அருந்ததியர் - பெண் மொத்தம் 34
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R394276 அருந்ததியர் பெண் 25 BA அரசு
போலீஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA329767 அருந்ததியர் பெண் 27 10th Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386979 அருந்ததியர் பெண் 27 BA,BED,DTED தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375198 அருந்ததியர் பெண் 28 BCA ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377340 அருந்ததியர் பெண் 28 MSC,MED,MPHI
L
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396256 அருந்ததியர் பெண் 28 BE Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383665 அருந்ததியர் பெண் 29 BCom தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394961 அருந்ததியர் பெண் 29 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396325 அருந்ததியர் பெண் 29 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396631 அருந்ததியர் பெண் 30 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375355 அருந்ததியர் பெண் 31 10th Std பில்லிங்
ரேசன்கடை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390296 அருந்ததியர் பெண் 31 MCA -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381993 அருந்ததியர் பெண் 32 10th Std தனியார்-நர
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395859 அருந்ததியர் பெண் 32 BCOM MLIS ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA330228 அருந்ததியர் பெண் 33 MA, BED Teacher விவாகரத்து ஆனவர்
RA376773 அருந்ததியர் பெண் 33 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375062 அருந்ததியர் பெண் 34 12th, D.Cop Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376605 அருந்ததியர் பெண் 34 MA.,B.Ed Teacher -
Pvt
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391370 அருந்ததியர் பெண் 34 BBM --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386732 அருந்ததியர் பெண் 35 MSC,MED,MPHI
L
அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394231 அருந்ததியர் பெண் 35 MCA,BED தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375427 அருந்ததியர் பெண் 36 M.Sc.,B.Ed.,
(Zoology)
Teacher
Management
school
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382926 அருந்ததியர் பெண் 37 MSC,BED ஆசிரியர் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377083 அருந்ததியர் பெண் 38 12th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383149 அருந்ததியர் பெண் 38 B.COM,DPCS,D
OA
பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377057 அருந்ததியர் பெண் 39 10th Std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381435 அருந்ததியர் பெண் 39 BA,M.Ed,MPHI
L
அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA371602 அருந்ததியர் பெண் 40 ME LECTURER விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் HINDU, CHRISHTIAN ONLY
RA377426 அருந்ததியர் பெண் 40 MA, BEd அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377305 அருந்ததியர் பெண் 42 M.COM Accountant -
Pvt
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382872 அருந்ததியர் பெண் 43 12TH STD --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385830 அருந்ததியர் பெண் 44 BA,BED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383037 அருந்ததியர் பெண் 51 10th Std -- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA329572 அருந்ததியர் பெண் 64 BSC PENSIONER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC/ST,PR ok.
மொத்தம் 34
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony