ரெட்டியார் - பெண் மொத்தம் 37
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R385870 T.அபிநயா ரெட்டியார் பெண் 24 Bcom ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385912 M.சுபசூர்யா ரெட்டியார் பெண் 26 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380725 R.திவ்யா ரெட்டியார் பெண் 26 BE -------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386870 V.பவித்ரா ரெட்டியார் பெண் 27 MCOM,MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379424 B.ஜான்சி ராணி ரெட்டியார் பெண் 28 D.T.Ed ,
B.Lit , B.Ed
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375173 M. ANUSIYA ரெட்டியார் பெண் 29 12th std Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377872 B.சர்மிளா ரெட்டியார் பெண் 29 MTECH Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384796 J.இலக்கியா ரெட்டியார் பெண் 29 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384129 R.சாந்தி ரெட்டியார் பெண் 30 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384545 K.சரண்யா ரெட்டியார் பெண் 30 BCA -- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384606 K.சிந்துஜா ரெட்டியார் பெண் 30 B.TECH தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ரெட்டியார் தெலுங்கு&தமிழ் K
R384996 N.ஜெயபுவனேஸ்வரி ரெட்டியார் பெண் 30 BE பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374713 K.வித்யா ரெட்டியார் பெண் 31 MA.,B.ED., Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Rettiyar
R379654 V.அனிதா ரெட்டியார் பெண் 31 MBA பிரை
வேட்
பெங்
களூர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385999 G.காளீஸ்வரி ரெட்டியார் பெண் 31 DIPLOMA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359615 S.ப்ரீத்தா லட்சுமி ரெட்டியார் பெண் 33 B.E(CS).M.S(
CS)
Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378851 A.மணிமேகலை ரெட்டியார் பெண் 33 MA.,B.Ed --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384846 K.மாலதி ரெட்டியார் பெண் 33 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359888 K.ஸ்ரீ சக்தி ரெட்டியார் பெண் 35 DEEE Ladies
Warden
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu, Telungu Chettiyar
RA372709 J.புனிதா ரெட்டியார் பெண் 35 MSC(Medical
Physics)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373434 R.கவிதா ரெட்டியார் பெண் 35 B.Com/PGDCA/
MBA
சாப்
ட்வே
ர்
கம்ப
ெனி
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375057 S.சுமதி ரெட்டியார் பெண் 35 B.Com தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY RETTIYAR
R385108 R.கிருஷ்ணப்பிரியா ரெட்டியார் பெண் 35 MA,BED,M.Phi
l
தனிய
ார்
உதவி
ப்பே
ராசி
ரியர
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385288 V.கவிதா ரெட்டியார் பெண் 35 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA319688 E. BARATHI ரெட்டியார் பெண் 36 BE Senior
Software
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372057 G.Kavitha ரெட்டியார் பெண் 36 MCA Software
professional
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376497 A.வேணி ரெட்டியார் பெண் 37 BSc தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA360803 S.RAMYA ரெட்டியார் பெண் 39 MCA Software
Engr
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377683 S.வசந்தா ரெட்டியார் பெண் 40 7th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357241 R.சந்திரா ரெட்டியார் பெண் 41 10th Std Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377428 S.ஜெயஸ்ரீ லட்சுமி ரெட்டியார் பெண் 41 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA331536 A. MAHESHWARI ரெட்டியார் பெண் 42 8th unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
RA358632 J. ARUNA ரெட்டியார் பெண் 42 BA, BED Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar, Naidu, Rettiyar
R380526 P. யோகிதா ரெட்டியார் பெண் 44 Diploma in
Electronics
and
Communicatio
n Eng
yoga teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar,nadar,reddiyar, naidu, any fc caste ok
RA358563 R.அபிராமி ரெட்டியார் பெண் 45 BA, DTEd ஆசிர
ியர்
- பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Brahmins, Naidu
R383119 N.காஞ்சனா ரெட்டியார் பெண் 47 MA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384422 R.கோமதி ரெட்டியார் பெண் 52 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
மொத்தம் 37
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony