போயர் - ஆண் மொத்தம் 89
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R389227 B.சின்னதுரை போயர் ஆண் 25 BE Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA378731 R.தங்கராஜ் போயர் ஆண் 27 M.COM தனிய
ார் -
மேனே
ஜர்
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC, ST
R387633 D.வடிவேல் போயர் ஆண் 27 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390035 R.சிவஷண்முகம் போயர் ஆண் 28 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391162 R.அரவிந்த் போயர் ஆண் 29 9th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386493 V.செல்வராஜ் போயர் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R387617 K.மதன் சிங் போயர் ஆண் 30 5th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388132 G.நாகராஜ் போயர் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380116 E.விஸ்வநாதன் போயர் ஆண் 31 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388146 G.முத்துவேல் போயர் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388772 E.விஸ்வா போயர் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC, OK
R389174 E.விஸ்வா போயர் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382812 M.சதீஸ் குமார் போயர் ஆண் 32 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC &MBC OK
R382820 E.விஸ்வநாதன் போயர் ஆண் 32 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384298 R.மகேந்திரன் போயர் ஆண் 32 BE மெக்
கானி
க்கல

என்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385949 செந்தில் குமார் போயர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386555 S.குமார் போயர் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379224 R.பொன்சாமி போயர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385031 R.பாலசுப்ரமணியன் போயர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386557 K.நாராயணசாமி போயர் ஆண் 33 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389388 S.செந்தில்குமார் போயர் ஆண் 33 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390591 R.தங்கவேல் போயர் ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375961 T. நந்தகுமார் போயர் ஆண் 34 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385909 K .செல்வகுமார் போயர் ஆண் 34 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385921 T.செந்தில்முருகன் போயர் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386438 Kரவிக்குமார் போயர் ஆண் 34 BE சொந

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376923 Thangaraj போயர் ஆண் 35 9th std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381294 R.செல்வராஜ் போயர் ஆண் 35 8TH STD சூப்
பர்வ
ைசர்
-
கோவை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389661 S.ரமேஷ் போயர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378378 R.முருகன் போயர் ஆண் 36 8th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379691 M.குண சேகர் போயர் ஆண் 36 ITI தனிய
ார் -
சிங்
கப்ப
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Boyar,Naidu
R381525 S.V.நெடுமாறன் போயர் ஆண் 36 MSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R383021 C.சந்திரன் போயர் ஆண் 36 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378905 M.சுரேஷ் போயர் ஆண் 37 8 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385351 M.சுரேஷ் போயர் ஆண் 37 7th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361275 S. RAJASEKARAN போயர் ஆண் 38 MA, BEd Teacher -
Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA365755 T. SHANMUGAM போயர் ஆண் 38 6th Std Private Job விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376652 shankar p போயர் ஆண் 38 BCA,DCA Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378819 B.ஸ்ரீதர் போயர் ஆண் 38 ITI பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378999 T.ஆனந்த் போயர் ஆண் 38 Diploma LIC Agent விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383522 S.சரவணன் போயர் ஆண் 38 BA அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386473 P.கந்தசாமி போயர் ஆண் 38 8th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
RA378161 R.மயில்சாமி போயர் ஆண் 39 8 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA379382 E.விஸ்வநாதன் போயர் ஆண் 39 9TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382495 K.செல்வம் போயர் ஆண் 39 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R383187 L.வேலு போயர் ஆண் 39 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R383227 S.பூவேந்திரன் போயர் ஆண் 39 10TH STD சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386259 N.மாதையன் போயர் ஆண் 39 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359764 V. RAJA PARTHASARATHI போயர் ஆண் 40 Diploma,
B.Com(Dis)
Hardware
Engr -
Mumbai
விவாகரத்து ஆனவர்
R386504 S.​தீனதயாளன் போயர் ஆண் 40 ME வெளி
நாட்
டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385744 V.ஆனந்த் போயர் ஆண் 40 6th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387406 A.கிருஷ்ணன் போயர் ஆண் 40 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377901 R.ஸ்ரீனிவாசன் போயர் ஆண் 41 B.Com.,MBA, Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA377980 காளிமுத்து போயர் ஆண் 41 7 th std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391315 P.சண்முகமூர்த்தி போயர் ஆண் 41 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA366631 D. RAJENDIRAN போயர் ஆண் 42 9th Std Turnor-Coimb
atore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA376815 M. PRAVEEN RAJ போயர் ஆண் 42 B.Sc Store
Officer-Coim
batore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377824 V.சுப்பிரமணியன் போயர் ஆண் 42 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384004 D.சுரேஷ் போயர் ஆண் 42 11TH STD. தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389454 G.சக்தி போயர் ஆண் 42 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378147 K.நடராஜ் போயர் ஆண் 43 7th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389229 C.கணேஷ் குமார் போயர் ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389380 M.ராமசாமி போயர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389382 M.ராமசாமி போயர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382667 T.கணேசன் போயர் ஆண் 44 BBA தனிய
ார்/
ாமக
கல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R385226 S.ராஜேந்திரன் போயர் ஆண் 44 7th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362108 K. RAGHUPATHI போயர் ஆண் 45 MSC Working at
California
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385878 M.உதய குமார் போயர் ஆண் 45 ME தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R373523 A. MARIYAPPAN போயர் ஆண் 46 10th Std Clerk விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC caste ok
RA378927 G.கௌரிஷங்கர் போயர் ஆண் 46 Diploma பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380579 P.பொன் சிவாஜி கணேசன் போயர் ஆண் 46 10 th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359645 R. ELANGOVAN போயர் ஆண் 47 BA, MA(Dis) Govt Staff -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA378146 S.மாரிமுத்து போயர் ஆண் 47 DIPLOMA ஓட்ட
ுனர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R386129 K.செந்தில்குமார் போயர் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380440 k.subramani போயர் ஆண் 48 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384260 R.ஈஸ்வரன் போயர் ஆண் 48 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386688 P.K.ராஜ் போயர் ஆண் 49 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387128 S.கோபி போயர் ஆண் 49 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379864 N.சற்குரு போயர் ஆண் 50 10th business
,building
contrctor
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383767 S.சந்திரசேகர் போயர் ஆண் 50 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
வேலை
-
திரு
ப்பூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R382826 R. லக்ஷ்மி நாராயணன் போயர் ஆண் 52 12th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384489 P.நடராஜ் போயர் ஆண் 52 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388160 P.S.ராஜ் போயர் ஆண் 52 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385452 K.நடராஜன் போயர் ஆண் 53 9th STD தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர்
RA374602 K. SETTU போயர் ஆண் 58 8th Std Farmer -
Vellore
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383554 G.ஆறுமுகம் போயர் ஆண் 58 BA அரசு
பணி -
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384439 R.செல்வம் போயர் ஆண் 58 MA,B.ED அரசு
பணி(
சிர
யர்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380054 R.சதாசிவம் போயர் ஆண் 62 B.SC அரசு
வேலை
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384560 P.துரைசாமி போயர் ஆண் 62 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
மொத்தம் 89
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony