பர்வத ராஜகுலம் - ஆண் மொத்தம் 37
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R395685 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 201 9TH STD தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392066 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 25 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392052 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 25 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395727 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 26 விவாகரத்து ஆனவர்
R389045 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 30 Diploma வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394008 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 30 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386476 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 31 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R380417 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 33 5TH STD. லோடு
மேன்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377768 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 34 Diploma in
shiping
Superviser - Finance company திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC CASTE
R381814 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 35 B.COM சொந்

தொழி
ல் -
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389589 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 36 MCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA360589 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 37 BBA Ship
Supervisor-S
ingapore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA367035 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 37 BA,B.ED,D.T.
ED,BLIS,B.LI
T
LIBRARIAN-Salem விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376033 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 38 10th Std Workshop-Two
wheeler
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA375753 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 40 8th Std தறி வேலை திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R390891 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 40 MA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383642 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 41 DIPLOMA பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R377693 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 42 AC Mechanic AC MECH திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC
RA376900 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 43 DCE Private-chennai துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376988 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 43 12thstd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை Expect SC/ST
R381547 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 43 12THSTD தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390268 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393262 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 43 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390128 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 44 DME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379240 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 45 DME seafoods wholesaler திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395718 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 46 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர்
R387931 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 48 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375572 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 49 12th Std,ITI Business &
Part time
Job
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387820 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 50 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA343071 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 51 12th std., Manager துணையை இழந்தவர்
R380097 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 52 10th Std தனியார்
கம்பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC,MBC OK
R380109 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 56 9TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391859 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 56 MSC MPhil அரசு பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383045 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 58 10th
STANDARD
SEAMAN துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383461 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 63 10TH STD தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384627 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 66 BA அரசு
ப்பண
ி
-ஓய்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R382976 பர்வத ராஜகுலம் ஆண் 77 BSC அரசு பணி -
ஓய்வு
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 37
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony