ரெட்டியார் - ஆண் மொத்தம் 168
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R385461 K.ஜெகநாதன் ரெட்டியார் ஆண் 201 BE சாப்
ட்வே
ர்
எஞ்ச
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377541 R.Gowtham ரெட்டியார் ஆண் 27 MBA Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R381566 K.பாலாஜி ரெட்டியார் ஆண் 27 12TH Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383340 மணிகண்டன் ரெட்டியார் ஆண் 27 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379150 R.கேசவன் ரெட்டியார் ஆண் 28 Diploma CSE Deparment
Incharger
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383830 M.ராஜு ரெட்டியார் ஆண் 28 8Th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377192 JEGATHESAN ரெட்டியார் ஆண் 30 10th Std Private
Company
Driver
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378135 D.சக்கரவர்த்தி ரெட்டியார் ஆண் 30 Diploma Admin பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385369 J.மாதவன் ரெட்டியார் ஆண் 30 +2 அரசு
வேலை
(இரா
ுவம
)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387702 ஸ்ரீனிவாசன் ரெட்டியார் ஆண் 30 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R387771 T.பெருமாள் ராஜ் ரெட்டியார் ஆண் 30 BE அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388258 S.கிருஷ்ணகுமார் ரெட்டியார் ஆண் 30 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390865 K.R.அரவிந்த் ரெட்டியார் ஆண் 30 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390908 M.ராமகுரு ரெட்டியார் ஆண் 30 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377679 Durai ரெட்டியார் ஆண் 31 12 th std Private துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378934 S.சுரேஷ் ரெட்டியார் ஆண் 31 12 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384302 J.கனகசுப்பு ரெட்டியார் ஆண் 31 8th Std சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386362 Tஅழகர்சாமி. ரெட்டியார் ஆண் 31 ITI அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387542 S.ராம்பிரகாஷ் ரெட்டியார் ஆண் 31 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388555 B.சரவணபெருமாள் ரெட்டியார் ஆண் 31 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390957 M.முனிகிரி ரெட்டியார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378110 J.சுரேஷ் ரெட்டியார் ஆண் 32 BCOM Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384964 M.கோபாலகிருஷ்ணன் ரெட்டியார் ஆண் 32 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388048 R.P.சதீஸ்குமார் ரெட்டியார் ஆண் 32 BE,MS தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ரெட்டியார்,நாயுடு,முதலியார்,பிள்ளை
R388375 D .P தேஜஸ் ரஜூவன் ரெட்டியார் ஆண் 32 B.Tech சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389308 V.பழனிக்குமார் ரெட்டியார் ஆண் 32 10th Std பிச
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389396 V. கபிலன் ரெட்டியார் ஆண் 32 ITI அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387288 R.நாகராஜன் ரெட்டியார் ஆண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388781 R.வெங்கடேசன் ரெட்டியார் ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375943 Saravanakumar ரெட்டியார் ஆண் 34 B.Sc,MBA Station
Master
(Railway)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376387 N.Saravanakumar ரெட்டியார் ஆண் 34 MBA Railway
Station
Master
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377024 P.Gurusamy ரெட்டியார் ஆண் 34 10th Parota
Mastar
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu OK
R378617 Shenbaga Gurunathan. D ரெட்டியார் ஆண் 34 BE (ECE) ,
MBA (Telecom
Management)
Private
Telecom
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar,Naidu
R384748 B.செல்வகுமார் ரெட்டியார் ஆண் 34 B.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375365 L.Suresh ரெட்டியார் ஆண் 35 Core corban
mechinic
Mechanic விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R368159 N.நாகராஜன் ரெட்டியார் ஆண் 35 12th Std Manager -
Pvt Company
- Pollachi
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA363748 K.Nagarajan Alias Moorthy ரெட்டியார் ஆண் 35 12th Std private work துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu, Muthaliyar,chettiyar
R378619 S.வேல் முருகன் ரெட்டியார் ஆண் 35 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு, நாயக்கர்
RA377532 L.Varadharajalu ரெட்டியார் ஆண் 35 M.COM Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu Accepted
R378483 Manivannan ரெட்டியார் ஆண் 35 12th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378581 R.மணிகண்டன் ரெட்டியார் ஆண் 35 B.Sc சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar,Pillai,Naidu,Chettiar Ok
R386142 B. ஜெகன்நாதன் ரெட்டியார் ஆண் 35 DIP- DEEE (
C licence
holder)Dip
.PG Power
plant
instrumentat
ion&control
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384991 L.வரதராஜலு ரெட்டியார் ஆண் 35 MCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385796 N.கார்த்திக் ரெட்டியார் ஆண் 35 B Tech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387081 R.தினேஷ் குமார் ரெட்டியார் ஆண் 35 BBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387332 P.சரவணகுமார் ரெட்டியார் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387459 V.வெங்கடேஷ்பாபு ரெட்டியார் ஆண் 35 ME,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390450 C.அழகேசன் ரெட்டியார் ஆண் 35 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA343137 S.Veeramani ரெட்டியார் ஆண் 36 8th Printing
Operator
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA376572 R.Venkatesh ரெட்டியார் ஆண் 36 12thstd Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu Accepted
RA377809 ரமேஷ் ரெட்டியார் ஆண் 36 10th Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383855 S.நாராயணசாமி ரெட்டியார் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384112 M.நவீந்திர தாஸ் ரெட்டியார் ஆண் 36 MSW தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC only
RA375907 M.Subash Chandrabose ரெட்டியார் ஆண் 37 B.Sc Field
Officer
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA366968 N. KANNAN ரெட்டியார் ஆண் 37 BA Buliding
Metirial
Supply
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375958 K. GANESH KUMAR ரெட்டியார் ஆண் 37 10th, ITI Business-Kar
ur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378436 V.ராஜசேகரன் ரெட்டியார் ஆண் 37 ITI கான்
ரக்ட
ர்
சாயப
ட்டர
ை(ஈர
டு)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தெலுங்கு சாதி மட்டும்
RA360580 N. SURESH BABU ரெட்டியார் ஆண் 37 ME Senior
Engineer -
Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA359694 B. THIRUPPATHI ரெட்டியார் ஆண் 37 10th Std Building
Contractor-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R377869 S.Ramesh ரெட்டியார் ஆண் 37 12th Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379619 G.காசிராஜன் ரெட்டியார் ஆண் 37 DEEE சீனி
யர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ந
கர்
ோவி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R379812 R.சிவ குமார் ரெட்டியார் ஆண் 37 8th Std Mechanic விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380621 S.ஜெகந்நாதன். ரெட்டியார் ஆண் 37 12th std அரசு
கல்ல
ூரி

ய்வக
உதவி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382287 D.ஹரிநாத் ரெட்டியார் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC& MBC OK
R390412 N.சுதாகர் ரெட்டியார் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391187 K.சரவணகுமார் ரெட்டியார் ஆண் 37 10th Std சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376285 P.Vijay ரெட்டியார் ஆண் 38 BCA Private
Company
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R376379 B.Thirupathi ரெட்டியார் ஆண் 38 10th Std Bulding
Cantrectar
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Nadar,Nayakar
RA376478 R. Vardaraj ரெட்டியார் ஆண் 38 5th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376777 G.Hari Krishnan ரெட்டியார் ஆண் 38 10th,ITI Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC/ST not accepted
RA377565 Gunasekaran ரெட்டியார் ஆண் 38 10th Std Tailor திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
R378318 S.பிரிதிவிராஜ் ரெட்டியார் ஆண் 38 8th Heavy truck
driver
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R378270 S.மணிகண்டன் ரெட்டியார் ஆண் 38 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378352 K.அம்பிகாபதி ரெட்டியார் ஆண் 38 Diploma-Cate
ring
Private-Chen
nai
(Pothys-Supe
rvisor)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382197 B.தியாகராஜன் எ கண்ணன் ரெட்டியார் ஆண் 38 DCT Private-Syst
em
Engineer-Mad
urai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை சம்மதம்
R383402 B தியாகராஜன் ரெட்டியார் ஆண் 38 PhD நெட்
ஒர்க

என்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383784 S.ராஜாராம் ரெட்டியார் ஆண் 38 10TH STD தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389216 A.ராஜாமணி ரெட்டியார் ஆண் 38 BBA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA343143 S.Saravanan ரெட்டியார் ஆண் 39 Civil
Engineering
Site
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA343415 S.S.Saravanan ரெட்டியார் ஆண் 39 Diploma In
Civil
Engineering
Site
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர்
RA378597 S.சரவணன் ரெட்டியார் ஆண் 39 BE,MBA Software
Engineer
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387797 P.சுரேஷ் ரெட்டியார் ஆண் 39 6th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R390519 N.கண்ணன் ரெட்டியார் ஆண் 39 MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376673 S.செல்வராஜ் ரெட்டியார் ஆண் 40 10th Electrician(
contract)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA361502 V. GANESH ரெட்டியார் ஆண் 40 B.Com,
Hardware
Pvt
Work-Adaiyar
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377667 N.பாலமுரளி ரெட்டியார் ஆண் 40 B.Pharm.,MBA Pharma
scientist
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA378821 J.ஜெயமணி ரெட்டியார் ஆண் 40 BCOM பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381538 P.ரங்கநாதன் ரெட்டியார் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384412 S.ராஜசேகர் ரெட்டியார் ஆண் 40 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385225 p.ஆனந்தகுமார் ரெட்டியார் ஆண் 40 BBA சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387796 V.இளங்கோ ரெட்டியார் ஆண் 40 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387875 N.பாலமுரளி ரெட்டியார் ஆண் 40 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388136 L.யுவராஜ் ரெட்டியார் ஆண் 40 Bcom,MBA வெளி
நாட்
டுபண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ரெட்டியார்,எனி நாயுடு,தெலுங்கு செட்டியார் OK ok
R390215 N.நேதாஜி ரெட்டியார் ஆண் 40 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,தெலுங்கு சம்மதம்
RA311181 K.தியாகராஜன் ரெட்டியார் ஆண் 41 B.SC,(ICWA) ASST MANAGER
SBI BANK OF
HYDERABAD,
BANGALORE
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST EXPECT
RA373879 S. Hariharan ரெட்டியார் ஆண் 41 B.Com, PGDFT Travel
Industry
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378588 udayan.g ரெட்டியார் ஆண் 41 D.M.E Deepbize
bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி fc,bc
R379668 K.சிவக்குமார் ரெட்டியார் ஆண் 41 10th std அரசு
வேலை
-PRC
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383498 M.காந்திமதி நாதன் ரெட்டியார் ஆண் 41 12th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு ,பிள்ளை ,ஓகே
R384638 P.செந்தில் குமார் ரெட்டியார் ஆண் 41 Diploma(EEE) அரசு
வேலை
-TNEB
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R386862 K.G ரகுராமன் ரெட்டியார் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377765 S.Naveen Kumar ரெட்டியார் ஆண் 42 DME Cashier விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA363746 S.ரமேஷ்பாபு ரெட்டியார் ஆண் 42 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் MBC,SC/ST
RA376459 G.V.DEVANATHAN ரெட்டியார் ஆண் 42 Diploma BUISINESS விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377420 A. Subbu Raj ரெட்டியார் ஆண் 42 10th std Private
Company
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R381915 G.ஸ்ரீனிவாசன் ரெட்டியார் ஆண் 42 9th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU, RETIYAR OK
R387701 J.குமார் ரெட்டியார் ஆண் 42 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390976 J.அரசன் ரெட்டியார் ஆண் 42 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தெலுங்கு சம்மதம்
R380498 K.விஜயகிருஷ்ணன் ரெட்டியார் ஆண் 43 BSC BL MBA Private
Lawyer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu ok
R383537 G.மணி ரெட்டியார் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383852 K.சுதாகர் ரெட்டியார் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385403 D.சங்கர் ரெட்டியார் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA362658 N. KANNAN ரெட்டியார் ஆண் 44 10th Std Own Business
- Kumbakonam
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthaliyar,Saivapillai, Chettiar,Karkathavellaler
R379426 D.ராமச்சந்திரன் ரெட்டியார் ஆண் 44 M.A ;
B.Ed(English
) ,MLISC
,M.Phil
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379436 R.பால்ராஜ் ரெட்டியார் ஆண் 44 10th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி nayakar only
R383623 G.ஸ்ரீதர் ரெட்டி ரெட்டியார் ஆண் 44 12th,ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384717 P.முருகன் ரெட்டியார் ஆண் 44 5TH விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி expect sc & st
RA366680 S. ELANGO ரெட்டியார் ஆண் 45 BA Working at
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373955 J. KUMAR SANKAR ரெட்டியார் ஆண் 45 B.com Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC/ST/NADAR/DEVAR
R376484 SG. Parthipan ரெட்டியார் ஆண் 45 B.com Manager
Garmants
Factroy
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379844 K.சுகுமார் ரெட்டியார் ஆண் 45 BSC அரசு
வேலை
-
துறை
முகம
்-தூ
்து
்கு
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381938 S.குபேரன் ரெட்டியார் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384012 R.கண்ணன் ரெட்டியார் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384739 N.செந்தில் ரெட்டியார் ஆண் 45 12th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ரெட்டியார்,செட்டியார்,கவுண்டர் ONLY
R387261 M .சந்திரசேகர் ரெட்டியார் ஆண் 45 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391399 S.கோபால் ரெட்டியார் ஆண் 45 MA BEd அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375598 T.DHANAKUMAR ரெட்டியார் ஆண் 46 ITI Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA362426 R. SURESH ரெட்டியார் ஆண் 46 MA Own Business
- Cuddalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362599 S. KANNAN ரெட்டியார் ஆண் 46 Diploma Driver-Erode விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373443 R. Perumalraj ரெட்டியார் ஆண் 46 10th Std Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377625 U.Palani Sami ரெட்டியார் ஆண் 46 12th std Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376041 P. கிருஷ்ணா குமார் ரெட்டியார் ஆண் 47 MA, BEd Teacher
அருப
்புக
்கோட
்டை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377687 R.Varatha Rajan ரெட்டியார் ஆண் 47 10th,Diploma Foreign
employee -
Oman
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA343267 R.Pandian ரெட்டியார் ஆண் 48 12th Std., Sales Man
(Foreign
return)
விவாகரத்து ஆனவர்
RA379042 R.ராஜேஷ் கண்ணன் ரெட்டியார் ஆண் 48 MSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380625 S.மகேசன் ரெட்டியார் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381494 V.முத்து குமரன் ரெட்டியார் ஆண் 48 10Th தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-சென
னை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382747 V.முத்துக்குமரன் ரெட்டியார் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376224 B. Kesavan ரெட்டியார் ஆண் 49 MA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378247 B.திருமூர்த்தி என்ற கேசவன் ரெட்டியார் ஆண் 49 MA Store
Manager -
Pharmachist
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384336 S.மோகன் ரெட்டியார் ஆண் 49 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
RA367088 Dr.P. MEGANATHAN ரெட்டியார் ஆண் 50 MBBS Doctor-Anaik
attu
விவாகரத்து ஆனவர்
R367171 S.PASUPATHY RAJU ரெட்டியார் ஆண் 50 M.E PROFESSOR விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA378120 B.நடராஜ் ரெட்டியார் ஆண் 50 B.COM தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R380938 R.கிருஷ்ணன் ரெட்டியார் ஆண் 50 7th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
RA360523 G.விஷ்ணு குமார் ரெட்டியார் ஆண் 51 BSC Finance+Real
Estate-Arcot
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R381900 PA.விஜய் ராஜ் சங்கர் ரெட்டியார் ஆண் 51 12th Std தனிய
ார்
பணி -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R381984 S.நரேஷ் ரெட்டியார் ஆண் 51 BCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387372 C.ராமராஜ் ரெட்டியார் ஆண் 51 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378404 Viswanatha reddy ரெட்டியார் ஆண் 52 Aeronautical
Engineering
Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372518 P.MEGANATHAN ரெட்டியார் ஆண் 52 DIPLOMA
PHYSIOTHEROP
HY
PHYSIOTHEROP
HY DOCTOR
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R375161 RAGUPATHY.R ரெட்டியார் ஆண் 52 5th Std Cook Master துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376618 S PRABU ரெட்டியார் ஆண் 52 M.Sc,M.Phil Foreign-Prof
essor-Libya
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381465 K.சுகுமார் ரெட்டியார் ஆண் 52 BE சொந்

தொழி
ல் -
காட்
பாடி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R386906 A.பாஸ்கர் ரெட்டியார் ஆண் 53 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378548 S.முருகதாஸ் ரெட்டியார் ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381916 V.முனி கிருஷ்ணன் ரெட்டியார் ஆண் 54 MA அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
- HM
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389784 K.வரதராஜ் ரெட்டியார் ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375562 JAGADEESH ரெட்டியார் ஆண் 57 B.Com Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA378706 A.குமாரசாமி ரெட்டியார் ஆண் 60 B.A பிரா
ன்ச்
போஸ்
ட்
மாஸ்
டர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu,Chettiyar,Pillai
RA378516 R.ஜெயபிரகாஷ் ரெட்டியார் ஆண் 62 BSC Business+Pen
sioner
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380355 M.தாமோதரன் ரெட்டியார் ஆண் 62 8TH Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ பிள்ளை,பிராமின்,ரெட்டியார்,நாயுடு,செட்டியார் ok
R380301 N.வெங்கட்ராமன் ரெட்டியார் ஆண் 63 B.Com ஓய்வ
ு-
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381562 R.புருசோத்தமன் ரெட்டியார் ஆண் 64 10th Std தனிய
ார் -
ஸ்ரீ
பெரு
ம்பு
தூர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380405 I.நடராஜன் ரெட்டியார் ஆண் 67 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R378817 I.ராஜன் ரெட்டியார் ஆண் 68 BA அரசு
வேலை
(ரிச
வ்ட

ஆபீச
ர்)(ஓ
்வு)
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383513 பாபு என்ற போஸ்கோ ரெட்டியார் ஆண் 68 10TH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382368 V.சந்திர மௌலி ரெட்டியார் ஆண் 70 MSC அரசு
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
மொத்தம் 168
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony