கள்ளர் - ஆண் மொத்தம் 276
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R386225 R.தட்சிணாமூர்த்தி கள்ளர் ஆண் 201 MBA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார், மறவர் OK .
R387257 K.P.மணிகண்டன் கள்ளர் ஆண் 201 BA அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390688 P. காத்தப்பன் @ பிரபு கள்ளர் ஆண் 201 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391030 P.சரவணன் கள்ளர் ஆண் 201 12th Std வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,அகமுடையார் ஓகே
R390993 M.அஜித்குமார் கள்ளர் ஆண் 25 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார் ,மறவர் சம்மதம்
R388279 E.சூர்யாபிரகாஷ் கள்ளர் ஆண் 25 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388368 ராம்பிரசாத் கள்ளர் ஆண் 25 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387990 P.சிவபாண்டி கள்ளர் ஆண் 26 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389517 P.வீரமணி கள்ளர் ஆண் 26 B.E தனிய
ார்ப
்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383582 S.முத்துமாலை என்ற கண்ணன் கள்ளர் ஆண் 27 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,அகமுடையர் ஓகே
R389179 S.சிவகுமார் கள்ளர் ஆண் 27 BA அரசு
வேலை
ராணு
வம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390641 M.தினேஷ் கள்ளர் ஆண் 27 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377430 K. RAVIKUMAR கள்ளர் ஆண் 29 ME GOVERNMENT
POLYTECHNIC
TEACHER-
TEMPORORY
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381382 A.பால்பாண்டி கள்ளர் ஆண் 29 7TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Maravar,yathavar Ok
R388150 A.அன்னப்பாண்டி கள்ளர் ஆண் 29 8th Std விவச
ாயம்
+ கடை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R388266 A.கேசவன் கள்ளர் ஆண் 29 BE பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390344 T.சுகுமார் கள்ளர் ஆண் 29 8th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391349 p.ராஜா கள்ளர் ஆண் 29 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388105 J.ராஜா கள்ளர் ஆண் 30 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380760 S.முத்து பாண்டி கள்ளர் ஆண் 30 8th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381484 C.முருகன் @ Jhon கள்ளர் ஆண் 30 M.B.A., தனிய
ார்
வேலை
-மது
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R387040 K .பிச்சைமணி கள்ளர் ஆண் 30 12th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387919 K .ராஜு கள்ளர் ஆண் 30 10th Std சொந்
தத்த
ொழில
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379410 P.காளீஸ்வரன் கள்ளர் ஆண் 31 12th
std,b.com
uncomplet
tiles,granit
e contrctor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,Agamudaiyar
R380310 V.குரு கள்ளர் ஆண் 31 DCE. Foreign
employee(Ele
ctrical)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386668 V.ஆசைபாண்டி கள்ளர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384272 S.லெட்சுமனன் கள்ளர் ஆண் 31 8Th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386089 S.கார்த்திக் கள்ளர் ஆண் 31 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387479 T.வினோத் கள்ளர் ஆண் 31 ME தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388544 V.சதீஸ் கள்ளர் ஆண் 31 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384642 P.கணேஷ்குமார் கள்ளர் ஆண் 32 MBA வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387996 R.ராம்குமார் கள்ளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389192 A.ஜெயராமன் கள்ளர் ஆண் 32 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389404 U.அருள் கள்ளர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389551 கார்த்திக் கள்ளர் ஆண் 32 5TH STD தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390157 P.அழகர் கள்ளர் ஆண் 32 MA Med MPhil அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R390338 M.பால்பாண்டியன் கள்ளர் ஆண் 32 ITI அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA337483 Mr. M.Karthik கள்ளர் ஆண் 33 B.Tech., Technical
Consultant
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377313 S.PRABHU கள்ளர் ஆண் 33 BA,(MBA) Own Business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R377832 Karthik.M கள்ளர் ஆண் 33 B.Tech Technical
Specialist
in HP
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,Agamudayar
R388464 C.சுரேஷ் குமார் கள்ளர் ஆண் 33 BCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382619 D.செந்தில்குமார் கள்ளர் ஆண் 33 MSC தனிய
ார்
வங்க
ி,செ
்னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382968 S.மந்தையன் கள்ளர் ஆண் 33 5TH தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386439 S.மூர்த்தி கள்ளர் ஆண் 33 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388613 R.தினேஷ் கள்ளர் ஆண் 33 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388658 J.பிரஷ்னேவ் கள்ளர் ஆண் 33 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389059 V.சரவணன் கள்ளர் ஆண் 33 DEEE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390580 G.தண்டபாணி கள்ளர் ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR, AGAMUDAIYAR
R391204 V.சரவணன் கள்ளர் ஆண் 33 தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA375931 A. SARAVANAN கள்ளர் ஆண் 34 BE(Civil
Engg)
Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366879 T.சுந்தரபாண்டியன் கள்ளர் ஆண் 34 12th Std FINANCE விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376845 S.சுந்தரபாண்டியன் கள்ளர் ஆண் 34 M.Sc,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் கள்ளர் ONLY
RA376912 T. Kurinchi Selvan கள்ளர் ஆண் 34 8th Std Painting
Contracter
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377629 V.பேயாண்டி கள்ளர் ஆண் 34 M.Sc, B.Ed Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudiayar,Maravar
RA379193 T.K.சேதுராமன் கள்ளர் ஆண் 34 8th std தனிய
ார் -
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379660 R.ராஜ ரூபன் கள்ளர் ஆண் 34 BE(IT),MBA பேங்
க்
கேசி
யர்-
துர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381767 M.கலை கள்ளர் ஆண் 34 M.C.A தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383261 M.கார்த்திக் கள்ளர் ஆண் 34 ஆட்ட
ோமொப
ைல்
சொந்
தத்த
ொழில
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386931 K.C.பாலமுருகன் கள்ளர் ஆண் 34 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390732 ராஜா கள்ளர் ஆண் 34 ITI சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361452 K. VIVEGANANTHAN கள்ளர் ஆண் 35 ITI, MMV SETC-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378917 முத்துக்குமார் கள்ளர் ஆண் 35 8th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379297 ஆறுமுகம் கள்ளர் ஆண் 35 5th Std Govt Staff
Steel supply
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379321 நாகராஜன் கள்ளர் ஆண் 35 MSC குட
ம்ப
நல
ஆலோச
கர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380392 S.செல்வம் கள்ளர் ஆண் 35 10TH STD. கார்
பெண்
டர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380547 D.ராம மூர்த்தி கள்ளர் ஆண் 35 BSC சொந

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381027 K.பிரபு கள்ளர் ஆண் 35 ITI தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381577 K.C. பிரபு கள்ளர் ஆண் 35 BA தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382406 M.ஐயப்பன் கள்ளர் ஆண் 35 7TH தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAYAR,ONLY
R383995 K.தினேஷ் கள்ளர் ஆண் 35 DME MISPE வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385144 K.தினேஷ் கள்ளர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
வெளி
நாடு
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், அகமுடையார் OK
R385431 P.கோவிந்தராஜ் கள்ளர் ஆண் 35 12th Std விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R388428 R.மாணிக்கம் கள்ளர் ஆண் 35 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர்
R388542 T.ஆனந்த் கள்ளர் ஆண் 35 BCA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390673 S.ஜெயகாந்தன் கள்ளர் ஆண் 35 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R390873 M.கார்த்திகேயன் கள்ளர் ஆண் 35 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390874 M.கார்த்திகேயன் கள்ளர் ஆண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R391041 D.சக்திவேல் கள்ளர் ஆண் 35 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377078 S.RAJA கள்ளர் ஆண் 36 B.COM ,
PGDCA,CFA
Documentatio
n Manager
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY
RA377017 பால்ராஜ் கள்ளர் ஆண் 36 B.Sc SUGAR MILL -
CONTRACT
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC ok
R379841 M.பாண்டி செல்வன் கள்ளர் ஆண் 36 9 th சிங்
கப்ப
ூரில

வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381976 S.செல்வம் கள்ளர் ஆண் 36 10th Std சூப்
பர்வ
ைசர்
-துப
ய்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382604 D.சுரேஷ் கள்ளர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R382930 K.சேதுராமன்ராமலிங்கம் கள்ளர் ஆண் 36 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383352 S.P.R.பாலமுருகன் கள்ளர் ஆண் 36 MBA சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,அகமுடையார் ,மறவர்
R387914 R.மனோகரன் கள்ளர் ஆண் 36 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R390246 S.ஜெயச்சந்திரன் கள்ளர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR, AGAMUDAIYAR
R390483 H.ராஜகோபால் கள்ளர் ஆண் 36 BCom வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390686 A.வசந்தராமன் கள்ளர் ஆண் 36 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390964 A.ரகு கள்ளர் ஆண் 36 MA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார் OK.
RA377741 C.தெய்வேந்திரன் கள்ளர் ஆண் 37 8th Std Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudiayar,Maravar
RA377970 R.செந்தில் குமார் கள்ளர் ஆண் 37 10th std Farmer துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378180 S.பாண்டி கள்ளர் ஆண் 37 MBA Business பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380253 K.சந்திரசேகரன் கள்ளர் ஆண் 37 6th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381851 M.இராஜன் கள்ளர் ஆண் 37 MA,B.Ed ஆசிர
ியர்
-மது
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR ONLY
R383483 B.குமார் கள்ளர் ஆண் 37 8th STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385062 P.கணேசன் கள்ளர் ஆண் 37 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385146 C.கோபி கள்ளர் ஆண் 37 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், அகமுடையார் OK
R389757 K.காசி கள்ளர் ஆண் 37 12th Std வெளி
நாட்
டில்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390568 T.ரவிக்குமார் கள்ளர் ஆண் 37 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375933 R. VIJAYAKUMAR கள்ளர் ஆண் 38 BA Bussiness-Di
gital
Printer
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Maravar
RA312432 VIJAY ANANTH கள்ளர் ஆண் 38 D.E.E.E.,
(B.B.A)
Senior
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376659 G. SHANKAR கள்ளர் ஆண் 38 Diploma, கூடங
்குள
ம்
அணும
ின்
நிலை
யம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375737 S.மனோகரன் கள்ளர் ஆண் 38 DME தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்
RA376429 K. SAKTHI VEL கள்ளர் ஆண் 38 12th
std,Diploma
in EEE
(Discontinue
)
Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376596 S. அசோக் குமார் கள்ளர் ஆண் 38 11th std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379449 P.தங்கபாண்டியன். கள்ளர் ஆண் 38 8th மர
இழப்
பகம்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st தவிர்த்து
R381937 M.தங்கராஜ் கள்ளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382605 P.ரெங்கசாமி கள்ளர் ஆண் 38 BSC அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382682 R.கார்த்தி கள்ளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்/
ிரு
்பூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R383857 M.அசோக்குமார் கள்ளர் ஆண் 38 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384320 S.பிரபாகரன் கள்ளர் ஆண் 38 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி maravar,kallar,agamudaiyar only
R386588 L.வினோத் கள்ளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387557 S.ஆனந்தன் கள்ளர் ஆண் 38 MA BEd அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388064 V.முருகானந்தம் கள்ளர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389625 T.ரவிக்குமார் கள்ளர் ஆண் 38 DIPLOMA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
RA362483 K.ஆறுமுகம் கள்ளர் ஆண் 39 12th std Machine
Operator
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA317294 SUNDER கள்ளர் ஆண் 39 MPT (ORTHO) Physiotherap
y (Medical)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR ,MARAVAR OK
RA358919 K. RAJENDIRAN கள்ளர் ஆண் 39 B.Sc,
M.P.Ed,
M.Phil
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி agamudaiyar,Maravar
R376420 K.Seenivasan கள்ளர் ஆண் 39 B.A,DCOOP சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Maravar
RA378338 A.ஜெயகொடி கள்ளர் ஆண் 39 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378484 S.திருச்செல்வம் கள்ளர் ஆண் 39 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378615 V.பாண்டியன் கள்ளர் ஆண் 39 B.Com சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381940 N.கண்ணன் கள்ளர் ஆண் 39 10TH, ITI தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384100 N.காந்தி கள்ளர் ஆண் 39 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385577 A.ராஜேஷ் கள்ளர் ஆண் 39 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI ONLY
R386202 T.செல்வம் கள்ளர் ஆண் 39 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387438 K.செந்தில்ராஜா கள்ளர் ஆண் 39 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388811 R.பூபதி கள்ளர் ஆண் 39 7th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389699 T .காசிமாயன் கள்ளர் ஆண் 39 5th தனிய
ார்ப
்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390086 S.காமராஜ் கள்ளர் ஆண் 39 MA தனிய

பனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391460 K.ராஜேஷ் கள்ளர் ஆண் 39 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
RA359497 K. RAMESH கள்ளர் ஆண் 40 DCE Own Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA360495 T. RENGARAJ கள்ளர் ஆண் 40 10th Std Pvt
Job-Coimbato
re
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Maravar
RA360528 K. VETRISELVAN கள்ளர் ஆண் 40 +2,
B.Com(Dis)
Own Business
- Vellore
விவாகரத்து ஆனவர்
R377589 D.S.செல்வன் கள்ளர் ஆண் 40 DEEE, B.Tech வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் கள்ளர்
R377897 P.ரமேஷ் கள்ளர் ஆண் 40 D.E.C.E Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383391 K.அருணகிரி கள்ளர் ஆண் 40 BBA அரச
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,அகமுடையார் ,மறவர்
R384227 M.தட்சிணாமூர்த்தி கள்ளர் ஆண் 40 BSC வெளி
நாடு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385121 S.ஆனந்தகுமார் கள்ளர் ஆண் 40 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385261 A.பிரகாஷ் கள்ளர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386070 A.முத்துகுமார் கள்ளர் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386765 M.சாமிநாதன் கள்ளர் ஆண் 40 9th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387421 S.ஆனந்தகுமார் கள்ளர் ஆண் 40 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387434 M.பாண்டியராஜன் கள்ளர் ஆண் 40 BA அரசு
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R388364 M.குமார் கள்ளர் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R376116 P. அன்பரசன் கள்ளர் ஆண் 41 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ONLY
RA366642 P. ASHOKAN கள்ளர் ஆண் 41 BA Driver -
Sekkanurani
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377416 S. MURUGANANTHAM கள்ளர் ஆண் 41 DME Bus
Conductor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA378879 S.ஜெய செந்தில் ராஜ் கள்ளர் ஆண் 41 MCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379493 A.பழனிச்சாமி கள்ளர் ஆண் 41 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R379688 N.மருதவாணன் கள்ளர் ஆண் 41 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R381790 K.சக்திவேல் (எ) கணேசன் கள்ளர் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி -
சீர்
காழி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R382361 R.ராஜேந்திரன் கள்ளர் ஆண் 41 10 TH பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382620 V.முருகன் கள்ளர் ஆண் 41 5 TH STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382894 M.தங்கத்துரை கள்ளர் ஆண் 41 8Th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAYAR,ONLY
R382982 N.கண்ணன் கள்ளர் ஆண் 41 10TH STD மளிக

கடை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383444 C.ஜெயக்குமார் கள்ளர் ஆண் 41 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383949 K.துரை மாணிக்கம் கள்ளர் ஆண் 41 8th Std வெளி
நாட்
டு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முக்குலத்தோர் OK
R391334 K.செந்தில்குமார் கள்ளர் ஆண் 41 MCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386285 M.ரவிச்சந்திரன் கள்ளர் ஆண் 41 MCom BL வழக்
குரை
ஞர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387217 M.சாமிநாதன் கள்ளர் ஆண் 41 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388872 M.பாண்டி கள்ளர் ஆண் 41 12th Std அரசு
போக்
குவர
த்து
கழகம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R375672 P. செல்வராஜ் கள்ளர் ஆண் 42 12th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA336539 D.Damodharan கள்ளர் ஆண் 42 D.M.E., Executive விவாகரத்து ஆனவர்
RA338418 K.Muthu Chidambaram கள்ளர் ஆண் 42 B.Com.,D.Co
-Op.,D.C.A.,
Contract
Work
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Agamudayar
RA358878 G. BALASUNDAR கள்ளர் ஆண் 42 M.Com சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA377389 B. Durai கள்ளர் ஆண் 42 10th std Contract
Work
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377704 Arumugam கள்ளர் ஆண் 42 BBA OWN HOTEL திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Agamudaiyar ok
RA379233 R.கணேசன் கள்ளர் ஆண் 42 B.Sc.,MA.,B.
Ed.,
அரசு
பணி-
சிர
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379555 N.சந்திரசேகர் கள்ளர் ஆண் 42 M.Com.,MA.,B
.Ed
ஆசிர
ியர்
-திண
டுக
கல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382731 N.செல்வம் கள்ளர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383732 N.கண்ணன் கள்ளர் ஆண் 42 8th Std தனிய
ார்
வேலை
(TAILOR)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R384836 P.மணிகண்டன் கள்ளர் ஆண் 42 MA,B.Ed அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386190 P.சுரேஷ் குமார் கள்ளர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர்,அகமுடையார் OK
R388759 V.ராஜ் கள்ளர் ஆண் 42 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389779 G.சக்திவேல் கள்ளர் ஆண் 42 MA MPhil அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA337952 T.Rajakanthan கள்ளர் ஆண் 43 B.E.,(Mechni
cal)
Landlord துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mukulathur,maravar,Agamuduyar
RA376961 C.Prabhakar கள்ளர் ஆண் 43 M.Sc.,M.Phi
l.,B.Ed.,
Private
school Hod
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி maravar,agamudaiyar
R383362 M.K.தேவசேனன் கள்ளர் ஆண் 43 BA ELECTRICAL
CONTRACTOR
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Agamudayar ok.
R383412 S.சேகர் கள்ளர் ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R385640 P.ரவி கள்ளர் ஆண் 43 BE சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386110 K.முனியசாமி கள்ளர் ஆண் 43 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388904 M.பெரியசாமி கள்ளர் ஆண் 43 8th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
RA362394 S.ALAGESHKANNAN கள்ளர் ஆண் 44 BA Quary
Contractor-P
udukkottai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA368021 R. RAJENDIRAN Alias SETTU கள்ளர் ஆண் 44 12th std Own Business
- Iluppur
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377361 MAHENDREN கள்ளர் ஆண் 44 MA,BEd Government
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,mukulathor ஓகே (BC , MBC OK )
RA379316 P.தங்கம் கள்ளர் ஆண் 44 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R379806 S.மாரியப்பன் கள்ளர் ஆண் 44 6th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382724 P.தர்மராஜ் கள்ளர் ஆண் 44 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374153 GANESAN கள்ளர் ஆண் 45 10th std Business-Che
nnai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R375819 R. சுகுமார் கள்ளர் ஆண் 45 Diploma Finance-Madu
rai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA363357 R. SUKUMAR கள்ளர் ஆண் 45 Diploma Finance-Madu
rai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
R379578 P.பாண்டி கள்ளர் ஆண் 45 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381271 N.சங்கர் கள்ளர் ஆண் 45 9th std சொந்

தொழி
ல்
-தஞ்
ாவூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR, MARAVAR, AGAMUDAYAR
R382199 N.அருள்குமார் கள்ளர் ஆண் 45 BCA தனிய
ார்/
ிரு
ாரூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC
R382946 R.சதீஸ் குமார் கள்ளர் ஆண் 45 DIPLOMA வெள
நாட
டில

வேலை
-
லண்ட
ன்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387205 S.சேதுராமன் கள்ளர் ஆண் 45 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA367833 M. Ravikumar கள்ளர் ஆண் 46 BSC, BED Teacher
-Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R380946 M.பரமசிவம் கள்ளர் ஆண் 46 10TH தனிய
ார்
ஆயூர

வேதி
க்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383210 P.வைரவன் கள்ளர் ஆண் 46 8THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
துர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385435 A.சுந்தர் கள்ளர் ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386531 R.போஸ் கள்ளர் ஆண் 46 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386803 J.சந்திரன் கள்ளர் ஆண் 46 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376082 S.A.Kannan கள்ளர் ஆண் 47 Diploma in
Civil
Engineering.
,
Own Business
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA359673 C. SENTHIL கள்ளர் ஆண் 47 BA Govt Staff -
Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Agamudayar ok.
RA376947 G. Krishna Moorthy கள்ளர் ஆண் 47 5th std Agriculture துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
R378590 m.jeyapandiyan கள்ளர் ஆண் 47 10 coconut
mandi
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R379650 M.கணேசன் கள்ளர் ஆண் 47 Diploma in
Yoga
Yoga Teacher திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380910 P.ரமேஷ் கள்ளர் ஆண் 47 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
-சென
னை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R383833 S.ராஜேந்திரன் கள்ளர் ஆண் 47 9th Std தனிய
ார்
வேலை
(DRIVER)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383859 A.சுந்தர் கள்ளர் ஆண் 47 8TH தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387317 R.ராம்குமார் கள்ளர் ஆண் 47 MBA தனிய
ார்-TV
S(Senior
officer)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R384979 S.நடராஜன் கள்ளர் ஆண் 47 9 th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385029 G.முருகேஷ் கள்ளர் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385168 S.பிரபாகரன் கள்ளர் ஆண் 47 12th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388126 A.குமார் கள்ளர் ஆண் 47 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388344 M.போத்திராஜா கள்ளர் ஆண் 47 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391434 ரத்தினகுமார் கள்ளர் ஆண் 47 துணையை இழந்தவர்
RA362347 V. ESWARAN கள்ளர் ஆண் 48 Diploma in
Computer
Science &
Engineering
Business -
Kumbakonam
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376364 L. கண்ணன் கள்ளர் ஆண் 48 7th std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378090 M.வெங்கடாசலம் கள்ளர் ஆண் 48 ME தலைம

ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378603 V.பாலமுருகன் கள்ளர் ஆண் 48 5th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R379832 S. முனியசாமி கள்ளர் ஆண் 48 8 th std சொந

மளிக

கடை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383863 N.பாலகிருஷ்ணன் கள்ளர் ஆண் 48 10Th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386305 T.சத்தியநாதன் கள்ளர் ஆண் 48 MA MPhil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387730 P.ராஜா கள்ளர் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389887 K.அன்னக்கொடி கள்ளர் ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R391472 P.முருகன் கள்ளர் ஆண் 48 BA வெளி
நாட்
டு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367054 N. MANIVANNAN கள்ளர் ஆண் 49 M.A M.Ed Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA368073 N. JEEVA கள்ளர் ஆண் 49 Diploma(EEE) Manager-Sing
apore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382615 C.முத்து கள்ளர் ஆண் 49 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383823 S.நடராஜன் கள்ளர் ஆண் 49 9Th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385469 S.ரவிச்சந்திரன் கள்ளர் ஆண் 49 6th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377618 G.முருகேசன் கள்ளர் ஆண் 50 BE Business பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R381745 P.முத்து பாண்டி கள்ளர் ஆண் 50 6 TH பிசி
னஸ்
(விவ
ாயம
)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385230 M.பிரகாசம் கள்ளர் ஆண் 50 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389240 N.ராஜேந்திரன் கள்ளர் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381128 S.சத்தியமூர்த்தி கள்ளர் ஆண் 51 MA,BED அரசு
ஆசிர
ியர்
-
திரு
வாரூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
RA378640 S.சோமு கள்ளர் ஆண் 52 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudiayar,Maravar
R379884 P.தங்க ராஜ் கள்ளர் ஆண் 52 5 th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391181 P.விஜயராஜன் கள்ளர் ஆண் 52 MSc,(LLB) சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார்,மறவர் OK
RA379068 K.சம்பத் கள்ளர் ஆண் 53 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379324 S.முருகேசன் கள்ளர் ஆண் 53 M.A ரயில
்வே
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R381091 K.கார்த்திகேயன் கள்ளர் ஆண் 53 10TH STD அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384845 N.சுந்தரராஜன் கள்ளர் ஆண் 53 MA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387461 C.சாந்தப்பன் கள்ளர் ஆண் 53 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389614 N.சுந்தர் கள்ளர் ஆண் 53 MA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378481 M.வெள்ளைசாமி கள்ளர் ஆண் 54 10th std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R383707 C.மகாலிங்கம் கள்ளர் ஆண் 54 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378229 C.சண்முக சுந்தரம் கள்ளர் ஆண் 55 8th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,malarvar,agamudar,goundu vellalar
R380246 ராஜேந்திரன் கள்ளர் ஆண் 56 4th Std டீ
கடை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R383478 R.ஜெயராமன் கள்ளர் ஆண் 56 MSc BEd சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், மறவர்,அகமுடையார் OK
R383828 C.கருப்பையா கள்ளர் ஆண் 56 10Th விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387560 A.மோகன் கள்ளர் ஆண் 56 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R381008 M.ரெங்கராஜன் கள்ளர் ஆண் 57 5TH STD கம்ப
ெனிப
ிட்ட
ர்,
திரு
ச்சி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381693 B.ஞான சேகரன் கள்ளர் ஆண் 57 BA Rtd
Pensioner
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383838 R.சேகர் கள்ளர் ஆண் 57 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK, EXCEPT IYER
R384292 S.செல்லதுரை கள்ளர் ஆண் 57 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384922 K.கந்தவேல் கள்ளர் ஆண் 57 MA அரச

மின்
வாரி

துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381803 V.மதிஅழகன் கள்ளர் ஆண் 58 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384104 K.ஜீவானந்தம் கள்ளர் ஆண் 59 BA அரசு
பணி -
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384930 I.ராஜ்குமார் கள்ளர் ஆண் 60 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை முதலியார் முஸ்லிம் மட்டும்
R390551 V.தண்டபாணி கள்ளர் ஆண் 60 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA379354 R.பாண்டியன் கள்ளர் ஆண் 61 B.Sc சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381280 R.விஸ்வநாதன் கள்ளர் ஆண் 61 10th Std அரசு
பணி
ஒய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389976 A.காசி கள்ளர் ஆண் 62 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379983 K.கண்ணன் கள்ளர் ஆண் 63 12th Std அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382593 s. பழனிசாமி கள்ளர் ஆண் 63 10 TH அரசு
ஒய்வ

பென்
ஷன்த
ாரர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383047 M.குமார் கள்ளர் ஆண் 63 10THSTD அரசு
வேலை
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390584 V.ராஜாராம் கள்ளர் ஆண் 63 MSc அரசு
பணி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382688 K.உதயகுமார் கள்ளர் ஆண் 65 8th Std தனிய
ார்/
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R380312 G.ராமையன் கள்ளர் ஆண் 66 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R381050 M.மாரிமுத்து கள்ளர் ஆண் 67 4TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R384296 A.தனசேகரன் கள்ளர் ஆண் 68 10th Std அரசு
ப்பண
ி(ஓய
வு)(ப
ென்ச
ன்தா
ரர்)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387233 A.ஜெயபால் கள்ளர் ஆண் 69 BSc அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 276
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony