கருணீகர் - ஆண் மொத்தம் 43
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R390318 G.மனோஜ்குமார் கருணீகர் ஆண் 27 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
RA360514 M. ANBALAGAN கருணீகர் ஆண் 31 M.Sc IT., Accountant -
Tiruvallur
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R387941 N.விவேகானந்தன் கருணீகர் ஆண் 31 DEEE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர்
RA361659 M. PRABHU கருணீகர் ஆண் 33 B.Com, BA,
DYHE(yoga)
Teacher At
Thiruvannama
lai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST/Goundar,yathava
R382014 M.குமார் கருணீகர் ஆண் 33 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385485 G.பிரபு குமார் கருணீகர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389541 R.ரகுராமன் கருணீகர் ஆண் 34 BCOM பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377162 R. Gopi(a)prasad கருணீகர் ஆண் 35 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378618 V.சசி குமார் கருணீகர் ஆண் 36 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378946 S.Jaganathan கருணீகர் ஆண் 36 B.SC,MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R383533 A.ஸ்ரீதர் கருணீகர் ஆண் 36 12th std சொந்

கடை-
வண
எழுத
்தர்
,டைப
பிங

சென்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva pillai ok.
R382192 N.ரமேஷ் கருணீகர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார், நாயுடு சம்மதம்
R391074 G.கதிரேசன் கருணீகர் ஆண் 39 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376372 SRIDHAR கருணீகர் ஆண் 40 B.Com Supervisor-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R376936 A.ஸ்ரீதர் கருணீகர் ஆண் 40 B.Com தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R381741 L.கணேஷ் குமார் கருணீகர் ஆண் 40 BCOM பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384843 T.குருராஜா கருணீகர் ஆண் 40 டிப்
ளமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R382310 N.ரவிசங்கர் கருணீகர் ஆண் 41 10 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R373225 E. KATHIRESAN கருணீகர் ஆண் 42 12th Std Gas
company-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380592 N.R.மகேஷ் கருணீகர் ஆண் 42 எலெக
்ட்ர
ிசிய
ன்
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R387778 S.ராஜ்குமார் கருணீகர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA361075 K. KUMARAVEL கருணீகர் ஆண் 43 BA Pvt
Job-Tiruvall
ur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Except SC/ST
RA375909 B. சத்தியமூர்த்தி கருணீகர் ஆண் 43 BA, MA Teacher At
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-saiva pillai,Muthaliyar,Chettiyar.
RA358985 R. SARAVANAN கருணீகர் ஆண் 43 DCE Postal Dept விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-Muthaliyar/karkatha vellalar/chettiyar,saiva pillai
RA360487 S. SRINIVASAN கருணீகர் ஆண் 44 MA, BEd,
M.Com, MSW
LIC
Agent-Arakko
nam
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377785 V.Shiva Kumar கருணீகர் ஆண் 44 10th Std. Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva Mudaliyar,Saiva Pillai, Any saivam ok
RA348014 D.பாஸ்கர் கருணீகர் ஆண் 46 BBA TNTC
Conductor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377641 R.Raj Babu கருணீகர் ஆண் 46 MA PROFESSOR விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384373 K.உதயகுமார் கருணீகர் ஆண் 46 12th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378899 S.கணபதி சண்முகம் கருணீகர் ஆண் 47 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-Any Pillai,chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
R384626 l.வேணுகோபால் கருணீகர் ஆண் 47 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390946 T.சரவணன் கருணீகர் ஆண் 48 MCA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA376239 K C S Krishnakumar கருணீகர் ஆண் 50 BSC Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Pillai, Karkathavellalar, Chettiyar, Muthaliyar
RA376024 S. SELVAM கருணீகர் ஆண் 51 BSC Pvt
Work-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-chettiyar,Saiva Pillai,karkatha vellalar,Muthaliyar
R388978 ஆனந்த் கருணீகர் ஆண் 51 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379787 S.வீர ராகவன் கருணீகர் ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389546 திருநாவுக்கரசு கருணீகர் ஆண் 56 BE அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R378326 M.M.அன்பமுதன் கருணீகர் ஆண் 60 SSLC ACCOUNTANT விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391052 வாசுதேவன் கருணீகர் ஆண் 60 BSc அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380587 K.கிருஷ்ணமூர்த்தி கருணீகர் ஆண் 61 10 th std RETIRED VAO
+ PRIVATE
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380407 P.மகாலிங்கம் கருணீகர் ஆண் 63 10 th std பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R387696 S.புருசோத்தமன் கருணீகர் ஆண் 72 MA அரசு
பணி -
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384105 A.ஜெகநாதன் கருணீகர் ஆண் 77 B.Lit M.ED அரசு
ஓய்வ
ு(PENSIONE
R)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
மொத்தம் 43
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony