மூப்பனார் - ஆண் மொத்தம் 33
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R393043 மூப்பனார் ஆண் 27 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA376859 மூப்பனார் ஆண் 28 10TH STD விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389181 மூப்பனார் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381449 மூப்பனார் ஆண் 29 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392615 மூப்பனார் ஆண் 29 MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R389478 மூப்பனார் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382019 மூப்பனார் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383919 மூப்பனார் ஆண் 33 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393156 மூப்பனார் ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383003 மூப்பனார் ஆண் 34 DEEE,BCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி உடையார்,முதலியார் ok.
R380786 மூப்பனார் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார் -
அம்ப
ாசமு
த்தி
ரம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380994 மூப்பனார் ஆண் 37 10TH சொந்
ததொழ
ில்
(ஸ்வ
ட்
ஸ்டா
ல்)
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST
R381981 மூப்பனார் ஆண் 37 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA375808 மூப்பனார் ஆண் 39 BA, MBA
,GNIIT
லண்ட
ன்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA378155 மூப்பனார் ஆண் 40 BA,BED ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375007 மூப்பனார் ஆண் 42 B.COM,(CA) Accounts
Executive
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379197 மூப்பனார் ஆண் 42 M.COM,D.COP தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379795 மூப்பனார் ஆண் 42 8th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383285 மூப்பனார் ஆண் 42 8th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383711 மூப்பனார் ஆண் 43 12TH,ITI சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385880 மூப்பனார் ஆண் 44 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360511 மூப்பனார் ஆண் 45 BE(Mech) Pvt Work -
Saudi Arebia
விவாகரத்து ஆனவர்
R387259 மூப்பனார் ஆண் 45 MSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380492 மூப்பனார் ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA361122 மூப்பனார் ஆண் 47 12th Std Marketing
Executive
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R393360 மூப்பனார் ஆண் 47 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R389783 மூப்பனார் ஆண் 49 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA362282 மூப்பனார் ஆண் 51 Bcom Pvt
Work-Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391135 மூப்பனார் ஆண் 52 BA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381209 மூப்பனார் ஆண் 54 10th Std தனிய
ார் -
திரு
வள்ள
ூர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387415 மூப்பனார் ஆண் 59 5th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380590 மூப்பனார் ஆண் 62 8th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380123 மூப்பனார் ஆண் 70 பிரிந்து வாழ்பவர்
மொத்தம் 33
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony