வன்னியர் - ஆண் மொத்தம் 682
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R389576 V.பிரபாகரண் வன்னியர் ஆண் 18 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359703 R.தினகரன் வன்னியர் ஆண் 201 ITI வேலூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378912 S.ராஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 201 BTECH ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389883 K.சுரேஷ்குமார் வன்னியர் ஆண் 22 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389379 C.முனிரத்தினம் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 24 10th Std தனி
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378413 N.கஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 25 DIPLOMA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387972 A.செல்வகுமார் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 25 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388157 பிரகாஷ் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 25 Bachelor தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390089 G.திருநீலகண்டன் வன்னியர் ஆண் 25 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390242 M.திருப்பதி வன்னியர் ஆண் 25 9th std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390967 D.சந்தோஷ் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 25 9th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
RA378182 E.ஜெய்கணேஷ் வன்னியர் ஆண் 26 BBA ராணு
வம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381292 A.வெங்கட் வன்னியர் ஆண் 26 12 TH std தனிய
ார்வ
ேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390619 K.தீபக் வன்னியர் ஆண் 26 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377758 Manikandan வன்னியர் ஆண் 27 8 th std Private
Company
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376233 D. கார்த்திக் வன்னியர் ஆண் 27 10th std Welding Work பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378787 P.வேல் முருகன் வன்னியர் ஆண் 27 8th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381243 R.சக்தி கிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 27 DIPLOMA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383230 R.குமார் வன்னியர் ஆண் 27 Bsc தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383442 M.விஜயன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 27 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386275 S.ஸ்ரீனிவாசன் வன்னியர் ஆண் 27 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386410 P.சிவாராமபாண்டியன் வன்னியர் ஆண் 27 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R388939 P.சங்கமேஸ்வரன் வன்னியர் ஆண் 27 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390687 V.ராஜேஷ் வன்னியர் ஆண் 27 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390917 R. சிலம்பரசன் வன்னியர் ஆண் 27 MBA தனிய
ார்
வங்க
ி
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380968 P.பாலாஜி கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர்
R384822 T.வினோத் வன்னியர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R386791 P.முருகன் வன்னியர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385942 R.மாய கிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 28 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386462 P.கருத்தாளன் வன்னியர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389116 M .செந்தில் வன்னியர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390250 C.வைத்தியலிங்கம் வன்னியர் ஆண் 28 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390284 V.ராம்குமார் வன்னியர் ஆண் 28 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390419 P.நாகராஜ் வன்னியர் ஆண் 28 9th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA377220 K. RAJENDREN வன்னியர் ஆண் 29 B.Com PVT BANK திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376992 P Yuvaraj வன்னியர் ஆண் 29 Diploma Work in
Engineer
College
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377958 M.சங்கர் வன்னியர் ஆண் 29 10th std OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380583 R.அருள்முருகன் வன்னியர் ஆண் 29 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379833 S.தியாகராஜன் வன்னியர் ஆண் 29 MA எல்ல

பாது
காப்
புபட

போலீ
ஸ் -
BSF
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382517 S.தமிழரசன் வன்னியர் ஆண் 29 6TH சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R382750 S.சந்தோஷ் வன்னியர் ஆண் 29 7th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387831 B.சிலம்பரசன் வன்னியர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389632 V.மோகன் வன்னியர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390001 அலெக்சாண்டர் வன்னியர் ஆண் 29 திருமணம் ஆகாதவர்
R390427 K. பாலமுருகன் வன்னியர் ஆண் 29 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390996 L.பார்த்திபன் வன்னியர் ஆண் 29 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391277 B.கார்த்திக் வன்னியர் ஆண் 29 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374334 K. ARUN PRASATH வன்னியர் ஆண் 30 12th Std Tea Master -
Vellore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376705 M.விஜி வன்னியர் ஆண் 30 12th Std OWN SHOP விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA378489 G.முருகன் வன்னியர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378723 P.கார்த்திக் வன்னியர் ஆண் 30 B.COM விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379415 G.முருகன் வன்னியர் ஆண் 30 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379628 S.நாராயணன் வன்னியர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380828 B.பாலா வன்னியர் ஆண் 30 BE பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381663 K.சுரேஷ் வன்னியர் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385179 M.குமார் வன்னியர் ஆண் 30 10TH STD சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386610 T.ராஜா வன்னியர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386986 மோகன்.V கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 30 +2 same tracter
company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387511 V.மோகன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387870 L.முருகன் வன்னியர் ஆண் 30 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387973 M.சுஜித் கண்ணன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 30 B.Sc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388196 K.ராஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 30 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388835 G.புகழ் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 30 Diploma சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390278 T.வெங்கடேஷ் வன்னியர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390942 N.பெரியசாமி வன்னியர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர்
RA360565 S. NAGARAJ வன்னியர் ஆண் 31 Bcom Pvt
Work-Namakka
l
விவாகரத்து ஆனவர்
RA376818 A. Karthick கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 31 10th std Driver துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377526 Sivaraj வன்னியர் ஆண் 31 D.T.ED Teacher -
Pvt
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377850 M.ராமு கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 31 10th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378738 T.உமாசங்கர் வன்னியர் ஆண் 31 10 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379138 R.ஆனந்த முருகன் வன்னியர் ஆண் 31 8th std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380075 D.இளவசரன் வன்னியர் ஆண் 31 10th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380314 M.கார்த்திக் வன்னியர் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381094 R.ராஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி-
வேலூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382278 M.மணிகண்டன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382317 S.ராஜா வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்/
ென்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R384297 A.வினோத்குமார் வன்னியர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386211 T.செல்வமுருகன். வன்னியர் ஆண் 31 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388088 P.பிரபாகரன் வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R388948 M.வெங்கடேஷ் வன்னியர் ஆண் 31 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388997 G.கிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 31 BA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389064 R.வேல்முருகன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 31 B.Tech MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் ஓகே
R389358 சிவா வன்னியர் ஆண் 31 MBA BL தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் EXCEPT SC ,ST
R389367 D.பசுபதி வன்னியர் ஆண் 31 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389481 M.சிலம்பரசன் வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389619 V.ஜெயராமன் வன்னியர் ஆண் 31 Bcom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389679 R.சண்முகவேல் வன்னியர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390305 P.கோமலேசன் வன்னியர் ஆண் 31 11th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390834 P.பரத் வன்னியர் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391214 M.ராதாகிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA344684 K.Anand வன்னியர் ஆண் 32 Electrician Electrician பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360570 S. ABILASH வன்னியர் ஆண் 32 SSLC, ITI Pvt
Firm-Ariyalu
r
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377751 K.ஆனந்தகுமார் வன்னியர் ஆண் 32 12th std Government திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA375232 D.VIVEHANANDHAN வன்னியர் ஆண் 32 10th Std BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379011 A.சிவகுமார் வன்னியர் ஆண் 32 10th Std டெய்
லர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380261 V.ஆறுமுகம் வன்னியர் ஆண் 32 12TH டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380799 A.சிவகுமார் வன்னியர் ஆண் 32 10TH STD டெய்
லர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380923 P.கண்ணன் வன்னியர் ஆண் 32 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382516 P.மணிகண்டன் வன்னியர் ஆண் 32 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383196 M.ராகவன் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 32 BCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385636 R.குமார் வன்னியர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385667 M.வினோத் குமார் வன்னியர் ஆண் 32 10th Std அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385910 T.மூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385935 M.மணிகண்டன் வன்னியர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387006 K.மகேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388294 R.மகேஷ் வன்னியர் ஆண் 32 MSC அரசு
போலீ
ஸ்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388339 R.ராமன் வன்னியர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388445 V.முருகன் வன்னியர் ஆண் 32 8 th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389144 S.அறிவழகன் வன்னியர் ஆண் 32 தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389689 சுரேஷ் வன்னியர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390894 P.ராஜேஷ் வன்னியர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375574 K. யோகேஸ்வரன் வன்னியர் ஆண் 33 MBA Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA345399 M.குபேரன் வன்னியர் ஆண் 33 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374550 L.GANAPATHI VIJAYAKUMAR கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 33 10th Std Car Driver -
Chennai
துணையை இழந்தவர்
RA375132 S.SELVARAJ கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 33 10th std Bussiness+
Private-Acco
untant
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,Muthaliyar,Chettiyar,Naidu
RA378474 A.கோபி வன்னியர் ஆண் 33 BA பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378997 S.கண்ணன் வன்னியர் ஆண் 33 BE (EEE) EB-Asst
Engineer
metur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379191 S.சரவணன் வன்னியர் ஆண் 33 ITI விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R379728 A.மணிகண்டன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 33 12th Std cattering திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380640 M.சக்தி வன்னியர் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380653 S.செந்தில் முருகன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 33 7TH STD. சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381073 ராஜா வன்னியர் ஆண் 33 10TH STD தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381322 N.செந்தில் குமார் வன்னியர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381991 T.முகில்வண்ணன் வன்னியர் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382227 R.ரத்தினவேல் வன்னியர் ஆண் 33 10th std தனிய
ார்ப
ணி-ஓ
ூர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383327 S.மணிகண்டன் வன்னியர் ஆண் 33 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383496 K.சத்தியமூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 33 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384547 D.கலைச்செல்வன் வன்னியர் ஆண் 33 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R384867 C.முருகானந்தன் வன்னியர் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R385345 G.சக்திவேல் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385488 K.பாலாஜி வன்னியர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385615 A.சுப்பிரமணியன் வன்னியர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386525 K.ராஜ்குமார் வன்னியர் ஆண் 33 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386667 K.சம்பத் வன்னியர் ஆண் 33 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387524 R.சம்பத் வன்னியர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387590 P.செந்தில்குமார் வன்னியர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388104 R.குமார் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 33 10th passed தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
R388139 G.ராஜேஷ் குமார் வன்னியர் ஆண் 33 10th சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388286 S.தங்கதுரை கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 33 12th pass தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388380 R.மணிகண்டன் வன்னியர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389256 R.சரவணன் வன்னியர் ஆண் 33 10th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R389263 S.சரவணன் வன்னியர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R389435 M.முருகன் வன்னியர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389574 B.ரவிகுமார் வன்னியர் ஆண் 33 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389929 P.பிரபுகுமார் வன்னியர் ஆண் 33 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390648 A.கிரிதரன் வன்னியர் ஆண் 33 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391261 R.செல்வகுமார் வன்னியர் ஆண் 33 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378433 K.கணேசன் வன்னியர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA375442 R.RAJA வன்னியர் ஆண் 34 10th Std DRIVER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA378165 P.வெங்கடேசன் வன்னியர் ஆண் 34 10th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378758 S.பாஸ்கரன் வன்னியர் ஆண் 34 10th std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380480 T.செல்வ முருகன் வன்னியர் ஆண் 34 12th Std EB-Wire Man விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R380856 M.மாரியப்பன் வன்னியர் ஆண் 34 BA தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382955 K.முருகேசன் வன்னியர் ஆண் 34 8th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383259 K.ரமேஷ் வன்னியர் ஆண் 34 5th Std தனிய
ார்/
ீர்
ாழி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R383583 T.கிருஷ்ணமூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 34 BA DTED தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383802 M.கார்த்திகேயன் வன்னியர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384805 R.சக்திவேல் வன்னியர் ஆண் 34 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384935 R.மணிகண்டன் வன்னியர் ஆண் 34 8th Std. தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387287 N.கோபாலகிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388288 M.பிரபு வன்னியர் ஆண் 34 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் VANNIYAR, NAYAGAR ONLY
R388823 K.வேலுசாமி வன்னியர் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389618 P.செந்தில் குமார் வன்னியர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R389897 R.சுதாகர் வன்னியர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391493 P.கோவிந்தசாமி வன்னியர் ஆண் 34 BA BEd அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA343601 R.Shankar வன்னியர் ஆண் 35 MCA., Teacher விவாகரத்து ஆனவர்
RA359643 C.ராஜா வன்னியர் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365653 N. SUDHAKAR வன்னியர் ஆண் 35 12th Std Working at
Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377613 P.ஆனந்த் வன்னியர் ஆண் 35 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376587 M. Manivannan வன்னியர் ஆண் 35 10th std Timber
Supervisor
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA378926 S.வடிவேல் வன்னியர் ஆண் 35 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar,Gounder ok
RA379158 P.கோவிந்த ராஜ் வன்னியர் ஆண் 35 7th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379248 D.பரமசிவம் வன்னியர் ஆண் 35 8TH STD. சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379265 M.பத்மநாபன் வன்னியர் ஆண் 35 B.E. business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379540 R.வேணுகோபால் வன்னியர் ஆண் 35 10 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381486 S.கோபாலகிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 35 MSC MPHIL தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381553 K.பாவேந்தன் வன்னியர் ஆண் 35 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382170 K.கரும்பாயிரம் வன்னியர் ஆண் 35 9th std தனிய
ார்
வேலை
-தஞ்
ாவூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R382530 M.ராமன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 35 10th STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384703 V.பாலகுமரன் வன்னியர் ஆண் 35 ITI அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385489 M.வடிவேல் வன்னியர் ஆண் 35 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386036 V.ரமேஷ் வன்னியர் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386051 P.ஏழுமலை கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386183 B.சுரேஷ் வன்னியர் ஆண் 35 BE(CS) சாப்
ட்வே
ர்
எஞ்ச
ினிய
ர்-CTS
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R386294 M.கண்ணன் வன்னியர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386953 N.மூனுசுவாமி வன்னியர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387165 N.சிரஞ்சீவி வன்னியர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387369 M.சரவணன் வன்னியர் ஆண் 35 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387625 L.மோகனரங்கன் வன்னியர் ஆண் 35 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387958 M.முருகன் வன்னியர் ஆண் 35 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388334 B.மூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 35 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388554 R.செந்தமிழ் செல்வன் வன்னியர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390406 M.ஜெகதீசன் வன்னியர் ஆண் 35 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390812 J. நரேஷ் வன்னியர் ஆண் 35 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயக்கர் சம்மதம்
RA376037 L. ESWARAN வன்னியர் ஆண் 36 Diploma(Text
iles &Tech)
Own
Business-Sal
em
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361506 R. PERUMAL கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 36 8th Std Driver பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377156 BALASUBRAMANI வன்னியர் ஆண் 36 9th Std PAINTER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA376234 M. RAJAN வன்னியர் ஆண் 36 12th Std Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376330 P. சுரேஷ் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 36 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA376951 சிவகுமார் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 36 10th Std Manager பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
RA377004 P Anandan கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 36 BA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA377804 மாரிமுத்து கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 36 10th Mechanic திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC
RA378154 P.மேகநாதன் வன்னியர் ஆண் 36 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378802 SRITHAR வன்னியர் ஆண் 36 BSC super market திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
RA379140 S.மாணிக்கம் வன்னியர் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379142 R.ராஜ்குமார் வன்னியர் ஆண் 36 9th std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R379535 V.பாலாஜி வன்னியர் ஆண் 36 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379558 R.ராஜலிங்கம் வன்னியர் ஆண் 36 BBA பிரை
வேட்
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380802 M.பிரகாஷ் வன்னியர் ஆண் 36 10TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380884 D.செந்தில் குமார் வன்னியர் ஆண் 36 10TH STD கார்
டிரை
வர் -
சென்
னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381049 S.சக்திவேல் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 36 MSC MPHIL
BED
அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382086 D.கணேசன் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382383 M.பாலசுப்ரமணியம் வன்னியர் ஆண் 36 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382405 N.ராஜ் குமார் வன்னியர் ஆண் 36 12 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382414 A.செந்தில்குமார் வன்னியர் ஆண் 36 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383074 P.ராமகிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 36 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383241 M.கணபதி வன்னியர் ஆண் 36 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385190 N.கபில்தேவ் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 36 B.COM தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386537 T.செந்தில்குமார் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 36 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386719 S.லட்சுமணன் வன்னியர் ஆண் 36 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388122 N.ஏழுமலை வன்னியர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390955 G.கேசவன் வன்னியர் ஆண் 36 DME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391102 M.விஸ்வா வன்னியர் ஆண் 36 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386396 M.ரவிசங்கர் வன்னியர் ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R373170 S. MANIGANDAN வன்னியர் ஆண் 37 MA(Eco) Co-Ordinater
-Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Vanniyar, Gounder, Mudaliyar
RA376446 V S Raja வன்னியர் ஆண் 37 DME, BBA Contractor-F
inance
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376602 P. பெரியசாமி வன்னியர் ஆண் 37 BA Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC
R377325 Siva Chandiran வன்னியர் ஆண் 37 Bsc IT
HARDWARE-SOU
THI ARABIYA
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377669 V.இளையராஜா வன்னியர் ஆண் 37 B.Sc Computer
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377747 C.ராஜா வன்னியர் ஆண் 37 12th std Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377972 S.முத்துகுமரன் வன்னியர் ஆண் 37 MSC Private
Company
Senior
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK VANNIAR NO
RA378543 P.மூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 37 10th std Private பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378712 M.ராஜேஷ் வன்னியர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379294 G.பிரகாஷ் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 37 MCA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R379730 பாலராமன்.A கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 37 8 th
standard
own tea shop
with hotel
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379784 L.VELMURUGAN வன்னியர் ஆண் 37 computer
dished.
D.T.P
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R380636 M.Sanjiv வன்னியர் ஆண் 37 B.COM,D.TEd. Supervicer,p
vt
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/ MBC OK
R380765 சங்கர் வன்னியர் ஆண் 37 திருமணம் ஆகாதவர்
R381182 R.ராஜாராமன் வன்னியர் ஆண் 37 11th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381466 A.சங்கர் வன்னியர் ஆண் 37 10TH Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381703 G.கந்த சாமி வன்னியர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar ,Naidu
R381749 K.ஜெயச்சந்திரன் வன்னியர் ஆண் 37 M.Sc,B.Ed,M.
Phil
அரசு
பணி-
சிர
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382991 V.ராமலிங்கம் வன்னியர் ஆண் 37 10th அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383597 A.மதிவாணன் வன்னியர் ஆண் 37 MPT OWN CLINIC விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387042 C.வடிவேல் வன்னியர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387541 P.ரவிக்குமார் வன்னியர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387946 S.பலராமன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388393 G.கிருஷ்ணகுமார் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 37 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388518 D.சரவணன் வன்னியர் ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்ப
்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389182 R.இளங்கோ காந்தி கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389394 C.அருள் வன்னியர் ஆண் 37 MA Mphil BEd அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R390561 B.முருகராஜா வன்னியர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390854 N.வெங்கடேசன் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391048 மணிவண்ணன் வன்னியர் ஆண் 37 8th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361017 D. MURALI வன்னியர் ஆண் 38 M.COM.,
B.ED.,
Librarian-Ba
ngalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374143 G. MURUGAN கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 38 +2, DCS Southern
Railway -
Fitter-Trich
y
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA344185 S.Bharathi raja வன்னியர் ஆண் 38 M.Sc.,(Comp
uter
Science)
Computer
Sales and
Service
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R389075 V.இளவரசன் வன்னியர் ஆண் 38 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362062 S. ESWARAN வன்னியர் ஆண் 38 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362310 V. ராஜேஷ் வன்னியர் ஆண் 38 Dip.Electran
ic&Communica
tion
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R374011 B.ELANGOVAN வன்னியர் ஆண் 38 DEE Busines பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376210 K. MURUGAN வன்னியர் ஆண் 38 MSC Building
Contractor -
Dharmapuri
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R376534 Senthilkumar கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 38 BA commerce Volvo bus
driver
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376956 R. Senthil வன்னியர் ஆண் 38 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377501 R.Murugan வன்னியர் ஆண் 38 12th std Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377783 E.முருகன் வன்னியர் ஆண் 38 12th std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA378063 S.சரவணன் வன்னியர் ஆண் 38 MA,BEd Private
school
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378095 S.பழனி வன்னியர் ஆண் 38 BCOM,DCOP Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378268 P.அறிவழகன் வன்னியர் ஆண் 38 BBA Private
Company
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378840 பாலமுருகன் வன்னியர் ஆண் 38 12 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379713 R.சங்கர் வன்னியர் ஆண் 38 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381137 A.கருணாகரன் வன்னியர் ஆண் 38 6th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381342 k.மணி வன்னியர் ஆண் 38 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
(செல
ஸ்
மேன்
)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381390 M.ரவி கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 38 10h Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382700 D.மாரிமுத்து வன்னியர் ஆண் 38 7th Std தனிய
ார்/
ென்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382936 K.பெருமாள் வன்னியர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385024 K.அல்லி முத்து வன்னியர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386319 G.செங்குட்டுவன் வன்னியர் ஆண் 38 MBBS அரசு
மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387008 G.கோபி வன்னியர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387216 K.வீரமூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 38 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Vanniyar Ok.
R388245 K.ஆறுமுகம் வன்னியர் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R388320 P.மனோகரன் வன்னியர் ஆண் 38 BE(Mechanica
l)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389316 M.செந்தில்குமார் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 38 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390077 P.செல்வம் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 38 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390902 R.ஞானவேல் வன்னியர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R391490 K.பாஸ்கரன் வன்னியர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377065 V. Madhavan வன்னியர் ஆண் 39 10th std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361674 N. SARAVANAN வன்னியர் ஆண் 39 DTP Pvt
Work-Erode
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA378570 R.செந்தில் வன்னியர் ஆண் 39 7th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA344592 S.Jeyaprakash வன்னியர் ஆண் 39 B.Sc., MBA தனிய
ார்
நிறு
வனம்
- DINDUGAL
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA358897 M.அழகேசன் வன்னியர் ஆண் 39 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362358 M. AZHAGARASAN வன்னியர் ஆண் 39 BA Own Travels
- Salem
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376879 BALAMURUGAN வன்னியர் ஆண் 39 DME/BCA Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA374339 M. VAITHESWARAN வன்னியர் ஆண் 39 B.Tech Pvt Work -
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375489 P. ஏழுமலை வன்னியர் ஆண் 39 M.A. B.Ed. ACCOUNTANT
TREASURY
DEPT. KOVAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376872 M. Vijaya Kumar வன்னியர் ஆண் 39 ITI Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377674 M.Velu வன்னியர் ஆண் 39 8th Std Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377961 K.முத்தமிழ் செல்வன் வன்னியர் ஆண் 39 10th std OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA378158 ஜெகன் வன்னியர் ஆண் 39 10th std பிசி
னஸ்
(செங
கல்
சூலை
)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378278 S.ஜெயபிரகாஷ் வன்னியர் ஆண் 39 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378718 S.சுரேஷ் பாபு வன்னியர் ஆண் 39 BE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378865 C.நடராஜன் வன்னியர் ஆண் 39 Diploma தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379292 S.ராஜகுரு வன்னியர் ஆண் 39 M.E தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380066 முருகன் வன்னியர் ஆண் 39 விவாகரத்து ஆனவர்
R381142 S.ராஜேஷ் வன்னியர் ஆண் 39 Diploma in
Tailoring
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381270 P.கோபிநாத் வன்னியர் ஆண் 39 BE வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381482 P.சரவணன் வன்னியர் ஆண் 39 MA,BED தனிய
ார்
பணி-
ிரு
்பூ
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SE,ST
R381986 D.பாபு வன்னியர் ஆண் 39 BCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382446 R.சத்திய மூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 39 4th std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384355 S.ராமன் வன்னியர் ஆண் 39 D.PHARM பிரை
வேட்
கம்
ெனி
பார்
மசிஸ
்ட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386067 வடிவேல் வர்மா வன்னியர் ஆண் 39 BBA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386279 R.சிவகுமார் வன்னியர் ஆண் 39 ITI தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390509 செல்வகுமார் வன்னியர் ஆண் 39 10th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R391417 Venkatesan Y கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 39 DME, B-Tech,
MBA
Assy.
Manager
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377254 Kasilingam வன்னியர் ஆண் 40 8th std Driver துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
RA360997 P. கொளஞ்சிநாதன் வன்னியர் ஆண் 40 D.M.H.D,
R.S.M.P
Own Clinic -
Cuddalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360585 N. MURUGESAN வன்னியர் ஆண் 40 10th Std SHARE TRADER விவாகரத்து ஆனவர்
RA359636 L. PERUMAL வன்னியர் ஆண் 40 BSc, PGDCA Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361695 M. SRINIVASAN வன்னியர் ஆண் 40 DME Private-Tric
hy
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA364951 P. SIVAKUMAR வன்னியர் ஆண் 40 12th Std Painting&Far
mer-Ariyalur
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA374472 RANJITH வன்னியர் ஆண் 40 BA Own
Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376324 P. Raja Gopal வன்னியர் ஆண் 40 BA Own Photo
Studio
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376836 M Parthipan வன்னியர் ஆண் 40 5th STD ஹோட்
டல்
புரோ
ட்டா
மாஸ்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377402 S. MOHAN BABU வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 40 BA Private-Mana
ger
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379457 P.கலிய பெருமாள் வன்னியர் ஆண் 40 BE தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379517 M.ராமசாமி வன்னியர் ஆண் 40 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379996 முரளி வன்னியர் ஆண் 40 12th Std, சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380588 T.தனராஜ் வன்னியர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385557 S.ராதாகிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386157 K.குமார் வன்னியர் ஆண் 40 9th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386177 P.பெரியசாமி வன்னியர் ஆண் 40 7th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386562 N .பார்த்தீபன் வன்னியர் ஆண் 40 10th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387014 S.தூயவன் வன்னியர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387641 M.நடராஜன் வன்னியர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388230 P.கலியமூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 40 9th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388403 A.சந்திரசேகர் வன்னியர் ஆண் 40 DEE சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok
R388804 A.ரவிசங்கர் வன்னியர் ஆண் 40 BE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390452 K.சரவணகுமார் வன்னியர் ஆண் 40 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391215 அருண் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 40 விவாகரத்து ஆனவர்
RA375148 G. ரவிச்சந்திரன் வன்னியர் ஆண் 41 BA Panchatyat
Plumber line
Contract -
Chennai
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375955 R. MANI வன்னியர் ஆண் 41 Diploma(ECE) Pvt
Work-Coimbat
ore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC/ST
RA343311 S.Santhosh Kumar வன்னியர் ஆண் 41 B.Tech., Marketing
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360573 R.மணி வன்னியர் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359549 K. JAYAKUMAR வன்னியர் ஆண் 41 Bcom Own
Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA362498 M. ANNAMALAI வன்னியர் ஆண் 41 B.Com
Discontinue
Business-Ban
galore
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365868 P. SIVAMURUGAN கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 41 8th Std Own
Business-Tir
uppur
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA375136 K.JAYAKUMAR வன்னியர் ஆண் 41 B.Com OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர்
RA376471 R. சின்னத்தம்பி வன்னியர் ஆண் 41 MBA Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA376856 K Ragupathy வன்னியர் ஆண் 41 BCom Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377472 M. PERIYASAMY கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 41 MA Private-Mana
ger
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377823 G.வில்வநாதன் வன்னியர் ஆண் 41 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379696 R.சீனிவாசன் வன்னியர் ஆண் 41 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R386623 R.வித்யாசாகர் வன்னியர் ஆண் 41 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381251 A.ரவி வன்னியர் ஆண் 41 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382272 A.ஜீவானந்தம் வன்னியர் ஆண் 41 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382375 V.செந்தில்நாதன் வன்னியர் ஆண் 41 10TH Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382767 S.வரதராஜன் வன்னியர் ஆண் 41 8th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382768 A.சிவகுமார் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 41 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382954 B.சண்முகம் வன்னியர் ஆண் 41 5 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383429 P.செல்லதுரை வன்னியர் ஆண் 41 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384341 M.சுந்தர்ராஜன் வன்னியர் ஆண் 41 7TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385045 G.வில்வநாதன் வன்னியர் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385257 G.கலியமூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385477 M.ராதா வன்னியர் ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385633 A.குணசேகரன் வன்னியர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387631 C.துரைக்கண்ணன் வன்னியர் ஆண் 41 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388031 P.வசந்தகுமார் வன்னியர் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388343 S.வித்யா வன்னியர் ஆண் 41 BA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388350 R.சிவக்குமார் வன்னியர் ஆண் 41 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388664 N.மாரியப்பன் வன்னியர் ஆண் 41 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389406 K.S.வீரமணிகண்டன் வன்னியர் ஆண் 41 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390141 M.ராஜன் வன்னியர் ஆண் 41 டிப்
ளமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359698 G.முருகானந்தம் வன்னியர் ஆண் 42 12th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377282 RAJESH வன்னியர் ஆண் 42 BE PANCHAYAT
UNION
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA344249 J.Muthu krishnan வன்னியர் ஆண் 42 Electrical-
Engineering
(Sotware)
LLC
Helpdesk
Manager
விவாகரத்து ஆனவர்
RA361086 R. UMAPATHY வன்னியர் ஆண் 42 MA, MSc,
MEd, M.Phil
Teacher-Kanc
heepuram
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360970 L.முரளி கிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 42 M.V.Sc., அரச

கல்ல
ாரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC Ok
RA360737 N. KUMAR வன்னியர் ஆண் 42 12th Std Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378331 T.கணேஷ் வன்னியர் ஆண் 42 5th Std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376760 T.RAJENDREN வன்னியர் ஆண் 42 10th Std BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377446 M. SIVANESAN வன்னியர் ஆண் 42 B.Teach Engr-Delhi விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379361 B.Murali வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 42 B.Com-Discon
tinued.But
passed all
govt.exams
for
promotions.
Working in
Tirmala
Tirupati
Devsthanams,
Tirupati
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379821 B.ஏழுமலை வன்னியர் ஆண் 42 MA பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381076 N.திருநாவுகரசு வன்னியர் ஆண் 42 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381347 P.சிவக்குமார் வன்னியர் ஆண் 42 B.Lit தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383650 C.சீமான் வன்னியர் ஆண் 42 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384194 P.திருமலை வன்னியர் ஆண் 42 MA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385748 A.பாலாஜி வன்னியர் ஆண் 42 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385936 N.மூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386383 B.செல்வேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 42 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387019 S.அண்ணாமலை வன்னியர் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387365 R.ராமச்சந்திரன் வன்னியர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387410 G.ராமசந்திரன் வன்னியர் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389268 K.சண்முகம் வன்னியர் ஆண் 42 BA BL ADVOCATE துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389444 N.மோகன் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 42 MBBS,MD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390059 A.செல்வம் வன்னியர் ஆண் 42 11th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390275 P.சங்கர் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 42 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390844 R. ஜவஹர்லால் நேரு வன்னியர் ஆண் 42 BA அரசு
வங்க
ி
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391028 E.செந்தில்குமார் வன்னியர் ஆண் 42 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA360974 R. THIRUVENKADAM கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 43 ITI Own
Business-Set
hpat
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375796 K. KRISHNAMOORTHY வன்னியர் ஆண் 43 12th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA361384 S.P.SARAVANAN வன்னியர் ஆண் 43 DME Jr.Engineer,
TNSTC,MANNAR
GUDI BRANCH
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378070 M.சந்திரசேகரன் வன்னியர் ஆண் 43 10 th std Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362623 K. LENIN RAJA வன்னியர் ஆண் 43 +2, Diploma Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R371648 R.THIRUVENKADAM கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 43 ITI BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st not accepted
RA375481 G. சுகுமார் வன்னியர் ஆண் 43 BSC CS Private-chen
nai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376779 U. VIJAY VARMA வன்னியர் ஆண் 43 B.TECH(Civil
)
Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376983 M.Rajthiran வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 43 Bsc Vedio &
computer
technology
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377689 D.Subramani வன்னியர் ஆண் 43 12th std Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379563 P.முருகேசன் வன்னியர் ஆண் 43 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381598 N.ரமேஷ் வன்னியர் ஆண் 43 7th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380319 K.பெரிய சாமி வன்னியர் ஆண் 43 BE. Plan work
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC &MBC OK
R383271 C.செந்தில்குமார் வன்னியர் ஆண் 43 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383548 V.முத்து விஜயகுமார் வன்னியர் ஆண் 43 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385101 P.ராஜ்குமார் வன்னியர் ஆண் 43 BSC சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385160 N.செந்தில் வன்னியர் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385291 M.சங்கிலிமாடசாமி வன்னியர் ஆண் 43 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385638 S.நவநீத கிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386500 D.ராஜ்குமார் வன்னியர் ஆண் 43 டிப்
ளமோ
டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர்
R386607 P.முருகன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387674 G.ராமச்சந்திரன் வன்னியர் ஆண் 43 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390058 S.டில்லி வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390477 D.முரளி வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 43 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் சம்மதம்
RA375589 K.MAHESHWARAN வன்னியர் ஆண் 44 ITI Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA343403 M.R.Vinayakamurthi வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 44 M.Pharm(Phar
macy)
Pharmacist விவாகரத்து ஆனவர்
RA348302 P.S.கிருஷ்ணா கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 44 ITI மைசூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358975 R.ஐயப்பன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361473 A. EZHIL ARASAN வன்னியர் ஆண் 44 BA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362672 S. MANI கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 44 10th Working at
Ambathur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377288 R. Venkatesan வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 44 12th Std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA374569 G. MAGESHWARAN வன்னியர் ஆண் 44 ITI (Fitter) Sugar
Factory -
Villupuram
துணையை இழந்தவர்
RA377165 G. Mohan கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 44 7th std Own Work
shop
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376447 செந்தில் வன்னியர் ஆண் 44 10th Std Travels துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC/ST
R379616 R.செந்தில் குமார் வன்னியர் ஆண் 44 10 th std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379777 T.சரவணன் வன்னியர் ஆண் 44 BA தனிய
ார்-
ென்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379957 R.எழுமலை வன்னியர் ஆண் 44 8th Std பெயி
ண்டர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380226 J.பத்மநாதன் வன்னியர் ஆண் 44 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380506 R.வெங்கடேஷ் வன்னியர் ஆண் 44 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R381689 R.நடராஜன் வன்னியர் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383842 P.பாலமுருகன் வன்னியர் ஆண் 44 7th STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384635 S.குமரேசன் வன்னியர் ஆண் 44 12TH STD. சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384745 V.பாண்டியன் வன்னியர் ஆண் 44 10th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385416 S.ராஜா வன்னியர் ஆண் 44 BE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386107 P.சாந்தப்பன் வன்னியர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388209 M.ரவி வன்னியர் ஆண் 44 Diploma அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388336 U .முத்துராம்குமார் வன்னியர் ஆண் 44 ITI தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389838 m.அன்பழகன் வன்னியர் ஆண் 44 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA343814 R.முரளிகிருஷ்ணன் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 45 MA அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA376031 A. ASHOK KUMAR வன்னியர் ஆண் 45 BA Pvt
Staff-Salem
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377218 R.T. Magesh கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 45 MBA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA360610 V. POOVANNAN வன்னியர் ஆண் 45 BE, MCA Asst.Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375726 G. ANNADURAI வன்னியர் ஆண் 45 12th std Business -
Perambalur
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374392 S.MANOKARAN வன்னியர் ஆண் 45 10th Std PHOTO STUDIO துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA374890 P. MANOKARAN வன்னியர் ஆண் 45 BA Business -
Namakkal
(VODAFONE
DISTRIBUTER)
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377842 E.பொன்னியப்பன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 45 10th std Agriculture துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376586 S. சிவா வன்னியர் ஆண் 45 ITI(Fitter) Business பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377005 S Radhakrishnan வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 45 5th STD Two Wheer-
Mechnic
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377954 சங்கர் வன்னியர் ஆண் 45 M.SC.,
PGDCA.
SOFTWARE,
California,
USA
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378092 M.வேலாயுதம் வன்னியர் ஆண் 45 10th std Private
Company
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379606 A.K.ஞானசேகர் வன்னியர் ஆண் 45 M.E., PhD PROFESSOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379990 S.கந்தசாமி வன்னியர் ஆண் 45 BSC தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380477 P.செந்தில் குமார் வன்னியர் ஆண் 45 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381087 A.K.ஞானசேகர் வன்னியர் ஆண் 45 MA PHD தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381264 A.நாகேந்தரன் வன்னியர் ஆண் 45 5th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381315 K.சிவா வன்னியர் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
சேலம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R381740 C.சபரிமுத்து வன்னியர் ஆண் 45 2th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382725 C.பரமானந்தம் வன்னியர் ஆண் 45 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383231 P.முருகேசன் வன்னியர் ஆண் 45 10th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383643 R. பன்னீர் செல்வம் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 45 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385036 V.வெங்கடாசலம் வன்னியர் ஆண் 45 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385264 S.சுகுமார் வன்னியர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385630 N.ஹரி கிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 45 BA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388656 M.ராஜேந்திரன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389510 S.மதி வன்னியர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390934 முனைவர் ஜெ . ஆர்.சிவராமகிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 45 MA,PhD அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375577 A. பன்னீர் செல்வம் வன்னியர் ஆண் 46 BSC,BED Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365769 J. JAYA VELU வன்னியர் ஆண் 46 10th Std Garments-Ero
de
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
RA376795 ஏழுமலை வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 46 10th Private பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380342 V.மரியமுத்து வன்னியர் ஆண் 46 5TH STD. ஆட்ட

டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380464 G.முத்து சாமி கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 46 6 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381437 J.நாகராஜ் வன்னியர் ஆண் 46 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381638 V.கோவிந்தன் வன்னியர் ஆண் 46 6TH சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382400 A.ராஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 46 5th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384113 J.நாராயணமூர்த்தி கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 46 12TH STD தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384163 K.ராஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 46 10th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384780 S.முனுசாமி வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384960 J.லட்சுமிநாராயணன் வன்னியர் ஆண் 46 BE தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385900 M.சரவணன் வன்னியர் ஆண் 46 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386665 D.K.சங்கர் வன்னியர் ஆண் 46 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387009 V.மகாலிங்கம் வன்னியர் ஆண் 46 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387890 K.கோவிந்தராஜ் வன்னியர் ஆண் 46 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388451 S.சேகர் வன்னியர் ஆண் 46 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390947 S.கமலக்கண்ணன் வன்னியர் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378019 P.Elangovan வன்னியர் ஆண் 47 MSC,MA,BED,M
.Phil
Govt.-Teache
r
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA362176 T. DURAIMANIKKAM வன்னியர் ஆண் 47 BA Junior
Asst-Tanjore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
RA372647 P SANKAR வன்னியர் ஆண் 47 DME ENGINEER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R387487 S.சபரிமுத்து வன்னியர் ஆண் 47 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378559 T.வெங்கடேசன் வன்னியர் ஆண் 47 7th std பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379019 V.சந்திரசேகர் வன்னியர் ஆண் 47 9th Std தனிய
ார்-
ார்
டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379601 K.பெருமாள் வன்னியர் ஆண் 47 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380033 R.கிருஷ்ண மூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 47 10th சொந்

கடை-
ெய்
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R380971 P.செந்தில்குமார் வன்னியர் ஆண் 47 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381102 R.ராஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 47 8TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383560 R.V.சம்பத் வன்னியர் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383849 S.குணசேகர் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 47 6th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389975 N.ஹரி கிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 47 BA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R385396 P.சுரேஷ் வன்னியர் ஆண் 47 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R386570 V.பத்மநாதன் வன்னியர் ஆண் 47 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387151 M.சுப்பிரமணி வன்னியர் ஆண் 47 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388351 R.அருண் வன்னியர் ஆண் 47 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388906 முத்துசாமி வன்னியர் ஆண் 47 4th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390995 ஜெயக்குமார் வன்னியர் ஆண் 47 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA377753 M.Murugesan வன்னியர் ஆண் 48 12th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA376397 R. முருகன் வன்னியர் ஆண் 48 12th std Private-Driv
er
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA361492 Dr.K. ELANGO வன்னியர் ஆண் 48 MBBS, DHI Doctor -
Dharmapuri
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365857 K. BALASUBRAMANIAN வன்னியர் ஆண் 48 BE Engineer At
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375459 C.GUNASEKARAN Alias ANNADURAI வன்னியர் ஆண் 48 6th std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC/ST
RA378030 M.கோவிந்த ராஜன் வன்னியர் ஆண் 48 10th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378486 P.சந்திரசேகர் வன்னியர் ஆண் 48 B.Com TVS
Company-Oper
ator-
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி vanniar,muthaliar
R379409 செல்வராசு எ கவிஞர் நிலவன் வன்னியர் ஆண் 48 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379742 D.முத்துராமன் வன்னியர் ஆண் 48 Diploma விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380630 A.மகாராஜன் வன்னியர் ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381123 J.ஜெய்சங்கர் வன்னியர் ஆண் 48 12TH தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381788 D.ஜெயரட்சகமுர்த்தி வன்னியர் ஆண் 48 12TH STD தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382270 J.நாராயண மூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382533 R.அருணாச்சலம் வன்னியர் ஆண் 48 10TH Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382834 K.கண்ணன் வன்னியர் ஆண் 48 MS சித்

வைத்
தியர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383060 T.பலமலை வன்னியர் ஆண் 48 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383408 E.விஸ்வநாதன் வன்னியர் ஆண் 48 10TH Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383866 D.சுப்புரமணி வன்னியர் ஆண் 48 10thStd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384180 N. தில்லி வன்னியர் ஆண் 48 10th Std அரசு
ப்பண
ி (EB
LINEMAN)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384558 M.ராஜீ வன்னியர் ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387694 K.முனியசாமி வன்னியர் ஆண் 48 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389957 K.மொட்டைய்யன் வன்னியர் ஆண் 48 8th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA316417 M. GOPAL வன்னியர் ஆண் 49 M.A. Business விவாகரத்து ஆனவர்
RA344160 T.R. Saravana Selvan வன்னியர் ஆண் 49 B.Sc (phy) Commercial
SR. Glc -
Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373329 G.Srinivasan வன்னியர் ஆண் 49 10th std Printing
Press
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376316 V. JAYABALAN வன்னியர் ஆண் 49 12th std Multi
Tasking
Staff-Pondic
herry
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379791 E.சிவக்குமார் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 49 11TH Std டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380163 S.ராஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 49 10th Std அரசு
பணி-EB
-கடல
ர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380211 E.கோவிந்தன் வன்னியர் ஆண் 49 8TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382178 M.எழுமலை வன்னியர் ஆண் 49 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382399 C.ரகுநாத் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 49 DME DTE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382628 K.S.சரவணக்குமார் வன்னியர் ஆண் 49 8THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ேலம
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385939 P.K.சுந்தரம் வன்னியர் ஆண் 49 5th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383098 V.ராஜகோபால் வன்னியர் ஆண் 49 9TH STD டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R383637 V.துர்வாசலு கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 49 Bsc ;BL Advocate பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385047 T.சரவணன் வன்னியர் ஆண் 49 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386145 V.பத்மநாபன் வன்னியர் ஆண் 49 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R369838 S.M.RAMACHANDRAN கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 50 12th Std SUPERVISOR துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA372414 K.NATARAJAN வன்னியர் ஆண் 50 Diploma Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376734 E. KIRUPAKARAN வன்னியர் ஆண் 50 10th Std Real Estate விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376952 கனகராஜ் வன்னியர் ஆண் 50 7th std Mason துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
RA378546 C.கந்தவேலு கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 50 12th Std Security-Ban
k
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378625 V.சண்முகம் வன்னியர் ஆண் 50 8th std Private திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380324 S.முருகன் வன்னியர் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380598 S.M.ராம சந்திரன் வன்னியர் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்-
ென்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380659 N.செல்வராஜ் வன்னியர் ஆண் 50 DME அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380972 A.திருவள்ளுவன் வன்னியர் ஆண் 50 6th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381661 M.செல்வம் வன்னியர் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386936 J.மலர்வண்ணன் வன்னியர் ஆண் 50 ITI தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387490 S.கோவிந்தராஜன் வன்னியர் ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387662 K.முருகன் வன்னியர் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376882 N. ANBALAGAN வன்னியர் ஆண் 51 10th Std Tailor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380110 R.சவுரிமுத்து வன்னியர் ஆண் 51 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380553 R.சவுரி முத்து வன்னியர் ஆண் 51 8 th std பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381230 D.கனகராஜ் வன்னியர் ஆண் 51 7th Std தனிய
ார்+
ொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382649 P.சற்குணம் வன்னியர் ஆண் 51 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383825 S.ரவிசந்திரன் வன்னியர் ஆண் 51 12th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385002 V.பச்சையப்பன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 51 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385019 P.சங்கரன் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 51 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA343117 K.Parimurugan வன்னியர் ஆண் 52 MA MPHIL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377266 R. ARUNACHALAM வன்னியர் ஆண் 52 B.A Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366865 G. BASKARAN வன்னியர் ஆண் 52 12th Std CRC-Driver-K
umbakonam
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377913 K.குமார் வன்னியர் ஆண் 52 MSC Junior
Entomologist
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377576 P.Chella Durai வன்னியர் ஆண் 52 10th std Private துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378715 A.சாரதி கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 52 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC, ST
R380078 K.ஹரிராமன் வன்னியர் ஆண் 52 8th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380669 A.ஏழுமலை வன்னியர் ஆண் 52 12TH STD. சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381125 K.பாண்டியன் வன்னியர் ஆண் 52 BA தனிய
ார்
பணி -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382415 A.தனஞ்செழியன் வன்னியர் ஆண் 52 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383220 G.உமாபதி வன்னியர் ஆண் 52 10TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383550 J.உமாபதி கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 52 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383692 R.பாண்டுரங்கன் வன்னியர் ஆண் 52 10TH STD சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384668 M.ரவிசங்கர் வன்னியர் ஆண் 52 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை OK
R390065 K.மணி வன்னியர் ஆண் 52 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377458 M.Mohan வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 53 12th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377875 M.ஜெயபால் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 53 6th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378129 R.பாலகிருஷ்ணன் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 53 8th Std Own
Business
(Printing-pr
ess)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379234 M.செல்வராஜ் வன்னியர் ஆண் 53 10th std தனிய
ார்
தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி muthaliyar only
R380240 G.சங்கர் வன்னியர் ஆண் 53 8TH STD. TAILOR விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380953 A.சந்திரசேகர் வன்னியர் ஆண் 53 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381223 ஆறுமுகம் வன்னியர் ஆண் 53 10th std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383041 P.தேவராஜன் வன்னியர் ஆண் 53 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384629 L.மாசிலாமணி கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 53 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378653 M.சிவபிரகாசம் வன்னியர் ஆண் 54 10 th std பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378327 P.ஆறுமுகம் வன்னியர் ஆண் 54 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378316 P.ஆறுமுகம் வன்னியர் ஆண் 54 MA Business திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378343 R.பன்னீர் செல்வம் வன்னியர் ஆண் 54 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379185 R.மணி மொழி வன்னியர் ஆண் 54 10th std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379674 C.புத்திரன் வன்னியர் ஆண் 54 5TH Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380254 R.ராஜாராம் வன்னியர் ஆண் 54 10TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383590 V.மூர்த்தி கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 54 7th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384866 S.சண்முகம் வன்னியர் ஆண் 54 MA,BED அரசு
வேலை
-
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA377874 K.தேவேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 55 9th Std Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380233 G.மணி வன்னியர் ஆண் 55 10th Std அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC,MBC OK
R383475 M.ஆறுமுகம் வன்னியர் ஆண் 55 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383515 L.கண்ணன் வன்னியர் ஆண் 55 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386389 M.ராஜகோபால் வன்னியர் ஆண் 55 10thStd சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R388261 P.சுப்பிரமணி வன்னியர் ஆண் 55 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390539 N.பாண்டுரங்கன் வன்னியர் ஆண் 55 9th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380503 G.மணி வன்னியர் ஆண் 56 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380897 C.செல்வ ராஜ் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 56 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382499 S.R.மகாதேவன் வன்னியர் ஆண் 56 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382656 S.நடராஜன் வன்னியர் ஆண் 56 12THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387015 K .சேகர் வன்னியர் ஆண் 56 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389767 M.நாகராஜன் வன்னியர் ஆண் 56 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389960 D.சுப்பிரமணி வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 56 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377379 K. Ganesan வன்னியர் ஆண் 57 9th std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378446 P.முனிசாமி வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 57 5th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA379070 K.பிச்சையப்பன் வன்னியர் ஆண் 57 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379999 P.மாணிக்கம் வன்னியர் ஆண் 57 5th டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R380567 C.நந்த கோபால் வன்னியர் ஆண் 57 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381412 R.மதியழகன் வன்னியர் ஆண் 57 12TH STD தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382426 K.கணேசன் வன்னியர் ஆண் 57 12th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383564 P.கந்தசாமி வன்னியர் ஆண் 57 7TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383847 பாலகிருஷ்ணன் வன்னியர் ஆண் 57 5th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R386168 M.சண்முகம் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 57 5 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387680 P.ஆனந்த் வன்னியர் ஆண் 57 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387880 V.விஜயகுமார் வன்னியர் ஆண் 57 8th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388934 G.சந்திரன் வன்னியர் ஆண் 57 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378953 G.ராஜ்குமார் வன்னியர் ஆண் 58 BSC finance பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380087 V.PANDIYAN வன்னியர் ஆண் 58 10th std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380890 V.ஜெயகுமார் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 58 Mech
engineering
Officer பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380993 A.R.சௌந்தராஜன் வன்னியர் ஆண் 58 10th Electrical
and Plumbing
work-செ
்னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380995 S.ராஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 58 10th Std டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381475 A.சந்திர மோகன் வன்னியர் ஆண் 58 MBA அரசு
வேலை
-பெல

நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383049 V.பாண்டியன் வன்னியர் ஆண் 58 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384188 G.பாஸ்கர் வன்னியர் ஆண் 58 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385607 R.செல்வராஜ் வன்னியர் ஆண் 58 BA அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387012 M.செல்வராஜ் வன்னியர் ஆண் 58 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377096 ஜெய ராமன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 59 12th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376311 R. ஜெயசீலன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 59 8th std Lorry Work
Shop
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378735 M.லாவண்யா ராம் வன்னியர் ஆண் 59 DME Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R380263 D.தேவேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 59 MCOM அரசு
-
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R381600 D.பஞ்சாச்சரம் வன்னியர் ஆண் 59 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381604 v.தமோதரன் வன்னியர் ஆண் 59 10 TH பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382865 N.பன்னீர்செல்வம் வன்னியர் ஆண் 59 10th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383437 E.சந்திர மோகன் வன்னியர் ஆண் 59 MBA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385810 R.சந்துரு வன்னியர் ஆண் 59 MA அரசு
இன்ஸ
்பெக
்டர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386867 D.பஞ்சாச்சரம் வன்னியர் - நாயக்கர் ஆண் 59 S.S.L.C +
I.T.I
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387663 D.மனோகரன் வன்னியர் ஆண் 59 10th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391329 T.ராஜேந்திரன் வன்னியர் ஆண் 59 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390777 மோகன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 60 பிரிந்து வாழ்பவர்
R380004 S.பாண்டியன் வன்னியர் ஆண் 60 M.A,B.Ed அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380624 J.R.வெங்கடாசலம் வன்னியர் ஆண் 60 BSC அரசு
பணி -
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381690 M.மோகன் வன்னியர் ஆண் 60 Old 10th Std அரசு
பணிஓ
ய்வு
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382402 A.பாலுசாமி வன்னியர் ஆண் 60 10th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
ு(PENSIONE
R)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383698 G.ஏழுமலை கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 60 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386098 C.நாராயணசாமி வன்னியர் ஆண் 60 10th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387018 L.ராமலிங்கம் வன்னியர் ஆண் 60 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379213 R.செல்வம் வன்னியர் ஆண் 61 old 12th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379950 K.வரதன் வன்னியர் ஆண் 61 10TH EB (RTD) துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380321 M.வேலாயுதம் வன்னியர் ஆண் 61 8 th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381539 A.அந்தோணி வன்னியர் ஆண் 61 8TH டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R383469 K.வரதன் வன்னியர் ஆண் 61 10th STD அரசு
பணி
ஓய்வ

(பென
ஷனர
)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384883 V.ஜோதிராமன் வன்னியர் ஆண் 61 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
RA378443 A.சௌந்தரராஜன் வன்னியர் ஆண் 62 10 th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375366 C. கண்ணன் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 62 10th Std BSNL பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC, ST NOT ACCEPTED
R383606 M.பார்த்தசாரதி வன்னியர் ஆண் 62 BA ARMY RTD.,
INSPECTOR
(CM BRANCH)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387904 D.சம்பத் வன்னியர் ஆண் 62 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R389566 M.ராஜாராம் வன்னியர் ஆண் 62 Bcom அரசு
பணி
ஓய்வ
ு-SI
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R384207 M.வெங்கடேசன் வன்னியர் ஆண் 63 10thStd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387859 T.முனுசாமி வன்னியர் ஆண் 63 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389807 M.ராஜதுரை வன்னியர் ஆண் 63 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380320 A.பெரிய சாமி வன்னியர் ஆண் 66 10TH STD. எலேக
்ட்ர
ிசிய
ன்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380462 M.ராமலிங்கம் வன்னியர் ஆண் 66 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி வன்னியர்,முதலியார்
R386745 V.சர்வமுர்த்தி வன்னியர் ஆண் 66 DEE, AMIE(BE
Equivelant)
Defence
(Retired)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379948 K.சுப்ரமணியன் வன்னியர் ஆண் 67 BSC ஓய்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380203 A.சுப்பிரமணி வன்னியர் ஆண் 67 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381615 S.நாகராஜ் கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 71 8TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384318 M.கலியமூர்த்தி வன்னியர் ஆண் 71 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
மொத்தம் 682
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony