வண்ணார் - பெண் மொத்தம் 34
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R387536 வண்ணார் பெண் 25 8th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385698 வண்ணார் பெண் 26 MA,DTED ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385540 வண்ணார் பெண் 27 MBA ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394080 வண்ணார் பெண் 27 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395770 வண்ணார் பெண் 27 DIPLOMA ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA332513 வண்ணார் பெண் 28 BCom --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396944 வண்ணார் பெண் 28 10th Std அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397094 வண்ணார் பெண் 28 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385395 வண்ணார் பெண் 30 MA ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386295 வண்ணார் பெண் 30 MCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
R391635 வண்ணார் பெண் 30 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R393531 வண்ணார் பெண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396408 வண்ணார் பெண் 30 MSc MEd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387563 வண்ணார் பெண் 31 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379747 வண்ணார் பெண் 32 B.Com.
B.Lisc.
M.Com.
M.Lisc.
தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386314 வண்ணார் பெண் 32 BA,BED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382462 வண்ணார் பெண் 33 MA,BED,MED தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R397048 வண்ணார் பெண் 33 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377380 வண்ணார் பெண் 34 BSC Banker விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377942 வண்ணார் பெண் 34 MCOM,DIPLOMA
,PGDCA
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378772 வண்ணார் பெண் 34 MSC,BED தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381874 வண்ணார் பெண் 34 BE,EEE அரசு
பணி-
தவி
ாளர
-கோய
்பு
்தூ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386057 வண்ணார் பெண் 34 BCA,BE(Doing
)
அரசு வேலை-EB விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R388661 வண்ணார் பெண் 34 9th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382407 வண்ணார் பெண் 36 8th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377928 வண்ணார் பெண் 38 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379235 வண்ணார் பெண் 38 12th Std அலுவலக
உதவியாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390690 வண்ணார் பெண் 39 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391366 வண்ணார் பெண் 39 BBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377828 வண்ணார் பெண் 40 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393344 வண்ணார் பெண் 40 BA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R385779 வண்ணார் பெண் 42 10th Std ------- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387570 வண்ணார் பெண் 44 MSC BED அரசு வேலை திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376310 வண்ணார் பெண் 45 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
மொத்தம் 34
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony