA352208 D. SEKAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 10th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376005 N.RAJU ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 MA,BED Revenue
Inspector
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378746 S.மார்நாடு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 10TH ஆபீஸ

அஜிஸ
்டண்
ட்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379074 S.சேகர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379979 T.சோலை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 10TH டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380212 N.அன்புமணி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 12TH அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380396 M.ராஜா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380415 K.முத்து ராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380680 P.பாலகிருஷ்ணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 BSC. தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381135 K.ஜெயராமன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 10th அரசு
பணி-
ெய்
ேலி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381393 K.ஜெய ராமன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 12th Std தனிய
ார்-
ெய்
ேலி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382958 V.ரவி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 MA,B.Ed தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383510 C.பழனிச்சாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 5 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387660 C.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 51 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377106 C. Ravilal ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 52 10th Std Security
Service -
Pvt
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386214 P.குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 52 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376402 R. Natesan ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 52 10th std Agricultural விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377971 P.SAMPATH KUMAR ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 52 Diploma Business திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379061 C.பழனி சாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 52 5th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379136 palani ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 52 M. A, M
Phil
journalist திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380006 R.முனுசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 52 9TH STD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382825 P.மாரிமுத்து ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 52 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385983 M.அன்பழகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 52 MCom அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376755 C. MURUGANANTHAM ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 53 10th GOVERNMENT
BUS DRIVER
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377898 U.பார்த்தசாரதி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 53 BA Bank-Cashier விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379207 K.தியாகராஜன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 53 12th std கண்க
ாணிப
்பாள
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380990 T.ராமலிங்கம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 53 8th Std செக்
யூரி
ட்டி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381189 கன்னியப்பன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 53 8TH MTC
டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382630 R.மதியழகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 53 BA அரசு
வேலை
,நெய
வேல
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383063 M.முனியசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 53 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386069 S.பிரேம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC&MBC OK
R386721 A.ஸ்ரீனிவாசன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377332 G. Seran ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 54 DME, &
BE(MECH)
Engineer விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380578 S.தமிழ்செல்வம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 54 10 th std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381309 D.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 54 Old 10th Std தனிய
ார்
மேனே
ஜர் -
கோயம
்புத
்தூர
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381763 B.பாபு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 54 MSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383472 G.ராமச்சந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 54 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386180 P.அருள்ஜோதி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 54 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375962 G.V.VENKATESHWARAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 55 10th Std WATCHMAN துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375228 R. V. ராமகிருஷ்ணன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 55 10th std MUSIC
TEACHER
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379834 C.சாமி நாதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 55 6 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380067 M.தாஸ் என்ற குப்புசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 55 12 th std அரசு
ஓவிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380394 V.ராஜாமான்சிங் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 55 ITI RESIGN IN
CENTRAL
GOVERNMENT
JOB
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R383614 R.செல்லதுரை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 55 12TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384077 P.மாணிக்கம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 55 MA BEd அரசு
பணி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384294 R.அம்மையப்பன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 55 8th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384614 P.கஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 55 BA ராணு

அலுவ
லகம்
-
கிளெ
ர்க்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384908 C.சுவாமிநாதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 55 6th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377343 S. DuraiRaj ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 56 8 th std Pension விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380202 S.பாரதி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 56 10th Std அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380487 N. சந்திரசேகர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 56 5 th விவ
ாயம
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382792 S.ஆரோக்கியம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 56 8th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383088 A.முனியசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 56 12th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383376 M.மணி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 56 7 th std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383897 M.முனுசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 56 2 nd std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC.MBC OK
R383904 J.ஜெயசேகரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 56 10Th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386333 P .ராஜாமணி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 56 9 th தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387209 P.செல்லசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 56 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387401 A.ஆண்டியப்பன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 56 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375155 M.RAJENDRAPANDIYAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 10th Std ARTIST துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385867 மூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 6 th தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379822 R.மாட சாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 10th Std Rtd
Pensioner
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380107 சேகர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 10th SRM HOSPITAL
SUPERVISOR
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380386 G.விஜய் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 Diploma ரியல

எஸ்ட
ேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except Muslim
R381274 V.ராமய்யன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 M.A அரசு
வேலை
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381310 M.பாண்டியன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 10th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC, BRAHMIN
R383641 G.அன்பரசு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 10TH STD சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386609 A.துரைராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 9th std அரசு
மருத
்துவ
மனை
கம்ப
வுண்
டர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387011 K.செந்தூர் பாண்டியன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387425 S.முருகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 10th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387690 V.ரவி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 57 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377126 P. GOPI ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 58 10th Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377255 T.Ramalingam ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 58 8th std Private பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378132 N.பழனி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 58 10th Std ரியல

எஸ்ட
ேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383452 S.செல்வராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 58 5TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R383772 M.நித்யகல்யாணசுந்தரம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 58 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R387413 P.தாஸ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 58 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387895 V.ராஜி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 58 BCom BL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378225 K.இளங்கோவன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 59 Dip in
Medical
Laboratary
Health
Inspector
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379341 M.ராம மூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 59 10TH Std கான்
ஸ்டப
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381099 K.பிரேம்குமார் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 59 ITI VRS-All
India Radio
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381752 K.கொல்லடம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 59 BA அரசு
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383135 A.செல்லதுரை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 59 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383905 T.காளியப்பன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 59 10TH அரசு
பணி(
ய்வ
)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387467 S.ஞானசேகரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 59 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387627 L.பாலையா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 59 10th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA338936 G.Kuberan ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 60 10th std., Operator விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA339237 M.Mani ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 60 10th Std Supervisor துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378240 நாகரத்தினம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 60 MA விவச
ாயம்
-வேல
ர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379276 A.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 60 Diploma Health
Department
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380001 G.சேகர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 60 MA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382017 D.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 60 MA அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383057 R.கிருபாகரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 60 10th std அரசு
வேலை
ஓய்வ
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387908 K.கொல்லடம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 60 BA அரசு
பணி
ஓய்வ
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA352149 R. THANGARAJ ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 61 10th Defience
Factory-O.C.
F-Chennai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378490 S.தங்கராஜ் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 61 10th Std ஓய்வ
ு-கி
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378505 D.பிரகாசம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 61 MA,BED ஆசிர
ியர்
-ஓய்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380119 V LAKSHMANAN ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 61 DCE அரசு
பள்ள
ி
கோச்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380137 L.முனியாண்டி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 61 9th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380564 G.கந்தசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 61 10th Std ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384032 C.பிச்சை ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 61 12th Std அரசு
ப்பண
ி(ஓய
வு)
பென்
ஷன்
தாரர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385462 K.ஒண்டிவீரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 61 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387658 S.லோகநாதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 61 BA அரசு
பணி -
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387923 C.ஜெகநாதன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 61 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387428 G.மகாலிங்கம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 62 10th Std அரசு
வேலை
ஓய்வ

பென்
ஷன்த
ாரர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379917 S.கருப்பையா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 62 B.Com சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387442 A.முத்துசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 62 10th Std அரசு
பணி
பென்
ஷன்த
ாரர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378720 M.ஆறுமுகம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 63 ITI ராணு
வம்
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380174 V.பழனியப்பன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 63 Diploma In
Agriculture
Rtd
Pensioner
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383141 P.ராஜா ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 63 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387732 S.சங்கர் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 63 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA367931 K.MUTHAIYA ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 64 11th std Government
Rtd-Pensione
r
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378742 P.பலவேசம் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 64 10th,ITI M.T.C-மெ
க்கா
னிக்
-(V.R.S)
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380184 Y.ஜெயசீலன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 64 10TH STD. RTD(GVT) திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381053 முனிசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 64 10TH அரசு
பணி -
ஓய்வ
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA339247 S.Sivasubramanian ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 65 B.E.,(Civil
)
Project
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379058 K.ராமன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 65 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379935 R.மோகன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 65 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378468 K.ராமன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 66 8th Std பீரங
்கி
படை-
ய்வ
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382421 K.தட்சிணாமூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 66 10th Std தனிய
ார்/
ேலூ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386433 K.ஒண்டி வீரன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 66 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380675 K.ராமன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 67 9th std அரசு
வேலை
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383070 A.ராஜு ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 67 10THSTD PENSIONER துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387341 M.மாரியப்பன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 67 டிப்
ளோமா
அரசு
பணி
ஓய்வ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387358 M.மாரியப்பன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 67 DIPLOMA அரசு
ஓய்வ

பென்
ஷன்
தாரர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379803 M.மாரியப்பன் ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 69 Diploma Rtd
Pensioner
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382837 D.பொன்னுசாமி ஆதிதிராவிடர் (PR) ஆண் 70 BA,BL அரசு
ஒய்வ

பென்
ஷன்த
ாரர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 632
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony