முதலியார் - பெண் மொத்தம் 199
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R384568 G.கோகிலா முதலியார் பெண் 22 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384726 S.சங்கீதா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 22 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390796 C.தீபிகா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 22 BCom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R386593 S.யோகனா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 23 B.TECH ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389080 V.விஜயலெட்சுமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 24 BCA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326870 R. JAYASRI முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 25 ITI Pvt
Work-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA373361 T.மைதிலி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 8th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA377517 N.மஞ்சுளா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 26 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378698 R.நதியா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 26 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384190 S.கனிமொழி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R385185 P.காயத்ரி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 26 BCOM தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386617 K.சுஜிதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387068 V.P.பிரசன்ன லெட்சுமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 MCom,MBA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R387976 I.சுபாமஞ்சு முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 26 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R391086 R.கங்கா எ ஹேமா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391194 A.அனிதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 BE அரசு
பணி-SB
I
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383671 M.மதுமலர் முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் K
R387842 J.புவனேஸ்வரி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 M.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388008 S.பூர்ணிமா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA375560 P. பாக்கியாரதி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 28 BBA --- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA375986 A. ஆஷாரணி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 28 12th std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376561 G.ஷாலினி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 28 டிப்
ளோமா
--- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar,Kavunder
R381329 R.காயத்ரி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 28 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R387596 G.நித்யா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 28 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar ok
RA328964 K. MANJULA முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 29 5th UN EMPLOYED விவாகரத்து ஆனவர்
RA376011 ப .மாலதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 MA, DTED Private
school
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377799 S.சித்ரா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 29 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378575 G.ராஜலட்சுமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379338 S.சுதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் K
R381871 S.கிருத்திகா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 MBBS தனிய
ார்-
ருத
துவ
்-கோ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386944 B.வேதநாயகி முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் பெண் 29 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390295 M.ரேகா மோகன் முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 29 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA329301 R.வசந்தி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 10th --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376125 K.வேதவள்ளி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 30 BA BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377396 V. மீனாட்சி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 7th std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377956 S.சுதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 Diploma in
Nursing
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381987 K.ராம ப்ரியா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 B.COM, MA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382339 P.கிருஷ்ணவேணி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 BSC,BED,MCA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383113 S.சத்யா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 MA,BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385407 N.ராதிகா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 30 BSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387649 P.மோகனப்பிரியா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 DIPLOMA ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387841 R.தேன்மொழி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 MSc --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389122 T.கவிதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 BSc BEd ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390991 T.சக்திகா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376095 S.சத்யா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 31 10THSTD டெய்
லரிங
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA375871 R.சத்யா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378527 T.சௌமியா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 B.E Software
Professional
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381048 S.உமா மகேஸ்வரி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 12THSTD -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382104 D.கங்கா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 31 BA,DTED விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384657 P.ராமதிலகம் முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R385142 N.லோகநாயகி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 31 BCOM MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R385801 V.யோகேஸ்வரி முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 31 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388273 K.சரளாதேவி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 MA,B.Ed -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
RA321143 R. RAJA SRI முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 32 MSc(Chemistr
y)
Bank
Officer-Bang
alore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY MUDALIYAR ACCEPT
RA329313 K. SATHYA முதலியார் பெண் 32 D.Pharm Medical Shop துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375682 A.M.ரம்யா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 BDS பல்
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373562 R. ANITHA முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 BA, MBA.,
PGDCA
Bank-Clerk-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374889 S. தீபா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 32 B.Sc(Bio) Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375044 T.லீலாவதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA375450 S. NIRANJANI முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 32 B.sc,
M,Sc(IT),
MBA
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai,muthaliyar,ch
R387431 V.நித்யஸ்ரீ முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 32 BSc MS தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377338 R. Sudha முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 BA,DTED Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384135 R.ரேவதி முதலியார் பெண் 32 MSC உதவி
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385938 R.அனுசியா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 5th Std ---- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386505 V.மஞ்சு முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386713 P.ஶ்ரீகீதா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 32 MCOM தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையமுதலியார் ஓகே
R389934 N.கோமதி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 32 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390195 N.கோமதி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 32 BSc - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391196 V.நிர்மலா@காவியா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 32 BCS -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
RA375878 R.லட்சுமிமாலா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321357 M.அபிராமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 BSC, BED தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA371118 S.SRI JANANI முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 BE MBA SOFTWARE
ANALIST
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375944 T.S.ராதா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 33 12th std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375108 S.வித்யா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 B.Com., Private-Coim
batore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar K
RA378072 R.சுமித்ரா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376712 P கார்த்திகா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyar
R379498 R.வைஷ்ணவி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 33 MCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R380694 G.திவ்வியலட்சுமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 10th Std ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R382005 K.இந்துமதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 B.Tech சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R386054 S.பாரதி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 BL,ML வழக்
கறிஞ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387790 R.வசந்தி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 BCOM -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387794 R.சத்தியகலா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 BSC,MA அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA329067 T. INDUMATHI முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 34 SSLC Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
RA331099 G. KAVITHA முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 M.Sc.M.Phil
.,
Government துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA346726 T.வேல்மணி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 M.Sc.,M.Ed தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375837 N. பவானி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 M.Sc.
Computer
Science
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377195 A.தீபா முதலியார் பெண் 34 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377919 K.ரம்யாதேவி முதலியார் பெண் 34 B.TECH Private
Company
Bangalore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUDALIYAR ,GOUNDER,VANNIYAR
RA378705 S.லாவண்யா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 M.Sc, B.Ed,
BA Hindi
-- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA378856 K.உஷாராணி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 MBA.,B.COM -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA379146 T.சங்கீதா முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 34 MCA -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok.
R379481 M.வித்யா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 12 th std - - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R382740 R.பிரசன்னகார்த்திகேயனி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382744 N.உமாமகேஸ்வரி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 MSC --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387196 R.துர்கா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R384971 K.இந்துமதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 BA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388504 J.சிவசங்கரி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 BCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389163 T.கோமளா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 MA BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390281 S.காந்திமதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 MA ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA304154 G.பாரதி எ ஜெயபாரதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 Bcom,DTEd,MB
A
MANAGER துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA304347 S.பரிமளாதேவி முதலியார் பெண் 35 Bcom,(Mcom) Govt -
Office Asst
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376685 S. அனிதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 MCOM,DTED தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375926 M.ஸ்ரீமதி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 12th std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373003 ABIRAMI முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 MSC/MPHIL/PH
D
Sciencist-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA373210 S. BHARATHY முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 M.Sc, M.Ed,
BA
Software
Line-USA
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373516 S.கவிதா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 Bcom, DTEd Unemployed துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375259 B. SRIDEVI முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 M.Com Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377474 K.Abirami முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 MCOM Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377825 T.ஊர்மிளா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 BE,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379299 V.ரேவதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 +2 தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379538 B.சோபனா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 MA,BED தனி
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R381440 S.பவானி முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் பெண் 35 MCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R381588 S.ரூபவாகினி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 MSC தனிய
ார்
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R386874 J.சுபாஷினி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 MSC தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387648 S.வனிதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 M.Sc.,M.Phil
.,Ph.D.,
தனிய
ார்
கல்ல
ாரி
விரி
வுரை
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388189 D.தனலட்சுமி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 35 Msc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R391273 M.புஷ்பவள்ளி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
RA328882 R.உமாதேவி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 36 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA358327 L.Sangeetha முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 36 BA., Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA366834 V.சுகன்யா முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 36 MBA, MPhil தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377394 M. Jayasree முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 36 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377953 P சுகன்யா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 36 BSc,MCA Software
Consultant
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380450 Y. ரஞ்சனி பிருந்தா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 36 BTech,Textil
es
வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387684 S.மகாலெட்சுமி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 36 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378010 J.சுதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 37 M.com -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA321518 K.சுதா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 37 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358811 S. புனிதவதி முதலியார் பெண் 37 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362821 P. GOMATHY முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 37 BBM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373159 U.V. ARIVAZHAKI முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 37 ME, MBA,
M.PhD
Professor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except Brahmins
RA376801 V.Nirmal Vidhya முதலியார் பெண் 37 M.Phil Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386053 K.கீதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 37 BSC,B.Ed தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any muthaliyar ok.
R386934 S.புனிதா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 37 BA BEd அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி வன்னியர்,முதலியார் ONLY
R389137 P.விஜயலட்சுமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 37 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373832 M. சரஸ்வதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 38 BBA,MBA Commercial
Tax-System
Asst
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
RA358419 S.Rajarajeswari முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 38 MHRM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA375498 N. ராணி முதலியார் பெண் 38 MA(His) Govt -
Superant of
college
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376483 D.INTHUMATHI முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 38 B.E STPI-
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar,Pillai
RA378360 S.சாமுண்டீஸ்வரி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 38 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378960 S.சங்கரி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 38 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386743 P.தீபா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 38 BCom -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386882 E.சுபாஷினி முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 38 MBA -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365002 A.கோமதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 39 MSC.,M.PHIL.
,
Foreign
Employment,U
SA
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376903 A. வனிதா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 39 MSc, M.Phil,
PHd
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375298 J.தேவி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 39 BBM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376382 G.மஞ்சுளா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 39 BSc --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379053 S.அனிதா முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 39 M.com,M.phil
.MBA
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R386981 M.அபிராமி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 39 8th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar ok
RA331353 P. தாய் விஜயலட்சுமி முதலியார் பெண் 40 B.COM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA331441 S. மாலதி முதலியார் பெண் 40 +2 Working at
Pondichery
துணையை இழந்தவர்
RA331522 T. TAMILSELVI முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 40 MCA Asst.Program
mer-Chidamba
ram
விவாகரத்து ஆனவர்
RA366358 J.உமா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 40 BSc அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374295 L.சன்மதி அபிராமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 40 MSW தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377456 R. Megala முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 40 MA,BED வரைவ
ாளர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R382985 V.பத்மினி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 40 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383197 V.கவிதா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 40 MCA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383440 N.பிரமிளா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 40 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385781 B.வசந்தி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 40 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386152 G.கவிதா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 40 BA(LLB) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387178 S.எழில்வடிவு முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 40 MCA ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R387600 G.கவிதா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 40 BA(LLB) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321148 M. நிவேதா முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் பெண் 41 12th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372712 R.தனலட்சுமி முதலியார் பெண் 41 MA/PGDCA Engineer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377280 S.Devi முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 41 MSC,MPHIL Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Muthaliyar
R383085 K.நந்தினி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 41 8th Std சொந்

தொழி
ல்(ட
ய்ல
்)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386662 P.நிர்மலா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 41 DCM - துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387380 P.ஜெயலட்சுமி முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 41 MLIS., MPhil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383610 P.தீபா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 42 BSC -- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384033 S.சித்ரா முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 42 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385982 R.கோமதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 42 10th Std -- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379633 S.K.கீதா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 43 M.Com காலே
ஜ்
வார்
டன்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
R382910 T.லதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 43 BSC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387504 A.பத்மா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 43 MCA,MPHIL,PH
D
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390547 R.அருணா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 43 10th Std --- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA372645 S.SHEELA முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 44 MA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any MUthaliyar,Chettiyar,Naidu
RA379023 D.லதா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 44 B.SC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் K
R379646 V.புவனேஸ்வரி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 44 BSC,BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA331569 V.புவனேஸ்வரி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 45 BSC, BEd,
MBA
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382873 R.நந்தகுமாரி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 45 MSC,MPHIL,BE
D
-- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA375607 G. REVATHI முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 46 MA.D.T.E.D Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376824 R.வனிதா முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 46 BCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி mudaliar, chettiar, Pillai
R379434 T.புவனா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 46 MA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380522 V.ஜெகதீஸ்வரி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 46 MA அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK குழந்தை உள்ள ஜாதகம் வேண்டாம்
R381227 G.சங்கீதா முதலியார் பெண் 46 B.COM டெய்
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385476 R.நளினி முதலியார் பெண் 46 B.SC தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375988 S.வசந்தா முதலியார் பெண் 47 MPhil,PGDCA அரசு
ஆசிர
ியை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA331788 A.சர்மிளா முதலியார் பெண் 47 10th std ---- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA331942 S.இந்துமதி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 47 12th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372999 D.லதா முதலியார் பெண் 47 MA/DNYT(MD)A
LT
Naturopathy
Doctor-Thiru
pur
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
R383960 K.மல்லிகா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385027 P.சீதாலெட்சுமி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 47 8th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385788 D.ஸ்ரீ முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 47 MD டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386512 S.சுந்தரம்பாள் முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 47 8th Std ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA329198 B. GOWRI முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 49 10th UN EMPLOYED துணையை இழந்தவர்
RA379095 S.மோகனா முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 49 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383627 S.அமுதவள்ளி முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 49 9th std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA368402 N.தமிழரசி முதலியார் பெண் 50 5 th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379132 K.சரஸ்வதி முதலியார் பெண் 51 10TH --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387554 R.வசந்தி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 51 10th Std கேட்
டரிங
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378607 L.திலகவதி முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 52 10 th std சத்த
ுணவு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 199
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony