நாயக்கர் - பெண் மொத்தம் 33
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R392906 நாயக்கர் பெண் 24 Diploma In
Nursing
தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389591 நாயக்கர் பெண் 26 12 Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392946 நாயக்கர் பெண் 27 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395518 நாயக்கர் பெண் 27 விவாகரத்து ஆனவர்
R397030 நாயக்கர் பெண் 29 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386845 நாயக்கர் பெண் 30 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392080 நாயக்கர் பெண் 30 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393002 நாயக்கர் பெண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386240 நாயக்கர் பெண் 31 10thStd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386039 நாயக்கர் பெண் 31 MA அரசி
காவல

துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK
R388030 நாயக்கர் பெண் 31 BA BED DTED -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU
R393826 நாயக்கர் பெண் 31 BA BED Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391219 நாயக்கர் பெண் 34 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383969 நாயக்கர் பெண் 35 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390043 நாயக்கர் பெண் 35 BA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA319569 நாயக்கர் பெண் 37 B.COM, Revenu
office clerk
-
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி RETTIYAR, MUDHALIYAR
RA330973 நாயக்கர் பெண் 37 B.Lit Private work விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375356 நாயக்கர் பெண் 37 ME Lecturer-Thi
ruvallur
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Gavara Naidu
RA379117 நாயக்கர் பெண் 37 MBA தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392012 நாயக்கர் பெண் 37 MA,M.Phil --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386793 நாயக்கர் பெண் 39 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385986 நாயக்கர் பெண் 39 10th Std ------- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375638 நாயக்கர் பெண் 41 8th std Unemployed பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384286 நாயக்கர் பெண் 41 6th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA377515 நாயக்கர் பெண் 42 8th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388089 நாயக்கர் பெண் 42 BA BEd தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391837 நாயக்கர் பெண் 42 10th Std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378988 நாயக்கர் பெண் 43 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396507 நாயக்கர் பெண் 43 துணையை இழந்தவர்
R388114 நாயக்கர் பெண் 44 BSC விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383918 நாயக்கர் பெண் 47 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R383882 நாயக்கர் பெண் 48 6th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384423 நாயக்கர் பெண் 51 5th Std. --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
மொத்தம் 33
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony