நாயுடு - ஆண் மொத்தம் 856
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA378633 V.ஆழ்வார் கவரா நாயுடு ஆண் 201 BA அரசு
அறநி
லைய
துறை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Reddiyar ok
R379047 R.கோபிநாத் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 201 M.A pvt திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383806 P.ராமலிங்கம் கவரா நாயுடு ஆண் 201 B.TECH என்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384310 S.ராஜேந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 201 BCOM PGDCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R384928 N.லலித் கவரா நாயுடு ஆண் 201 BA,BL பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387091 K.கிருஷ்ணா ஜோதி எ சுரேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 201 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382301 C.கார்த்திக் பொன்னுமணி கவரா நாயுடு ஆண் 24 B.Sc
chemistry
Analytical
lab incharge
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388459 D.பிரபாகர் கவரா நாயுடு ஆண் 24 ITI,Bcom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R388571 R.பிரவீன்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 24 B.E Mech தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377020 R. சந்தோஷ் குமார் பலிஜா நாயுடு ஆண் 25 Diploma IN
ELECTRONICS
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R382508 D.வேல்முருகன் கவரா நாயுடு ஆண் 25 10TH தனிய
ார்-
துர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R388406 P.குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 25 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379313 M.குரு தேவ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386197 M.ரங்கசாமி கவரா நாயுடு ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378480 S.வினோத் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384976 B.சுரேஷ்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 27 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385853 S.தாமரைக்கண்ணன் நாயுடு ஆண் 27 ITI தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386163 R.ராம்குமார் நாயுடு ஆண் 27 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385246 S.ராமர் நாயுடு ஆண் 28 B.COM, MBA தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378061 P.மனோஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 29 Diploma,cadd Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R376778 S.சதீஷ் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 29 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY NAIDU
R379838 S.மதன் கோபால் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 29 12 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி TELUNGU REDIYAR,TELUNGU CHETTIYAR OK
R381302 M.இளங்கோ கவரா நாயுடு ஆண் 29 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381353 S.தாமோதரன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 29 10TH Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383409 P.தியாகராஜன் கவரா நாயுடு ஆண் 29 ITI தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384817 T.இரகுபதி கவரா நாயுடு ஆண் 29 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R386499 U.தனசேகர் உதயகுமார் நாயுடு ஆண் 29 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387964 K.மனோஜ்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 29 BBA தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388234 M.ராஜா கவரா நாயுடு ஆண் 29 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388454 D.விஜயகுமார் நாயுடு ஆண் 29 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359614 S. NARESH நாயுடு ஆண் 30 BSC Pvt
Work-Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA376579 R Ravikumar கம்மவார் நாயுடு ஆண் 30 BBA Software
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377102 N.DHEENA THAYALEN நாயுடு ஆண் 30 10th Std Private இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R378711 A.குமரேஸ்வரன் நாயுடு ஆண் 30 12th ஏலேக
்ட்ர
ிசன்
&
பைனா
ன்ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு, பிள்ளை
RA378984 D.முரளி கவரா நாயுடு ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379768 L.மகேந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 30 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R382565 R.பிரகாஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 30 BSC தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAYUDU OK
R383930 R. பிரேம்நாத் கவரா நாயுடு ஆண் 30 டிப்
ளமோ
home guard விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384692 S.கார்த்திக் கவரா நாயுடு ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386727 J.திருநாவுக்கரசு பலிஜா நாயுடு ஆண் 30 BA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387457 J.ஸ்ரீனிவாசன் கவரா நாயுடு ஆண் 30 MCA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R387971 M .சுகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 30 B.Tech.,MBA.
,M.Tech.,(Ph
.D)
PROFESSOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி TELUNGU SPEAKING CASTE OK
R388450 S.அழகேந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388812 R.தணிகாசலம் கவரா நாயுடு ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389141 M.நாகராஜ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389153 P.நாகேஸ்வரன் நாயுடு ஆண் 30 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387981 M.மோகனகிருஷ்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 31 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA369746 C. BALAKRISHNAN பலிஜா நாயுடு ஆண் 31 Diploma in
EEE
Call
Centre(BBO)
- Chennai
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R372653 S.V.Sudharsun Alias Simpson நாயுடு ஆண் 31 BA,LLB BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377950 R.சக்தி வேல் நாயுடு ஆண் 31 6th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379860 R.மோகன் ராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 31 7th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383743 N.கோவிந்த ராஜ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 31 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383976 A.முத்துக்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 31 10thStd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385829 C.R.அரவிந்தகுமார் நாயுடு ஆண் 31 ITI தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R388407 P.கார்த்திக் நாயுடு ஆண் 31 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388660 S.மகேஸ்வரன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 32 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA369974 R. BALAJI கவரா நாயுடு ஆண் 32 BE Pvt
Job-Chennai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378794 விஜய குமார் நாயுடு ஆண் 32 BSc பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378807 P.காளியப்பன் நாயுடு ஆண் 32 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378944 வெங்கடேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
RA379084 K.செந்தில்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 32 B.Sc தனிய
ார் -
டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379109 C.சந்தோஷ் குமார் நாயுடு ஆண் 32 7th std டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379458 L.பிரபு குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 32 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379612 K.சதிஷ்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 32 10 th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380439 N.முருகேசன் கவரா நாயுடு ஆண் 32 +2 தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381686 A.விஜய்பாபு கவரா நாயுடு ஆண் 32 B.COM தனிய
ார்-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381716 R.ஜெயகுமார் பலிஜா நாயுடு ஆண் 32 ITI பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381840 R.அழகர்சாமி கவரா நாயுடு ஆண் 32 MBA தனிய
ார்-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R382299 P.செந்தில் குமாரர் நாயுடு ஆண் 32 8th ரயில
்வே
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC
R382676 C.ஸ்ரீனிவாசன் கவரா நாயுடு ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்-
ிரை
ர்-ச
ன்ன
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382947 S சதீஸ்குமார். நாயுடு ஆண் 32 10TH தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் any naidu ok
R383818 P.ரவிசங்கர் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 32 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383832 S.செந்தில் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 32 12TH சொந்
ததொழ
ில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385576 R.கண்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 32 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R385700 T.சரவணன் கவரா நாயுடு ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R386178 C.விஜயகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 32 Diploma(EEE) தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386182 சதீஸ் கவரா நாயுடு ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386464 G.செந்தில் குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 32 டிப்
ளோமா
(HOTEL
MANAGEMENT)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவரா நாயுடு OK
R389065 R.வேணுகோபால் கவரா நாயுடு ஆண் 32 12th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA375985 N.THANGAVEL கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 10th Std SECURITY விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362602 N. RAJESH கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 BBA Technician-P
onneri
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA370087 M. PRABHU பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 BA Pvt Firm At
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374045 GANESH KUMAR நாயுடு ஆண் 33 B.Tech(IT) IT
Professional
-Chennai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: SC/ST
RA375111 BOOPATHY கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 12th std Own Hotel விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA378479 B.தினேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 33 12th Std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Bc,MBC ok
RA378931 M.முனியராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 33 8th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY NAYUDU OK
RA378948 J. மணிகண்டன் கவரா நாயுடு ஆண் 33 5th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379120 R.திருமுருகன் நாயுடு ஆண் 33 ITI போர்
மேன்
-
சிங்
கப்ப
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R381461 B.மோகன் கவரா நாயுடு ஆண் 33 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ப
ங்க
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382441 R.ராஜ பாலாஜி கவரா நாயுடு ஆண் 33 BBA,MLM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383297 A.ஜெகன்நாதன் கவரா நாயுடு ஆண் 33 12th std. சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386395 K.வெங்கடேசன் கவரா நாயுடு ஆண் 33 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383495 T.குணசேகர் பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384003 P.அருண்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 33 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384156 B.இந்திரா தேவி கவரா நாயுடு ஆண் 33 B.Sc தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384791 R.குருசாமி கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384865 S.பிரசன்ன சேகர் கவரா நாயுடு ஆண் 33 BE வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R384919 M.நரேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 33 MSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385248 N.ராதாகிருஷ்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 33 DIPLOMA IN
PLASTIC
TECHNOLOGY
MANAGER விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BALIJA NAIDU & KAMMA NAIDU
R385483 V.சரவணன் நாயுடு ஆண் 33 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386205 ஸ்ரீனிவாசன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386303 V.சிவராம கிருஷ்ணன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386309 S.அருண்குமார் நாயுடு ஆண் 33 M.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R387088 G.வெங்கட்ரமணன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387130 V.சீனிவாசன் கவரா நாயுடு ஆண் 33 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387593 T.துர்காராம் கவரா நாயுடு ஆண் 33 MSC BED
MPHIL
அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388605 A.டான்போஸ்கோ நாயுடு ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388993 S .சரவணன் கவரா நாயுடு ஆண் 33 12 th சொந்
தத்த
ொழில
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378308 G.கபீர் தாஸ் கவரா நாயுடு ஆண் 34 ITI Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA375784 S.கோவிந்தராஜ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 BE TEAM LEADER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA376083 R. KALAISELVAN கவரா நாயுடு ஆண் 34 BA Sales
executive
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA369814 P. MANOGAR பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 10th Building
Contract-Ban
galore
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376718 BOOPALAN பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 12th Std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R378647 N.கமலகண்ணன் நாயுடு ஆண் 34 12TH சொந்

தொழி
ல்
(ஹோட
டல்)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு, நாயக்கர்
RA378689 V.தினேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 34 DME மெக்
கானி
க்
இஞ்ச
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378962 R.பாலாஜி பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 MBA மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379034 V.கோபி நாத் நாயுடு ஆண் 34 B.E,MBA டெம்
பில்
பார்
க்
ஹோட்
டல் (
ரிசப
்சன்
)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,ரெட்டியார் ok
R379468 G.வருண் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 MCOM Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381742 B.சத்தியநாராயணன் நாயுடு ஆண் 34 BE,ME(doing) lab
techinian
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382785 J.விமல்குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR,REDDIYAR,KAVUNDAR
R382925 L.கார்த்திகேயன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 MA,M.Ed. தலைம

ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU AND MUTHLIYAR
R383348 R.பிரபாகரன் கவரா நாயுடு ஆண் 34 BA சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC மட்டும்
R383360 R. ராஜேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 34 BA தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விதவை விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு
R383417 S.ரமேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R383618 K.வெங்கடேசன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385005 T.சசிக்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385091 S.சரவணப்பெருமாள் கவரா நாயுடு ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385442 T.சங்கர்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385736 A C K ராஜேஷ் கண்ணா கவரா நாயுடு ஆண் 34 MSC,MPHIL CS தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386052 S.சௌந்தர்ராஜன் கவரா நாயுடு ஆண் 34 B.com தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386428 G.டில்லி கணேஷ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 MCom,ICWA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R386497 R.சிவகுமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386595 M.ஹரிராம் கவரா நாயுடு ஆண் 34 Msc வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386919 S.செல்வகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 34 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386948 R.அசோக் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387089 D.முருகன் கவரா நாயுடு ஆண் 34 12th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,OK
R387326 E.வெங்கடேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 34 DIPLOMA வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388846 P.கோவிந்தராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 34 B.A விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,
RA360973 K. MANJUNATHAN கவரா நாயுடு ஆண் 35 B.Sc Car
Dealer-T.Nag
ar
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361068 J. THIRUNAVUKKARASU பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 10th Std Private
company-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA372382 N.Sureshbabu கவரா நாயுடு ஆண் 35 Diploma -
Engineering/
Technology
Banker-Assis
tant Manager
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி REDDIYAR OK
RA377461 V. Vignesh கவரா நாயுடு ஆண் 35 DME Private-Cova
i
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377636 N.Pandi நாயுடு ஆண் 35 10th Hotel Master விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA377718 J.B.Praveen Kumar பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 BCS Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA377900 R.பரந்தாமன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 BSC OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R387318 D.கண்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378462 R.B.ரமேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 35 M.Sc.,M.B.A(
BL)
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R378686 G.வெங்கடேஷ் நாயுடு ஆண் 35 10TH சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st தவிர்த்து
RA378779 N.சிவ குரு நாயுடு ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381450 N.கோவிந்தராஜ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 7th std தனிய
ார்
வேலை
-பெங
களூ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R381505 R.சுந்தரம் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 10TH STD தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R382190 B.சந்திர சேகர் கவரா நாயுடு ஆண் 35 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ெங்
ளூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R382279 P. உதயகுமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 10th சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382602 P.ராஜேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 35 BE பிரை
வேட்
-
ஹைதர
ாபாத
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387983 V.கண்ணன் நாயுடு ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383361 R.முத்துமணி நாயுடு ஆண் 35 B.COM தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு
R383754 S.கண்ணன் நாயுடு ஆண் 35 10th STD தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC K.
R384693 S.சரவணன் கவரா நாயுடு ஆண் 35 ME தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R384696 R.அசோக்குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385777 K.வெங்கடேஷ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R385824 G.லோகேஷ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385827 J .சந்திரசேகர் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386573 C.திருமால் நாயுடு ஆண் 35 6th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386938 S.மணிமாறன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 10th Std
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387154 R.சுந்தர்ராஜன் கவரா நாயுடு ஆண் 35 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387193 P.ஆனந்த் கவரா நாயுடு ஆண் 35 MCom MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387396 N.செல்வகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 35 MBA அரசு
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387642 D.லட்சுமி ஐயா பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 ITI பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387906 P.சீனிவாசன் கவரா நாயுடு ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387960 B.மதன்பாபு கவரா நாயுடு ஆண் 35 BE அரசு
ப்பண
ி//கப
பல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387980 J.திருநாவுக்கரசு பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388404 P.நந்தகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388434 D.கிருஷ்ணமூர்த்தி கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 BE சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388942 J.Thirunavukarasu பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 BA
discontinued
Senior field
development
officer in a
private
finance
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388959 S.சரவணன் கவரா நாயுடு ஆண் 35 ME Senior
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388022 V.ராஜா கவரா நாயுடு ஆண் 36 BBA Asst.Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA340799 V.Karthikeyabalaji கவரா நாயுடு ஆண் 36 BA., Office
Assistant
துணையை இழந்தவர்
RA358970 K. MANOKARAN பலிஜா நாயுடு ஆண் 36 10th Std Own Business
- Polur
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA360267 V. MANJUNATHAN கவரா நாயுடு ஆண் 36 12th Std Pvt
Job-Ambur
விவாகரத்து ஆனவர்
RA361646 M. KRISHNA KUMAR கவரா நாயுடு ஆண் 36 BBA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
RA373849 M.ஸ்ரீ ராமாலு நாயுடு ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்-த
ண்ட
வனம
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA376931 B. SENTHIL KUMAR கவரா நாயுடு ஆண் 36 ITI Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA376977 N Ananda Kumar நாயுடு ஆண் 36 12th Std கூல்
டிரி
ங்க்
கடை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377470 N. THAMOTHARAN SWAMY கவரா நாயுடு ஆண் 36 Diploma
Mehanic
Bank-Sub
Staff
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kammvar Naidu ok
RA378199 S.சசிகுமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 B.SC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA378457 R.அனுமந்தன் கவரா நாயுடு ஆண் 36 MBBS,MD சொந்

கிளி
னிக்
- 2
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA379177 N.சக்திவேல் நாயுடு ஆண் 36 10th Std சேல்
ஸ்
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
RA379219 D.ராஜன் நாயுடு ஆண் 36 9th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379617 K.J.லெட்சுமிகாந் கவரா நாயுடு ஆண் 36 ME பேரா
சிரி
யர்-
ாஞ்
ிபு
ம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R381422 R.சுப்ரமணி பலிஜா நாயுடு ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381664 G.சுரேஷ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 Diploma
(ITI)
அப்ர
ேட்ட
ர் -
SOUTHI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381778 R.சதீஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 36 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R381907 S.சங்கர் நாயுடு ஆண் 36 12THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382392 S.கோபாலக்ருஷ்ணன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ெங்
ளூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok.
R382973 A.சிவக்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 36 DTED,BLIT,DI
P.COOP
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383005 G.ரங்கராஜன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 12TH டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383055 K.தினேஷ்குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 M.Tech சாப்
ட்வே
ர்
என்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok.
R383262 S.ராஜா கவரா நாயுடு ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383766 J.அசோக் குமார் நாயுடு ஆண் 36 10th std தனிய
ார்
வேலை
-கரூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R384530 V. சதீஸ் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385354 N.மணிகண்டன் கவரா நாயுடு ஆண் 36 9th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385467 P.முரளி பலிஜா நாயுடு ஆண் 36 MCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R385484 S.நாராயணன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 B.TECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R386787 M.மகேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386790 D.வெங்கடேச பெருமாள் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 ITI தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387436 N.கணேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 36 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
வங்க
ி
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387932 N.சௌந்திரராஜன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 5th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388016 A.கோபி பலிஜா நாயுடு ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388194 G.விஜயகுமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389190 K.Sridharamurthy Co கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 Bsc
{Physics]
Trying For
Govt Job
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365187 G. VENKATESAN கவரா நாயுடு ஆண் 37 10th std Own Business
- Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA339712 K.Prasanna கவரா நாயுடு ஆண் 37 B.E., Manager விவாகரத்து ஆனவர்
RA339808 P.Venkatesh கவரா நாயுடு ஆண் 37 M.Sc.,(I.T) Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361464 V. BALAJI கவரா நாயுடு ஆண் 37 MA.,ITI.,
IRT
Co.op.,
Society
(Ration
shop)
salesman
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375954 G.பாலகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 37 M.Com சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar,Reddi
RA361493 V. BALAJI கவரா நாயுடு ஆண் 37 M.A., I.T.I.
(FITTER),
I.R.T.
Co.op.,
Society
(Ration
shop)
salesman
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA361690 P. RAMAMOORTHY கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 ITI-Electric
ian
Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377012 V. Vignesh கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 10th ,
Diploma
Assistant
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu Accepted
RA375333 D. ரவி கவரா நாயுடு ஆண் 37 BSC Own Store &
Finance
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375337 R. நாராயணன் கவரா நாயுடு ஆண் 37 DCE(Civil) Site Engg., விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU ACCEPTED
RA375345 P. வெங்கடேஸ்வரன் கவரா நாயுடு ஆண் 37 12th std PRC
Conductor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA375346 C. சங்கர் பாபு கவரா நாயுடு ஆண் 37 ITI Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376511 G. Raja Narasimman கவரா நாயுடு ஆண் 37 12th std Medical
Supervisor
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA377496 N.JAWAHAR கவரா நாயுடு ஆண் 37 M.Sc., DHSEM Sr.Executive
- Panjab
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377969 M.பாலகுரு கவரா நாயுடு ஆண் 37 8th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R378228 அசோக் குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 12th டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு மட்டும்
RA378313 S.பூர்ணாகரன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 12th Std சொந்

டிரா
வல்ஸ
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378680 S.மாதையன் கவரா நாயுடு ஆண் 37 10 th std TNSTC DRIVER துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378937 P. கோவிந்த ராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 37 BA ELECTIRICAN,
PLUMBING
CONTRACTOR
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok.
RA378964 K.ரமேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 37 MBA போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA378975 G.J.விஷ்ணு வெங்கடேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 37 DME.,B.Tech(
Doing)
சர்வ
ீஸ்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA379021 N.பட்சி ராஜன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA379050 R.செந்தில் குமார் நாயுடு ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Vanniyar
R379831 G.சரவணன் கவரா நாயுடு ஆண் 37 9 th பிரை
வேட்
ஹோட்
டல்
மாஸ்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380568 D.ரமேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 37 B.COM அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ok
R381337 J.தமோதரகண்ணன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 BA,B.ED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R381371 P.ஜெயக்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 37 10th Std டெய்
லர் -
திரு
ப்பூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381822 S.பிரதீப் குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU RETTIYAR OK
R382110 K.சுதேந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 37 ME,Ph.D பேரா
சிரி
யர்-
ிரு
ுநக
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R382440 A.தனகோபால் கவரா நாயுடு ஆண் 37 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383290 K.ஜெகதீஸ்வரன் கவரா நாயுடு ஆண் 37 12TH தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383531 A.ஹேமாத்ரி (எ) ரமேஷ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 37 10th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R383489 G.பார்த்தசாரதி கவரா நாயுடு ஆண் 37 MBA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383793 சுரேஷ்பாபு கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 DECE தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384431 D.செல்வராஜ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 10TH STD. தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384484 V.ராஜா கவரா நாயுடு ஆண் 37 B.TECH பெல

நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R384613 s.rajendran கவரா நாயுடு ஆண் 37 b.com accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384804 P.ஆனந்தகுமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 9thStd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384829 N.ஆனந்தகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 37 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385012 G.பிரதாப் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R385283 S.ரங்கராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 37 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385331 R.லட்சுமணன் கவரா நாயுடு ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385574 G.மதன் நாயுடு ஆண் 37 DCA தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385881 D.ஜெயச்சந்திரன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385706 D.செந்தில் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார்,உடையார் ONLY
R386451 S.பரதன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 BCom சவூத
ி
அரேப
ியா
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386575 R.அருணகிரி கவரா நாயுடு ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386947 R.ஆனந்த் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 DIPLOMA தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386950 S.நவநீத கிருஷ்ணன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 37 BA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387515 S.சுரேஷ்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 37 BCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387545 V.G.பிரபு ராம் கவரா நாயுடு ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388730 G.அருள்ராஜ் நாயுடு ஆண் 37 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375565 Dr.ஜெயேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 38 MBA,M.Phil,M
SW,B.GL,P.hd
அண்ண
ாமலை
பல்க
லைக்
கழகம
்-பே
ாசி
ியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA377284 RAM KUMAR கவரா நாயுடு ஆண் 38 BSC, PGDIC PRIVATE
COMPANY
MANAGER
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
RA361070 E. ELANCHERAN கவரா நாயுடு ஆண் 38 DME Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375731 K. SHANGAIYA கவரா நாயுடு ஆண் 38 10th std Business -
Virudhunagar
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except sc, st
RA375752 G. சேதுராமசாமி கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 12th std Central
Recer Police
Force
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Reddiyar,Thelungu Chettiyar.
RA360651 R. THIRUVARANGAN கவரா நாயுடு ஆண் 38 +2, ITI Quality
Chekkar
-Madurai
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu & Reddiyar
RA359492 M.S.BASKAR கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 DCE(Diploma) Real
Estate-Chenn
ai
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359708 J. PRASANNA VENKATESH கவரா நாயுடு ஆண் 38 BSC Bank Senior
Officer-Karu
r
விவாகரத்து ஆனவர்
RA360465 S. MUTHUKUMARAN கவரா நாயுடு ஆண் 38 12th Std Pvt
Job-Qatar
விவாகரத்து ஆனவர்
RA362012 P. RAJESH கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 B.Sc., Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any naidu ok
RA366736 S. PREM கவரா நாயுடு ஆண் 38 MSc (IT) &
PGDHRM
HR
Recruiter-Hy
derabad
விவாகரத்து ஆனவர்
RA369721 R. LAKSHMANA RAJA கவரா நாயுடு ஆண் 38 Diploma
in(EEE)
Business-Tir
unelveli
துணையை இழந்தவர்
RA370726 G.KANNAN கவரா நாயுடு ஆண் 38 8TH STD Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA373657 DURAIBABU Alias KARTHICK கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 DCA/DFTECH/D
.AGRI/MBA
Fianace/
Real Estate
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA374296 B.Gopal பலிஜா நாயுடு ஆண் 38 Below 10th Power Cabil
contact -
Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Vaniya Chettiyar, Pillai, Muthaliyar
RA374608 GANESH நாயுடு ஆண் 38 ITI,(B.SC) Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375335 M. ராமன் கவரா நாயுடு ஆண் 38 BBA.,MBA.,DI
SM
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY NAYUDU,BC
RA376634 R. லட்சுமிசாரங்கன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 B.Com தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA377336 R. Shanmuga Sundaram கவரா நாயுடு ஆண் 38 12thstd Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377988 K.சதிஸ்குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 12th,ITI Business பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379440 S.ஜெயேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 38 MBA.,M.PHIL.
,MSW.,PH.D.,
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
R379656 V.அழகர்சாமி என்ற காமேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 38 டிப்
ளமோ,
ீவி
சீவி
ல்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R379712 S.ஸ்ரீனிவாச பிரபு கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 DEEE சொந்

தொழி
ல்-க
வை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R380201 உதய குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 Diploma தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381388 M.சரவணன் கவரா நாயுடு ஆண் 38 ITI அரசு
வேலை
(EB Helper)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R381668 A.உதயகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381737 S.ரத்தினவேல் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 B.SC,D.Pharm மேனே
ஜர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R382316 A.பழனிவேல் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 8 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383121 G.ராதாகிருஷ்ணன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 BA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383299 K.கோபாலகிருஷ்ணன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK.
R383400 K.கஜபதி பலிஜா நாயுடு ஆண் 38 10th Std
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385370 P.மதனகோபால் பலிஜா நாயுடு ஆண் 38 BCOM,MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R384821 N.வெங்கடேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 38 BCOM அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385237 G.விஜயமகேந்திரன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385260 T.ஜெயக்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 38 5Th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385426 V.ராஜ்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 38 10th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385448 P.கந்தசாமி நாயுடு ஆண் 38 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385772 R.மகேந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385798 P.சுதாகர் கவரா நாயுடு ஆண் 38 MBA சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385813 Aநாராயணசுவாமி. நாயுடு ஆண் 38 10th Std சொந

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385854 J.சரவணன் கவரா நாயுடு ஆண் 38 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386949 D.முத்துக்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 38 BCOM பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAYAKAR OK
R387456 L.லோகேஷ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 38 Printing
Technology
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R387639 G.பிரகாஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 38 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R388401 R.விஸ்வநாதன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 38 DME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R388465 R.மோகன்ராஜ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389046 PV.கணேஷ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA376141 J. VENKATESAN கவரா நாயுடு ஆண் 39 12th
std,PGDCA
Business-Tri
chy
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375151 R. காளிதாஸ் கவரா நாயுடு ஆண் 39 12th Std Own Business
Car Dealer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375597 D. Govindaraj கவரா நாயுடு ஆண் 39 M.A (Soci) Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA377422 A. Nagarajan கவரா நாயுடு ஆண் 39 ITI Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA340897 R.Ananthakumar கவரா நாயுடு ஆண் 39 Diploma in
Marketing
Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA340919 Santhanamariraj கவரா நாயுடு ஆண் 39 Diploma MRAC
aircondition
and
refrigeratio
n
marketing துணையை இழந்தவர்
RA360745 V. SELVA KUMAR கவரா நாயுடு ஆண் 39 10th Std Own cable -
Finance
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar,Chettiyar,Naidu
RA375836 P.பாஸ்கர் பலிஜா நாயுடு ஆண் 39 M.Com சொந்

தொழி
ல்-ப
க்
ஷோ
ரூம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Any Telugu ok
RA375781 N.SURIYAKUMAR கவரா நாயுடு ஆண் 39 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA359582 R. RAJESH ALIAS KUPPUSAMY நாயுடு ஆண் 39 9th Std Driver&Mecha
nic
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA362668 R. NAGARAJAN கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 BA(History) Business-(LE
D)Light
shop-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R373070 P. RAMESH KUMAR கவரா நாயுடு ஆண் 39 10th Std Pvt
Work-Rajapal
ayam
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375343 சுப்பிரமணியன் கவரா நாயுடு ஆண் 39 MSC,PHD Foreign
Employee
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Telugu-Naidu, Reddiyar, Chettiyar
RA375418 T.Vijayaragavan கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 M.com.,Mphil
.,P.hd.,
Professor in
Private
College
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376328 R.Padmanathan கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 12thstd Own Business திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377324 R.Thiruvarankan கவரா நாயுடு ஆண் 39 12th,ITI Hi-Tech ARAI
Superviocer
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Nadar,SC,Cheddiyar Not Accept
RA377790 S.Shanmugam கவரா நாயுடு ஆண் 39 B.Sc.,
D.M.L.T,
(M.B.A).
Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377814 G.Senthil Kumar கவரா நாயுடு ஆண் 39 Diploma Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R378340 நாகராஜன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 12th BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு மட்டும்
R378650 G.கேசவன் கவரா நாயுடு ஆண் 39 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378828 M.சங்கர் நாயுடு ஆண் 39 DIPLOMA தனி
ார்
கம்ப
ெனி
(சூப
பர்
ைசர
)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு, பிள்ளை,
RA379126 M.பிரேம் குமார் நாயுடு ஆண் 39 12th std HR
Department-E
xecutive-ச
ென்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R379752 A.R.ஸ்ரீதரன் கவரா நாயுடு ஆண் 39 BSC BED SUPERVISOR துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380195 V.தனுஷ்கோடி ஆதித்தன் கவரா நாயுடு ஆண் 39 BA தனிய
ார் -
திரு
ப்பூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381174 S.ரவி நாயுடு ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல் -
வேலூ
ர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC& MBC OK
R381343 விஜயக்குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381400 M.ஸ்ரீதர் கவரா நாயுடு ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381403 V.நந்தகுமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 M.Com. தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381585 R.மனோஜ் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 39 BA சொந்

தொழி
ல் -
கோயம
்புத
்தூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R381735 R.வெங்கடேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 39 8Th தனிய
ார்-
ாமக
கல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381846 M.வெங்கடேஸ்வரா ராவ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 39 BA செக்
யூரி
ட்டி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R382751 S.சுந்தரபாண்டியன் கவரா நாயுடு ஆண் 39 MCOM கூட்
டுறவ

வங்க
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382842 பாபு பலிஜா நாயுடு ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383351 K.ரவிச்சந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 39 3RD STD சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383468 P.ரமேஷ் நாயுடு ஆண் 39 9th std அரசு
பணி
(DRIVER)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383502 S.செல்வகுமார் பலிஜா நாயுடு ஆண் 39 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ok.
R383726 A.சந்தோஷ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384452 N.சரவணன் கவரா நாயுடு ஆண் 39 ITI,MA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384697 K.பாபு குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384763 P.நாராயணசாமி கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 Bcom சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384838 R.தண்டபாணி கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384887 M.வினோத் கவரா நாயுடு ஆண் 39 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385001 K.ரவிசந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385378 N.ரவிக்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 39 BBA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385386 R.செந்தில் குமார் நாயுடு ஆண் 39 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385590 C.முருகேசன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386115 C.முருகேசன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387740 R.பிரபாகரன் (எ) பாபு கவரா நாயுடு ஆண் 39 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387283 R.சிவகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 39 BBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387354 P.சிங்காரவேலன் நாயுடு ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R387426 M.தனசேகர் கவரா நாயுடு ஆண் 39 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவுண்டர்,நாயக்கர்,செட்டியார் ,எனி நாயுடு OK
R388138 R.ஸ்ரீனிவாசன் கவரா நாயுடு ஆண் 39 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY நாயுடு OK
R388140 D.பாலமுருகன் கவரா நாயுடு ஆண் 39 BSc(chemistr
y)
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R388159 N.வெங்கட்ராமன் கவரா நாயுடு ஆண் 39 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362612 H. YUVARAJ கவரா நாயுடு ஆண் 40 BA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376904 D Kishor பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except: SC ST
RA376678 S.Prabhakaran கவரா நாயுடு ஆண் 40 B.E.,M.B.A.
,
BSNL-(Teleco
m Technical
Assistant)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA339755 S.Ganesan கவரா நாயுடு ஆண் 40 12th Std., Village
Admin
Officer(VAO)
துணையை இழந்தவர்
RA339840 Vijayaraj Ramasamy கவரா நாயுடு ஆண் 40 Dipoloma in
Photography
Salesman In
Electrical
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360572 D. PRAKASH கவரா நாயுடு ஆண் 40 Bcom Postal-Dept-
Omalur
விவாகரத்து ஆனவர்
R365019 நாகராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 40 DECE,BBA,...
..etc
Construction
safety
officer
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA361579 N. RAMESH கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
R372882 R. JAGADEESHWARAN கவரா நாயுடு ஆண் 40 12th Std Business
Person
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA374326 RANGARAJU கவரா நாயுடு ஆண் 40 Civil
Engg,(Dip)
Builder,Yoga
Master-Chenn
ai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA374664 SHIVAKUMAR கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 7th std Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Caste No Bar
RA375140 S.Iyyappan கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 BBA Computer
Service
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA375340 S. நாகராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 40 Diploma,
BBA, MBA
Safty
Officer
(Constructio
n)
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA376591 S. வரதன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 BCOM Safty
Officer
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376922 SRIRAM கவரா நாயுடு ஆண் 40 BSC,MBA HCL
Associate
consultant
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA377844 I.குமரன் கவரா நாயுடு ஆண் 40 DEEE Partner in
water tap
company,coim
batore.
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/FC/MBC Caste ok
RA378638 K.செந்தில் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 40 BSC தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA378925 K.விஜயநாராயணன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 7th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378967 D.சுந்தேஷ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 MBBS டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379572 G.தாமோதரன் கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
-மலே
ியா
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379828 K.முத்து நாயுடு ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381175 N.சுரேஷ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 Diploma சொந்

தொழி
ல் -
கோயம
்புத
்தூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381457 V.ஆதி கேசவன் நாயுடு கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R381529 R.ராமர் கவரா நாயுடு ஆண் 40 ITI தனிய
ார்
தொழி
ல்
-மது
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381768 H.கோவிந்த ராஜுலு கவரா நாயுடு ஆண் 40 12TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382108 J.ரவீந்தர் கவரா நாயுடு ஆண் 40 BA,D.TED,B.E
D
அரசு
பணி-
சிர
யர்-
ுது
்கோ
்டை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R382119 S.ராம்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th std தனிய
ார்ப
ணி-க
யம்
ுத்
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R382258 G.ஸ்ரீராமலு கவரா நாயுடு ஆண் 40 MBA,MCA தனிய
ார்ப
ணி-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R382674 A.ரமேஷ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 M.COM தனிய
ார்/
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu, Rettiyar
R383217 Booshan கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 BCA Dairy விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383466 V.ஜெய குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 40 6TH std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383528 B.விஜய் கார்த்திகேயன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384139 S.விஜயகுமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384733 A.சுப்பிரமணியன் கவரா நாயுடு ஆண் 40 MA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R384988 K.செல்வகுமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 10th தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384990 R.விஜய நாராயணன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 MCOM சொந்

தொழி
ல்
(Contractor)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK Musilim Not Ok
R385449 V.சவுந்தர ராஜன் கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385859 M.சஞ்சய் குமார் பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386044 J.குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386540 S.கோபி பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386799 S.வெங்கடராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387126 S.ஜெகநாதன் கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387278 A.பிரகாஷ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387377 P.சிங்காரவேல் நாயுடு ஆண் 40 10th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388621 C.நாகராஜன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388729 P.ஸ்ரீனிவாசன் கவரா நாயுடு ஆண் 40 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388908 P.கண்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 40 12th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA373770 S. SURESHKANNAN கவரா நாயுடு ஆண் 41 DME Asst.manager
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA362450 G. KARTHIKEYAN கவரா நாயுடு ஆண் 41 MD, DHMS,
DMLT, PHd
Doctor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376140 D. VIJAYAKUMAR பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 BA Private-chen
nai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA339841 N.Kanna கவரா நாயுடு ஆண் 41 MA.,M.Phil., Own Workshop
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA360559 S. RAJAGOPAL கவரா நாயுடு ஆண் 41 Bcom Own Business
- Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359001 A. UDAYAKUMAR கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 12th, DEEE Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA365805 J. VENKATESAN நாயுடு ஆண் 41 BA
Discontined
Real
Estate-Chenn
ai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377011 K. Sasikumar கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 10th , DCE Computer
Designer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu Accepted
RA367679 V.NAGARAJ கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 7th std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA368737 K. ARJUNAN கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th Airport(Driv
er)-Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu ,Chettiar, Rettiyar,Mudhaliyar,Gounder
RA368788 S. GOPI பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 10th Own Business
-
Thiruvannama
lai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Naidu all
RA372578 R.PARTHASARATHI பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 11th std DRIVER துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375226 N.ரமேஷ் கண்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th Std விவச
ாயம்
,டிர
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376249 R. விஜயகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 41 MBA, M.Phil Area Manager
-
NirmalBang-S
tock Broking
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st, Mukkulathor
RA376564 N.Sangilirajan கவரா நாயுடு ஆண் 41 B.Sc.,D.T.T
ech.,FT.,
Designer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA376649 S. Jegadeesh கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 ITI Sales Man திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA376709 DHAMODHARAN பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 DMLT Own
Business-vel
lore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R377739 D.Ramesh Alias Dhanasekeran கவரா நாயுடு ஆண் 41 12th Book shop -
Sales
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378882 B. வெங்கட்ரமணன் கவரா நாயுடு ஆண் 41 BCOM Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378943 G.ஜானகிராமன் நாயுடு ஆண் 41 MBA Software HR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA378968 R.வேணுகோபாலன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 B.COM,MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R379428 N.வெங்கடேசன் எ ராஜேஷ் கண்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th Std Private Job திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R379557 K.R ராஜா நாயுடு ஆண் 41 B.Sc Senior
Executive-Ba
ngalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R379867 P.கிருஷ்ணா பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 B.SC அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R379977 A.பாலசுப்ரமணியன் கவரா நாயுடு ஆண் 41 அரச

வங்க
ி
ஊழிய
ர் -
திரு
ப்பூ
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380114 P.பாண்டிதுரை கவரா நாயுடு ஆண் 41 9th Std டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388007 S.லட்சுமி நரசிம்மன் கவரா நாயுடு ஆண் 41 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY நாயுடு OK
R380463 S.தீனதயாளன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 9th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu/Chettiyar/Mudaliyar/Kaunder
R381376 வேல் ராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU
R381385 P.பூபதி கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்+
ொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381448 P.சிவ சைலம் கவரா நாயுடு ஆண் 41 12Th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,OK
R381531 M.பாலாஜி நாயுடு ஆண் 41 10 TH கோவ
ல்
அர்ச
்சகர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381581 N.சவோரி ராஜன் கவரா நாயுடு ஆண் 41 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381725 D.கேதீஸ்வரன் கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th தனிய
ார்-
ென்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382327 V.R.வேணுகோபாலன் கவரா நாயுடு ஆண் 41 Bcom,CA,MBA சாப்
ட்வே
ர்இஞ
்சின
ியர்
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok.
R382413 D.மோகன கிருஷ்ணா(எ) கிஷோர் கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK.
R382998 M.சீனிவாசன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383486 B.பாபு பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 BSC,BED அரசு
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R383501 S.வேதநாராயணன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 MA,RIMB ஹோமி
யோபத
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ok.
R384684 K.சுரேஷ் குமார் பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 ITI-Mechanic
al
OA
Corporation
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R384906 N.கண்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 41 MA MPHIL சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384961 S.லட்சுமி நரசிம்மன் கவரா நாயுடு ஆண் 41 MCA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385726 B.ராஜ்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 41 12th Std அரசு
ப்பண
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385776 V.தனசேகர் கவரா நாயுடு ஆண் 41 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386574 S.நாகேந்திரன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386785 N.பொன்ராஜ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386937 P.முருகன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387038 B.ராஜ்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 41 12th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387143 R.கண்ணபிரான் கவரா நாயுடு ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387839 K.பிரேம்நாத் பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389078 M.அழகர்சாமி கவரா நாயுடு ஆண் 41 ITI விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377270 K. Chandira Sekar கவரா நாயுடு ஆண் 42 DME Marketting
Officer
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R377303 V.Manikandan நாயுடு ஆண் 42 B.Com,MBA STANDARD
CHARTERED
BANK LTD.,
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Reddiyar Ok
RA365051 P. பாலமுருகன் கவரா நாயுடு ஆண் 42 ME(Electrica
l)
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA377159 SIVA KUMAR கவரா நாயுடு ஆண் 42 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் except sc/st
RA358881 E. GANESAN கவரா நாயுடு ஆண் 42 10th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA359705 G. THASARADHAN பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 B.B.M Pvt Job -
Vellore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA361048 S. SANTHANA KRISHNAN கவரா நாயுடு ஆண் 42 BA Travells-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,vanniar,chettiar,muthaliyar ok
RA360470 S. RAJA GOPAL கவரா நாயுடு ஆண் 42 DCA Cashier விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar, Any Naidu ok
RA360506 J. DEENADAYALAN பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 I.T.I Conductor -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R372745 Sree கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 B.TECH construction விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA369069 N. SRINIVASAN கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 B.COM Sales Rep -
Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R376694 G. யுவராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 42 B.SC, DCSE Own Business
- Computer
Centre, News
paper Agency
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA376567 K. Sivakumar கவரா நாயுடு ஆண் 42 7th std. Private
Company
Export
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA376848 M. KIRAN KUMAR கவரா நாயுடு ஆண் 42 BSc , Msc Manager-Coim
batore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R378863 N.K.குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 42 MBA STATE
GOVERNMENT
JOB -
OFFICER
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R379545 H.ஜெயகாந்தன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 B.Com சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379575 K.யோகேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 42 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-அ
ெரி
்கா
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R379639 S.விஜயகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R381151 L.யுவராஜ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 B.COM MNC துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R381359 C.முருகன் நாயுடு ஆண் 42 MA தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R381611 S.வெங்கட்ராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
தென்
காசி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R381639 R.சசிகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 42 MBA தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382282 G.ராஜசேகரன் கவரா நாயுடு ஆண் 42 MA,BEd சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY
R382697 S.ஜெயக்குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 12 TH std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383112 S.மதனவேணுகோபால் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 8th STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R383682 M.Anand நாயுடு ஆண் 42 M.A Short Film
Director
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384385 R.ரவி கவரா நாயுடு ஆண் 42 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384802 K.பாஸ்கரன் கவரா நாயுடு ஆண் 42 12th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385169 R.ரமணா நாயுடு ஆண் 42 10TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385266 C.தேவராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385475 M.விஜய கோபால் நாயுடு ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385802 A.பிரபு நாயுடு ஆண் 42 10th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R387078 E.ஸ்ரீனிவாசன் கவரா நாயுடு ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387585 K.அழகர்சாமி நாயுடு ஆண் 42 BCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388175 G.ஜெயபிரித்திவி ராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388855 R.பிரபு கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 MCom MPhil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389132 S.ரஜினி காந்த் பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA314490 V. JEKKIAN கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 BBA BUSINESS
(AAYURVETHAM
SUPPLY)TANJO
RE
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA375860 M.ஜெயசந்திரன் நாயுடு ஆண் 43 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA366942 R.M. PRAKASH கவரா நாயுடு ஆண் 43 MBA Manager-Sale
m
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360724 G. RENGARAJAN நாயுடு ஆண் 43 Diploma(Elec
trical)
Ele.Supervis
or - Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361555 R. KUMAR கவரா நாயுடு ஆண் 43 12th Std Pvt
Work-Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu all,Pillai all
RA361561 R. KUMAR கவரா நாயுடு ஆண் 43 12th Std Private-Duba
i
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377180 R. Basker கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th std Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365741 V. PANDURENGAN கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th Std Agent At
Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377201 UMA SHANKAR கவரா நாயுடு ஆண் 43 BSC Private
Company
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
RA369919 P. SAKTHI DASS பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 +2, ITI Own Business
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R373447 D. BABU கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376390 T முத்துகிருஷ்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 43 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA378127 R.வெங்கட் கவரா நாயுடு ஆண் 43 BHMS ஹோம
யோப
ி
மருத
்துவ
ர் -
தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378140 R.வெங்கடேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 43 8th Std மெக்
கானி
க்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378309 R.கோபால் கவரா நாயுடு ஆண் 43 BE Own Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379071 K.ராஜேந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379092 R.வெங்கடேசன் கவரா நாயுடு ஆண் 43 8 th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379444 K.செளந்தா்ராஜீ கவரா நாயுடு ஆண் 43 MBA.,BE., சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379625 P.கோதண்டராமன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379773 P.பிரேம சந்திரன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 ME,PHD (IIT
கல்ல
ூரி
பேரச
ிரிய
ர்,
டெல்
லி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கம்மவர்,பலிஜா நாய்டு,
R379913 K.ரத்தினம் பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 8th GOVERENMENT
(Office
Assistant)-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Telugu chettiar,Any Mudaliyar ok
R380540 K.ஜானகிராமன் நாயுடு ஆண் 43 M.Com அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R380678 N.ராஜ்குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 10 th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர்
R381377 T.உமாபதி பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 10TH STD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381391 வேணுகோபால் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK,
R381428 ஜெகதீஷ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 B.Tech Infosys -
Chennai
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382075 G.சக்கரபாணி கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்/
ரோட
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383416 R.ராம்குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 12th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
ு +
செக்
யூரி
ட்டி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R387921 V.பாண்டுரெங்கராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 43 10 th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383774 K.மாரிமுத்து நாயுடு ஆண் 43 10th std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R383783 J.தினகரன் கவரா நாயுடு ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384446 R.பாலாஜி சரவணன் கவரா நாயுடு ஆண் 43 12TH STD தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384784 R.சுரேஷ்கண்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385147 K.முத்துசாமி கவரா நாயுடு ஆண் 43 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385187 S.மணிகண்டராஜ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385258 K.ராதாகிருஷ்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385579 V.சீனிவாசன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 Bcom சொந்

கடை-
ோட்

கிரா
பர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R385617 S.குமரன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 Diploma(EEE) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R385868 J.சேஷாசலம் பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385862 G.ராஜேந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387681 N.சீனிவாசன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387862 P.சிவசங்கர் கவரா நாயுடு ஆண் 43 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388162 சந்தானமாரி நாயுடு ஆண் 43 BA தனிய
ார்
பேங்
க்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R388420 D.லட்சுமிபதி பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389005 S.சந்தானம் கவரா நாயுடு ஆண் 43 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389102 P.சந்தானம் கவரா நாயுடு ஆண் 43 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376726 B. Chinna Krishna கவரா நாயுடு ஆண் 44 DME,MBA Senior
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361059 S. GOPINATH கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 BGL Agriculture-
Pondichery
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA361286 G. RAJASEKAR பலிஜா நாயுடு ஆண் 44 B.COM, MBA Sr.Engineer
- Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361480 V. ஜெயசீலன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 DEEE Own Business
- Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any naidu
RA362335 C. DHANASEKAR கவரா நாயுடு ஆண் 44 +2 Working at
Broadway
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA365597 R. NEELRAJ கவரா நாயுடு ஆண் 44 12th Std Office
Work-Saudi
Arebia
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
RA375219 செந்தில் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 44 ITI Foreman -
Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R378264 P.S.புருஷோத்தமன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 10th finance திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378602 V.கிருஷ்ணகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 44 DCT சொந்

தொழி
ல்-Inter
ior work
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST,Nadar
R379613 N.தயாளன் கவரா நாயுடு ஆண் 44 MSW சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ம
ுரை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380908 R.கோபாலசாமி கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU ONLY
R386001 K .ஹரிஹரன் கவரா நாயுடு ஆண் 44 ITI பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381064 V.ஸ்ரீதர் பலிஜா நாயுடு ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381231 P.பாபு கவரா நாயுடு ஆண் 44 6th std தனிய
ார் -
திரு
ச்சி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar, Naidu
R381378 R.ரங்கநாதன் கவரா நாயுடு ஆண் 44 12TH
யூனி
யன்
ஆபீஸ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381396 பாஸ்கர் பலிஜா நாயுடு ஆண் 44 BE அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381480 V.ரமேஷ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 DEE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382025 D.ரமேஷ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 DCE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382687 D.ரமேஷ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 DIPLOMA மார்
பில்
ஸ்
கடை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R383776 M.தாமோதரன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 10th std அரசு
வேலை
-தற்
ாலி
ம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
R383835 K.சீனிவாசன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385852 P.மூர்த்தி கவரா நாயுடு ஆண் 44 9th std விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385336 S.ஆனந்தகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385719 P. ராஜலு கவரா நாயுடு ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385770 E.நவநீதகிருஷ்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 44 9thStd சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU
R385778 K.ஜெயராமன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385991 முரளிதரன் கவரா நாயுடு ஆண் 44 BA சொந்

ஜவுள
ி
கடை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK,KALLAR VANNIYAR THAVIRA
R386160 N.தயாளன் கவரா நாயுடு ஆண் 44 MSW தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386859 N.சந்தோஷ் குமார் பலிஜா நாயுடு ஆண் 44 MA,MBA,M.Phi
l,PGDHRM,PGD
PM&IRPhD
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok.
R386946 G.ரெங்கசாமி கவரா நாயுடு ஆண் 44 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387036 M.ஆனந்த் நாயுடு ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R387090 V.திருப்பதி கவரா நாயுடு ஆண் 44 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387093 L.சதீஸ்குமார் பலிஜா நாயுடு ஆண் 44 MCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387505 A.வேதநாயகம் கவரா நாயுடு ஆண் 44 ME தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388275 G.வெங்கடேஷ் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 44 MCOM CA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA339371 S.Suthish kumar கவரா நாயுடு ஆண் 45 D.M.E., Quality
Inspector
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok,Chettiar, Rettiyar
RA339504 D.Balaji கவரா நாயுடு ஆண் 45 8th std Painting
Contractor
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R361026 R.பரணி கம்மவார் நாயுடு ஆண் 45 M.A.,L.L.B Advocate விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any Naidu except Balija naidu, Saiva pillai or Iyengar
RA358876 G. MAHESH KUMAR கம்மவார் நாயுடு ஆண் 45 12th Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA377183 R. Krishnamurthi கம்மவார் நாயுடு ஆண் 45 BA Own Finance விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu Accepted
RA378566 B.கிருஷ்ணகுமார் நாயுடு ஆண் 45 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359610 S. RAJAGOPAL கவரா நாயுடு ஆண் 45 12th Std Quality
controler
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA361719 R. SURESH KUMAR கவரா நாயுடு ஆண் 45 BA Own
Business-Anu
ppanadi
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366999 D. RAJKUMAR கம்மவார் நாயுடு ஆண் 45 Diploma
(Mechanical)
Lath
Workshop -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373136 V.S.ARUN கவரா நாயுடு ஆண் 45 BE Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except: Sc ST MBC, Gavara Naidu, Balija Naidu
RA377731 M.Anand கவரா நாயுடு ஆண் 45 8th Std Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379280 K.சுரேஷ்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 45 ITI,DME டெக்
னிசி
யன்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R380294 R.தினகரன் கவரா நாயுடு ஆண் 45 BSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R380316 K.விஜய குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 45 12th std அரசு
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380456 M.ரத்தினம் கவரா நாயுடு ஆண் 45 9TH STD. பைபி
ங்
மெக்
கானி
க்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU
R381397 V.ஞானசேகர் கவரா நாயுடு ஆண் 45 M.SC,B.ED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
-
தஞ்ச
ாவூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382717 K.ஜனார்த்தனன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 45 BBA எலெக
்ட்ர
ிகல்
சூப்
பர்வ
ைசர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok.
R385896 J.விஜய ராகவன் கவரா நாயுடு ஆண் 45 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383786 A.சங்கர நாராயணன் கவரா நாயுடு ஆண் 45 8th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384665 V.சிவகுமார் பலிஜா நாயுடு ஆண் 45 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384948 H.ரமேஷ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 45 DME தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R385211 G.செல்வராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 45 10th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385863 D.சோபன் பாபு கம்மவார் நாயுடு ஆண் 45 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388422 P.ராஜாராம் கவரா நாயுடு ஆண் 45 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388784 A.பாலகிருஷ்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 45 BSC பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361539 V. SRINIVASAN கவரா நாயுடு ஆண் 46 12th Std Own
Studio-Coimb
atore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360561 D. THIRUMALAIAPPAN கவரா நாயுடு ஆண் 46 MA Own
Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA358923 R. VENKATESH பலிஜா நாயுடு ஆண் 46 12th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375780 B.BALASUBRAMANIYAM கம்மவார் நாயுடு ஆண் 46 10th Std Government-T
NEB
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA361615 D. THIRUMALAIAPPAN கவரா நாயுடு ஆண் 46 MA Real
Estate-Chenn
ai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365343 K. THINAKARAN கம்மவார் நாயுடு ஆண் 46 12th Std Retd. Army விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375265 M. சீனிவாசன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்-ஆ
்பூ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok.
R375506 N.பாண்டிக்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 46 ITI மாவட
்ட
ஆட்ச
ியர்
அலுவ
லகம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Telugu Naidu,Reddiar
RA377055 K. Indira Senan கம்மவார் நாயுடு ஆண் 46 DME Cement
Business
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA376283 P.Radha krishnana கவரா நாயுடு ஆண் 46 12th,ITI Health
Department
Mechanic
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376544 D. வாசுதேவன் கவரா நாயுடு ஆண் 46 BSC Contract
Work -
Kerala
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376808 V ANBALAGAN கவரா நாயுடு ஆண் 46 MA, BED,
M.Phil
Goverment-Te
acher
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: Sc, ST
RA377484 G.SURESH KUMAR கம்மவார் நாயுடு ஆண் 46 10th Std OWN
TRANSPORT
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar,Naidu ok
RA377811 K.Mohan கவரா நாயுடு ஆண் 46 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378745 S.சேகர் பலிஜா நாயுடு ஆண் 46 BA தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA379072 G.கேசவன் கவரா நாயுடு ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R379801 K.ரவி குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 46 12th Std Hotel-Manage
r
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380665 V.கிருஷ்ணன் கவரா நாயுடு ஆண் 46 8TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381404 N.வெங்கட்ராமன் கவரா நாயுடு ஆண் 46 10th Std தனிய
ார் -
காரை
க்கா
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382703 J.J.குமார் பலிஜா நாயுடு ஆண் 46 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383353 R.ரவிச்சந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 46 10TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு
R384010 K.யுவராஜா கவரா நாயுடு ஆண் 46 12th Std அரசு
ப்பண
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு K .
R385227 J.புருஷோத்தமன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 46 B.COM,PGDCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK,BC OK
R385598 S.பாஸ்கரன் கவரா நாயுடு ஆண் 46 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385773 M.இளம்பரிதி கம்மவார் நாயுடு ஆண் 46 BCom வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385961 B.துரைசாமி கம்மவார் நாயுடு ஆண் 46 BSc சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386394 K.காந்திராஜ் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 46 6 th பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386551 R.சிவக்குமார் நாயுடு ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387033 M.பாலாஜி கவரா நாயுடு ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R387232 M.ரமேஷ் பாபு கம்மவார் நாயுடு ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC ok.
R387254 L.முரளிதரன் கவரா நாயுடு ஆண் 46 ITI அரசு
பேரு
ந்து
ஓட்ட
ுநர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387920 V.சிவகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 46 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377036 R. Srinivasan கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 10th std TNSTC Driver
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu Accepted
RA339357 A.Ram கவரா நாயுடு ஆண் 47 10th Std., Own Business
விவாகரத்து ஆனவர்
R377147 B.R.Ramesh Babu நாயுடு ஆண் 47 B.A Tiffin
Centre
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA375892 V. RAMESH கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA376674 R. CHANDRA SEKAR கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 BA/PGDCA network
business
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA365626 T. PARAMASIVAM நாயுடு ஆண் 47 10th Std BSNL-Salem விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
RA370142 T. SURESH கவரா நாயுடு ஆண் 47 BSC(Chemistr
y)
Lab Asst -
Coimbatore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA373710 M.R.பன்னீர்செல்வம் பலிஜா நாயுடு ஆண் 47 DME தனிய
ார்ப
ணி-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374567 K.MANICKAM நாயுடு ஆண் 47 12th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376624 T. SURESH கவரா நாயுடு ஆண் 47 BSC Lab Asst -
Coimbatore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA377574 A.Murugesan கவரா நாயுடு ஆண் 47 6th Std Private Job துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA378456 R.செல்வம் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 BA Supervisor
In Dubai
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378598 R.கிருஷ்ணமூர்த்தி நாயுடு ஆண் 47 M.A Army Service விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378892 V.கார்முகிலன் கவரா நாயுடு ஆண் 47 10th Std போஸ்
ட்
மேன்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379266 G.குருசாமி பலிஜா நாயுடு ஆண் 47 6th std business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379293 இளம்பருதி கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 B.COM self-emplyed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379626 K. குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 8 th std பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381185 S.ஸ்ரீ தரன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 12Th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381380 சுந்தரமூர்த்தி பலிஜா நாயுடு ஆண் 47 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R381565 N.வாசுதேவன் கவரா நாயுடு ஆண் 47 12th Std சொந்

தொழி
ல் -
தஞ்ச
ாவூர
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381910 K.ராஜ பூபதி கவரா நாயுடு ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381912 S.தனபாலன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383020 D.பாலுசாமி கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 8TH STD விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383777 R.நாகராஜன் கவரா நாயுடு ஆண் 47 7th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383837 R.சேகர் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 DIPLOMA அரசு
வேலை
(ரயி
்வே)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R384860 R.ரெங்கநாதசாமி கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385030 R.முருகேசன் நாயுடு ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385192 S.கன்னையா கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386154 L.சீனிவாசன் கவரா நாயுடு ஆண் 47 DEEE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385735 C.குமார் நாயுடு ஆண் 47 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386461 R.ஸ்ரீனிவாசன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 10th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R386388 C.சுரேந்திரன் கவரா நாயுடு ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386580 K.விஜய் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 47 BCS,MBA தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386945 G.சுரேஷ் குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387162 R.ஸ்ரீனிவாசன் கவரா நாயுடு ஆண் 47 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R388873 சிவகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 47 6th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374247 KUMAR நாயுடு ஆண் 48 Dip in Civil Contractor-C
hennai
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375554 K. முரளி கவரா நாயுடு ஆண் 48 12th std,ITI
Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி naidu,chettiyar,muthaliyar
RA375772 J. PRAKASH கம்மவார் நாயுடு ஆண் 48 BSC Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R356205 G.ஜெகநாதன் கவரா நாயுடு ஆண் 48 12th Std Supervisor
in Textile
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381576 V.செந்தில்குமார் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 48 B.COM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ோயம
புத
தூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375244 R. பாலசுப்ரமணியன் கவரா நாயுடு ஆண் 48 Diploma Own
Electrical
Shop
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA376331 K.Venkateshan நாயுடு ஆண் 48 12th std,
ITI
Railway Gate
Keeper
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste
RA376463 R.வெங்கடவரதன் கவரா நாயுடு ஆண் 48 M.Sc IT., தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA378293 R.பாஸ்கரன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 48 BE Business பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378164 V.ஜெகன் நாதன் கவரா நாயுடு ஆண் 48 10th Std Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378530 K.பழனி கவரா நாயுடு ஆண் 48 10th Std ஓட்ட
ுனர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378928 R.வசந்த்கிருஷ்ணன் பலிஜா நாயுடு ஆண் 48 AMIE OWN-Engineer
ing Works
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu,Chettiyar,Muthaliyar.
R380643 P.சங்கர் கவரா நாயுடு ஆண் 48 10th Std தனிய
ார் -
திரு
ப்பூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381462 K.காமராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381930 G.கணேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 48 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386109 V.ரெங்கநாதன் கவரா நாயுடு ஆண் 48 7th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387053 C.P.ரமேஷ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 48 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387887 P.துரைராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 48 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388164 M.ரமேஷ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 48 MCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389068 B.சிவா கம்மவார் நாயுடு ஆண் 48 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377179 J. Srinivasan பலிஜா நாயுடு ஆண் 49 ME, MBA,
M.Phil, Phd
Deputy
General
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
R378563 G.R.தம்பையா கவரா நாயுடு ஆண் 49 5th Std பெரி

சொந்

தையல

கடை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA374425 M. VENKARESHAN கவரா நாயுடு ஆண் 49 Diploma Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379239 R.சக்திவேல் கவரா நாயுடு ஆண் 49 B.A, MLISE,
DCA
நூலக
ர்-அ
சுப
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Telungu Caste Ok
R380091 P.பன்னீர் செல்வம் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380676 k.ரவிக்குமார் நாயுடு ஆண் 49 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381213 M.ஜெயராமன் கவரா நாயுடு ஆண் 49 9th Std சொந்

தொழி
ல் -
திரு
ச்சி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382479 V.பரத் குமார் பலிஜா நாயுடு ஆண் 49 B.COM(CA)
MBA
தனிய
ார்
வங்க
ி-HDFC
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R383953 M.ராஜாராம் கவரா நாயுடு ஆண் 49 9 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385301 M.வெங்கடேசன் கவரா நாயுடு ஆண் 49 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385455 P.மகேஷ் கவரா நாயுடு ஆண் 49 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388116 K.சௌந்தர்ராஜன் கவரா நாயுடு ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388688 S.ஹரிராம் எ பாஸ்கரன் நாயுடு ஆண் 49 B.A சொந

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர்
RA378093 R.கிருஷ்ணகுமார் கவரா நாயுடு ஆண் 50 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA362588 V. JANARTHANAN கவரா நாயுடு ஆண் 50 Diploma Radio
Officer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Telgu/Chettiyar/Rettiyar/Naidu/Yathava thelgu
RA372576 N.JOTHIVASU கம்மவார் நாயுடு ஆண் 50 BA CONSULTANT விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377600 C.Raja கவரா நாயுடு ஆண் 50 8 th std Private
Company
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379154 B.சுரேஷ் பாபு கவரா நாயுடு ஆண் 50 +2th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
R380601 S.ஜெய சங்கர் கவரா நாயுடு ஆண் 50 BCOM சொந்

தொழி
ல்-வ
ழுப
புர
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381436 P.சந்தோஸ் கவரா நாயுடு ஆண் 50 MSC தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381849 R.ரவி கவரா நாயுடு ஆண் 50 MA அரசு
பணி-
யில
வே
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381919 P.கிருஷ்ணா நாயுடு ஆண் 50 12 TH std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382211 P.பாபு பலிஜா நாயுடு ஆண் 50 MA.,DPED அரசு
பணி-
ாஞ்
ிபு
ம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R382252 S.சிவன் கவரா நாயுடு ஆண் 50 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382420 B.வெங்கடேஷ் பலிஜா நாயுடு ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்/
ோயம
புத
தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383097 R.பாண்டிராஜன் கவரா நாயுடு ஆண் 50 10 TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384954 R.கோபிநாத் கவரா நாயுடு ஆண் 50 BA,LLB பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385695 R.தினகரன் கவரா நாயுடு ஆண் 50 BCOM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386150 நந்தகோபால் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 50 DIPLOMA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386571 S.சுந்தர் ராஜ் நாயுடு ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386661 C.ராஜா நாயுடு ஆண் 50 10th Std திரு
ப்பூ
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387333 K.திலகராஜ் கவரா நாயுடு ஆண் 50 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375018 M. MOORTHY கம்மவார் நாயுடு ஆண் 51 9th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except: SC/ST
RA375817 V.SEKAR கவரா நாயுடு ஆண் 51 12th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA375389 G. குணசேகரன் கவரா நாயுடு ஆண் 51 BA Businees -
Malasiya
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA376421 DILLI பலிஜா நாயுடு ஆண் 51 12th std Assistant
Clerk
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA379220 V.ஜெனார்த்தனன் கம்மவார் நாயுடு ஆண் 51 B.Com Govt sugar
Trans Port
Clerk
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379543 C.ராஜா கவரா நாயுடு ஆண் 51 8 th std கட்ட

மேஸ்
திரி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380161 M.ராஜசேகர் கவரா நாயுடு ஆண் 51 MA.,M.PHIL சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R380496 தேவ ராஜ் நாயுடு ஆண் 51 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382095 G.ஹரிஷ் நாயுடு ஆண் 51 12th Std சொந்

தொழி
ல்-ச
ன்ன
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R385931 G.ராஜாராம் கவரா நாயுடு ஆண் 51 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388410 N.சிவக்குமார் கவரா நாயுடு ஆண் 51 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376006 K. RAVI கவரா நாயுடு ஆண் 52 12th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA361687