கள்ளர் - பெண் மொத்தம் 71
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R386978 S.சந்தனமாரி கள்ளர் பெண் 22 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387708 M.பிரதீபா கள்ளர் பெண் 23 MA -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388737 M.நித்யா கள்ளர் பெண் 23 BE(ECE) விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388887 V.நித்யகல்யாணி கள்ளர் பெண் 23 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382419 M.சபிதா கள்ளர் பெண் 24 DFPN தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387530 P.சண்முகப்பிரியா கள்ளர் பெண் 24 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R381282 P.ஹேமா ஸ்ரீ கள்ளர் பெண் 25 B.E System
Analysist
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386393 K .துர்க்காதேவி கள்ளர் பெண் 26 BSC தனிய
ார்
மருத
்துவ
மனை
செவி
லியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R386692 R.வித்யா லட்சுமி கள்ளர் பெண் 26 MA,BED,M.Phi
l
தனிய
ார்
கல்ல
ாரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R387707 M.தனபாக்கியம் கள்ளர் பெண் 26 BE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR, MARAVAR, AGAMUDAYAR ONLY
R387709 P.ஐஸ்வர்யா கள்ளர் பெண் 26 MSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், அகமுடையார், மறவர் ONLY
R382112 M.நாகலெட்சுமி கள்ளர் பெண் 27 M.Sc. -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar, Maravar,Ok
R382478 A.அர்ச்சனா கள்ளர் பெண் 27 டிப்
ளோமா
அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385851 R.ரம்யா கள்ளர் பெண் 27 BA,DTED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385065 R.ரூபியா கள்ளர் பெண் 27 AIR HOSTESS
BA BED
--- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386342 R.செந்தில்குமாரி கள்ளர் பெண் 27 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386591 M.தமிழரசி கள்ளர் பெண் 27 MA,MPhil ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375352 P.ரம்யா கள்ளர் பெண் 28 MBA.,M.Com.
,M.Phil.,(P.
Hd)
Asst.Profess
or-Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378998 K.அன்னலட்சுமி கள்ளர் பெண் 28 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386324 U.வித்யாஜனனிஸ்ரீ கள்ளர் பெண் 28 BCOM,DIPLOMA ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386646 M.பாண்டியம்மாள் கள்ளர் பெண் 28 BA,BED ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382488 S.கவிதா கள்ளர் பெண் 29 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387200 B.முத்துலெட்சுமி கள்ளர் பெண் 29 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR OK
RA377273 S.வெண்ணிலா கள்ளர் பெண் 30 12th std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377134 S.சவிதா கள்ளர் பெண் 30 BSC,MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார்
R383180 T.J.நந்தினி கள்ளர் பெண் 30 ME தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383346 D.மாலதி கள்ளர் பெண் 30 DECE --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384085 R.சோனியா கள்ளர் பெண் 30 12TH STD --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387058 B.பிரசன்னா கள்ளர் பெண் 30 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373697 M.Rekha கள்ளர் பெண் 31 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380846 T.கற்பகமாரி கள்ளர் பெண் 31 10 th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385255 M.பாண்டிப்பிரியா கள்ளர் பெண் 31 BSC,BED பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385558 T.காயத்ரி கள்ளர் பெண் 31 MA,DTED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R387978 K.சுபாராணி கள்ளர் பெண் 31 MSC BED தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R388040 S.ரேவதி கள்ளர் பெண் 31 BSc BEd தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388331 B.சுபாஷினி கள்ளர் பெண் 32 MSC MPHIL தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
RA375749 D.ரெங்க லெட்சுமி கள்ளர் பெண் 32 B.E.,(ECE) Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375029 A.ராஜேஸ்வரி கள்ளர் பெண் 32 MBA தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, Mukkulathoar
R378088 P.SUDHASINI கள்ளர் பெண் 32 MS.IT.
Mphill.SLET
PASSED.MBA
ASSISTANT
PROFESSOR.
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, Maravar, Thevar
R385157 S.ஸ்ரீவாணி கள்ளர் பெண் 32 BE(ECE) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R386042 G.பீரித்தி கள்ளர் பெண் 32 MCA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
RA321163 D.ஜானகி கள்ளர் பெண் 33 MSc தனிய
ார்
நிறு
வனம்
,சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375052 N.பிரியங்கா கள்ளர் பெண் 33 MSc(IT) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377327 அனிதா கள்ளர் பெண் 33 M.SC EXCUTIVE விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Agamudaiyar,kallar
R381870 P.சிந்தாமணி கள்ளர் பெண் 33 B.COM,PGDCA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382002 N.சித்ராதேவி கள்ளர் பெண் 33 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R385215 N.விஜயலெட்சுமி கள்ளர் பெண் 33 MSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் b
R386296 A .மகேஸ்வரி கள்ளர் பெண் 33 BE தனிய
ார்
நிறு
வன
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R388231 B.ஆனந்தசௌபாக்யலெட்சுமி கள்ளர் பெண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389095 k.வேம்பு கள்ளர் பெண் 33 MCom MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar, agamudayar, devar only
RA375893 S. சசிகலா கள்ளர் பெண் 34 10th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR, MUKKULATHOR
RA373957 M. கிருத்திகா கள்ளர் பெண் 34 MBBS, DMRD DOCTOR-PVT-K
UMBAKONAM
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385243 R.ஆர்த்தி கள்ளர் பெண் 34 BSC,BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R385888 E. ஈஸ்வரி கள்ளர் பெண் 34 BE(CS) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385993 N.மனோசக்தி கள்ளர் பெண் 34 MA BEd MPhil
MBA
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R387939 R.மேனகா கள்ளர் பெண் 34 MA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY OK
RA310053 Jayageetha.B கள்ளர் பெண் 35 M.E.,
Computer
Science
I.S.O.
Auditor
Chennai,
Business
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தேவர்
RA373602 S.கண்ணகி கள்ளர் பெண் 37 MCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377436 S.சுதா கள்ளர் பெண் 38 ME Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார்
RA312563 புஷ்பவள்ளி கள்ளர் பெண் 39 MBA clerk விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார்
RA378089 இந்திரா கள்ளர் பெண் 39 Bcom,Dcop Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Agamudaiyar ok
R383192 A.லதா கள்ளர் பெண் 39 டிப்
ளோமா
(நர்
்)
தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R386701 T.ஜோதி கள்ளர் பெண் 39 BHMS சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383282 G.கீர்த்தி கள்ளர் பெண் 40 12th Std பரதந
ாட்ட
ிய
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except Malayali, Bramin
R383914 M.சரஸ்வதி கள்ளர் பெண் 40 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384438 M.சாந்தி கள்ளர் பெண் 40 12th Std. தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA311884 P.இமயம் கள்ளர் பெண் 42 BA PGDCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mukkulathor, maravar, agamudaiyar ok
R383399 G.ஆர்த்தி கள்ளர் பெண் 43 12th std மிய
சிக

டீச்
சர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384815 C.ரத்னமாலா கள்ளர் பெண் 43 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375048 A.தேவி கள்ளர் பெண் 44 M.Com.,D.Coo
p
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA308960 C.நாகஜோதி கள்ளர் பெண் 52 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 71
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony