முத்துராஜா - பெண் மொத்தம் 31
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R391491 முத்துராஜா பெண் 27 BA BEd Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK.
RA377518 முத்துராஜா பெண் 28 BA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393976 முத்துராஜா பெண் 29 MCom தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393569 முத்துராஜா பெண் 29 விவாகரத்து ஆனவர்
R383747 முத்துராஜா பெண் 30 MFT விரிவுரையா
ளர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385995 முத்துராஜா பெண் 31 12th Std ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393819 முத்துராஜா பெண் 31 MSW தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R394594 முத்துராஜா பெண் 31 MSC,BED அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R394848 முத்துராஜா பெண் 31 MSc BEd
MPhil
தனியார்
ஆசிரியை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376997 முத்துராஜா பெண் 32 12th PVT
Hospital(Cov
ai)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385176 முத்துராஜா பெண் 32 MSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390260 முத்துராஜா பெண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390793 முத்துராஜா பெண் 32 MA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377366 முத்துராஜா பெண் 34 B.TECH சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390558 முத்துராஜா பெண் 34 MBBS அரசு
டாக்டர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R384068 முத்துராஜா பெண் 35 12TH STD ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390670 முத்துராஜா பெண் 35 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R391494 முத்துராஜா பெண் 35 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு/முதலியார் OK
RA331028 முத்துராஜா பெண் 36 M.A M.Phil
M.Ed M.Phil
Government High
School-Manaparai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375299 முத்துராஜா பெண் 36 8th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376913 முத்துராஜா பெண் 36 MA,DTP தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380572 முத்துராஜா பெண் 36 MCA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377276 முத்துராஜா பெண் 37 10th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377590 முத்துராஜா பெண் 39 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC AND MBC
RA330510 முத்துராஜா பெண் 40 BA, MSW, MBA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி mudaliyar,pillai,chettiyar,nayudu
RA330697 முத்துராஜா பெண் 41 +2, TTC Tailor -
Trichy
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375092 முத்துராஜா பெண் 42 B.Sc.,MBA. தனியார்
கம்பெனி,கோ
ம்புத்தூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372387 முத்துராஜா பெண் 45 MA.,M.B.E.d,
MPhil
அரசு
உடற்
கல்வ
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385229 முத்துராஜா பெண் 45 MA BEd தனியார்
ஆசிரியை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386907 முத்துராஜா பெண் 45 MA BEd MPhil தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392512 முத்துராஜா பெண் 47 MBA -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 31
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony