அகமுடையார் - பெண் மொத்தம் 53
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R387756 D.ஜான்சிராணி அகமுடையார் பெண் 22 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387188 B.ரோகிணி அகமுடையார் பெண் 23 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389732 D.சரண்யா அகமுடையார் பெண் 23 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382350 M.நந்தினிதேவி அகமுடையார் பெண் 24 10th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384097 M.கண்மணி அகமுடையார் பெண் 25 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381875 S.செல்வமீனா அகமுடையார் பெண் 26 BBA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR, KALLAR OK
R389076 R.சுதா அகமுடையார் பெண் 26 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ஓகே
R390055 R. சுகன்யா அகமுடையார் பெண் 26 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R381887 L.ஆதிஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 27 MSC,BED தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380712 R.கார்த்திகாயினி அகமுடையார் பெண் 28 MBA ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386748 V.கீதாமணி அகமுடையார் பெண் 28 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387313 A.ராக்கு(எ)கெளசல்யா அகமுடையார் பெண் 28 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387096 M.அருள்மொழி அகமுடையார் பெண் 29 MBA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தேவர் மட்டும்
R381975 M.கோபிகா பாண்டி அகமுடையார் பெண் 29 B.TECH MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R390167 J.கவிதா அகமுடையார் பெண் 29 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376660 P. ABINAYA அகமுடையார் பெண் 30 B.COM.Diplom
e in
Economics
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar/Pillai/Kallar/Maravar
R385556 A.ரேவதி அகமுடையார் பெண் 30 BSc MSW தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386536 P.புவனேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 30 MSC BED
MPHIL
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் OK
R386956 C.தீபலெட்சுமி அகமுடையார் பெண் 30 ME மத்த
ிய
அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388332 M.மகேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 30 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390721 M.திவ்யா அகமுடையார் பெண் 30 MA,M.Phil,Ph
D
தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA375439 G.ராமலட்சுமி அகமுடையார் பெண் 31 8th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் , மறவர் OK
R384145 R.சரண்யா அகமுடையார் பெண் 31 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385962 S.ஷாலினி அகமுடையார் பெண் 31 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ok
R391398 D. ஜஸ்வர்யா அகமுடையார் பெண் 31 B.ARCH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
RA376972 P.சுதாமதி அகமுடையார் பெண் 32 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386006 B.ஜெயலெட்சுமி அகமுடையார் பெண் 32 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387080 N.இளமதி அகமுடையார் பெண் 32 BBA,DIPLOMA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் OK
R388987 N.வேணி அகமுடையார் பெண் 32 MSc BEd அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390104 K.விஜயலட்சுமி அகமுடையார் பெண் 33 DMLT தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
RA363867 M.மாலதி அகமுடையார் பெண் 34 B.E., M.BA Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375267 M. ஜோதி அகமுடையார் பெண் 34 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார் ,கள்ளர் ,மறவர் OK
R380833 V.சித்ரா அகமுடையார் பெண் 34 MA,DTED அரசு
-ஆசி
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384047 P.லட்சுமி அகமுடையார் பெண் 34 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378896 S.முத்துபிரபா அகமுடையார் பெண் 35 M.COM -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,மறவர் ,கள்ளர், பிள்ளை ok
R388486 R.மாரீஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 35 8th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378441 S.அனுசியாதேவி அகமுடையார் பெண் 36 MCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,மறவர்,அகமுடையார்
RA363353 R.மலர்விழி அகமுடையார் பெண் 37 10TH STD -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA364358 A.ராதா அகமுடையார் பெண் 37 M.A ,B.ED உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA371391 N. தமிழரசி அகமுடையார் பெண் 37 Doing Ph.D, தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் OK ,
RA376395 N. தமிழரசி அகமுடையார் பெண் 37 M.Phil ,CA உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378027 S.தங்கலெட்சுமி அகமுடையார் பெண் 37 BSc,Bed Government
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,கள்ளர் ok
RA375430 N.GOMATHY அகமுடையார் பெண் 38 M.A.,B.Sc.,P
GDCA
RI துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382074 G.கீதா அகமுடையார் பெண் 38 B.SC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA375323 S.பர்வதவர்தினி அகமுடையார் பெண் 39 MA.,M.Phil. அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373695 A. மீனா அகமுடையார் பெண் 39 B.Com -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384625 D.சரளா அகமுடையார் பெண் 39 MA BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377778 வெங்கடேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 40 8th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387984 R.முருகேஸ்வரி அகமுடையார் பெண் 40 BCom --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391003 S.பிரியா அகமுடையார் பெண் 41 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376278 V.சசிகலா அகமுடையார் பெண் 45 BA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383303 P.மாரியம்மாள் அகமுடையார் பெண் 51 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R384526 A.சண்முக சுந்தரி அகமுடையார் பெண் 54 MA --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
மொத்தம் 53
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony