ரெட்டியார் - பெண் மொத்தம் 36
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R394716 ரெட்டியார் பெண் 24 MSc தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395866 ரெட்டியார் பெண் 26 BSW ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385912 ரெட்டியார் பெண் 27 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396053 ரெட்டியார் பெண் 27 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379424 ரெட்டியார் பெண் 28 D.T.Ed ,
B.Lit , B.Ed
தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388468 ரெட்டியார் பெண் 29 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389324 ரெட்டியார் பெண் 29 MSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R392337 ரெட்டியார் பெண் 29 ME தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384129 ரெட்டியார் பெண் 30 BE சாப்ட்வேர்
இன்ஜினியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384606 ரெட்டியார் பெண் 30 B.TECH தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ரெட்டியார் தெலுங்கு&தமிழ் K
R392925 ரெட்டியார் பெண் 30 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384996 ரெட்டியார் பெண் 31 BE பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374713 ரெட்டியார் பெண் 32 MA.,B.ED., Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Rettiyar
R379654 ரெட்டியார் பெண் 32 MBA பிரை
வேட்
பெங்
களூர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391958 ரெட்டியார் பெண் 33 MBA தற்காலிக
அரசு பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R388181 ரெட்டியார் பெண் 33 BA அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389925 ரெட்டியார் பெண் 33 BTech சாப்ட்வேர்
இன்ஜினீயர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396926 ரெட்டியார் பெண் 33 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA359615 ரெட்டியார் பெண் 34 B.E(CS).M.S(
CS)
Software Engineer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373434 ரெட்டியார் பெண் 35 B.Com/PGDCA/
MBA
சாப்
ட்வே
ர்
கம்ப
ெனி
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385108 ரெட்டியார் பெண் 35 MA,BED,M.Phi
l
தனியார்
உதவிப்பேரா
சிரியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394768 ரெட்டியார் பெண் 35 5th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359888 ரெட்டியார் பெண் 36 DEEE Ladies Warden விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Any Naidu, Telungu Chettiyar
RA372709 ரெட்டியார் பெண் 36 MSC(Medical
Physics)
தனிய
ார்
பணி(
ெங்
ளூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385288 ரெட்டியார் பெண் 36 BE தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA319688 ரெட்டியார் பெண் 37 BE Senior
Software
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360803 ரெட்டியார் பெண் 39 MCA Software Engr விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376497 ரெட்டியார் பெண் 40 BSc தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377428 ரெட்டியார் பெண் 41 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377683 ரெட்டியார் பெண் 41 7th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358632 ரெட்டியார் பெண் 43 BA, BED Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar, Naidu, Rettiyar
R380526 ரெட்டியார் பெண் 45 Diploma in
Electronics
and
Communicatio
n Eng
யோகா
டீச
சர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar,nadar,reddiyar, naidu, any fc caste ok
RA358563 ரெட்டியார் பெண் 46 BA, DTEd ஆசிரியர் -
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Brahmins, Naidu
R383119 ரெட்டியார் பெண் 47 MA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384422 ரெட்டியார் பெண் 52 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389754 ரெட்டியார் பெண் 52 10th Std -- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
மொத்தம் 36
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony