வள்ளுவர் - ஆண் மொத்தம் 38
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R388487 வள்ளுவர் ஆண் 29 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389623 வள்ளுவர் ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378778 வள்ளுவர் ஆண் 33 MA,ML தனியார்-ஜூ
ியர் லாயர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394308 வள்ளுவர் ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396639 வள்ளுவர் ஆண் 33 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA363613 வள்ளுவர் ஆண் 34 8th std Flower
Business-Tut
icorin
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386181 வள்ளுவர் ஆண் 34 12th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386714 வள்ளுவர் ஆண் 35 BCS MBA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396142 வள்ளுவர் ஆண் 35 6th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388523 வள்ளுவர் ஆண் 36 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382333 வள்ளுவர் ஆண் 37 10th std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R391220 வள்ளுவர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R388304 வள்ளுவர் ஆண் 38 BE தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377168 வள்ளுவர் ஆண் 39 B.Sc Admin - Pvt திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389194 வள்ளுவர் ஆண் 39 BSC பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393485 வள்ளுவர் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396604 வள்ளுவர் ஆண் 39 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388415 வள்ளுவர் ஆண் 40 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383660 வள்ளுவர் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381153 வள்ளுவர் ஆண் 42 DCP தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388291 வள்ளுவர் ஆண் 42 DHSM சொந்த
சித்த
மருத்துவமன
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396194 வள்ளுவர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390827 வள்ளுவர் ஆண் 43 BSc அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390056 வள்ளுவர் ஆண் 44 DIPLOMA அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379766 வள்ளுவர் ஆண் 45 12th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386249 வள்ளுவர் ஆண் 46 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389175 வள்ளுவர் ஆண் 46 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394633 வள்ளுவர் ஆண் 46 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA360444 வள்ளுவர் ஆண் 48 BSc(Maths) Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA364616 வள்ளுவர் ஆண் 48 Fitter
(ITI), BA
Australogist
-Vazhapattu
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390238 வள்ளுவர் ஆண் 48 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384578 வள்ளுவர் ஆண் 49 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376034 வள்ளுவர் ஆண் 50 MSc zoology BANK MANAGER பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377115 வள்ளுவர் ஆண் 52 Diploma in
Mechanical
Own Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387801 வள்ளுவர் ஆண் 54 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379960 வள்ளுவர் ஆண் 56 BBA,MSW தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386840 வள்ளுவர் ஆண் 56 10th Std தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382891 வள்ளுவர் ஆண் 77 10 TH மின்
வாரி

துறை
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 38
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony