வண்ணார் - ஆண் மொத்தம் 86
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R379065 M.தண்டபாணி வண்ணார் ஆண் 24 12THSTD சேல்
ஸ்
மேன்
(
துபா
ய்)
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389336 K.தனபால் வண்ணார் ஆண் 24 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390520 A.சரவணகுமார் வண்ணார் ஆண் 28 10th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386543 R .சண்முகவேல் வண்ணார் ஆண் 30 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386679 S.கணேஷ்குமார் வண்ணார் ஆண் 30 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389172 P.வினோத்குமார் வண்ணார் ஆண் 30 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390843 P.மாடசாமி வண்ணார் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359597 V. SUDHAKAR வண்ணார் ஆண் 31 DCA, BCA Admin(HR) விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384671 P.முத்துகுமார் வண்ணார் ஆண் 31 12th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387586 S.குழந்தைசாமி வண்ணார் ஆண் 31 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389206 M.அருள் பாண்டி வண்ணார் ஆண் 31 DIPLOMA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378994 K.பிரகாஷ் வண்ணார் ஆண் 32 BSC சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381469 K.படையப்பா வண்ணார் ஆண் 32 Diploma in
Hotel
Mangement
குகி
ங்
மாஸ்
டர்-uk
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388182 N.ரமேஷ் வண்ணார் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390190 K. பாண்டியராஜன் வண்ணார் ஆண் 32 ITI தனிய
ார்
பணி
sivakasi
branch
manager
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390692 S.சரவணன் வண்ணார் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386650 R.ராஜ்குமார் வண்ணார் ஆண் 33 ITI தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387338 G.மகேஷ் குமார் வண்ணார் ஆண் 33 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391283 S.கார்த்திக் வண்ணார் ஆண் 33 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378955 G.மோகனவடிவேல் வண்ணார் ஆண் 34 M.Sc.,B.Ed. முது
கலை
கணித
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384825 S.போதுராஜா வண்ணார் ஆண் 34 8th தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389133 R.துரைமுருகன் வண்ணார் ஆண் 35 MA BEd தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R382719 S.சிவகுமார் வண்ணார் ஆண் 35 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385646 K.நித்தியானந்தம் வண்ணார் ஆண் 35 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
RA375156 R.அண்ணாதுரை வண்ணார் ஆண் 36 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA378835 E.முருகன் வண்ணார் ஆண் 36 8th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379251 R.கதிர்வேல் வண்ணார் ஆண் 36 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386943 S.சிவகுமார் வண்ணார் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385612 K.ராஜ்குமார் வண்ணார் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387412 P.முருகன் வண்ணார் ஆண் 36 5th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365866 P. ANANDHARAJ வண்ணார் ஆண் 37 10th Std Sweet Stall
work-Tirunel
veli
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372402 M.SATHISHKUMAR வண்ணார் ஆண் 37 B.COM MANAGER துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374346 B. TAMILSELVAN வண்ணார் ஆண் 37 12th Std Own Business
- Coimbatore
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379357 C.அண்ணாமலை வண்ணார் ஆண் 37 8th Std., தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379807 T.சக்தி வண்ணார் ஆண் 37 8 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387048 V.செந்தில் ராஜா வண்ணார் ஆண் 37 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387316 D.சக்கரவர்த்தி வண்ணார் ஆண் 37 7th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387462 B .தமிழ் செல்வன் வண்ணார் ஆண் 37 B.Com சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387935 R.ராஜேந்திரன் வண்ணார் ஆண் 37 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388002 P.சிவக்குமார் வண்ணார் ஆண் 37 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388097 S.மூர்த்தி வண்ணார் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375980 PRAKASH வண்ணார் ஆண் 38 8th Std Driver விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378379 P.கார்த்திகேயன் வண்ணார் ஆண் 38 DME Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376946 T. Vethakumar வண்ணார் ஆண் 38 MBA Private
Company
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378001 S.சரவணன் வண்ணார் ஆண் 38 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378609 M.முருகன் வண்ணார் ஆண் 38 9th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386841 கண்ணன் வண்ணார் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389087 P.மாரிமுத்து வண்ணார் ஆண் 38 7th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389088 K.குமார் வண்ணார் ஆண் 38 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379243 சுந்தர் வண்ணார் ஆண் 39 12TH TNSTC
டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389554 S.சின்னராஜு வண்ணார் ஆண் 39 MA,BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387157 K.கஜேந்திரன் வண்ணார் ஆண் 40 MSc BEd
MPhil
தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA360569 R. THILAGA RAJ வண்ணார் ஆண் 41 Poly
Technic, MBA
Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA378196 G.வெங்கடேசன் வண்ணார் ஆண் 41 10th Std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389089 A.மாரியப்பன் வண்ணார் ஆண் 41 10th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA371407 V.RAJENDRAN வண்ணார் ஆண் 42 5TH STD WASHING,IRON
ING
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376423 K. Saravanan வண்ணார் ஆண் 42 MA Apollo
Hospital
Pharmacist-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
RA379057 P.சந்திர சேகரன் வண்ணார் ஆண் 42 6th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380720 D.பொன் முருகேசன் வண்ணார் ஆண் 43 12th Std சேல்
ஸ்
மேன்
-நாம
்கல
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380986 M.ஆறுமுகம் வண்ணார் ஆண் 43 9th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381526 P.பாலமுருகன் வண்ணார் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R390898 P.ரங்கன் வண்ணார் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391169 P.ஏழுமலை வண்ணார் ஆண் 43 5 th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA345446 K.தனக்கோடி வண்ணார் ஆண் 44 8th ஜவுள
ி
கடை
சொந்
தமாக
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383039 N.பத்மநாபன் வண்ணார் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385578 K.முருகன் வண்ணார் ஆண் 44 6th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386801 M.ராமசாமி வண்ணார் ஆண் 44 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387028 A.ஆறுமுகம் வண்ணார் ஆண் 44 6Th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
R387466 S.சிகாமணி வண்ணார் ஆண் 45 6 th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390790 S.தண்டபாணி வண்ணார் ஆண் 45 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378744 K.அன்பழகன் வண்ணார் ஆண் 46 BA கேசி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381100 P.முருகேசன் வண்ணார் ஆண் 46 5 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383699 N.சக்திவேல் வண்ணார் ஆண் 46 டிப்
ளோமா
சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386640 S.சிகாமணி வண்ணார் ஆண் 47 6Th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382248 G.சௌந்திரம் வண்ணார் ஆண் 48 4 TH பிசி
னஸ் (
சொந்

லாரி
- 2)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378580 M.பழனிவேல் வண்ணார் ஆண் 49 8 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386245 P.முனிஸ்வரன் வண்ணார் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380335 M.பழனிச்சாமி வண்ணார் ஆண் 51 5thstd சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386247 T.சண்முகம் வண்ணார் ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386636 N.முருகேசன் வண்ணார் ஆண் 51 5 th பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386715 B.சேகர் வண்ணார் ஆண் 52 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387879 K.பன்னீர் செல்வம் வண்ணார் ஆண் 54 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382181 C kKrishnan வண்ணார் ஆண் 54 MA அரசு
பணி
ஓய்வ
ு+தன
யார
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை Any BC, MBC ok
R382504 G.தண்டபாணி வண்ணார் ஆண் 55 8 TH ராண
வம்
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384834 K.சின்ன சாமி வண்ணார் ஆண் 57 5th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383805 P.ராமன் வண்ணார் ஆண் 62 10th Std அரசு
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 86
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony