அகமுடையார் - பெண் மொத்தம் 132
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R387756 D.ஜான்சிராணி அகமுடையார் பெண் 22 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387188 B.ரோகிணி அகமுடையார் பெண் 23 தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382350 M.நந்தினிதேவி அகமுடையார் பெண் 24 10th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378560 S.அழகு பார்வதி அகமுடையார் பெண் 25 9th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384097 M.கண்மணி அகமுடையார் பெண் 25 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389076 R.சுதா அகமுடையார் பெண் 25 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373391 S. MENAKA அகமுடையார் பெண் 26 Diploma in
ECE
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381875 S.செல்வமீனா அகமுடையார் பெண் 26 BBA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR, KALLAR OK
R386750 J.ஆர்த்தி அகமுடையார் பெண் 26 BCOM MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387172 S.ராஜகுமாரி அகமுடையார் பெண் 26 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387503 A.சங்கீதா அகமுடையார் பெண் 26 BCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA365294 B. ராஜேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 27 BCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai
RA375106 P.அனு கார்த்திகா அகமுடையார் பெண் 27 B.Com. Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
RA378050 V.பாண்டிசெல்வி அகமுடையார் பெண் 27 5th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381887 L.ஆதிஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 27 MSC,BED பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382515 B.வித்யா அகமுடையார் பெண் 27 ME தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385848 J.துர்காதேவி அகமுடையார் பெண் 27 BA,DIPLOMA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386444 S.பாரதி அகமுடையார் பெண் 27 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA329059 V. கீதா அகமுடையார் பெண் 28 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362681 A. SRI GURU RANJANI அகமுடையார் பெண் 28 6th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar, Maravar
RA363406 S. LAKSHMI PRIYA அகமுடையார் பெண் 28 BSC Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375241 R. Sathya அகமுடையார் பெண் 28 Diploma
Nurse
NURSE பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Maravar
R377503 S.SARADHA அகமுடையார் பெண் 28 B Tech IT COMPANY
CHENNAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380712 R.கார்த்திகாயினி அகமுடையார் பெண் 28 MBA ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382261 D.ஸ்ரீதேவி அகமுடையார் பெண் 28 10th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382730 K.முத்துமீனாள் அகமுடையார் பெண் 28 MCA -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382860 S.அருணாதேவி அகமுடையார் பெண் 28 BA,D.TED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384701 R.ரஸ்மி அகமுடையார் பெண் 28 BE ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் அகமுடையார் மறவர் சம்மதம்
R386262 L.தீபா அகமுடையார் பெண் 28 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386748 V.கீதாமணி அகமுடையார் பெண் 28 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R387174 M.விஷ்ணுதேவி அகமுடையார் பெண் 28 MA,MPHI ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387245 B.சாரதா அகமுடையார் பெண் 28 BSC,BED பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387313 A.ராக்கு(எ)கெளசல்யா அகமுடையார் பெண் 28 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377268 N. சுபாஷினி அகமுடையார் பெண் 29 BSC Clerk -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377664 V.Karthika Jothi அகமுடையார் பெண் 29 BCOM,MBA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mukulathor ok
R387096 M.அருள்மொழி அகமுடையார் பெண் 29 MBA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தேவர் மட்டும்
R381858 B.கிருத்திகா அகமுடையார் பெண் 29 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381975 M.கோபிகா பாண்டி அகமுடையார் பெண் 29 B.TECH MBA தனிய
ார்-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R382138 R. கிருஷ்ணவேணி அகமுடையார் பெண் 29 ME -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383184 R.கிருஷ்ணவேணி அகமுடையார் பெண் 29 ME --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384473 R.சரண்யா அகமுடையார் பெண் 29 MBA தனிய
ார்
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384632 S.ஜெயலட்சுமி அகமுடையார் பெண் 29 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386592 A.தமிழ்செல்வி அகமுடையார் பெண் 29 8th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376660 P. ABINAYA அகமுடையார் பெண் 30 B.COM.Diplom
e in
Economics
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar/Pillai/Kallar/Maravar
RA373707 R. சாந்தி அகமுடையார் பெண் 30 8th Std அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373934 R.மகாலட்சுமி அகமுடையார் பெண் 30 BSC,BED,MED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375439 G.ராமலட்சுமி அகமுடையார் பெண் 30 8th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR, MARAVAR CAST
R385373 V.இலக்கியா அகமுடையார் பெண் 30 B.TECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385536 A.தனலெட்சுமி அகமுடையார் பெண் 30 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R385556 A.ரேவதி அகமுடையார் பெண் 30 BSc MSW தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386536 P.புவனேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 30 MSC BED
MPHIL
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386956 C.தீபலெட்சுமி அகமுடையார் பெண் 30 ME மத்த
ிய
அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388332 M.மகேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 30 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375233 C. Gayathri அகமுடையார் பெண் 31 ME Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,kallar,Maravar,Any Pillai Ok
RA376752 K. Lavanya அகமுடையார் பெண் 31 MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379758 K.சாரு அகமுடையார் பெண் 31 D.Ted சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Gounder,pillai,naiyakar
R380497 D.திவ்யா அகமுடையார் பெண் 31 BE -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,maravar ok
R384145 R.சரண்யா அகமுடையார் பெண் 31 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385962 S.ஷாலினி அகமுடையார் பெண் 31 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar ok
RA376972 Sudhamathi அகமுடையார் பெண் 32 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR OK
R386006 B.ஜெயலெட்சுமி அகமுடையார் பெண் 32 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387080 N.இளமதி அகமுடையார் பெண் 32 BBA,DIPLOMA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387729 G.சரண்யா அகமுடையார் பெண் 32 BE மத்த
ிய
அரசு
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388987 வேணி அகமுடையார் பெண் 32 MSc BEd அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA328970 V. KRITHIKA அகமுடையார் பெண் 33 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mukkulothar
RA377274 P. முருகேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 33 D.Pharm மெடி
க்கல

ஷாப்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377094 J.சோபனா ராணி அகமுடையார் பெண் 33 MSC,
BEd,Mphil
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376924 R.செல்வி அகமுடையார் பெண் 33 5th PVT Company பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
R381492 M.அழகுமுத்து அகமுடையார் பெண் 33 3rd Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R381508 R.வசுமதி அகமுடையார் பெண் 33 BCOM தற்க
ாலிக
ம்
கம்ய
ூட்ட
ர்
ஆப்ர
ேட்ட
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385417 S.ராஜலட்சுமி அகமுடையார் பெண் 33 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375035 R.சத்தியராணி அகமுடையார் பெண் 34 10th std Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar, Maravar,Agamudaiyar Ok
RA313021 Gomathi.P அகமுடையார் பெண் 34 M.Tech., process
engineer
விவாகரத்து ஆனவர்
RA363867 M.மாலதி அகமுடையார் பெண் 34 B.E., M.BA Software
Engineer
(Central
Govt)
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA374591 S.அங்காளஈஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 34 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374268 K.சுப்புலெட்சுமி அகமுடையார் பெண் 34 10th std Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375267 M. Jothi அகமுடையார் பெண் 34 MBA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,kallar,maravar,devar
RA376965 K. சுமதி அகமுடையார் பெண் 34 M.SC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378049 N.Padhmalalitha அகமுடையார் பெண் 34 9th unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380833 V.சித்ரா அகமுடையார் பெண் 34 MA,DTED அரசு
-ஆசி
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384047 P.லட்சுமி அகமுடையார் பெண் 34 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375032 M.கண்மணிப்பிரியா அகமுடையார் பெண் 35 12th.,Dip in
Tailoring
Unemployed பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378896 S.முத்துபிரபா அகமுடையார் பெண் 35 M.COM -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,மறவர் ,கள்ளர், பிள்ளை ok
R388486 R.மாரீஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 35 8th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378441 S.அனுசியாதேவி அகமுடையார் பெண் 36 MCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
RA377202 கஸ்தூரி அகமுடையார் பெண் 36 MCOM,BED Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Kallar ok
RA359662 Santhana Lakshmi அகமுடையார் பெண் 36 B.Com.,PGDCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374765 V.Muthuselvi அகமுடையார் பெண் 36 MA, BED.ENG TEACHER விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375180 Later அகமுடையார் பெண் 36 MCA SOFTWARE
COMPANY
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382359 S.தனலெட்சுமி அகமுடையார் பெண் 36 MCOM -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384897 P.திலகவதி அகமுடையார் பெண் 36 MSC MPHIL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386441 G.ஜெயந்தி அகமுடையார் பெண் 36 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA314346 A.INDHUMATHI அகமுடையார் பெண் 37 B.Com.,
M.B.M.,
M.Phil.,
B.Ed.
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiar,Maravar,Kallar caste only
RA363353 R.மலர்விழி அகமுடையார் பெண் 37 10TH STD -------- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA364358 A.ராதா அகமுடையார் பெண் 37 M.A ,B.ED Teacher -
Pvt
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA371391 N. தமிழரசி அகமுடையார் பெண் 37 Doing Ph.D, Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Devar.Maravar,Agamudaiyar Only
RA376395 N. TAMILARASI அகமுடையார் பெண் 37 M.Phil ,CA Private
college
Lecturer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar ok
RA378027 S.தங்கலெட்சுமி அகமுடையார் பெண் 37 BSc,Bed Government
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Kallar ok
RA378079 K. இந்திரா அகமுடையார் பெண் 37 Diploma சத்த
ுணவு
அமைப
்பாள
ர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378512 P.பாலா அகமுடையார் பெண் 37 M.SC,B.Ed அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382494 R.மஞ்சுளாதேவி அகமுடையார் பெண் 37 10 TH ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385849 I.கவிதா அகமுடையார் பெண் 37 BA,DIPLOMA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386749 M.இளவரசி அகமுடையார் பெண் 37 MA,BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
RA309905 A.SATHYA அகமுடையார் பெண் 38 M.B.A., Sr.
Recuirter
Pvt Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar , Maravar , Agamudaiyar
RA375087 P. உமாராஜேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 38 B.Pharm Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyuar,kallar,maravar
RA375323 S.பர்வதவர்தினி அகமுடையார் பெண் 38 MA.,M.Phil. Asst
Professor
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375430 N.GOMATHY அகமுடையார் பெண் 38 M.A.,B.Sc.,P
GDCA
RI துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376504 N.வள்ளிமயில் அகமுடையார் பெண் 38 M.Sc.,B.Ed.,
தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382074 G.கீதா அகமுடையார் பெண் 38 B.SC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R385310 S.மகாலட்சுமி அகமுடையார் பெண் 38 MA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388207 A.இந்திராணி அகமுடையார் பெண் 39 8th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
RA373695 A. மீனா அகமுடையார் பெண் 39 B.Com -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374175 G.பரிமளா அகமுடையார் பெண் 39 MA,B.Ed,PGDC
A
நெடு
ஞ்சா
லைத்
துறை
-இரா
நாத
ுரம
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384625 D.சரளா அகமுடையார் பெண் 39 MA BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA309890 G. Santhi Meena அகமுடையார் பெண் 40 M.Com., B.Ed Teacher விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA329231 M. SARUBALA அகமுடையார் பெண் 40 M.A, M.Phil,
B.Ed,
(English)
Govt School
B.T.Asst
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC only
RA377778 வெங்கடேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 40 8th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387984 R.முருகேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 40 BCOM -------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA329084 S. RADHA அகமுடையார் பெண் 41 DIPLOMA administrati
on
விவாகரத்து ஆனவர்
RA372803 R.லதா அகமுடையார் பெண் 41 BBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379046 A.லக்ஷ்மி அகமுடையார் பெண் 41 B.com Govt.T.E-Aav
in-தஞ்
சாவூ
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, Agamudaiyar,Kallar ok.
RA375320 K.ஈஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 42 12th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382843 V.ராணி அகமுடையார் பெண் 43 9th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383966 B.எழிலரசி அகமுடையார் பெண் 43 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384527 S.செல்வி அகமுடையார் பெண் 43 9th Std. தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376278 V.சசிகலா அகமுடையார் பெண் 44 BA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385364 S.சாந்தி அகமுடையார் பெண் 44 BA,DTED அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375318 M. புவனேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 46 12th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar/Kallar
RA375193 K. REVATHI அகமுடையார் பெண் 48 M.Sc, B.Ed,
M.Phil
Teacher -
Trichy
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R380713 M.லக்ஷ்மி அகமுடையார் பெண் 48 M.sc,M.Ed,PG
DCA
தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384526 A.சண்முக சுந்தரி அகமுடையார் பெண் 54 MA --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384363 M.பாரதி அகமுடையார் பெண் 58 MA சமூக
சேவக
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
மொத்தம் 132
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony