மருத்துவர் - பெண் மொத்தம் 38
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R394512 மருத்துவர் பெண் 24 DIPLOMA ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395054 மருத்துவர் பெண் 25 MA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA304029 மருத்துவர் பெண் 26 +2 Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
R382486 மருத்துவர் பெண் 27 MCOM -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385103 மருத்துவர் பெண் 28 10th Std பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395858 மருத்துவர் பெண் 28 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396362 மருத்துவர் பெண் 28 BCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377949 மருத்துவர் பெண் 29 BCA,BED Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394566 மருத்துவர் பெண் 29 MA தனியார்
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321216 மருத்துவர் பெண் 31 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380739 மருத்துவர் பெண் 31 10 th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382159 மருத்துவர் பெண் 31 MSC அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388517 மருத்துவர் பெண் 31 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395587 மருத்துவர் பெண் 31 BE MBA ---- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375802 மருத்துவர் பெண் 32 MSC,BED Private-Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378357 மருத்துவர் பெண் 32 10th std Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392033 மருத்துவர் பெண் 32 MBA அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358651 மருத்துவர் பெண் 33 12th Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA330814 மருத்துவர் பெண் 33 MBA Pvt Work-Bangalore விவாகரத்து ஆனவர்
R389933 மருத்துவர் பெண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395049 மருத்துவர் பெண் 33 D.Pharm MBA ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396980 மருத்துவர் பெண் 33 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375978 மருத்துவர் பெண் 34 BE CSC தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384122 மருத்துவர் பெண் 34 BA (MA) தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376269 மருத்துவர் பெண் 35 Dip In
Nursing
Private-Nurse விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378844 மருத்துவர் பெண் 35 BSC,DMLT அரச

மருத
்துவ
மனை
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393371 மருத்துவர் பெண் 35 Diploma --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375921 மருத்துவர் பெண் 36 DECE, BE Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385932 மருத்துவர் பெண் 37 B.TECH,ME --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375126 மருத்துவர் பெண் 38 B.Com தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377887 மருத்துவர் பெண் 38 B.Com Typist விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA331011 மருத்துவர் பெண் 39 9TH STD அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375436 மருத்துவர் பெண் 39 10th std Unemployed பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373701 மருத்துவர் பெண் 41 10TH,DIPLOMA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378805 மருத்துவர் பெண் 41 10th Std - - விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379088 மருத்துவர் பெண் 42 10th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393388 மருத்துவர் பெண் 44 MA,BED,Mphil தனியார்
ஆசிரியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R393966 மருத்துவர் பெண் 44 பிரிந்து வாழ்பவர்
மொத்தம் 38
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony