பிள்ளை - பெண் மொத்தம் 122
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R391390 G.பாக்கியலட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 22 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R383542 K.சித்ரா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 23 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387911 M.பிரேமலதா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 24 BSC தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388483 R.உமாராணி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 24 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389833 P.ரேவதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 24 8th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390000 P.ரேவதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 24 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377261 P. மோனிகா மீனாட்சி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 25 BBA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383700 N.கலைவாணி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 25 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386893 J.திவ்யா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 25 B.Sc -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC
R387161 S.மாரியம்மாள் துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 25 BCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387191 V.அபிராமி பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 25 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R390832 G.B.ஜெயஸ்ரீ சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 25 Diploma --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390856 S.ஜெய பிரியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 25 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA364087 B.சுபாமீனாட்சி(எ)நந்தினி சேனை தலைவர் பெண் 26 BSC BED ----- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386019 C.திவ்யா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 BBA Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386161 S.குருராஜேஸ்வரி (எ) திவ்யா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 26 MA BED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386241 K.ஸ்ரீ கிருத்திகா லட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 26 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R388193 S.ஜெயபிரதா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 MSc BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R389599 S.பேபி ஷாலினி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 26 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390298 A.இனியா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R384160 L.பிரேமா பிள்ளை பெண் 27 Bcom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390781 R.தேன்மொழி பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 27 Blit DTed Unemployed திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R391352 S.ஆனந்தவள்ளி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 27 MCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA372688 R.முனீஸ்வரி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 10th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R386063 M.ராதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 28 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382198 G.பிரவீன் கிருத்திகா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R383108 V.ஜெயஸ்ரீ துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R384059 B.சித்ரா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 28 9th STD -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385537 G.ரேவதி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 BBE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387722 P.கீர்த்தி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BCOM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388879 கோபிகா திலகம் இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 BCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R390817 N.R.மயூர பிரபா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 28 BE MTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378873 V.லெட்சுமி சேனை தலைவர் பெண் 29 8th Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383374 S.பாண்டிச்செல்வி . இல்லத்து பிள்ளை பெண் 29 D.NURSE தனி
ார்
நர்ஸ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386445 K.திவ்யா இல்லத்து பிள்ளை பெண் 29 MCA தனிய
ார்
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386818 V.மணிகண்டபிரியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 29 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387266 S.சுகன்யா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 29 BE தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388208 T.கீர்த்திகா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 29 BCOM,MSW -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R389483 K.சீபா நான்ஸி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 29 BTech PHD Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA363644 S.மகேஸ்வரி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 30 BSc BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA338101 T.ஈஸ்வரி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 12th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R380494 P.உஷா கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 30 10 th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384605 V.நாகரதி பிள்ளை பெண் 30 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385217 R.விஜயலெட்சுமி கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 30 BE தனிய
ார்
வங்க
ி
அலுவ
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R388117 A.அன்னபூரணி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389226 A.விவிதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 BCOM,BL -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390282 D.மணிமாலா சேனை தலைவர் பெண் 30 MA MED அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R390363 S.பிரியதர்ஷினி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 MCA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R381857 M .லக்க்ஷியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R384136 N.சுதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385289 B.சௌகார்த்திகா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MCA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385390 P.விஜயதுர்கா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 31 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R386222 P.உமாமகேஸ்வரி வெள்ளாளர் பெண் 31 10th Std ----- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் ANY PILLAI OK
R390577 M.கவிதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MCom -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை Ok,எனி முதலியார் Ok
R383265 S.அண்ணபூர்ணா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 32 MA,MPHIL,PHD
(doing)
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386641 P.தேவி சொர்ணபாலா இல்லத்து பிள்ளை பெண் 32 MA MPHIL,BED தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387243 M.மைதிலி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 MCA ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387804 S.புவனேஸ்வரி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 MSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை,முதலியார், செட்டியார் ONLY
R388073 D.இசக்கி ஸ்ரீ காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 32 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390855 S.உமாராணி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 32 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R389315 P.ஹேமா இந்துமதி வெள்ளாளர் பெண் 33 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373567 K.முருகசெல்வி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 8th Std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R384132 T.மஞ்சு இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 BA BED அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386187 V.ஷில்பா புவனேஸ்வரி கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 33 BCA BEd தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI,NAIDU,MUDALIYAR OK
R387114 P.நாகஜோதி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 BCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK அரசு வேலை ஒன்லி
R388608 P.கலைசெல்வி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390829 P.பாரதி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 33 BSC BED DTED அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R391042 R.ரூபி பிரியதர்ஷினி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 33 BE MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R391292 P.கோகிலாதேவி வெள்ளாளர் பெண் 33 MCOM BED
PGDCA
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI,MUDHALIYAR OK
R391499 T.மஞ்சுதேவி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 MA BEd அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375420 S.தமிழரசி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 34 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376200 A.M.கோகிலா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 34 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R379456 S.பாகம்பிரியாள் துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 34 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R382417 D.ஜெயந்தி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 34 MDS அரசு
மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388771 P.யோகலெட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 34 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R391311 T.சொர்ணகலா இல்லத்து பிள்ளை பெண் 34 DIPLOMA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA363859 M.விஜயலெட்சுமி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 35 BE -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R381950 R.காஞ்சனா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 BBE ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382928 M.மகாலட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 12th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC oK
RA327297 R.செந்தாமரை சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MA MPhil PHd தனிய
ார்ஆ
சிரி
யை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA355705 P.மாலதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 ME தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R385265 R.உமாராணி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MA B.ED அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai Ok.
R386973 N.நித்யா பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MSc MPhil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389470 M.மோகனா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 36 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R390803 M.கலையரசி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MA, BED,D.
PHARM
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R379746 C.ராஜி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 37 MSC,BED பள்ள
ிஆசி
ரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382753 N.வீரமாலா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 37 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R383083 V.நிர்மலாதேவி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 7th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R387389 B.அகிலா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388628 Nan (நந்தா) சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390388 K.கிருஷ்ணவேணி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 37 8th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R381782 P.கண்ணம்மாள் இல்லத்து பிள்ளை பெண் 38 MSC அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R384224 V.தசரதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 38 BSC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R386967 R.மங்கையர்க்கரசி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 38 MSC,MPHIL,PH
D
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387075 M.விஜயஸ்ரீ சேனை தலைவர் பெண் 38 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375838 R. விஜயலெட்சுமி பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 39 MCA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA375971 D.பிரியா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 39 MSC BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375501 K.ரேணுகா தேவி பிள்ளை பெண் 39 BA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376209 G.ராஜி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 39 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R385928 S.சண்முகபிரியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 39 MSC,PHD தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R379971 C.விஜயலட்சுமி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 39 BSC ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382158 G.ரேகா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 39 BBA தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382995 S.லதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 39 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389121 G.நந்தினி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 39 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC MBC OK
RA340462 B.கவிதா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 40 BA ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை,முதலியார், நாயுடு OK
R379648 V.தவமணி கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 40 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R385479 M.சுதா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 40 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA327514 N.யசோதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 41 BSc தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377322 S.விஜயலட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 41 12th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377847 V.வசந்தி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 41 8th Std Un Employed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373961 G.பாரதி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 42 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA376514 V.புஷ்பவள்ளி ஆறுநாட்டு வேளாளர் பெண் 42 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379453 K.கலா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 42 12 th std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386011 K.பகவதியம்மாள் சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 42 10th Std Unemployed திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA371594 S.ஷர்மிலி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 45 MA BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382938 M.லட்சுமி(எ)காந்திமதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 46 9th std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R384342 S.சண்முகவடிவு இல்லத்து பிள்ளை பெண் 46 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R386213 T.செல்வி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 46 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA377537 P.G.சுவேதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 48 MCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி பிள்ளை OK
R386226 P.மதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 48 ME தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378451 K.மீனாட்சி பிள்ளை பெண் 52 10th Std ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA379051 D.விஜயா பிள்ளை பெண் 53 9th std ---- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
மொத்தம் 122
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony