சௌராஷ்டிரா - ஆண் மொத்தம் 65
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R383000 K.வெங்கட்ராமன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 201 RSMP(govt) pharmacist துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R390017 V.கிருஷ்ணமூர்த்தி சௌராஷ்டிரா ஆண் 201 MCom அரசு
பணி
ஓய்வ
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389500 S.ராம்குமார் சௌராஷ்டிரா ஆண் 30 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382597 G.சேகர் சௌராஷ்டிரா ஆண் 31 8th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382708 S.ஹரிபாபு சௌராஷ்டிரா ஆண் 31 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி/
துர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385571 V.S.சுந்தர்லால் சௌராஷ்டிரா ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R388092 T.S.சதீஸ்பாபு சௌராஷ்டிரா ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389673 R.கணேசன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385530 S.ராம் சௌராஷ்டிரா ஆண் 32 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388990 கோபிநாத் சௌராஷ்டிரா ஆண் 32 Diploma அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382672 M.தேவா சௌராஷ்டிரா ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385816 R.கார்த்திக்கேயன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 33 10th Std விவாகரத்து ஆனவர்
R386503 R.தேவா சௌராஷ்டிரா ஆண் 33 7 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA361679 E. SARAVANAN சௌராஷ்டிரா ஆண் 34 Bcom Own
Business-Sal
em
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R379537 K.A.பாஸ்கர் சௌராஷ்டிரா ஆண் 34 8th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383827 K.ரகு என்ற ரிஷி கேஷ் சௌராஷ்டிரா ஆண் 34 8th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375449 R.நீலகண்டன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 36 B.Com Accountant -
Pvt
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382133 S.சிவக்குமார் சௌராஷ்டிரா ஆண் 36 MBA Asst
Manager-Madu
rai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389185 M.S.கோகுல் சௌராஷ்டிரா ஆண் 36 10th Std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390564 S.ராமசந்திரன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377554 Kathiravan சௌராஷ்டிரா ஆண் 37 9th Std ELECTRICIAN விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379505 K.R.குமார் சௌராஷ்டிரா ஆண் 37 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385528 K.R.விஸ்வநாத் சௌராஷ்டிரா ஆண் 37 MCom தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R387388 R.K.புருசோத்தமன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387387 S.சுந்தர் சுதர்சன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 38 BBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382062 P.பாலமுருகன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 39 BBA தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386769 R.சரவணன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376990 K.Y. Saravana சௌராஷ்டிரா ஆண் 40 12th std Cine Field விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380351 U.சௌந்தர் சௌராஷ்டிரா ஆண் 41 10TH சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384900 P.K.விஜயகுமார் சௌராஷ்டிரா ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389955 K .K .மணிகண்டன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 41 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387855 TK.கோவிந்தராஜன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389278 N.R.சிவகுமார் சௌராஷ்டிரா ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379793 P.R.பாலாஜி கண்ணன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்-ம
ுரை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382579 S.சுரேஷ் சௌராஷ்டிரா ஆண் 43 12THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387282 K.S.சரவணன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362247 T. DHATCHINAMOORTHI சௌராஷ்டிரா ஆண் 44 BE Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA373327 K.Srinivasan சௌராஷ்டிரா ஆண் 45 12th std Security துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376370 K. Nagarajan சௌராஷ்டிரா ஆண் 45 BA Own Textile
Agent
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388693 R நாகராஜன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 45 BSC MA அரசு
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377817 Kumaran சௌராஷ்டிரா ஆண் 46 10th Driver துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC
R386834 R.விஜயன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 46 5 th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R391468 R. கிருஷ்ண மூர்த்தி சௌராஷ்டிரா ஆண் 46 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361428 T.S. Ranjan சௌராஷ்டிரா ஆண் 47 MBA Lower Divsn
Clerk
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R367201 S Ranjan சௌராஷ்டிரா ஆண் 47 M B A SYSTEM
MANAGER
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377009 R.SATHISH சௌராஷ்டிரா ஆண் 49 Diploma Private பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R390367 M.கணேஷ் பாபு சௌராஷ்டிரா ஆண் 50 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377049 R. Rajendiran சௌராஷ்டிரா ஆண் 51 BCOM LIC Agent விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R377676 J.R.Kumaran. சௌராஷ்டிரா ஆண் 51 Mechanical
engg
Textile
weaving
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380147 V.முருகராஜ் சௌராஷ்டிரா ஆண் 51 10th புரொ
டக்ச
ன்
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376349 R. Gopala Krishnan சௌராஷ்டிரா ஆண் 52 8th Std., Own Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380466 T.வெங்கடேசன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 52 11 TH பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R380511 R.கோபாலகிருஷ்ணன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 52 8th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382639 E.ராஜிவ் சௌராஷ்டிரா ஆண் 52 10 TH பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384879 K.ருக்மன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 52 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377048 S. Ramesh சௌராஷ்டிரா ஆண் 53 MCOM Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383421 B.ஜீவன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 53 8th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R381257 S.K.MANOHAR சௌராஷ்டிரா ஆண் 54 M A REVENUE
DEPT.
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377863 V.S.ஜெயராமன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 55 BSC Asst
Accounts
Officer
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R385523 R.ஜெயதேவ் சௌராஷ்டிரா ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387337 K.பாபு சௌராஷ்டிரா ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375490 T.K.ராஜன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 57 5th Std டையி
ங்
கம்ப
ெனி-
துர
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380824 P.D.குமரன் சௌராஷ்டிரா ஆண் 57 MA,BED தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380052 R.பாபு சௌராஷ்டிரா ஆண் 60 MA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி naidu,mudaliyar,nadar,pillai,chetiyar.
R388335 R.வாசு சௌராஷ்டிரா ஆண் 61 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 65
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony