மறவர் - ஆண் மொத்தம் 177
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA375448 P.KARTHIKEYAN மறவர் ஆண் 201 B.COM SUPERVISOR துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379732 GURU BALANJI மறவர் ஆண் 201 BA LLB OWN
BUSINESSS
EXIM
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி FC, BC, MBC with DNC
R391148 R.முத்துக்குமார் மறவர் ஆண் 201 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389964 M.சுப்பிரமணியன் மறவர் ஆண் 22 6 th தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388976 D.கண்ணன் மறவர் ஆண் 24 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388473 M.ஈஸ்வரன் மறவர் ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்ப
்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389741 K.ரூபன் மறவர் ஆண் 26 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385857 ஜே. ஜோதிஸ்வரன் மறவர் ஆண் 28 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385153 P.பார்த்த சாரதி மறவர் ஆண் 28 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389237 N.செல்வகுமார் மறவர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388049 S.கனகராஜ் மறவர் ஆண் 29 BA அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388960 B.செல்வகுமார் மறவர் ஆண் 29 10th Std வெளி
நாட்
டில்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384124 G.சதீஷ் குமார் மறவர் ஆண் 30 BCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,தேவர், கள்ளர், பிள்ளை மட்டும்
R387280 A.அழகுசெல்வராஜ் மறவர் ஆண் 30 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390401 M.சங்கர் மறவர் ஆண் 30 12th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378065 C.காளிஸ்வரன் மறவர் ஆண் 31 9th std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379174 P.பாண்டியராஜ் மறவர் ஆண் 31 10th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381341 M.பாலாஜி மறவர் ஆண் 31 12Th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை SC,SD தவிர
R382335 S.மாறன் சேதுபதி மறவர் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி maravar, agamudayar, kallar ok
R384652 C.பரமகுரு மறவர் ஆண் 31 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAIAR
R385340 M.செல்வன் மறவர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனிக
ேரளா
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R390045 N.சங்கர் மறவர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA366861 G.ஷ்யாம்குமார் மறவர் ஆண் 32 MBA MNC -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, Maravar, Rajakula Agamudayar,
RA366864 P.முத்து மறவர் ஆண் 32 ME Software
Engineer-Che
nnai
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381344 M.குணசேகரன் மறவர் ஆண் 32 10TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388353 R.ராமசாமிதுரை மறவர் ஆண் 32 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383524 S.சக்திவேல் மறவர் ஆண் 32 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387779 S.ஸ்ரீராம் மறவர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389002 J.கருணாகரபாண்டியன் மறவர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390002 T.ஜெய்கணேஷ் மறவர் ஆண் 32 BPT பிசி
யோதர
ப்பி
ஸ்ட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,கள்ளர்,அகமுடையார் OK
R390792 G.முனிஷ் ராஜா மறவர் ஆண் 32 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390882 E.சுரேஷ் மறவர் ஆண் 32 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA361419 A. VINAYAGAMOORTHY மறவர் ஆண் 33 Bcom Manager &
Finance
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381979 R.சுப்பிரமணி மறவர் ஆண் 33 9TH STD Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387041 M.பாலமுருகன் மறவர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387063 N.அழகுவேலன் மறவர் ஆண் 33 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391444 S.ரவி மறவர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391489 R.முருகேசன் மறவர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார்
RA367446 G.மாரியப்பன் மறவர் ஆண் 34 12th Std Army விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,kallar
RA378153 S.நவரத்தின பாண்டியன் மறவர் ஆண் 34 ITI Mechanical
Fitter-Dubai
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Kallar
RA378493 S.பால்பாண்டி மறவர் ஆண் 34 6th std பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380626 R.செந்தில்குமார் மறவர் ஆண் 34 B.E ECE R&D Manager திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382387 M.முத்து பாண்டி மறவர் ஆண் 34 12th Std Indian Army துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382410 P.கார்த்திகை செல்வம் மறவர் ஆண் 34 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388951 R.விஜய் மறவர் ஆண் 34 10thStd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390517 V.முனிஸ்வரன் மறவர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361130 J. BARANIDHARAN மறவர் ஆண் 35 BA, ITI Business-Ram
anathapuram
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375721 S. UDHAYAKUMAR மறவர் ஆண் 35 M.A Office Admin
- Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360606 D. ARUN NATHAN மறவர் ஆண் 35 Diaploma Pvt
Work-Sarja
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377390 RADHA KRISHNAN மறவர் ஆண் 35 BE Software
Enginee-
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar ok
R381361 K.கார்த்திகேயன் மறவர் ஆண் 35 12TH தனிய
ார்
(கார

டிரை
வர்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R383910 M.முருகன் மறவர் ஆண் 35 7th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384186 A.முத்துக்குமரன் மறவர் ஆண் 35 10TH எலக
ட்ர
சீய
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,மறவர் ,அகமுடையார் மட்டும்
R386475 N.விஜயகுமார் மறவர் ஆண் 35 9th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R385491 S.நாகராஜன் மறவர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385803 K.பாலசுப்ரமணியன் மறவர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386855 S.பாலசண்முகம் மறவர் ஆண் 35 BE தனிய
ார்-
ேனே
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,maravar,agamudaiyar ok
R387949 R.சுரேஷ் மறவர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR,KALLAR OK
R388644 M.வெங்கடேசன் மறவர் ஆண் 35 DIPLOMA பிசி
னஸ்&
acri
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389915 V.நாகராஜன் மறவர் ஆண் 35 அரசு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390230 R.முருகன் மறவர் ஆண் 35 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA366744 M. SENTHILVEL மறவர் ஆண் 36 9th Std Driver விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R373059 M. MUTHURAJ மறவர் ஆண் 36 B.Com.,
D.Co.Op
Own Business
-
Tirunelveli
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except: SC/ST
R379571 B.திருச்செல்வம் மறவர் ஆண் 36 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382953 K.மாரியப்பன் மறவர் ஆண் 36 10th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377035 N. ஆசை தம்பி மறவர் ஆண் 37 BE IT தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA367450 B.போத்திபாபு மறவர் ஆண் 37 BE,MBA,PGDTF
M,CTM
ASST GENERAL
MANAGER.PVT-
CHENNAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377769 GANESH மறவர் ஆண் 37 BE Project
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CASTE
R382611 R.சரவணகுமார் மறவர் ஆண் 37 BCA பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384358 R.கார்த்திகேயன் மறவர் ஆண் 37 DHM சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385357 M.ரமேஷ் பாபு மறவர் ஆண் 37 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R387176 P.ரவிந்திரன் எ ரவி மறவர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387195 R.ராஜேஷ் மறவர் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA317887 K. ANAND மறவர் ஆண் 38 D.M.E Police
Department
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375401 P.மார்நாடு மறவர் ஆண் 38 8th Mason விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை கள்ளர் ,மறவர்
RA377781 P.மனோகர் மறவர் ஆண் 38 BA Hotel
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379823 P.சூசை மறவர் ஆண் 38 10th Std Private-Elec
trician
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381753 P.மகேஷ்குமார் மறவர் ஆண் 38 BE மெக்
கானி
க்கல

இன்ஜ
ினிய
ர்-க
வை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார் சம்மதம்
R382907 N.M.ரமேஷ்குமார் மறவர் ஆண் 38 ME தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383712 K.பொன்னையா மறவர் ஆண் 38 10TH,ITI. தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387645 T.சரவணன் மறவர் ஆண் 38 12th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388169 M.மோகன் மறவர் ஆண் 38 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388681 மகேஷ்குமார் மறவர் ஆண் 38 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389234 M.ராமகிருஷ்ணன் மறவர் ஆண் 38 12 அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390149 K.குமார் மறவர் ஆண் 38 BA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390719 S.செல்வகுமார் மறவர் ஆண் 38 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391396 M.சுடலைமுத்துப் பாண்டியன் மறவர் ஆண் 38 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA312356 S.Suresh மறவர் ஆண் 39 B.A ,DCA Electrical
Supervisor-S
ingapure
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA313549 Ganesh.S மறவர் ஆண் 39 B.E.,
(Mechanical)
, PGD.PE
Asst Manager
(ENGG)
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA378023 J.பாலசுப்ரமணியன் மறவர் ஆண் 39 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378197 S.அன்னபாண்டி மறவர் ஆண் 39 8 th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375334 K. சென்றையபெருமாள் மறவர் ஆண் 40 12th Std Driver - Pvt விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST, PILLAIMAR NOT
RA376274 A. Palanivel மறவர் ஆண் 40 9th std Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Thevar ok
R386846 K.V.துரை மறவர் ஆண் 40 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379680 G.பாலா மறவர் ஆண் 41 BA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R379883 S.மகேந்திரன் மறவர் ஆண் 41 BCOM தனிய
ார்-
கேசி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381373 A.சேகர் மறவர் ஆண் 41 12Th Std தனிய
ார்(
ினி

டிரக
்டர்
)
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST தவிர
R386344 A.நாகராஜ் மறவர் ஆண் 41 BA அரசு
பேரு
ந்து
நடத்
துனர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388885 m.கணபதி மறவர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389451 S.விசுவாசம் மறவர் ஆண் 41 BCOM விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA313974 Senthil Anand.A மறவர் ஆண் 42 B.E., Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,kallar
RA362122 D. MURALI மறவர் ஆண் 42 D.Pharm,
CPT, DTP
Vijay DTP
Centre
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379943 R.ஆனந்த் மறவர் ஆண் 42 10TH விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை WITHOUT SC, ST
R382433 E.சாமுவேல் மறவர் ஆண் 42 6 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383212 M.சுப்ரமணியன் மறவர் ஆண் 42 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386097 G.சிவகுமார் மறவர் ஆண் 42 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387225 K.ராஜ்நாராயணன் மறவர் ஆண் 42 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388277 K.எழில் பாண்டியன் மறவர் ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390175 K மாப்பிள்ளை சாமி மறவர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர்,அகமுடையார் சம்மதம்
R390972 G.மாரிமுத்து மறவர் ஆண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361183 A. SUBBAIAH மறவர் ஆண் 43 MA, BEd Working at
Erode
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375403 N. Vijayaragavan மறவர் ஆண் 43 12th Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376230 S.முருகானந்தம் மறவர் ஆண் 43 M.com., அரசு
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377663 T.Valli Nayakam மறவர் ஆண் 43 ITI Electrical
Contractor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Kallar
RA377706 P.Somasundaram மறவர் ஆண் 43 12th Std Librarian விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R379690 N.விஜய ராகவன் மறவர் ஆண் 43 12 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar Ok
R382099 M.பாலகிருஷ்ணன் மறவர் ஆண் 43 MA அரசு
பணி-
ோவை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார் சம்மதம்
R385714 V.முத்துபாண்டியன் மறவர் ஆண் 43 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388809 P.பூபதி மறவர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389201 R.மோகன் ராஜ் மறவர் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R381407 M.அமல் ராஜ் மறவர் ஆண் 44 12TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC , CHRISTIAN OK
R382895 S.சதிஷ் குமார் மறவர் ஆண் 44 BA,BL விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDIYAR
R385106 R.பாபு மறவர் ஆண் 44 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385511 S.முத்துபாண்டியன் மறவர் ஆண் 44 8th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386669 K.ஆறுமுகம் மறவர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388417 M.பாஸ்கரன் மறவர் ஆண் 44 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391019 S.செல்வம் மறவர் ஆண் 44 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377548 G.I.Raja Pandian மறவர் ஆண் 45 B.A Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Agamudaiyar Ok
R381305 A.ரவிச்சந்திரன் மறவர் ஆண் 45 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R385439 S.கருத்தப்பாண்டி மறவர் ஆண் 45 9th Std சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முக்குலத்தோர் சம்மதம்
R389233 P.வெங்கடாச்சலம் மறவர் ஆண் 45 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389796 M.மகேஸ்வரன் மறவர் ஆண் 45 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA317367 R.SELVA KUMAR மறவர் ஆண் 46 (MBA)., B.L Legal
Adviser
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373528 R..பாலமுருகன் மறவர் ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R385199 R.ரவிசந்திரன் மறவர் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387424 K.சோலைபாண்டியன் மறவர் ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391009 P.முத்துப்பாண்டி மறவர் ஆண் 46 12th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA366467 G.உமாபதி மறவர் ஆண் 47 BSc Private
company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, AllAgamudaiyar, Maravar
R380345 K.ரவிக்குமார் மறவர் ஆண் 47 BSC தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382088 வேலாயுதம் மறவர் ஆண் 47 B.S.C தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385541 M.மாடசாமி மறவர் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387301 V.சண்முகவேல் மறவர் ஆண் 47 MA,BED,MPHIL
,PHD
அரசு
உயர்
நிலை
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR,KALLAR OK
RA377272 GNANA GURU மறவர் ஆண் 48 DME,DCE SITE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R376782 M Muthu kumar மறவர் ஆண் 48 12 private
helper job
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXPECT SC,ST
R380186 V.செல்வம் மறவர் ஆண் 48 7TH STD. சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386556 M.லட்சுமணன் மறவர் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388166 S.P.ஆனந்தநாகன் மறவர் ஆண் 48 MA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390581 M.விவேகானந்தன் மறவர் ஆண் 48 MSc, BEd அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
RA312004 D.Velmurugan மறவர் ஆண் 49 D.Textile
Tech
Bright
Security
Service
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377494 M.Mani Alias Madasami மறவர் ஆண் 49 BA Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R382256 U.ஆறுமுகபாண்டியன் மறவர் ஆண் 49 B.SC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382795 K.கார்த்திக் மறவர் ஆண் 49 DIPLOMA தனிய
ார்
பள்ள
ி
விளை
யாட்
டு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382832 K.கருப்பசாமி மறவர் ஆண் 49 5th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383031 J. ராஜா மறவர் ஆண் 49 MA தனிய
ார்
பத்த
ிரிக
்கை
எழுத
்தாள
ர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362532 V. RAMACHANDRAN மறவர் ஆண் 50 BA Cheif
Security
Officer
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA374484 P. GURUSAMY மறவர் ஆண் 50 8th Std Real
Estate-Madur
ai
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379531 M.ராஜேந்திரன் மறவர் ஆண் 50 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391049 M.முத்துக்குமார் மறவர் ஆண் 50 MSc தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R372370 Chempakamuthu M மறவர் ஆண் 51 B.A. Buisness விவாகரத்து ஆனவர்
R380032 A.மாணிக்கம் மறவர் ஆண் 51 +2 ராண
வம்
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380894 V.யோகநாதன் மறவர் ஆண் 52 10TH STD VRS பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381375 K.ரத்தினம் மறவர் ஆண் 52 9TH STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383470 V.செல்லபாண்டியன் மறவர் ஆண் 52 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381399 S.N.சுந்தரம் மறவர் ஆண் 53 B.A தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380459 N.ரவி மறவர் ஆண் 54 +2th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381186 S.ராஜேந்திரன் மறவர் ஆண் 54 BA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383602 S.கண்ணதாசன் மறவர் ஆண் 54 12th Std தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384271 R.ராஜேந்திரன் மறவர் ஆண் 55 9Th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380655 R.பாண்டியன் மறவர் ஆண் 57 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386343 P .செந்தி வீரன் மறவர் ஆண் 57 5 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377130 N. பால்சாமி மறவர் ஆண் 58 12 th std RETD GOVT
TEACHER -
PENSIONER
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R380337 S.முனியசாமி மறவர் ஆண் 60 8th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384226 S.முத்து கிருஷ்ணன் மறவர் ஆண் 60 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R391211 M.சுப்பிரமணியம் மறவர் ஆண் 61 BA அரசு
பணி
ஓய்வ
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை any
R383490 M.சுந்தரராஜன் மறவர் ஆண் 62 10th std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377813 T.அன்னையா பாண்டியன் மறவர் ஆண் 64 12th Std Agriculture துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar, Devar, Yadavar, Pillai
R389595 A.பாலகிருஷ்ணன் மறவர் ஆண் 75 10th Std அரசு
வேலை
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 177
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony