அகமுடையார் - ஆண் மொத்தம் 406
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R367128 G Suresh அகமுடையார் ஆண் 201 BBA Regional
manager
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379665 K.MUTHARASU அகமுடையார் ஆண் 201 DIPLOMA IN
PHARMACY
Apollo
pharmacy
Madurai
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382749 S.மாரிமுத்து அகமுடையார் ஆண் 201 12th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389665 R.செல்லப்பாண்டி அகமுடையார் ஆண் 24 BBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388652 P.விஜய்ஆனந் அகமுடையார் ஆண் 26 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388227 N.ஈஸ்வரன் அகமுடையார் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378346 K.கணேசன் அகமுடையார் ஆண் 28 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381172 S.ஆண்டனி ராஜ் அகமுடையார் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386915 E ராம்ராஜ் அகமுடையார் ஆண் 28 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R379924 N.கமலநாதன் அகமுடையார் ஆண் 29 12TH., ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R383561 K.அருண் அகமுடையார் ஆண் 29 MCA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383768 T.ராஜ்குமார் அகமுடையார் ஆண் 29 10th std தனிய
ார்
வேலை
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R387098 M.முத்துஇருளப்பன் அகமுடையார் ஆண் 29 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387359 G.மகேஷ் அகமுடையார் ஆண் 29 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390316 B.முத்துக்குமார் அகமுடையார் ஆண் 29 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391002 A.பிரபு அகமுடையார் ஆண் 29 BTech MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார் OK.
R391117 N.பாலு அகமுடையார் ஆண் 29 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386772 R.அய்யனார் அகமுடையார் ஆண் 30 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361553 M. ANANTH அகமுடையார் ஆண் 30 10th Std Driver At
Kumbakonam
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374436 praveen g அகமுடையார் ஆண் 30 BE canara bank
R381362 E.மணிகண்டன் அகமுடையார் ஆண் 30 10TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R386450 M.முனிஸ்வரன் அகமுடையார் ஆண் 30 ITI தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387840 V.சண்முகராஜ் அகமுடையார் ஆண் 30 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389530 S.கார்த்திக் அகமுடையார் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC, MBC OK
R391218 சுமன் அகமுடையார் ஆண் 30 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA367442 V.சஞ்சய்குமார் அகமுடையார் ஆண் 31 Diploma Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA377967 K.பாலாஜி அகமுடையார் ஆண் 31 Diploma Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381198 S.சக்திவேல் அகமுடையார் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார் -
நாமக
்கல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Only Agamudaiyar
R382309 I.முனியசாமி அகமுடையார் ஆண் 31 5th Std தனிய
ார்/
ூத்
ுக்
ுடி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385387 K.ஐயப்பன் அகமுடையார் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முக்குலத்தூர் சம்மதம்
R386116 A.தாமோதரன் அகமுடையார் ஆண் 31 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386158 S.செந்தில் அகமுடையார் ஆண் 31 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், கள்ளர் OK
R388858 T.சுரேஷ் அகமுடையார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் OK
R389428 M.பரத்குமார் அகமுடையார் ஆண் 31 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390788 K.வைரமுத்து அகமுடையார் ஆண் 31 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377041 S. Rajesh Kannan அகமுடையார் ஆண் 32 D.Pharm Own Pharmary விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
R377463 Raja அகமுடையார் ஆண் 32 Mba Senior level விவாகரத்து ஆனவர்
RA377692 SakthiVel அகமுடையார் ஆண் 32 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R379561 G.ராஜசரவணன் அகமுடையார் ஆண் 32 B.Sc Deputy
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R382745 M.செந்தில் குமார் அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R385077 P.சரவணன் அகமுடையார் ஆண் 32 5th std தனி
ார்
(HOTAL)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387439 K.கண்ணன் அகமுடையார் ஆண் 32 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387618 P.மகேஷ் அகமுடையார் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387677 P.சங்கர் அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387954 K.​சுரேஷ் அகமுடையார் ஆண் 32 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA335440 K.Balakrishnan அகமுடையார் ஆண் 33 D. C .E., Business
Development
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Agamudayar,Maravar
RA378091 S.திருப்பதி அகமுடையார் ஆண் 33 BCOM Steno விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA376088 P. Rajesh அகமுடையார் ஆண் 33 B.A HR EXECUTIVE விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R387328 G.சோனை அகமுடையார் ஆண் 33 BA அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379241 பிரகாஷ் அகமுடையார் ஆண் 33 sslc private
company
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379582 S.மணிகண்டன் அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std சொந

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381968 P.கிருஷ்ண குமார் அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382713 M.அன்னராஜ் அகமுடையார் ஆண் 33 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385550 B.ராம்குமார் அகமுடையார் ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387755 M.கார்த்திக் அகமுடையார் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387787 R.A.வீரபாண்டி அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387953 B.குமரவேல் அகமுடையார் ஆண் 33 B.COM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388141 C.ராஜேந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 33 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R388145 பிரகாஷ் அகமுடையார் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388426 G.ராஜ்குமார் அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388899 L.சேகர் அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388964 S.பாலமுருகன் அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389101 S.ராமராஜன் அகமுடையார் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390012 B.சுரேஷ் அகமுடையார் ஆண் 33 DPharm DTed தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390541 T.சரவணன் அகமுடையார் ஆண் 33 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361569 T. KARTHIK அகமுடையார் ஆண் 34 10th Std Supervisor-P
orur
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA366558 M.கார்த்திகேயன் அகமுடையார் ஆண் 34 BE, MBA{USA} Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Goundar ,Agamudaiyar, Maravar, Rajakular Agamudayar,
RA377830 L.முருகன் அகமுடையார் ஆண் 34 8th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
R379512 M.நாகராஜன் அகமுடையார் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381236 நாகராஜன் அகமுடையார் ஆண் 34 10th std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை SC NO,WITHOUT CHILD
R382581 S.குகன் அகமுடையார் ஆண் 34 10THSTD அரசு
வங்க
ி,தி
ுச்
ி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382887 V.பிரபு அகமுடையார் ஆண் 34 10th std பிச
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382909 P.விக்னேஷ் அகமுடையார் ஆண் 34 12th STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383481 T.பிரவீன் குமார் அகமுடையார் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384299 M.மாரிமுத்து அகமுடையார் ஆண் 34 6TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385117 T.முருகன் அகமுடையார் ஆண் 34 B.SC டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386773 K.ஆனந்தராஜ் அகமுடையார் ஆண் 34 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386779 R.கார்த்திகேயன் அகமுடையார் ஆண் 34 ME Phd தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387032 S.பாலகணேஷ் அகமுடையார் ஆண் 34 BE MBA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387106 S.சஞ்சய்குமார் அகமுடையார் ஆண் 34 MTech வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387635 A.விஜயகுமார் அகமுடையார் ஆண் 34 MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387988 T.முனியசாமி அகமுடையார் ஆண் 34 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், மறவர், அகமுடையார் ONLY
R388943 M.ரஞ்சித்குமார் அகமுடையார் ஆண் 34 BA BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389515 T.விஜய குமார் அகமுடையார் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389594 M.ராஜா அகமுடையார் ஆண் 34 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359612 K. MANIKANDAN அகமுடையார் ஆண் 35 MA Own Business
- Madurai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377062 P. Suresh அகமுடையார் ஆண் 35 BA,MSW,M.PHI
L
Auditor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA377163 AMIRTHALINGAM அகமுடையார் ஆண் 35 12th Private
Company
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378547 N.பாலு அகமுடையார் ஆண் 35 7th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378579 M.அண்ணாமலை அகமுடையார் ஆண் 35 MSC,BED பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379083 N.பிருதிவிராஜன் அகமுடையார் ஆண் 35 Bsc சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379441 V.பாலமுருகன் அகமுடையார் ஆண் 35 MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380695 G.பட்டமுத்து அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381022 T.S.முனியாண்டி அகமுடையார் ஆண் 35 10th இந்த
ியன்
ஏர்ப
ோஸ்ட
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382033 G.பழனிவேல் அகமுடையார் ஆண் 35 12THSTD Foreign
Employment
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R385981 G.நிதீஷ் குமார் அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382332 S.வேலாயுதம் அகமுடையார் ஆண் 35 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382801 R.முத்துக்குமரன் அகமுடையார் ஆண் 35 B.Sc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி mukulayhor ok
R384554 R.முத்துக்குமரன் அகமுடையார் ஆண் 35 BSC அரசு
ப்பண
ி -
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384737 G.சுரேஷ் அகமுடையார் ஆண் 35 MSW தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385833 சுரேஷ் குமார் அகமுடையார் ஆண் 35 BE பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386380 Pமணிகண்டன் அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386502 K.பார்த்திபன் அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387131 C.தனபால் அகமுடையார் ஆண் 35 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R388842 R.பழனிவேல் அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390312 M.செந்தில் குமார் அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA303549 A.JANAKIRAMAN அகமுடையார் ஆண் 36 BLit,DTEd Selva
Vinayaga
Agensis-Aran
i
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA376084 B. குணசேகரன் அகமுடையார் ஆண் 36 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375545 R.RAJKUMAR அகமுடையார் ஆண் 36 DME ENGINEER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377038 M. Ravi Kumar அகமுடையார் ஆண் 36 BA Driver விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361648 R. RASA GANESHAN அகமுடையார் ஆண் 36 MA,MPhil,BEd
, Phd(Doing)
Teacher At
Tanjore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,maravar
RA366745 G.ஜோதீஸ்வரன் அகமுடையார் ஆண் 36 B.COM Cable tv விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, Maravar, Rajakula Agamudayar,
R376998 J.Elaya Raja அகமுடையார் ஆண் 36 B.E(ECE) Own Medical
Business
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377528 L.Radhakrishnan அகமுடையார் ஆண் 36 10th std Own Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
R379418 M.செந்தில் குமார் அகமுடையார் ஆண் 36 M.Com.,
PGDCA
அரசு
வேலை
விதவை எனது ஜாதி மட்டும்
R380235 K.வைரமுத்து அகமுடையார் ஆண் 36 11TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் ONLY AGAMUDIYAR
R380652 K.மணி அகமுடையார் ஆண் 36 BCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382675 R.தர்மலிங்கம் அகமுடையார் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்/
ேலம
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384335 K.சஞ்சீவி அகமுடையார் ஆண் 36 9th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385614 S.சோனைமுத்து அகமுடையார் ஆண் 36 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386073 S.நாகராஜன் அகமுடையார் ஆண் 36 Diploma(EEE) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386766 K.ஆனந்த் பாபு அகமுடையார் ஆண் 36 DAE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386792 K.ஆனந்த் பாபு அகமுடையார் ஆண் 36 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387432 K.சண்முக பெருமாள் அகமுடையார் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388149 M.செந்தில்குமார் அகமுடையார் ஆண் 36 MA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388735 B.வெங்கடேஸ்வரன் அகமுடையார் ஆண் 36 6th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA375975 G. NEELAKANDAN அகமுடையார் ஆண் 37 B.Com Own Finance
-
Pattukkottai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R373094 K.Vinodhkumar அகமுடையார் ஆண் 37 BA Supervisor -
Heritage
Super Market
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except:Sc, SD
R385919 K.சரவணன் அகமுடையார் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376613 R. MUTHU KUMAR அகமுடையார் ஆண் 37 B.Com, BSC Own Business
- Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
RA376786 M. KANTHAVEL அகமுடையார் ஆண் 37 10th Std Driver-Thiru
thuraipoondi
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377354 R. Kubendiran அகமுடையார் ஆண் 37 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378108 P.செந்தில் அகமுடையார் ஆண் 37 BSc Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378421 S. Santhnu அகமுடையார் ஆண் 37 B.E.(CSE) Consultant
at Polaris
Consulting &
Services
Ltd.,
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any, Except SC, ST
RA378713 K.மாரியப்பன் அகமுடையார் ஆண் 37 5th std ஹோட்
டல் -
சப்ள
ையர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378786 R.செல்வம் அகமுடையார் ஆண் 37 12th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
R379548 A.நாகராஜ் அகமுடையார் ஆண் 37 10th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R379898 P.திருநாவுகரசு அகமுடையார் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380469 ABHIMANYU அகமுடையார் ஆண் 37 M.A.,MLIS பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382179 V.பாண்டித்துரை அகமுடையார் ஆண் 37 BA தனிய
ார்-
ேனே
ர்-க
வை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R382275 M.சரவணன் அகமுடையார் ஆண் 37 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382822 C.சங்கர் அகமுடையார் ஆண் 37 8TH STD விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382934 P.செந்தில்குமார் அகமுடையார் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, Maravar ok
R383525 B.பிரபு அகமுடையார் ஆண் 37 ITI பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383633 R.மஹேந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 37 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383990 N.வெள்ளைச்சாமி அகமுடையார் ஆண் 37 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384949 S.சங்கர் அகமுடையார் ஆண் 37 8th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385560 A.G.திருமுருகன் அகமுடையார் ஆண் 37 DEEE D.TIT தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் சம்மதம்
R386010 B.வெங்கடேஸ்வரன் அகமுடையார் ஆண் 37 6th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386639 A.நிர்மல் குமார் அகமுடையார் ஆண் 37 BSc தனிய
ார்-
ேங்
்(RBL
Ltd)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R387074 G.சஞ்சய் அகமுடையார் ஆண் 37 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ok
R387549 J.பழனி அகமுடையார் ஆண் 37 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388147 R.வெங்கடேசன் அகமுடையார் ஆண் 37 MCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388348 P.ராஜன் அகமுடையார் ஆண் 37 BA BL அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389907 S.சுரேஷ் அகமுடையார் ஆண் 37 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391104 S.ஸ்டாலின் பாபு அகமுடையார் ஆண் 37 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391259 K.சாந்தகுமார் அகமுடையார் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA376139 J.சுரேஷ் அகமுடையார் ஆண் 38 M.Com., UNION
CONTRACT
ENGINEER
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudayar,Kallar,Maravar
R378429 மணிகண்டன் அகமுடையார் ஆண் 38 Diploma NDT
Inspector -
KATHAR
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mukkulathor, Kallar, Thevar
RA375935 M. GANESHAN அகமுடையார் ஆண் 38 11th std Private-Mala
siya
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
RA366753 S.சுரேஷ்குமார் அகமுடையார் ஆண் 38 BBA Banker துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375512 M. செந்தில் குமார் அகமுடையார் ஆண் 38 ITI Private-Madu
rai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி maravar
R382185 A.செந்தில்குமார் அகமுடையார் ஆண் 38 M.S(IT) Executive
Officer-Madu
rai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382205 P.கனகலிங்கம் அகமுடையார் ஆண் 38 ITI தனிய
ார்/
முத
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Devar ok
R385710 S.ஸ்ரீ முருகன் அகமுடையார் ஆண் 38 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389425 V.பூமிநாதன் அகமுடையார் ஆண் 38 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389556 கணேஷ் .D அகமுடையார் ஆண் 38 விவாகரத்து ஆனவர்
R390744 M.சுரேஷ் அகமுடையார் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377108 A.Vijaya Kumar அகமுடையார் ஆண் 39 10th std Private
work-Driver
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA315894 GANAPATHI SUDHAN.S அகமுடையார் ஆண் 39 B.E., OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359686 S. MAHALINGAM அகமுடையார் ஆண் 39 BA Fitter -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி EXCEPT SC,ST
RA366473 R.சிவராஜன் அகமுடையார் ஆண் 39 BE Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367439 N.ரமணன் அகமுடையார் ஆண் 39 Diploma REAL ESTATE விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R373063 G. SIVA அகமுடையார் ஆண் 39 BBA,MBA Reporter in
Dinamalar
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA378094 M.அறிவழகன் அகமுடையார் ஆண் 39 BHM Chef விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
RA378837 S.மகேந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
RA378860 R.காசிவிஷ்வநாதன் என்ற வீரையா அகமுடையார் ஆண் 39 DCE சிவி
ல்
இன்ஜ
ினிய
ர்
காண்
ட்ரா
க்டர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
R381039 S.ரங்கராஜன் அகமுடையார் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382314 S.சதீஷ்குமார் அகமுடையார் ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்/த
ருச
சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Agamudaiyar, Devar, Kallar Ok.
R384619 A.உடையார் அகமுடையார் ஆண் 39 9TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384656 R.விஜய் அகமுடையார் ஆண் 39 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386004 M.ரமேஷ்குமார் அகமுடையார் ஆண் 39 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386159 A.ஹரி கிருஷ்ணன் அகமுடையார் ஆண் 39 B Sc BL தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388076 A.ராஜா அகமுடையார் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388110 N.ஸ்ரீனிவாசன் அகமுடையார் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388134 G.ராஜாராம் அகமுடையார் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388300 M.விஜய்குமார் அகமுடையார் ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389475 J.பரதன் அகமுடையார் ஆண் 39 BE MS வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390315 S.சத்தியசீலன் அகமுடையார் ஆண் 39 ITI வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390877 P.பாண்டியராஜன் அகமுடையார் ஆண் 39 MA D.pharm தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391427 K.சதீஸ் குமார் அகமுடையார் ஆண் 39 MSC MEd அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R391105 R.முருகன் அகமுடையார் ஆண் 40 6th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA366427 T.Rajinikanth அகமுடையார் ஆண் 40 B.Com Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378966 A.மோகன் அகமுடையார் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382165 M.பாபு அகமுடையார் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்/
ரோட
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Devar ok
R382325 M.BABU அகமுடையார் ஆண் 40 10 LOTUS TVS
MECHANIC
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385066 G.முத்து அகமுடையார் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389420 C.கோபால் அகமுடையார் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,maravar,agmudaiyar ok
R390108 R.சுப்பிரமணியன் அகமுடையார் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390301 S.மோகன் அகமுடையார் ஆண் 40 BCOM பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA310726 N.SAKTHIVEL அகமுடையார் ஆண் 41 B.E.,
Computer
Science
Self
Business
Spetran
Solutions
PVT Ltd.,
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375372 C. Rajababu அகமுடையார் ஆண் 41 PHD Professor in
Agriculture
college
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358875 D. MADHAVAN அகமுடையார் ஆண் 41 MSC(IT) IT விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA361501 R. VEERAMANI அகமுடையார் ஆண் 41 Bcom Welder-
Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377068 Muthuerulan அகமுடையார் ஆண் 41 12th std Private-Anth
aman
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378800 T.தீபன் அகமுடையார் ஆண் 41 DME Production
Engineer
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379524 S.சரவணன் அகமுடையார் ஆண் 41 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380072 முருகன் அகமுடையார் ஆண் 41 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380090 A.ஜெய ராமன் அகமுடையார் ஆண் 41 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC,MBC OK
R382240 M.சூர்யா அகமுடையார் ஆண் 41 8th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R385356 J.செல்வகணபதி அகமுடையார் ஆண் 41 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385629 M.தண்டபாணி அகமுடையார் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385940 R.ஜோதிமுருகன் அகமுடையார் ஆண் 41 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390776 G.சரவணன் அகமுடையார் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA361682 T.V.L.S.MAHESH அகமுடையார் ஆண் 42 BDS Own
Clinic-Dente
al Doctor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,Maravar,Muthaliyar
RA314923 G.SELVA KUMAR அகமுடையார் ஆண் 42 B.Sc.,
M.Com.,
Software
Field USA.,
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA376027 B. PRABHAKARAN அகமுடையார் ஆண் 42 BA Dealership-K
umbakonam
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA335234 M.Markandeyan அகமுடையார் ஆண் 42 8th Std., Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,kallar,mukuluthor
R373062 T.V.L.S.MAHESH அகமுடையார் ஆண் 42 BDS Own
Clinic-Dente
al Doctor
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Any BC, MBC
RA376452 K. Dhanapal அகமுடையார் ஆண் 42 10th std Painting
Contractor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376761 K.THIRUMENI அகமுடையார் ஆண் 42 5th PITTER விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377610 D.Anand அகமுடையார் ஆண் 42 12th std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,agamudayar,Chettiyar,Muthaliar,Pillai ok
RA377471 VENKAT SUBRAMANIYAN அகமுடையார் ஆண் 42 12th std OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி DEVAR OK
R378717 A.முருகன் அகமுடையார் ஆண் 42 6TH பெயி
ன்டர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், அகமுடையார் OK
RA378929 R.செல்வகுமார் அகமுடையார் ஆண் 42 BA Own Mobile
shop
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379038 C.பாண்டிதுரை அகமுடையார் ஆண் 42 Diploma தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380158 P.செல்வம் அகமுடையார் ஆண் 42 ஹோட்
டல்
மாஸ்
டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380596 C.திருநாவுகரசு அகமுடையார் ஆண் 42 8th std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381188 R.துரை அகமுடையார் ஆண் 42 MA,BED தனிய
ார்
(ஆசி
ியர
)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381194 G.முத்து அகமுடையார் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார் -
திரு
வள்ள
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R381278 A.நாதன் அகமுடையார் ஆண் 42 DME தனிய
ார் -
சிங்
கப்ப
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381665 G.ஜோதிவேல் அகமுடையார் ஆண் 42 B.COM அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384306 சுந்தரமூர்த்தி.S அகமுடையார் ஆண் 42 10th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384715 R.சண்முகஆனந்தன் அகமுடையார் ஆண் 42 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் Ok
R385296 R.கனிராஜா அகமுடையார் ஆண் 42 B.com அரசு
மின்
வாரி

துறை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385901 B.பிரபாகரன் அகமுடையார் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386113 P.பாண்டியன் அகமுடையார் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387558 P. வெங்கட்ரமணி அகமுடையார் ஆண் 42 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388444 R.மருதுபாண்டி அகமுடையார் ஆண் 42 DME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388833 N.கண்ணன் அகமுடையார் ஆண் 42 MCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390014 S.கலைவாணன் அகமுடையார் ஆண் 42 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390213 S.பாலமுருகன் அகமுடையார் ஆண் 42 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390881 K.முருகராஜ் அகமுடையார் ஆண் 42 ME வெளி
நாட்
டு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391378 S.ராஜேந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375852 K. RAMACHANDRAN அகமுடையார் ஆண் 43 B.Com Business -
Woraiyur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367328 S. சுரேஷ் அகமுடையார் ஆண் 43 12th std Own Business
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375215 J.M. ரமேஷ் அகமுடையார் ஆண் 43 MSC,PGDPPT palstic
Engineer-Sin
gapure
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377648 A.Uthaya Kumar அகமுடையார் ஆண் 43 12th std Private
Company
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
RA378924 K.பாலகிருஷ்ணன் அகமுடையார் ஆண் 43 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379222 M.சந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar
R387810 P.கருப்பசாமி அகமுடையார் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R382807 D.சுப்ரமணியன் அகமுடையார் ஆண் 43 9th STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384965 A.தண்டாயுதபாணி அகமுடையார் ஆண் 43 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385088 R.ஸ்ரீதரன் அகமுடையார் ஆண் 43 MSC நுக
்வோ

மற்ற
ும்
பாது
காப்
பு
துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385104 R.பிரபாகரன் அகமுடையார் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387559 S.பிரகாஷ் அகமுடையார் ஆண் 43 ITI அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் மறவர் அகமுடையார்
R388822 K.ரவி அகமுடையார் ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391101 D.ராக்கப்பன் அகமுடையார் ஆண் 43 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA312383 Sugumaran.S அகமுடையார் ஆண் 44 GCE., NTC-3
Aircraft
Mechanic
Techical
Officer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376323 M. Mohan அகமுடையார் ஆண் 44 12th std,
DTP
Own Auto
Finance &
Transport
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378336 S.சுவாமிநாதன் அகமுடையார் ஆண் 44 MA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366551 N.நித்தியானந்தன் அகமுடையார் ஆண் 44 BSC Engineer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379143 R.ராமகிருஷ்ணன் அகமுடையார் ஆண் 44 MA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R380704 R.ராமகிருஷ்ணன் அகமுடையார் ஆண் 44 B.A தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R380934 N.பாண்டியன் அகமுடையார் ஆண் 44 7TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381423 S.முத்துபாண்டியன் அகமுடையார் ஆண் 44 8TH தனிய
ார்
(டிர
வர் )
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383851 P.சீனிவாசன் அகமுடையார் ஆண் 44 BBA(MA) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384319 R.முத்துக்குமார் அகமுடையார் ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384716 R.பேபிநாதன் அகமுடையார் ஆண் 44 12th Std அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் Ok
R384782 V.முருகேசன் அகமுடையார் ஆண் 44 5TH விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R385623 K.செங்குட்டுவன் அகமுடையார் ஆண் 44 BBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358857 B. SOMA SUNDARAM அகமுடையார் ஆண் 45 +2, ITI Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA378920 M.காந்தி அகமுடையார் ஆண் 45 BA Photo &
vidio(Own
shop)
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379830 B.சோமசுந்தரம் அகமுடையார் ஆண் 45 ITI fitter Sale
executive
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381920 G.ரவி அகமுடையார் ஆண் 45 8th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384917 K.சிவக்குமார் அகமுடையார் ஆண் 45 DIPLOMA வெளி
நாட்
டில்
வேலை
செய்
கிறா
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R386290 பாண்டியன் அகமுடையார் ஆண் 45 MCS சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387201 T.ரவிச்சந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 45 MA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387325 V.பிரபு அகமுடையார் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUTHALIYAR OK
R387550 A.காந்தி அகமுடையார் ஆண் 45 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388133 P.சரவணன் அகமுடையார் ஆண் 45 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA335522 S.Vetri அகமுடையார் ஆண் 46 B.Com.,(C.A)
.,
Audit
Accountant
துணையை இழந்தவர்
RA367413 N. MURUGAN அகமுடையார் ஆண் 46 12th std Army-Hyderab
ad
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379796 T.பாலு அகமுடையார் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R381502 S.பாண்டியராஜ் அகமுடையார் ஆண் 46 MA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384584 V.மணிகண்டன் அகமுடையார் ஆண் 46 12TH STD அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390031 T.ராஜேஷ் கண்ணா அகமுடையார் ஆண் 46 BA,BEd,(Musi
c)SMP(சி
த்தா
)
அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA376566 M. தம்பி ராஜ் அகமுடையார் ஆண் 47 7th std Own Redymate
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Nadar,Naidu,Yathava,Reddiyar
RA377392 Thanga Velu அகமுடையார் ஆண் 47 10th std Private பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA379228 செந்தில் குமார் அகமுடையார் ஆண் 47 B.Com தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379697 M.காந்தி அகமுடையார் ஆண் 47 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR
R379819 M.மாரியப்பன் அகமுடையார் ஆண் 47 5th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380149 K. சுப்பிரமணி அகமுடையார் ஆண் 47 7TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை SC / ST தவிர்த்து
R380221 K.ராஜகோபால் அகமுடையார் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380243 K.சுப்பிரமணி அகமுடையார் ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383289 ஞானசேகர் அகமுடையார் ஆண் 47 8TH STD டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386280 N.சங்கர் அகமுடையார் ஆண் 47 BE தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390779 M.கணேஷ் முத்துராமன் அகமுடையார் ஆண் 47 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391011 A.சுப்பிரமணி அகமுடையார் ஆண் 47 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA335670 K. Sivadhasan அகமுடையார் ஆண் 48 10th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377644 M.Murugan அகமுடையார் ஆண் 48 BSc,Bed Business(Far
mer)
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA367310 R. MURUGESAN அகமுடையார் ஆண் 48 12th std,ITI Sales Man -
Madurai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA370731 S.K.DHAMOTHIRAN அகமுடையார் ஆண் 48 12TH STD FOUNDARY
MANAGER
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374287 R.MURUGESHAN அகமுடையார் ஆண் 48 Diploma SUPERVISOR துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380674 R.ராஜபூபதி அகமுடையார் ஆண் 48 9TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380870 V.கிருஷ்ணன் அகமுடையார் ஆண் 48 5th Std தனிய
ார்-
ேனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R381326 A.பாஸ்கர்கணேஷ் அகமுடையார் ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381801 P.முருகானந்தம் அகமுடையார் ஆண் 48 8Th டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382394 K.முத்துபாண்டி அகமுடையார் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384851 S.ராஜக்கிளி அகமுடையார் ஆண் 48 12th Std ராணு
வம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R378325 P.ரவி சந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 49 12th Document
writter
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC
RA371932 D.MANOHARAN அகமுடையார் ஆண் 49 10TH STD SALES MAN துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R373343 R.Rajapandian அகமுடையார் ஆண் 49 B.Sc SBI Bank
Insurance
Advisor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376237 S.சுப்பிரமணி அகமுடையார் ஆண் 49 B.Com Film
Industry -
Direction
Dept
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC CASTE
RA377533 செல்ல துரை அகமுடையார் ஆண் 49 BA Commercial
Tax
Department
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378348 C.சக்திவேல் அகமுடையார் ஆண் 49 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380543 N.ராஜேந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 49 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,maravar,Agamudayar
R383075 A.பாண்டியன் அகமுடையார் ஆண் 49 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA334895 D.Krishna அகமுடையார் ஆண் 50 B.E., Owner திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA335545 P.Murugesan அகமுடையார் ஆண் 50 B.Com.,I.C.W
.A.,
Senior
Manager
துணையை இழந்தவர்
RA362619 S. MOORTHY அகமுடையார் ஆண் 50 BA Own
Business-Ker
ala
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376398 K. கருணாநிதி அகமுடையார் ஆண் 50 7th std Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377711 C.முத்து பாண்டியன் அகமுடையார் ஆண் 50 10th std Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
R379900 P.கடம்பவனம் அகமுடையார் ஆண் 50 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R382374 M.ராஜேந்திரகுமார் அகமுடையார் ஆண் 50 Bcom Commercial
tax
department
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384690 M.கண்ணப்பன் அகமுடையார் ஆண் 50 MSC BED
MPHIL
அரசு
ப்பண
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R389666 S.அசோகன் அகமுடையார் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379039 K.அண்ணாமலை அகமுடையார் ஆண் 51 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380330 S.கண்ணன் அகமுடையார் ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382023 P.அழகுமலை அகமுடையார் ஆண் 51 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383424 R.மயில்வாகனன் அகமுடையார் ஆண் 51 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387405 N.பாலசுப்ரமணியம் அகமுடையார் ஆண் 51 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389060 T.S.வீரமணி அகமுடையார் ஆண் 51 M.A.M.Phil
Ph.D
தனிய
ார்
கல்ல
ாரி
முதல
்வர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA362072 K. ANGANAN அகமுடையார் ஆண் 52 ME, MBA Asst
Professor-Ka
rumatthampat
tii
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379877 R.M.மோகன்சிவராமன் அகமுடையார் ஆண் 52 MA,LLB,PGDM அரசு
பணி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381599 P.முனியான்டி அகமுடையார் ஆண் 52 10TH STD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385049 P.கனகராஜ் அகமுடையார் ஆண் 52 8th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389702 K.கணேசன் அகமுடையார் ஆண் 52 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390542 C.ரத்தினவேல் அகமுடையார் ஆண் 52 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA378513 A.ராஜேந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 53 ITI பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
மேற்
பார்
வையா
ளர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380182 S.காளி முத்து அகமுடையார் ஆண் 53 5th Std தனிய
ார்-
ேனே
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384367 G.துரை அகமுடையார் ஆண் 53 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI, DEVAR ONLY
R387348 S.லட்சுமணன் அகமுடையார் ஆண் 53 6th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391229 R.ஜெகதீசன் அகமுடையார் ஆண் 53 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391285 P.முனியாண்டி அகமுடையார் ஆண் 53 10th Std அரசு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378523 T.வேலுசாமி அகமுடையார் ஆண் 54 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383613 K.குமரன் அகமுடையார் ஆண் 54 5TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385441 D.ராஜமுத்துராமலிங்கம் அகமுடையார் ஆண் 54 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA376069 P. குமார் அகமுடையார் ஆண் 55 10th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R381037 K.பூபதி அகமுடையார் ஆண் 55 10th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381156 R.மதியழகன் அகமுடையார் ஆண் 55 6 TH பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387472 R.பாலசுந்தரம் அகமுடையார் ஆண் 55 6 th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389289 S.வடிவேல் அகமுடையார் ஆண் 55 10th Std அரசு
பணி -
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் OK
R391128 P.ராஜு அகமுடையார் ஆண் 55 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379904 K.சிங்க ராஜ் அகமுடையார் ஆண் 56 SSLC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380008 P.சிவசண்முகம் அகமுடையார் ஆண் 56 5th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381250 S.வெள்ளைச்சாமி அகமுடையார் ஆண் 56 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387469 S.சுப்பையா அகமுடையார் ஆண் 56 MA MPhil Phd அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382660 N.கல்லத்தியான் அகமுடையார் ஆண் 56 5th Std சொந்

தொழி
ல்/த
ருந
ல்வ
லி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383065 N.வெங்கடசாமி அகமுடையார் ஆண் 56 8th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC oK
R383426 R.மயில்வாகனம் அகமுடையார் ஆண் 56 தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386741 D.தேவகுமார் அகமுடையார் ஆண் 56 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R388262 N.M.சுந்தர் அகமுடையார் ஆண் 56 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை STATE / CENTRAL GOVERNMENT JOB / INDIVIDUAL OWN BUSINESS
RA372390 T.KANNAN அகமுடையார் ஆண் 57 MBBS DOCTOR விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA372573 S.SAMBATH KUMAR அகமுடையார் ஆண் 57 BA(ECO) Private
(Clerk)
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379969 R.கர்ணன் அகமுடையார் ஆண் 57 7th std பெயி
ண்டர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382059 K.வேலுச்சாமி அகமுடையார் ஆண் 57 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382397 R.ஸ்ரீதரன் அகமுடையார் ஆண் 57 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382797 M.ஒண்டி வீரன் அகமுடையார் ஆண் 57 MA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382956 S. துரை சாமி அகமுடையார் ஆண் 57 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381023 M.ராமச்சந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 58 5th std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383985 S.மருதுபாண்டியன் அகமுடையார் ஆண் 58 BE அரசு
பணி
(ஒய்
ு)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384075 S.குணசேகரன் அகமுடையார் ஆண் 58 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R380495 M.ராஜேந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 59 Old 10th Std Rtd Army பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380637 N.ஆறுமுகம் அகமுடையார் ஆண் 59 M.SC அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R386353 M.செல்லையா அகமுடையார் ஆண் 59 BA அரசு
பணி
ஒய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST
R387366 D.அண்ணையன் அகமுடையார் ஆண் 59 10th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389965 N.அப்பாவு பாண்டியன் அகமுடையார் ஆண் 59 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377067 R. Thangaraj அகமுடையார் ஆண் 60 8 th std Pvt Work துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381173 M.ராஜீவ் அகமுடையார் ஆண் 60 10th Std அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390459 M.சேகர் அகமுடையார் ஆண் 60 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R380098 C.துரை அகமுடையார் ஆண் 61 BA தனிய
ார்
மேனே
ஜர் -
சென்
னை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382464 A.ஐயாதுரை அகமுடையார் ஆண் 61 BCOM சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384231 J.ரங்கநாதன் அகமுடையார் ஆண் 61 5TH அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391123 S.லட்சுமிபதி அகமுடையார் ஆண் 61 9th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379370 M.ராஜேந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 62 10th Std சொந்

தொழி
ல்+வ
வசா
ம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC Ok
R380012 S.முத்து அகமுடையார் ஆண் 62 5th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380280 G.குருசாமி அகமுடையார் ஆண் 62 10th Std அரசு
பணி
ஒய்வ
ு +
செக்
யூரி
ட்டி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382524 K.நடராஜ் அகமுடையார் ஆண் 62 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382780 K.தனுஷ்கோடி அகமுடையார் ஆண் 62 10th std தனிய
ார்
பணி-
ோயம
புத
தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387409 C.துரைசாமி அகமுடையார் ஆண் 62 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381009 S.நிரேந்தா அகமுடையார் ஆண் 63 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381158 R.ரங்கசாமி அகமுடையார் ஆண் 63 10 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R382367 S.செண்பகம் அகமுடையார் ஆண் 63 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384357 S.பாலச்சந்திரன் அகமுடையார் ஆண் 63 MCOM அரசு
பணி(
ய்வ
)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388798 S.கோபாலகிருஷ்ணன் அகமுடையார் ஆண் 63 DME,MA-Engli
sh
Literature
அரசு
பணி
ஓய்வ
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377101 A. JeyaRaj அகமுடையார் ஆண் 64 12thstd PWD - VRS துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R383240 C.துரைசாமி அகமுடையார் ஆண் 64 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R380166 T.காளிராஜ் அகமுடையார் ஆண் 65 10 TH வாட்
ச்மெ
ன்
துணையை இழந்தவர்
R380291 V.சோலைமலை அகமுடையார் ஆண் 65 10th Std அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381161 செல்லதுரை அகமுடையார் ஆண் 65 5TH STD தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384262 V.சோமநாதன் அகமுடையார் ஆண் 65 5TH STD. சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380017 P.VERENTHIRAN அகமுடையார் ஆண் 67 10th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380388 A.சுப்பையா அகமுடையார் ஆண் 67 8TH Std PENSION விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386930 A.பிச்சை அகமுடையார் ஆண் 69 9th Std அரசு
பணி
(ஓய்
ு)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384196 P.முனியப்பன் அகமுடையார் ஆண் 70 5 th Std அரசு
ப்பண
ி-
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
மொத்தம் 406
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony