கள்ளர் - பெண் மொத்தம் 56
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R386978 S.சந்தனமாரி கள்ளர் பெண் 22 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387708 M.பிரதீபா கள்ளர் பெண் 23 MA -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388737 M.நித்யா கள்ளர் பெண் 23 BE(ECE) ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் கள்ளர், மறவர் OK
R388887 V.நித்யகல்யாணி கள்ளர் பெண் 23 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387530 P.சண்முகப்பிரியா கள்ளர் பெண் 24 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R389621 C.சூர்யதர்ஷினி கள்ளர் பெண் 24 BTech(MTech) தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAYAR,MARAVAR OK
R387709 P.ஐஸ்வர்யா கள்ளர் பெண் 26 MSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், அகமுடையார், மறவர் ONLY
R389313 A.சுவேதா கள்ளர் பெண் 26 BCom அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R385851 R.ரம்யா கள்ளர் பெண் 27 BA DTed தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் கள்ளர் மட்டும்
R385065 R.ரூபியா கள்ளர் பெண் 27 AIR HOSTESS
BA BED
--- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387707 M.தனபாக்கியம் கள்ளர் பெண் 27 BE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR, MARAVAR, AGAMUDAYAR ONLY
R390548 K.கற்பகம் கள்ளர் பெண் 27 BSC BED -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391356 P.நந்தினி கள்ளர் பெண் 27 DIPLOMA ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391492 K.செல்வி கள்ளர் பெண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,அகமுடையார் சம்மதம்
R386324 U.வித்யா ஜனனி ஸ்ரீ கள்ளர் பெண் 28 BCom ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386646 M.பாண்டியம்மாள் கள்ளர் பெண் 28 BA,BED ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389790 V.வித்யா கள்ளர் பெண் 28 B.Tech[IT] தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார்,மறவர் OK
R387200 B.முத்துலெட்சுமி கள்ளர் பெண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR OK
R391057 V.கிருஷ்ணபிரியா கள்ளர் பெண் 29 MA BED தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383180 T.J.நந்தினி கள்ளர் பெண் 30 ME தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383346 D.மாலதி கள்ளர் பெண் 30 DECE --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384085 R.சோனியா கள்ளர் பெண் 30 12th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387058 B.பிரசன்னா கள்ளர் பெண் 30 BE ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377273 S.வெண்ணிலா கள்ளர் பெண் 31 12th std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380846 T.கற்பகமாரி கள்ளர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389299 R.சந்திரலேகா கள்ளர் பெண் 31 MA,BEd,MSc(Y
oga)
அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389721 T.ராதா கள்ளர் பெண் 31 BA.,D.P.ed School P.ET
Teacher
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375749 D.ரெங்க லெட்சுமி கள்ளர் பெண் 32 BE Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386042 G.பீரித்தி கள்ளர் பெண் 32 MCA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R390959 R.பிரியா கள்ளர் பெண் 32 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA321163 D.ஜானகி கள்ளர் பெண் 33 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், அகமுடையார் OK
R388331 B.சுதாசினி கள்ளர் பெண் 33 MSC MPHIL தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
RA375052 N.பிரியங்கா கள்ளர் பெண் 33 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377327 D.அனிதா கள்ளர் பெண் 33 MSc ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Agamudaiyar,kallar
R381870 P.சிந்தாமணி கள்ளர் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385157 S.ஸ்ரீவாணி கள்ளர் பெண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் கள்ளர் மட்டும்
R386296 A மகேஸ்வரி கள்ளர் பெண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R388231 B.ஆனந்தசௌபாக்யசுந்தரி கள்ளர் பெண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389095 k.வேம்பு கள்ளர் பெண் 33 MCom MA.
DCA., DOA.,
with Tally.
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar, agamudayar, devar only
R390789 M.சுதாராணி கள்ளர் பெண் 33 MA MPhil BEd அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385243 R.ஆர்த்தி கள்ளர் பெண் 34 BSc BEd அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R385888 E. ஈஸ்வரி கள்ளர் பெண் 34 BE(CS) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385993 N.மனோசக்தி கள்ளர் பெண் 34 MA BEd MPhil
MBA
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R387939 R.மேனகா கள்ளர் பெண் 34 MA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY OK
R389417 S.கலைச்செல்வி கள்ளர் பெண் 36 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373602 S.கண்ணகி கள்ளர் பெண் 37 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377436 S.சுதா கள்ளர் பெண் 38 ME உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார்
R389706 S.அலமேலு கள்ளர் பெண் 38 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383192 A.லதா கள்ளர் பெண் 39 டிப்
ளோமா
(நர்
்)
தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R386701 T.ஜோதி கள்ளர் பெண் 39 BHMS சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA312563 புஷ்பவள்ளி கள்ளர் பெண் 40 MBA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் மறவர்,அகமுடையார் OK
R384438 M.சாந்தி கள்ளர் பெண் 40 12th Std. தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390051 D.ஜமுனா கள்ளர் பெண் 42 BE -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA311884 P.இமயம் கள்ளர் பெண் 43 BA PGDCA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Mukkulathor, maravar, agamudaiyar ok
RA375048 A.தேவி கள்ளர் பெண் 44 MCom Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA308960 C.நாகஜோதி கள்ளர் பெண் 52 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 56
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony