கவுண்டர் - ஆண் மொத்தம் 654
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R388983 G.பாலசுப்ரமணியம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 201 +2 தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384205 S.குமார் கவுண்டர் ஆண் 27 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388243 T.குமர வடிவேல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 27 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380855 S.சுதாகர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 28 ITI Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384356 P.சதீஸ் கவுண்டர் ஆண் 28 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389938 அசோக் குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 28 பிரிந்து வாழ்பவர்
R391223 A.இளவேனில் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 28 BTech அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391343 G.மகேந்திரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 28 DCE தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R381350 M.தங்கமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 9TH STD தனிய
ார்(
ெங்
ளூர
)
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST தவிர
R381624 S.கருப்பையா கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 29 10TH Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R384962 C.கார்த்திக் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385141 J.ராஜேஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387260 S.கவிராஜா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387758 V.ராஜா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387813 S.ஸ்ரீதர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388202 S.மோகன்ராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 BCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375833 R. KANNAN கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 30 8th Std Pvt Work -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375736 T.வினோத்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 Diploma In
Fashion Tech
Quality
Manager -
Namakkal
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st,Vanniya goundar
RA378714 R.சிவபிரகாஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 BBA,MBA தனிய
ார் -
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382036 R.பன்னீர்செல்வம் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 30 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382599 G.செந்தில் குமார் கவுண்டர் ஆண் 30 9TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384270 S.சுதாகர் கவுண்டர் ஆண் 30 DIPLOMA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385231 T.சுதர்சன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385994 V.துரைராஜ் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386426 K.ராஜசேகர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 MCA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388153 S.மணிகண்டன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388789 E.சுரேஷ் கவுண்டர் ஆண் 30 தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389977 R.சீனிவாசன் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R389981 சக்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386902 S.ரமேஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381235 முத்து கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை WITH CHILD OK,ALL DIST
R381609 K.உதயக்குமார் கவுண்டர் ஆண் 31 DIPLOMO தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385911 R.அருண்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386892 U.ராஜராஜன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 BBM,BEd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387276 K.கந்தசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388387 v.ரமேஷ்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389399 S.கார்த்திக் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376035 P. சம்பத் குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th std Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376500 S. பூபதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386151 P.சித்தேஷ் கவுண்டர் ஆண் 32 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377487 S.Mahendiran கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th std Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA377489 KUMARASAMY கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std OWN
BUSINESS(GLA
SS SHOP)
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378035 R.பிரபு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 BE Software
Engineer
-Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA378145 P.சின்ன சாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R379816 P.கருப்பசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar,Goundar Only
R381773 M.சிவகுமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th தனிய
ார்-
ெங்
ளூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383680 A.சரவணகுமார் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 32 DEEE பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385548 V.ராஜா கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 32 B.Com Computer
Operator
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385963 தேவா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 7th பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386970 S.பிரகாஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R387139 P.பொன்னுச்சாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 7th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387302 S.பார்த்திபன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387561 C.சாமிநாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 BLit சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387760 R.மாரிமுத்து கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 32 6th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder ok
R390644 M செந்தில்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் ஓகே
R391289 S பிரகாஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376639 S. Govindharaj கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 12thstd Own Textile
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar/Chettiyar
R385920 S.சங்கர் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 33 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377853 T.இளஞ்செழியன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 BCOM(CA)., Document
Writer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
R378657 kannan கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 middle
school
self
employement
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379383 G.சதிஸ் குமார் கவுண்டர் ஆண் 33 8TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder/Chettiar,Mudaliyar
R379652 R.ஜெய்குமார் கவுண்டர் ஆண் 33 MCOM பேங்
க்-ப
ங்க
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R380304 P.முத்து கவுண்டர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc Only
R381765 E.ஜெகதீஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 MCA சொந்

தொழி
ல் -
ஈரோட
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
R381890 T.செந்தில்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 DIPLOMA
PHARMCY
விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385181 V.ஆண்டிவேல் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386286 M.கல்யாண் குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386034 R.செந்தில் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R386306 R.சிவக்கொழுந்து கவுண்டர் ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386633 E.சேரலாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 BSc வெளி
நாட்
டுபண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387822 M.சோமசுந்தரம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R388003 S.R.லோகநாதன் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 33 B.TECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388174 P.கதிர்வேல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 BE (E&I ) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390587 M.ஆறுமுகம் கவுண்டர் ஆண் 33 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390737 R.பெரியசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390791 P.ராதாகிருஷ்ணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377257 K. Palani Vel கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 6th std Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA362568 V. GANESAN கவுண்டர் ஆண் 34 +2 Pvt
Work-Coimbat
ore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373191 S Panneer Selvam கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std Central
Market
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar ok
RA377752 S.Ragupathi கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA378556 P.ஜெயபால் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 MSC Private-Bang
alore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379336 Senthilkumur கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10 th photo studio திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Kouder ok
R380541 சதீஷ் குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381509 R.ரம்யா தேவி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 MSC BED தனிய
ார்-
சிர
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381643 M.தங்கபாண்டியன் கவுண்டர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383762 G.சுரேஷ்குமார் கவுண்டர் ஆண் 34 12th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383765 A.சரவணகுமார் கவுண்டர் ஆண் 34 MBA தனிய
ார்
வேலை
-கரூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R384250 S.மணிகண்டன் கவுண்டர் ஆண் 34 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385165 B.தினேஷ்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BCS சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385447 G.மகாலிங்கம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386435 S.நாகராஜன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY GOUNDER OK
R386615 B.குணசேகரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BSC MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386649 U.ராஜராஜன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BBM BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar, Chettiyar, Agamudaiyar ok
R386755 K.விக்னேஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386935 C.அருள் கவுண்டர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R387134 K.முருகேசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387300 V.சங்கர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387652 K.R.சதீஷ்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R389979 S.பாலாஜி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390008 G.ராஜசேகரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390030 K.சரவணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10 th Std தனிய
ார்ப
்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R390070 P.பாலசுப்ரமணியன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390134 A.பிரபாகரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BSC சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391288 V.செந்தில்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391318 V.நவநீதகிருஷ்ணன் கவுண்டர் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362448 K. GANESH கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 35 ITI Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Goundar all
RA358867 G. VASANTH கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BE, MBA Engineer-Ame
rica
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372263 A.SELVARAJ கவுண்டர் ஆண் 35 B.E.,M.B.A.,
L.L.B
Software
Consultant
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376919 DURAI SAMY கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 8 th std OWN WORK
SHOP
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st expect
RA376941 S. PERIYASAMY கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 MBA, Ph.D Branch
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
RA377028 T. Suresh கவுண்டர் ஆண் 35 10th std Own Business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA377798 S.மணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 Diploma Supervisor திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379825 P.செந்தில் கவுண்டர் ஆண் 35 BA தனிய
ார்-
ேனே
ர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380818 P.சுந்தர் ராஜ் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 35 9 th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381838 V.ஜெயச்சந்திரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R381998 PK.பாலுசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 +2 பிஸ்
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382253 P.சக்தி வேல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவுண்டர்,செட்டியார் சம்மதம்
R382303 S.பாரதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 B.COM தனிய
ார்/
ோயம
புத
தூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC
R382732 V.தீனா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386378 R.கார்த்திகேயன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 10 th சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384321 S.ஜோதி மணியன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385262 M.தியாகராஜன் கவுண்டர் ஆண் 35 BE அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385808 P.கிருஷ்ண மூர்த்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386027 P.பூபதி கவுண்டர் ஆண் 35 MBA,MPhil,
PhD, PGDLAN.
SET
மத்த
ிய
அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R387132 S.சின்னதுரை கவுண்டர் ஆண் 35 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387520 S.பாலமுருகன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387673 R.சுரேஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388006 B.விஜயசங்கர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 7th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388024 K.மணிகண்டன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388424 P.சண்முகமூர்த்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388650 M.காளிதாசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 ME (PhD) பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388848 C.மாரியப்பன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389082 A.பெரியசாமி கவுண்டர் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார்,முதலியார் OK
R390145 S.செந்தில் குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389877 P.கோவிந்தராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 11th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390006 B.ராஜேஷ் ஆதித்தியா கவுண்டர் ஆண் 35 Bcom,DHMCT தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390595 P.தமிழ்செல்வன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BCOM சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391130 M.வேலுமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387281 R.கதிர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 BBM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366961 S. JAYAKUMAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 MA Jail
Warden-Kanch
eepuram
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377307 G. Thanga Raj கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 MCOM Private-Mana
ger
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA372565 கஜேந்திரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 Diploma in
Anuto Mobile
Engineer,
டிரே
டிங்
பிஸ்
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA373196 SUNDARKUMAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 8th STD Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375312 B. கோகுலகிருஷ்ணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 MIB, MA Private
company-Bang
alore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376442 R. விஜயகுமார் கவுண்டர் ஆண் 36 12th Std Marketing
excutive -
LIC agent
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377520 K.பூவரசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 MCA., MBA Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378469 P.தெய்வ சிகாமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380752 தினேஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12TH Std சொந்

தொழி
ல்-த
ருப
பூர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380793 P.சண்முகம் கவுண்டர் ஆண் 36 12 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381222 சிவசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை WITHOUT CHILD
R382661 S.முருகேசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383004 V.லோகநாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383059 N.திருநாவுக்கரசு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12THSTD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவுண்டர்,சோழிய வெள்ளாளர்
R383619 N.பாவன்தாஸ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384553 A.வேலாயுதம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 B.COM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385113 M.விஜய்பாபு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R385184 S.செந்தில்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385717 M.பன்னீர் செல்வம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386805 P.ராமேஸ்வரன் கவுண்டர் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387408 T.கார்த்திகேயன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388051 N.வாஞ்சிநாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 ITI அரசு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R388152 S.வடிவேல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 MSc Mphil ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388295 A.ஜெயக்குமார் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 36 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388319 P.கனகராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388577 K.ஞானசேகர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388950 P.ஈஸ்வரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389888 C.சக்திவேல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389985 A.விஜயகுமார் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390343 K Srikarthikeyan கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 BE, MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391240 S.சேதுபதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R391278 R.வெங்குடுசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA348247 A.லோகநாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 D.E.C.E.,BBA Electrician
& Mobile
Service
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377295 JEGANNATH கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 37 BE ASSISTANT
ENGINEER IN
PRIVATE
COMPANY
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder ok
RA362038 R. ASHOK KUMAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 Bcom Accountant -
West Africa
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377144 M.ASHOK PRABU கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 M.PHARM Marketing-CE
O
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA371609 P.SIVAKUMAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372696 V.தினேஷ்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 BSC Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383354 K.பரசு ராமன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 BA சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர்
RA374800 R.SENTHIL கவுண்டர் ஆண் 37 12th std HOTEL
SUPERVISOR
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376374 THIRULOGACHANDAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 B.Com Software
Professional
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377749 K.செல்லமுத்து கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th std Own Business திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379166 D.கிருஷ்ண மூர்த்தி கவுண்டர் ஆண் 37 10th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380438 M.சதீஷ் கவுண்டர் ஆண் 37 BE சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc Only
R381033 கருப்பசாமி கவுண்டர் ஆண் 37 9th std துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R382531 A.கணேசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382684 C.தங்கராஜ் கவுண்டர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்/த
ருப
பூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R383436 R.மணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383972 K.செந்தில்குமார் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 37 ECE சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385256 K.ராஜா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385674 C.கார்த்திகேயன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386254 T.செல்வராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386800 K.சுரேஷ்பாபு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386958 S.ராமசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAYDU OK
R387136 S.ஓம் பிரகாஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387163 P.சக்திவேல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387471 S.துரைசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388649 R.பொன்னுசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389055 P.சுப்பிரமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok
R389992 A.முத்துக்குமார் கவுண்டர் ஆண் 37 டிப்
ளமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390814 N.கோபால கிருஷ்ணன் கவுண்டர் ஆண் 37 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391290 M.ரமேஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361066 Dr.K. SANTHOSH KUMAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 MBBS, DPH Govt Staff -
Salem
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376133 P. SURESH KUMAR கவுண்டர் ஆண் 38 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA345346 R. சுதாகர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 B.Com TNEB(JO) விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA348241 P.Rajasekar கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 B.SC Business-Dub
ai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any goundar
RA361705 S. NAGARAJAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 BA Supervisor -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376118 R. MARIMUTHU கவுண்டர் ஆண் 38 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST/MBC
RA372579 C.MARUTHACHALAM கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 BCOM Private துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA373965 N. RAJA SEKARAN கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 38 M.Com.,
D.Coop,DST
WALMART USA
COMPANY
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374803 K.PALANISAMY கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 38 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA375330 M. SAMIYAPPAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375116 P.KALIYAPPAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 8th Std BUILDING
MESTHIRI
விவாகரத்து ஆனவர்
RA376476 B. சுதாகர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377851 M.முத்து கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Tamil Chettiyar,Any Gounder ok
RA378109 P.ரெங்கசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி muthaliyar, pillai ok
RA379237 V.ஸ்ரீதர் கவுண்டர் ஆண் 38 6th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar.Gounder
RA379258 R.ரவிக்குமார் கவுண்டர் ஆண் 38 +2th std தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bc,mbc
R380205 G.ரவி கவுண்டர் ஆண் 38 B.A போலீ
ஸ்(SP)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381301 N.குமரேசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 9TH STD தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381427 K.சுப்பிரமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 6th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382824 A.தண்டபாணி கவுண்டர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383435 R.நாகராஜன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383860 S.செல்வராஜ் கவுண்டர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384315 V. பாபு எ நாச்சிமுத்து கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384415 G.வாசுதேவன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 BSC MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385010 K.மணி எ லோகநாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R385424 S.மனோகர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385566 M.கிருஷ்ணன் சங்கர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12TH Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385705 K.ராஜா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385765 M.ஜெயசிவகுமார் கவுண்டர் ஆண் 38 M.com தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385855 K.செல்வராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387277 N.செல்வராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387715 R.முருகன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R387772 G.சுதாகர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 MCA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார், செட்டியார் ONLY
R387834 B.யுவராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர்
R387944 V.துரைசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387992 s.முத்து கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 6th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388171 A.விஸ்வநாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th std பிச
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388549 P.சிவக்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 BCS சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R388722 P.மோகன்ராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389403 K.பொன்னுசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391327 K.சுப்பிரமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390897 P.ராமசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 5th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391017 R.முத்துசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391081 P.சுப்ரமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R391276 K.நல்லசிவம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391407 K.பார்த்திபன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375805 S.SAKTHIVEL கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 MA Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377070 Senthil Kumar கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 BPharm Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375518 M. சசி குமார் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 39 12th std Driver-Salem துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376583 V. Senthil Kumar கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th std Private
Company
Trainer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376730 M. ஈஸ்வர மூர்த்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 BE Building
Contractor
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377586 T.Senthil Kumar கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 Diploma Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA377932 M.சசிகுமார் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 39 12 th std Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc ok
RA378605 R.சரவணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
R379343 V.ஸ்ரீனிவாசன் கவுண்டர் ஆண் 39 MA
(Economics),
MPHIL.,
Marketting விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார்,செட்டியார்
R381085 g.சத்ய மூர்த்தி கவுண்டர் ஆண் 39 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381560 S.அப்புசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 9th Std சொந்

தொழி
ல் -
திரு
ப்பூ
ர்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382124 K.பிரகதீஸ்வரராஜா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 MBA பேரா
சிரி
யர்-
லேச
யா
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382945 K.ராமசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383062 V.பழனிச்சாமி கவுண்டர் ஆண் 39 12th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383076 P.அருள்முருகன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 MA BED MPHIL அரசு
பணி -
HM
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383663 R.ராமமூர்த்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12TH STD சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385478 A.செந்தில்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385725 A.வெங்கடேஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386488 R.ஈஸ்வர மூர்த்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386837 S.தங்கவேல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387616 பி.கோபால் கிருஷணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R391284 S.செந்தில்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388911 K.நந்தகுமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389118 K.சத்யப்ரகாஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 M.com I.B. தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389140 P.முருகேசன் கவுண்டர் ஆண் 39 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R389231 P.பாஸ்கரன் கவுண்டர் ஆண் 39 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389251 K.பரமேஸ்வரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389682 S.சுதாகர் கவுண்டர் ஆண் 39 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390187 பரமேஸ்வரன்.பொ கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 பத்த
ாவது
தி
சென்
னை
சில்
க்ஸ்
திரு
ப்பூ
ர்
(alteration
setion)
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391325 S.முருகேசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375777 P. ஈஸ்வரமூர்த்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 BBA Own Business
- Real
Estate
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder
RA378285 T.சுரேஷ் கவுண்டர் ஆண் 40 10th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377112 K.Selvaraj கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std Farmer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359669 N. KARTHIKEYAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 D.Pharm, MBA Own Business
- Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359505 K. KRISHNA KUMAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std Textiles விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthliyar,Retiyar,Chettiyar
RA359569 K. NATARAJAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 M.com.,Mphil
.,
Auditor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373305 N.SELVAKUMAR கவுண்டர் ஆண் 40 10th Std CAR DRIVER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,MUthaliyar,Naidu
RA376143 R. தீபன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 MA Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kurumpa Goundar Ok
RA376439 T. முத்துகிருஷ்ணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 ITI சொந்

தொழி
ல்-ச
லம்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376450 S.செந்தில் குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 9th std சொந்

தொழி
ல்-ந
மக்
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC/ST
RA376456 R. Kumar கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th std Farmer &
Vegitable
Cammison
Mandi
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377524 K.Viswanathan கவுண்டர் ஆண் 40 ITI Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
R378722 P.கந்தசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 B.SC விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder
R377659 Balasubramaniam.m கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 diploma in
co-operation
,diploma in
pharmacy,b.c
om,MDacu
provision
store(own
place)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377943 P.சென்னிமலை கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 9th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378305 T .செந்தில் குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12 th std பிர
வேட

கம்ப
ெனி
மேனே
ஜர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378773 M.சிவா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std,ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379014 C.ராமசந்திரன் கவுண்டர் ஆண் 40 5th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379642 C.மூர்த்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380073 K.சிவ மூர்த்தி கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R381232 S.பழனிச்சாமி கவுண்டர் ஆண் 40 7TH விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383050 T.பாபு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383843 D.முனிராஜ் கவுண்டர் ஆண் 40 5th STD தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384575 S.குணசேகரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384624 K.ரமேஷ் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384792 R.பழனி சாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10 th சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R384810 C.சண்முகசுந்தரம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 B.COM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386806 A.குமார் கவுண்டர் ஆண் 40 12th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386913 S.ராஜ்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387447 R.சிவக்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387898 k.மோகன்ராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 BA கரூர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388314 K.சிவா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 BBM சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC
R388543 K.கணேசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388550 C.துரைராஜ் கவுண்டர் ஆண் 40 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R389678 P.ஈஸ்வரமூர்த்தி கவுண்டர் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390592 S.முருகேசன் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391119 P.கிருஷ்ணமூர்த்தி கவுண்டர் ஆண் 40 6th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391248 V.குமரவேல் கவுண்டர் ஆண் 40 Dental தனிய
ார்-
ிளி
ிக்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391291 P.சடையப்பன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360441 K. KUMAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 M.Tech, MBA Marketing
Manager-Coim
batore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA376700 K. Loganathan கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BSC Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362121 K. MUTHUSAMY கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BA Own Business
-
Sathiyamanga
lam
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372451 D.BALAKRISHNAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std FURNITURE
INDUSTRIAL
WORK
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA372582 R.MAHENDREN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 DCE Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376546 R. VIJAYAKUMAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 DME, BE Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Kavunder ok
RA376979 சண்முகசுந்தரம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378178 A.முருகேசன் கவுண்டர் ஆண் 41 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378561 A.கருப்பசாமி கவுண்டர் ஆண் 41 8 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378810 K.சிவலிங்கம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA379250 S.விஜயசேகர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 DME பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR,MUTHELIYAR,REDDIYAR
R379562 R.பச்சை முத்து கவுண்டர் ஆண் 41 10 th std பிரை
வேட்
+பிச
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379620 S.கார்த்திகேயன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 M.SC,B.ED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder
R380682 P.வெங்கடேஷன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BA. தனிய
ார்
நிறு
வனம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380702 R.நாகராஜ் கவுண்டர் ஆண் 41 7TH STD. சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387303 P.ஆனந்த் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382218 G.துரைகண்ணு (எ)ஆறுமுகம் கவுண்டர் ஆண் 41 10TH std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R382307 K.மகேந்திரன் (எ)துரை கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்/
ோயம
புத
தூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R382528 K.நடராஜன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382535 K.ஜெகநாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BA தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R382617 M.பெரிய சாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 7TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383982 P.சக்திவேல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383989 C.அப்பு என்கிற நாச்சிமுத்து கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 +1 சொந்

தொழி
ல் jcb
.Hitachi
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384471 R.பரமசிவம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384556 R.சந்திரசேகர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BCOM MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R384951 M.ஜெயச்சந்திரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 MCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385087 P.கண்ணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BSC தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385657 P.செந்தில் குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R385670 K.முத்துசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385703 P.கண்ணுசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385795 R.ராஜகோபால் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388011 G.முருகன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388125 P.செந்தில் குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388502 A.மகேஸ்வரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388667 A.சபரி கவுண்டர் ஆண் 41 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388732 G.தங்ககுமார் கவுண்டர் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389004 M.செந்தில்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
R389014 M.சுரேஷ் கவுண்டர் ஆண் 41 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389854 R.கண்ணன் கவுண்டர் ஆண் 41 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391275 C.கதிர்வேல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375678 R.V. ராம் பிரபு கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 42 M.Pharm Drug
Inspecter
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA360264 D. ANANDHA KUMAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 M.Com.,
M.Phil
Asst
Manager-Erod
e
விவாகரத்து ஆனவர்
RA360450 E. SRINIVASAN ALIAS NATARAJAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std Bus Driver விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Sc/St
RA361517 R. CHANDIRA MOHAN கவுண்டர் ஆண் 42 BE(Mech) Own Business
- Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376058 V. முத்துசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 B.Com Finance &
Electrician
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA379295 M.மோகன்ராஜ் கவுண்டர் ஆண் 42 M.A ஸ்கே
ன்
டெக்
னிசி
யன்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379369 K.சுப்பிரமணியன் கவுண்டர் ஆண் 42 M.sc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R380297 M.சண்முகவேல் கவுண்டர் ஆண் 42 6th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R388912 P.செல்வராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 Mcom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383824 B.சக்திவேல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 BCOM பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384769 C.ரவிகுமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 8th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385037 P.சண்முகம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385553 V.ராமச்சந்திரன் கவுண்டர் ஆண் 42 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385644 P.செல்வகுமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386494 G.அருண் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 BBM தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386431 V.ராமசந்திரன் கவுண்டர் ஆண் 42 6th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387581 S.சிவகுமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 MCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387624 K.பழனிசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387897 P.பெரியசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok
R388636 S.கிருஷ்ணன் கவுண்டர் ஆண் 42 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378400 K.E.Kubendran கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 DEEE Finance திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377099 SIVAKUMAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12 th std FORMER,FINAN
CE
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA348244 A.கோபலகிருஷ்ணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10TH Contract
Work
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365057 A. SENTHIL கவுண்டர் ஆண் 43 BSC(Agri) Block TEC
manager -
Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA359683 R. SARAVANAN கவுண்டர் ஆண் 43 M.Sc,
M.Phil,
B.Ed,
Teacher -
Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R372668 R. SARAVANAN கவுண்டர் ஆண் 43 M.Sc,
M.Phil, B.Ed
Teacher -
Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361694 K. MANI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std Own Business
- Erode
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376696 S.R. MOHANASUNDARAM கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12th Std Finance விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,Muthaliyar,Chettiyar
RA373311 V.SWAMINATHAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 BA FORMER துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,Muthaliyar,Chettiyar ok
R375872 V. Mathaiyan கவுண்டர் ஆண் 43 MA Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377381 Selva Raj கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12th std Mechine
Operator
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375503 P. அர்ஜித்ராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 Diploma in
Catering
HP finance
&Real
estates
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378209 K.குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381118 C.மூர்த்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 6th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386153 K .பொன்னுசாமி கவுண்டர் ஆண் 43 5 th பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381670 K.பாலுசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381932 K.செல்லகுமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382540 R.ரத்தினசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382702 S.சாந்தகுமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12THSTD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384596 L.ஜெயக்குமார் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 43 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R384183 N.சண்முகம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384620 R.ராஜிவ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10 TH பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385008 S.இயல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 ITI விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R385567 P.கந்தசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ok
R385701 P.கண்ணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385960 G.வேல்முருகன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386024 V.ராமலிங்கம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R386327 N.செந்தில் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387003 K.கண்ணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387137 S.தங்கராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU,CHETTIYAR,MUTHALIYAR OK
R387305 M.சந்திர மோகன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு,நாயக்கர்,செட்டியார் ,ரெட்டியார் OK
R387403 N.ஹரிச்சந்திரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387672 C.சக்திவேல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387896 R.பொன்னுசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388060 G.ரவிச்சந்திரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388095 P.ராமர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388148 M.குணசேகரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 BSC விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389758 வெங்கடேஷ் பிரசாத் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 BA DIPLOMA தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376017 saravanan.m கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 12th std Machine
Operator
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MADALIYAR,VANNIAR,GOUNDAR,CHETTIAR
RA365410 V. SUBHRAMANIAM கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std Farmer,
Kinathu
Kadavu
விவாகரத்து ஆனவர்
RA365511 S. JEYAGADHAN கவுண்டர் ஆண் 44 B.E-Civil Working in
URC
Cons-Erode
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365775 K. AYYAVU கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 B.Sc B.Ed Teacher-Vepp
adai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377852 M.பூபதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 Diploma own business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378702 S.நடராஜ் கவுண்டர் ஆண் 44 6th std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378815 S.சுப்பிரமணியன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 BSC பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379506 A.செந்தில் குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380190 P.மனோகரன் கவுண்டர் ஆண் 44 4TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380213 C.சிவக்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 ME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380977 M.ராஜாமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381736 P.சின்னதுரை கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 44 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381974 S.ஞானசேகரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 9th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவுண்டர் உட்பிரிவு சம்மதம்
R383820 S.ராகவேந்திரா கவுண்டர் ஆண் 44 DIPLAMO
TEXTILE
TECNOLOGY
,DCA
JUNIOR
OFFICER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384138 K.முத்துரத்தினம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384301 N.சின்ன தம்பி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 12TH Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC.MBC OK
R385120 N.மோகன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385751 M.கணேசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386033 V.பழனிச்சாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386419 N.லோகநாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387250 S.சரவணகுமார் கவுண்டர் ஆண் 44 MA,BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387562 R.கோவிந்தன் கவுண்டர் ஆண் 44 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388717 R.முருகேசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388900 S.ரவி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390436 S.மூர்த்தி கவுண்டர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC
R390985 C.சக்திவேல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360992 K. SAKTHIVEL கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 BA Own Business
- Erode
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375717 P.GNANASEKARAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 B.Sc MATHS Computer
Center
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA376667 V.SATHYA NARAYANAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std Own Business
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA371613 B.SANMUGASUNDARAM கவுண்டர் ஆண் 45 BE SENIOR
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி EXPECT SC,ST
RA371620 A.SIVAKUMAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th std BUSINESS துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374198 A.RAMAKRISHNAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 BA(ECONOMICS
)
BOOK
STALL(OWN)
விவாகரத்து ஆனவர்
R385883 K.கண்ணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376762 G.ராஜன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 12th std,
DCA
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376805 R. வேலாயுதம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 ITI (Mech) சொந்

தொழி
ல்-ச
லம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376868 K. Mani Vel கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 7th std Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,Muthaliyar,Chettiyar
RA377993 K.பாலாஜிசெங்கோடன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 BE Own Company
in USA
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378952 R.கந்தசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380641 S.முருகன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 9TH சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380800 M.ராஜேந்திரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381034 R.வேலு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383936 P.செல்வராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 5th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385020 V.அய்யனார் கவுண்டர் ஆண் 45 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385057 K.ராஜேந்திரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385666 M.தேவேந்திரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385783 K.கண்ணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386436 P.முருகேசன் கவுண்டர் ஆண் 45 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386560 P .குணசேகரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386823 K.சந்திரசேகரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387235 S.R.சரவணன் கவுண்டர் ஆண் 45 B.Pharm தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387407 V.சின்னசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388388 S.சீனிவாசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 MA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389936 S.பழனிசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 BF
Tech.-Agricu
lture
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R391373 S.செந்தில்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376661 V. சரவணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 BSC, DPHARM சொந்

தொழி
ல்-ந
மக்
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362383 R. BOOPATHI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 BA Real
Estate-Coimb
atore
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366965 R. NAGAMANICKAM கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th Std CSI Pumps -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380521 C.ராஜசேகரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 M.com சொந்

தொழி
ல் -
நாமக
்கல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R380529 K.சாரதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381401 ராம சாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R384871 P.ராமசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 6th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R384952 M.மகேஷ் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 46 6 th பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385247 P.சக்திவேல் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 9thStd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386565 V.கணபதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386758 M.ராஜேந்திரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386965 N.லோகநாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் WITHOUT CHILD
R389176 K.அன்புசெல்வா கவுண்டர் ஆண் 46 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389785 C.தங்கராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA360272 K. THIRUMOORTHI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 MABL Advocate -
Erode
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375983 S. MAYILVEL கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 12th Std Private-COIM விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376299 S. பெரியசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 ITI Govt-Mechani
c
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,Mutharaiyar
RA375999 S. மோகன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 MA, MSC,
MED, M.PHIL
HM -Karur விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA365610 R.ஷண்முக சுந்தரம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373051 E.A.SIVAKUMAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 12th Std MARKETING
EXECUTIVE
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,Any Muthaliyar,Any Naidu
RA377621 Muthu கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th CAR DRIVER
IN BSNL
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377594 RamaKrishnan கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 12th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R388758 J.ஜெயபிரகாஷ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381901 M.செல்வம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 6 TH பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384884 M.தங்கராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386358 P.சுப்ரமணியன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386707 K தங்கராஜு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386920 K.செல்வராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388052 P.குணசேகரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389602 D.ஈஸ்வர் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373242 KARUNAKARAN கவுண்டர் ஆண் 48 B.Tech Software
Engineer-USA
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359730 A. SIVA KUMAR கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 Bcom Own Business
- Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA365616 S.M.RAMASAMY கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 B.Com Quality
Control-Tiru
ppur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377001 G. K. Karupasami கவுண்டர் ஆண் 48 10th std Agriculture திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA377016 R. Kumar கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 B.COM Real Estate விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377826 R.M.சக்தி வேல் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 48 MA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380602 N.விஜய குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380677 N.சுப்பிரமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R381162 N.பொன்னுசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 10TH STD தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste
R381225 M.நடராஜன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 BSC சொந்

தொழி
ல் -
ஈரோட
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381306 M.சக்திவேல் கவுண்டர் ஆண் 48 MA தனிய
ார்-
ோயம
புத
தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC, ST தவிர
R381891 M.ராமசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382601 K.ஜெகநாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 7TH சொந்
ததொழ
ில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி sc,st
R383101 B.ஜெயபால் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 12th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385503 P.செந்தில்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 8th STD தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387251 N.பழனிசாமி கவுண்டர் ஆண் 48 BCOM HPED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387877 R.முருகேசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390745 R.பழனிச்சாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375595 L.செல்வம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 MA,BGL,HDCM supervisor-S
tate Govt
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA376026 R.NAGARAJ கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA360588 R. CHELLAPPAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std Manager -
Erode
விவாகரத்து ஆனவர்
R375688 V.நகுலன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std வீட்
டு
உபயோ

பொரு
ள்
விற்
பனை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362578 K. DEVADASS கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 MA Field
Executive
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA365325 S. SUBRAMANIYAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 M.A, I.T, Farmar,
Finance,
Koolipannai
Dindigul
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R373421 A. MURUGESAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 B.Com Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC Caste Accept
R377499 T.Thanga Thamil Arasan கவுண்டர் ஆண் 49 MCA Computer
operator
T.N.Forest
Department
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377770 K.Subramaniyan கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377810 K.ஈஸ்வர மூர்த்தி கவுண்டர் ஆண் 49 BSC Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379511 B.கண்ணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379814 C.ஸ்டாலின் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்-
ிளா
்க்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380013 N.செல்வ குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383909 R.வெங்கடாசலம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383923 G.கிருஷ்ணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 12TH STD சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385303 I.காளிராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 BA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385451 K.மருதநாயகம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386483 P.சுப்ரமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386625 K.ராஜேந்திரகுமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 MBBS MD டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386969 R.மாரியப்பன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387404 R.தமிழ்செல்வன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387578 K.​மூர்த்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 7th அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R387666 M.சுப்பிரமணியன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388630 P.சரவணன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 MBA பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377234 S.Moorthi கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 MA Private திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376966 P. Muthurathinam கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 10th Std சித்

வைத்
தியம
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375118 KASISENTHILMARAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 Diploma Private பிரிந்து வாழ்பவர்
RA377955 D.ராஜாராம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 DEEE PRIVATE
COLLEGE
SUPERVISOR
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA379225 P.சோமு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 7th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381650 R.மணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 6th STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381793 P.சக்திவேல் கவுண்டர் ஆண் 50 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK அகமுடையார் ஓகே
R382646 R.செல்வம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 DIPLOMO IN
BEAUTICIAN
OWN BEAUTY
PARLOUR
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384670 T.சம்பத்குமார் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386909 K.நாச்சிமுத்து கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 MCom MEd
MPhil
அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389651 R.குப்புசாமி கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 50 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390123 P.சுப்ரமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390768 R. ராஜன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 BE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359019 M. RAVICHANDRAN கவுண்டர் ஆண் 51 BE.,MBA Incharger -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர்
R376154 M.RANGANATHAN கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 51 M.Sc.M.Phil.
M.Ed.
BT ASST IN
SCIENCE
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA378245 S.P.சுப்ரமணியம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 51 12th Std Business,
Real Estate
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar, Chettiyar
R384895 M.செந்தில் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 51 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384937 R.பழனிச்சாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 51 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R385092 T.முருகானந்தம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 51 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386104 M.பழனி கவுண்டர் ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386889 R.K.மூர்த்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 51 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376976 முத்துசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 52 10th Std Driver துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA379007 P.விஸ்வநாதன் கவுண்டர் ஆண் 52 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
R380228 S.சின்னசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 52 10th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder, Chettiyar, Naidu
R380252 G.சங்கர் கவுண்டர் ஆண் 52 10th டெய்
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380341 C.ராஜா கவுண்டர் ஆண் 52 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382491 M.ராஜமாணிக்கம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 52 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382766 P.முருகேசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 52 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ாமக
கல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384905 P.சுப்பிரமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 52 9th STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379953 R.மூர்த்தி கவுண்டர் ஆண் 53 M.A பத்த
ிர
பதிவ
ு,
விற்
பனைய
ாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380697 M.சென்னியப்பன் கவுண்டர் ஆண் 53 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R383684 R.அன்பரசு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 53 BA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385737 P.செல்வராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 53 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386899 A.ராமசாமி mayagounder கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 53 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387398 R.அன்பரசு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387993 R.அன்பரசு கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 53 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389851 R.அன்புராஜேஷ் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 53 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390349 N.சுப்ரமணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 53 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390424 K.அன்பரசு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 53 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372574 K.NATARAJ கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 9TH PRINTING துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379926 S.கணேச மூர்த்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 10TH STD. பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC &MBC OK
R380209 ராமநாதன் கவுண்டர் ஆண் 54 8TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380231 ராஜேந்திரன் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 54 7TH விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383845 S.பாலசந்தர் கவுண்டர் ஆண் 54 8TH STD சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385305 R.ராமர் கவுண்டர் ஆண் 54 MSC MA BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385342 A.குமாரசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 8th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385445 P.வரதராஜன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 5th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386374 P.ராமகிருஷ்ணன் கவுண்டர் ஆண் 54 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376519 N. Mohana Sundaram கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 11th std Electrical
Shop
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379110 M.நடராஜன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 12th Std விவச
ாயம்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder
R379542 P.ஜெகன்நாத சாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 MA VRS IN
GOVERNMENT +
AGRICULTURE
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY GOUNDER OK
R379984 C.ராமச்சந்திரன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 10 TH EB விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380124 MANI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 M.S.C.,
ASTROLOGY
ஜோதி
டர் -
திரு
ப்பூ
ர்
விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380353 R.லோகநாதன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 8 th std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380458 A.தங்கராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382040 N.கிருஷ்ணன் கவுண்டர் ஆண் 55 6th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383563 K.கணேசமூர்த்தி கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 55 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383858 P.குமார் கவுண்டர் ஆண் 55 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385907 C.சங்கர் கவுண்டர் ஆண் 55 MA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R389675 G.தங்கராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391421 P.சண்முகதுரை கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 55 10th Std Agent LIC துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377294 RAJAMANI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 56 BSc FURNITURE
MANUFACTURIN
G FACTORY
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R376943 Rathinasamy கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 56 High school Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA378679 M.தனபாலன் கவுண்டர் ஆண் 56 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379128 K.பழனி சாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 56 10th தனிய
ார்ஸ
்கூல

பஸ்
டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc,mbc ok
R380698 N.ராமசந்திரன் கவுண்டர் ஆண் 56 7th std தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R382939 P.நாராயணசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 56 10th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383535 P.ரங்கசாமி கவுண்டர் ஆண் 56 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385131 M.மணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 56 6th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA366632 S. ASHOKBHARATHI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 57 M.Com Accounts
Manager-Coim
batore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA378114 தியாகராஜன் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 57 10th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder,Udaiyar,Vanniyar ok
R379901 M.ஆறுமுகம் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 57 6TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380041 R.S.பொன்னுசாமி கவுண்டர் ஆண் 57 10th Std தனிய
ார் -
டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R383453 R.Sபொன்னுசாமி கவுண்டர் ஆண் 57 10TH STD சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R383558 A.ராமு கவுண்டர் ஆண் 57 9th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384942 M.ஆறுமுகம் கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 57 6 th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385032 M.ராமசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 57 8th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390822 R. ராஜா ராம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 57 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391055 R.ராமசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 57 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379314 K.கோபால் சாமி கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 58 BCOM TNSTC-Coimba
tore
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381086 M.மனோகர் கவுண்டர் ஆண் 58 8TH செக்
யூரி
ட்டி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383569 P.நடராஜன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 58 BSC சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் மட்டும்
R384923 K.விஸ்வநாதன் கவுண்டர் ஆண் 58 10th std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386127 N.குப்புசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 58 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388896 Kமுருகேசன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 58 10th Std அரசு
மின்
துறை
-
ஓய்வ
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378781 M.தங்க ராஜ் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 59 5th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384574 P.செல்லப்பன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 59 10 TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385984 M.தங்கராசு கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 59 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R387698 P.சேதுராம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 59 MCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379918 R.சுப்பிரமணியம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 60 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380101 N.துரைசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 60 B.Com செக்
யூரி
ட்டி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382063 S.குமரவேல் கவுண்டர் ஆண் 60 8th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383551 C.துரைசாமி கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 60 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R386354 P.ரங்கசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 61 9th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R379945 P.பரமசிவன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 62 5th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380277 S.சிவலிங்கம் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 62 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380360 P.நல்லுசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 62 MA சொந்

தொழி
ல் -
மரவே
லை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380428 S.மாரப்பன் கவுண்டர் ஆண் 62 7TH STD. சொந்

அரிச
ி
கடை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381000 V.தங்கவேலு கவுண்டர் ஆண் 62 BA ஒர்க

ஷாப்
,
கோயம
்புத
்தூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381111 P.சுருளிராஜ் கவுண்டர் ஆண் 62 12th Std அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387516 P.நடராஜன் கவுண்டர் ஆண் 62 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377169 K. Vengadachalam கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 63 8th std Farmer பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386472 M.தங்கராசு கவுண்டர் ஆண் 63 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387781 C.அன்பழகன் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 63 BA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379922 R.பழனியப்பன் கவுண்டர் ஆண் 64 4th Std வாட்
ச்
மேன்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384309 P.நடராஜன் கவுண்டர் ஆண் 65 அரசு
ப்பண
ி
ஓய்வ
ு,வீ

வாடக
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386041 G.மணி கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 65 6Th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA368144 K.RAVI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 67 12th Std OWN
BUSINESS
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380080 L.குமார் கவுண்டர் ஆண் 67 10th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R380176 ராமசாமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 67 துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381069 V.தங்கவேலு கவுண்டர் - குரும்பா ஆண் 68 MA,BL அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385360 P.ஈஸ்வரமூர்த்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 69 MA,MED அரசு
வேலை
-ஓய்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380546 பொன்னன் கவுண்டர் ஆண் 71 9th std அரசு
வேலை
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383507 R.பெருமாள் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 77 OLD SSLC அரசு
வேலை
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 654
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony